TØRKLÆDET
TØRKLÆDET www.kulturpartiet.dk

20-5-2008

Som vælger,så er det min opfattelse, at vores Folketing har myndighed til at beslutte, om dommere og andre myndighedspersoner må bære tørklæde, når de beklæder et offentligt embede.
I den forbindelse, så kan det være interessant - at vide , hvordan islam selv forholder sig til tørklædet og derfor vil jeg anbefale alle ( studerende ) og andre "uoplyste" om, at de har muligheden for,at gå ind på www.islam-info.dk og forsætte til LEKSIKON og under bogstavet T og der vælge at se,hvad der står under overskrifterne TØRKLÆDE og TØRKLÆDER.


LOV-RELIGION

Islam er en meget sammensat religion, men mere end det. Islam er en LOV - RELIGION der også er sammensat af disse 6 komponenter. Disse 6 komponenter er redskaber i islams evige globale erobringsforsøg - for,  at opnå det Globale Verdensherredømme.

1  Religiøse       komponenter
2  juridiske       komponenter
3  økonomiske   komponenter
4  militære       komponenter
5  politiske       komponenter
6  kulturelle       komponenter


Det betyder, at alle islamiske foreninger, der findes i ( islams navn ) må mistænkes for ( ALTID ) også at have en politisk og militær hensigt, ved siden af den religiøsitet der dyrkes i moskeerne, og i de forskellige muslimske foreninger.

Hvis alle disse komponenter er samlet i ( een religion ) med ret til at myrde alle ikke troende, så er islam efter min vurdering en ( TOTALITÆR IDEOLOGI ) og derfor betragter jeg tørklædet som repræsenterende en ( TOTALITÆR IDEOLOGI )

ISLAMS  MÅLSÆTNING.

Islams mål er altid indførelse af ( sharialove ) og imamerne og andre ( KORAN KYNDIGE ) har ovenstående 6 komponenter at bruge som arbejdsredskaber indtil muslimerne er mange nok, til at indføre ( SHARIA - LOVEN ) hvilket foreløbig er sket i de 57 muslimske lande i FN, der alle er medlem af O.I.C. ( Organization of the Islamic Conference )

Der er også muslimer i andre lande, men der gælder ( stadigvæk ) anden menneskabt lovgivning, og i Danmark er det en menneskeskabt demokratisk lovgivning, som muslimer ydmygt må efterleve, indtil den af Allah ( GUD GIVNE SHARIA-LOV ) kan indføres. Enhver oplyst civiliseret indbygger i Danmark ved, at Allahs gud givne lov, står over menneskabte love, og derfor naturligvis har forrang over for Danmarks Grundlov, som foreløbig gælder på Christiansborg.

TØRKLÆDETS FUNKTIONER

tørklædet, viser mandens dominans over kvinden. Det er naturligt, for det ligger i muslimernes militære opdragelse af piger i muslimske familier.

tørklædet, viser at disse kvinder er rene, hvor ( ikke-muslimer ) er urene. En kvinde der bærer tørklæde i en retsal, vil så ud fra sin religiøse opfattelse, se på enhver der kommer i en retsal, som et urent andetrangs-menneske, hvis vedkommende ikke er muslim.

tørklædet, viser islams overlegenhed overalt, hvor det bæres af mange muslimer i det offentlige rum. Det viser også, at i dette område gælder islams religiøse love. Sådan viser tørklædet, at her gældes islams religiøse love.

tørklædet, viser også, at der ikke er noget at komme efter seksuelt, hvis du ikke er muslim. På den måde forhindres kvinder i at forlade islam, fordi det er familien der vælger ægtefællen, og de vælger altid en muslim som ægtefælle til deres datter. Det siger Koranen de skal.

tørklædet, giver på den måde beskyttelse til islams fødemaskiner kvinderne, som har til opgave, at forsyne islam med flest mulige sønner til fælles-skabet.

tørklædet, har også den funktion, at unge muslimer ikke overfalder deres egne kvinder, når de voldtager ikke muslimer, som er tilladt efter koranen, og måske endda også bruges som et middel til at skabe rædsel i de byområder de ønsker at erobre.

tørklædet, hvis der er mange tørklæder i en bestemt bydel i det offentlige rum, så fortæller tørklædet, at her kan urene kvinder uden tørklæde blive chikaneret og overfaldet, og måske blive voldtaget. De kvinder der oplever sådanne overgreb, er efter islams religiøse lov,selv ude om,at de blev udsat for chikane, eller det der er værre, for de kunne jo bare bære tørklæde, i et muslimsk område.

Et tørklæde, på en kvindelig dommer i en dansk retsal, vil efter min opfattelse vise, at overfald af kvinder uden tørklæde i visse bydele i Danmark er godkendt af den Danske Grundlov. Efter min opfattelse er et tørklæde mere end 30 gram stof.

At tillade tørklæder i danske retsale,det er at foragte danske kvinder,der ikke bærer tørklæde. Det er sandsynligt,at den muslimske kvinde, der bliver dommer er juramæssigt kompetent, men hun har valgt, at religionen står over Dansk Lovgivning, på grund af tørklædets signalgivning som et religiøst symbol. Et religiøst symbol, som giver en Dansk kvinde skylden for hun bliver voldtaget, hvis hun ikke har båret tørklæde.

Besøg evt. www.Sappho.dk  og læs om
DEN HOLOGRAFISKE VERDENSORDEN  og meget mere.http://www.islam-info.dk/   http://www.spydet.blogspot.com/  http://www.danskkultur.dk/ 
http://www.nomos-dk.dk/  www.kvinderfordanmark.dk

REN  OG  UREN

Islam deler verden op i ( ren og uren ) og den kvinde der bærer tørklæde er ( ren ) og den kvinde der ikke bærer tørklæde er ( uren ) og må derfor godt chikaneres ( med mere ) ifølge islam.

UAFBRUDT  KRIG

Islam deler verden op, i ( Fredens Hus ) og det er der, hvor islams sharialovgivning er gældende lov, og i ( Krigens Hus ) og det er der hvor islams religiøse lov endnu ikke er indført, og det regnes derfor som en ( Krigszone ) Endnu gælder der menneskabte love i de 27 EU-LANDE.

Vil det vare ved ???  Besøg evt.  www.durban2.dk

BOYKOT ISLAMISTERNES TALERSTOL

FN. Nu venter vi bare på regeringen. Hvor står den? Hvor er den på vej hen? Og hvad er den lavet af, når det gælder menneskerettighederne: dej eller diamanter?

Af Mikael Jalving
Kommentator og initiativtager til www.durban2.dk

FN’s menneskerettigheder fylder 60 år til december, men fødselsdagen bliver efter alt at dømme ingen rolig seniorfest med lutter lagkage og irsk kaffe.

Som man kunne læse i avisen så sent som i går, er der røre i og udenfor FN om organisationens hjerteblod, menneskerettighederne. Senest har Naser Khader været en tur i Genève og talt dunder mod en række islamiske stater, der i FNs Menneskerettighedsråd og via Organisationen af Islamiske Lande arbejder målrettet på at reformulere menneskerettighederne sådan, at det fremover skal være et brud på samme rettigheder at kritisere religion, hvilket ikke blot er i direkte strid med Menneskerettighedserklæringens artikel 19, men nok så vigtigt en underminering af selve erklæringens ånd.

Khader ser dystert på FN’s fremtid og foreslår ligefrem oprettelsen af et helt nyt FN kun for demokratiske lande, Forenede Demokratiske Nationer. Det må nogle så grine ad eller finde illusorisk, men forslaget kan gå hen og blive nødvendigt, før end vi håber eller frygter.

FNs menneskerettigheder er nemlig i fare – og med dem – selve FN’s fundament og eksistensberettigelse. Det, der konkret er ved at ske med den omhyggelige forberedelse af den kommende ”Durban 2-konference”, der på papiret handler om racisme, men reelt om tanke-, tros og talefriheden, er ikke blot en lurende skandale inden for det politiske diplomati, men et regulært angreb på de principper, FN bygger på, og som i allerhøjeste grad vedkommer os alle.

I den aktuelle diskussion om, hvad demokratierne kan stille op overfor de magthavere og regimer, der takket være Ruslands og Kinas protektion, agter at forvandle menneskerettigheder til guderettigheder, dukker kravet om boykot logisk nok op. Imod det forslag høres det bl.a. fra det danske Institut for Menneskerettigheder, at det under alle omstændigheder er rigtigt at møde frem, vise flaget og føre dialog med lande og personer med en helt anden grundopfattelse end ens egen.

Og det lyder jo unægtelig som god latin for demokrater af enhver observans. Men der er to forhold, som man her skal huske på, og som endnu ikke rigtig har været fremme i debatten.

Det ene forhold er pekuniært og måske ikke så tiltalende. Ikke desto mindre er det i langt overvejende grad USA, EU og demokratierne, der finansierer FN’s aktiviteter, herunder den planlagte konference om ”racisme”. Dvs. at vi sådan set selv betaler for at blive gjort til grin og i værste fald omfattet af en officiel FN-erklæring, der vil begrænse ytringsfriheden ved at kriminalisere bestemte ytringer. Selv om en sådan erklæring ikke måtte være juridisk bindende for medlemsstaterne, sådan som flere iagttagere forsikrer, så er der alligevel i Danmark og flere andre europæiske lande præcedens for, at regeringer efterlever FN’s anbefalinger og hensigtserklæringer. Trods det at Anders Fogh Rasmussen eller den næste statsminister således ikke er bundet af erklæringens bogstav, så kan vedkommende dårligt undgå at blive påvirket af dens ånd og langsigtede hensigt. Det samme gælder naturligvis for den europæiske offentlighed såvel som for de mange intellektuelle, kunstnere og ganske almindelige mennesker kloden over, der lever i politisk ufrihed. Overalt er beskeden: Duk jer!

Skønt Menneskerettighedsrådet er i gang med at vende FN’s bærende logik på hovedet, så repræsenterer FN stadig en stærk, symbolsk magt, der er på vej til at falde i hænderne på de forkerte, som tilsyneladende opgivet at brænde flere ambassader af. Nu er de i gang med at udnytte internationale fora, hvilket formentlig vil være endnu mere effektivt.

Det andet forhold er, at ”racisme-konferencen” i FN’s Menneskerettighedsråd giver islamistiske kræfter en privilegeret talerstol for deres totalitære ideer. Den talerstol er der absolut ingen grund til at give dem. Hvis vi ellers mener noget med vores tanke-, tros- og talefrihed, hvorfor så hjælpe frihedens fjender sådan på vej – og ligefrem sponsorere deres angreb – ikke blot på os, men tilmed på deres egne befolkninger. Hvorfor invitere og beværte disse mennesker? Hvorfor overhovedet gå ind på deres spil?

At få den danske regering og flere med den til at boykotte Durban 2 er netop målet for den tværpolitiske aktion, som undertegnede er involveret i på hjemmesiden durban2.dk. For den brogede gruppe af initiativtagere og medunderskrivere er det ikke nok med snak og dialog på de præmisser, der er ridset op af de islamiske lande i Menneskerettighedsrådet. Det er blevet tid til handling, hvorfor det også er interessant, at såvel SF som Dansk Folkeparti og måske også Liberal Alliance allerede nu går ind for at boykotte konferencen og beskytte menneskerettighederne. Det er alt sammen gode tegn på, at sagen ikke handler om at være højreorienteret eller venstreorienteret, men handlingsorienteret.

Nu venter vi bare på regeringen. Hvor står den? Hvor er den på vej hen? Og hvad er den lavet af, når det gælder menneskerettighederne: dej eller diamanter?

Blev bragt i Berlingske Tidende den 21. september. CITAT SLUT


Hej!
Prøv at lave din egen hjemmeside ligesom mig! Det er nemt, og du kan prøve det gratis
ANNONCE