CENSUR LISTE 266B
CENSUR LISTE 266B www.kulturpartiet.dk

Præsenteret her 31. maj  2012    www.Medie1.dk  

CENSUR-LISTE 266b   = forsøges opdateret her 

www.RadioHolger.dk   www.Sappho.dk   www.RadioDua.dk              ER DU DANSKER  ???   HVORDAN VED DU DET  ???
http://www.dendanskeforening.dk/  

         VIL DU FORSVARE = SANDHEDEN = MED DIT LIV ???www.DenKorteAvis.dk     www.Monokultur.dk  

www.wikipedia.dk    www.Google.dk    www.wikipedia.net  

www.oplysningspartiet.dk
   www.sagenskerne.dk  
Censur Paragraf 266b 
= indført som lov i 1971

Som alle oplyste Danskere ved = så har = de 5. forenede = EU-tilhængerpartier = fået indført denne ( Censur Paragraf266b ) i 1971 i den danske lovgivning. Det har betydet = at enhver dansker = der troede der var = Ytringsfrihed = i Danmark = de har fået Mundkurv på.  Jeg kender ikke alle de danskere = der har været anklaget efter = Censur Paragraf 266b =
men jeg kan nævne navnene på de = modige personer = der har forsøgt at gøre det lovligt at bruge sin = Ytringsfrihed = til at sige = Sandheden= og tale højt om formålet med muslimernes tilstedeværelse her i Danmark.

HVEM ER = DET DANSKE RIGES 
= BEDSTE MÆND  ???

Det danske Riges bedste og tapreste mænd = kendes på = at de har været anklaget efter =
Censur Paragraf 266b.
Jeg må med skam tilstå = at jeg ikke kender alle navnene på dem = der er blevet anklaget efter = Censur Paragraf 266b.
Eller i hvilken historisk rækkefølge disse anklager fandt sted.

Jeg har hørt = Mogens Glistrup = udtale = at muslimer føder mange børn = og så skulle han jordes = måske også fordi han i 1973 = var en = Politisk Trussel = imod det hemmelige globale erobrings-Projekt = som efterhånden er tydeligt.  Så nummer 1. på min liste over =  Det Danske Riges bedste mænd
= det er =

1. Mogens Glistrup          Er desværre død.
2. 
Peter Neerup Buhl
3.
Kaj Vilhelmsen            http://www.radioholger.dk/ 
4.
Morten Messerschmidt
5.
Lars Hedegaard
6.
Jesper Langballe
7. Daniel Carlsen            =    Anklaget for Sandheden
8.
Lars Kragh Andersen
9. Firoozeh Bazrafkan
10.
Rolf Slot-Henriksen  =  
Er desværre død
11. Torben Mark Pedersen  = 29. maj  2012

Denne unge modige kvinde = Firoozeh Bazrafkan = er tilsyneladende også anklaget efter =   Censur Paragraf 266b ??? Hun skal også med i Bogen om hvilket indflydelse = Censur Paragraf 266b = har haft på debatten om Koranens indhold her i Danmark = fra 1971 og frem ???  

7. Daniel Carlsen = er formand for = http://www.danskernesparti.dk/

3. Kaj Vilhelmsen = ejer =  www.RadioHolger.dk 

Læs evt. om børneopdragelse her på =  
www.Kulturpartiet.dk   

DANSKE POLITIKERE = ER ANSVARLIGE FOR DANSK LOVGIVNING.

Vi danskere ved efterhånden godt = at dem der = TIER = de samtykker. Vi har efterhånden også regnet ud = at det er = Partilederne = der bestemmer = hvordan resten af deres partimedlemmer i Folketinget skal stemme. Disse Partimedlemmer = de TIER også. Sandheden = er efterhånden ilde hørt på de bonede gulve i Folketinget. 

 

Torben Mark Pedersen er i dag blevet sigtet for overtrædelse af §266b og konstaterer, at det kun er ”krænkelser ” af religiøse grupper, der fører til sigtelse.  Etniske grupper er det straffrit at krænke.KUN DIKTATUR-STATER = BRUGER CENSUR 

Efterhånden som Diktaturstater mister magt og indflydelse = så  viser historie-skrivningen at sædvanen er = at = Censuren strammes = og det betyder i Danmark = efter min opfattelse = at flere og flere vil blive anklaget efter = Censur Paragraf 266b Jeg vil så forsøge = at opdatere =   Censur liste 266b.
= med de nye navne på listen af anklagede efter = Censur Paragraf 266b = samt datoen for denne anklage = fra staten mod den = Danske borger. = der bruger sin grundlovs-sikrede = Ytringsfrihed. Jeg håber denne liste kan gavne fremtidens historie-forskere = der ønsker at skrive = Sandheder = også om nutiden fra 1945 og frem.

Med Venlig Hilsen  =  Poul Leo Nielsen  alias  Saxo-PoulDenne liste kan evt gemmes på et = USB-STIK = til senere brug. Der bliver sikkert også skrevet = Danmarks-historie = efter den =1. oktober 2016. Dem der i fremtiden vil skrive Danmarks historie = og Europa - historie = de bør måske læse de bøger = jeg kalder ( Nødvendige Bøger
) ???

Et kommende historisk spørgsmål er måske = 

Er det frimurer-Ordenen = Illuminati = der styrer det = muslimske Broderskab = der blev dannet i 1928 i muslimske lande ???  Er bøgerne = I KRIGENS HUS  og  MOD MØRKET = ( Nødvendige Bøger ) for at kunne besvare dette spørgsmål = af = fremtidens historie-forskere.

1. maj 1776 grundlagde Adam Weishauph 
Illuminati - broderskabet.http://www.bibliotek.trykkefrihed.dk/

På dette link findes der flere = ( nødvendige bøger ) = for fremtidens = ( historie-forskere) = og som meget sjældent omtales på Politiken. www.wikipedia.dk   www.Google.dk   www.wikipedia.net  

Torben Mark Pedersen - Wikipedia, den frie encyklopædiEr opgøret mod = Kristendommen = også oprøret mod Sandheden ??? Tabte Kristendommen lovmagten = og retten til at forsvare = Sandheden = gennem = ytringsfriheden = allerede i 1776 i = USA = og i Frankrig i 1789 = hvor det nye Slogan =  Frihed lighed og Broderskab = afløste =
Sandheden ??? 

Her er en bog mere = som jeg betragter som en ( Nødvendig Bog Min vurdering kan naturligvis være forkert ???

Hvem planlagde vejen til ( den ultimative magt )  igennem = FORTIELSEN ???

EU - den rigtige historie - den skjulte dagsorden
På side = 57 = i den korte Præambel = kan man læse = at i Lissabon -Traktaten = der er Europas = Kristne Kulturarv = ikke nævnes = fordi = Sandheder = måske skal udelukkes i debatter og i fremtidig lovgivning i = EU ??? Kan det føre frem til = at Cairo-deklarationen fra 1995 bliver til = FNs nye menneskerettigheder
= uden juridisk at være en modsætning til = EUs = Lissabon-traktat = og kan lyde således =

Menneskerettighederne i Islam, Cairo-deklarationen - Velkommen til ...

Var denne = Cairo-Deklaration = en del af = "Zions Vises Protokoller"  som er skrevet af frimurer-logen Illuminat før den 1. maj 1776 ???  kan denne plan være udtænk på det over 1000 år gamle Universitet = Al-azhar = for at erstatte = Sandheden = med =  Frihed lighed og Broderskab ??? 

Består dette broderskab af = bøsser
???  

Er formålet at udrydde =Sandheden= fra alle retslokaler i en = ( New World Order ) med en ny global = Verdensregering ???  Jeg kan konstatere = at i anklagen imod = 
Jesper Langballe = der var = Sandheden = udelukket som forsvar = fra en dansk retssal = ved hjælp af = Censur Paragraf 266b Jeg kan også konstatere = fra bunden af bunden i samfundet = hvor jeg hører hjemme = at ondskab kommer ovenfra = igennem = Overnationale Institutioner = og fra = Overnational Lovgivning. Det er min vurdering = og den kan naturligvis være forkert ???  Jeg vil også lige konstatere dette =

KRISTENDOMMEN = er forkyndelse af = Sandheden

Johannes Evangeliet  KAPITEL 1.   VERS 1

Ordet

I begyndelsen var Ordet, og Ordet var hos Gud, og Ordet var Gud. ! Han var i begyndelsen hos Gud. ! Alt blev til ved ham, og uden ham blev intet til af det, som er.  Citat slut.Da Kristendommen er forkyndelse af = Sandheden = så anser jeg hovedformålet med = Ordet = det er at forkynde = Sandheder  = også om =

Politik
kultur
lovgivning
Økonomi
militæret
religion
Medie strategi og
Medie-Censur. 

Samt at Danmark er en = Kristen Nationalstat = og har været det i over 1000 år = hvilket bevises af = www.fortidensJelling.dk   hvilket kan ses = også i Danmarks Grundlovs Paragraf 4. 
Danmarks Grundlov = kan iøvrigt læses på dette link =

www.danskkulturdebat.dk    Personligt går jeg ind for et samarbejdende Europa = men kun hvis det nye slogan for = EU = kommer til at lyde noget i denne retning =  FRIHED gennem SANDHEDJeg vil godt gøre opmærksom på = at selv om man ikke er = Kristen = så kan man godt foretrække = Sandheder = frem for =
Løgne eller = fortielser af Sandheder. Et samfundssystem der udelukker = Sandheder = fra sit retssystem er efter min opfattelse et Diktatur. Diktaturer bruger som regel flere former for = Censur. 

Mediene viktig for fremme av multikultura- lismen

I går møttes rundt 100 redaktører og journalister fra hele verden i Oslo for å delta på en internasjonal konferanse om medier og globalisering. FNs spesialutsending for overvåkning av rasisme og fremmedfrykt, Dodou Diene (bildet), innledet konferansen med å henstille mediene om aktivt å gå inn for å skape et multikulturelt samfunn. Han uttrykte bekymring for at demokratiske prosesser kan føre til at innvandringsrestriktive partier kommer til makten.

medier og globalisering    Læs forsættelsen her.

Sammenlægning af Kommuner er = Centralisering = og som regel udtænkt af en = Central-kommite = under et Camufleret navn = i en eller anden = Overnational Institution = financeret af = National-Staternes skatteydere i EU og NAFTA
i USA. 

www.DR.dk/galtiDanmark  - se - DE 6. FILM = på = DR

Hvem financerer = FEMA = i = 
USA  = måske skatteyderne.

Det ser ud til = at = det globale tyveri = af det arbejdende folks arbejdsindsats = er på Plads = også rent Juridisk. Fraværet af forsvar ved hjælp af = Sandheden = i  Nationale og i  Overnationale Retssystemer 
= åbner op for = Løgnens ideologier = og for = Løgnens Religioner = også globalt. 

Det er min vurdering.
Hvad er din Vurdering  ??? LYKKELIG ER DEN UVIDENDE
DER ER UVIDENDE
OM SIN EGEN UVIDENHED 

Hvis det er tilfældet = så kan det være fordi = de uvidende ikke har læst de = (
 Nødvendige Bøger ) = på grund af dovenskab = der som bekendt er en af = De 7 dødssynder. Måske kan du finde en af de ( Nødvendige bøger ) på dette link =

http://www.bibliotek.trykkefrihed.dk/Zions Vises Protokoller"  findes under = Illuminatis Protokoller. 

Verdensriget 2010 - virkeligt og virtuelt ,


Er undervisning i virkeligheden = hjernevask
??? 
Hvad sker der = når de hjernevaskede underviser efter formlen = 
Frihed Lighed og Broderskab
???

Bliver = Sandheden = så ligegyldig ??? 

Er the Georgie Geidestones = religiøse symboler
???
www.Guidestones.us     Se  eventuelt Videoen.

Find eventuelt selv mere på  www.Google.dk om  = GaiaKan den græske Politiker og taler = Demosthenos = der døde i år 322 have inspireret = Skull og Bones  ???

www.wikipedia.dk  www.Google.dk  www.wikipedia.net  http://verdenversion2.dk/nyside/index.php/filmnwo/58-morkets-lakajer.html

På dette link kan du høre = Daniel Estulin = forklare om hvordan det = Metodologiske System = fungerer. Aaron Russo = fortæller lidt om = hvad der sker under = Demokratiets Facade. 

Jim Marrs - The Trillion Dollar Conspiracy & the NWO (2010 - YouTube

www.youtube.com/watch?v=M2AfT8bD--M10. jan 2012 - 94 min. - Uploadet af LegionnairesAwaken
Bestselling author and legendary conspiracy researcher Jim Marrs has yet again exposed information that the ...


Climate-Gate (Alex Jones) - YouTube

Order Of Death Final - Alex Jones - YouTube


Som David Rockefeller sagde, i sin ofte citerede tale ved et møde med den Trilaterale Kommission i 1991: "Vi er taknemmelig til The Washington Post, The New York Times, Time Magazine og andre store publikationer, hvis direktører har overværet vore møder og respekteret deres løfter om diskretion.   Citat slut.

http://www.tagryggen.dk/ 

Da denne takketale er udtalt i 1991 = og det er takken for = 40 års tavshed - så kan denne plan for = en ny verdensorden - være udtænkt før 1951. Lige nu skriver vi 2011. Det betyder at denne plan om en ny verdensorden må være udtænkt før 1951. Hvordan denne plan - skal gennemføres - det vides ikke - men = Henry Kissinger - har engang udtalt - hvis du vil styre hele kloden - så skal du kontrollere =

Klodens madvare-forsyning
og Klodens ernergi-forsyning.Dette sagde = James Warburg i 1950

Vi får en Verdensregering, uanset om vi kan lide det. Spørgsmålet er blot, om en verdensregering skal opnås ved at samtykke, eller ved erobring ???

Det kan betyde = at = James Warburg = allerede i 1950 kendte til en plan om = hvordan en ny Global verdensregering skulle etableres. Tilsyneladende har store dele af pressen holdt hemmeligheder skjult for offentligheden i USA = men også her i Danmark og i Europa = fra 1951 = tre år før bilderberggruppens første møde i 1954. Hvor langt tilbage i tiden den Censur går = det vides ikke her i 2012.


 
KONTROLERES DISSE ORGANISATIONER AF = ILLUMINATI

Council on Foreign
(CFR)
IMF
Den Internationale Valutafond
Verdensbanken,
Den Trilaterale Kommission,
EU,
Den amerikanske centralbank
ECB
Den Engelske Bank  [Bank of England]

og gives ordrerne så videre til de = Regeringschefer = der er inviteret til det årlige = Bilderbergmøde = der så efterfølgende implementerer disse ordrer i Nationalstaternes lovgivning = inden de vedtages i = EU = således = at det ser ud som det er Nationalstaternes Regeringschefer = der beslutter og indfører den befalede lovgivning = som Regeringsledere har modtaget på disse  årlige = Bilderbergmøder = indført i Nationalstaternes Nationale lovgivninger. Disse = Bilderbergmøder = har fundet sted = fra 1954 og frem = og disse årlige = Bilderbergmøder = foregår stadigvæk.

www.Bilderberggruppen.dk 

Daniel Estulin's “Den sande fortælling om Bilderberg-gruppenHvor kan man få udleveret =  EUs Censur Protokoller ??? 


Act! for America - Home     Sam Solomon     

www.wikipedia.dk       www.Google.dk       www.wikipedia.net Sharia finans = jihad  =  Hvem ejer hvem  - økonomisk ???

http://www.radioholger.dk/    http://www.sappho.dk/   www.RadioDua.dk

Rothschild.com - Welcome to Rothschild - [ Oversæt denne side]

Styrer Rothschild familien = Verdensbanken ???

Menneskerettighederne i Islam, Cairo-deklarationen - Velkommen til ...G. Edward Griffin - The Collectivist Conspiracy - YouTube


 

Mere om New World Order: Varer over 60 minutter.
http://www.youtube.com/watch?v=VebOTc-7shUMark Steyn on Danish TV:
European elites drew wrong conclusion after WWII

http://www.youtube.com/watch?v=T463qFGsans
ER DET EN REGION I = DET FJERDE RIGE = VI SER HER =

www.Euro-med.dk    Hvad er din vurdering ???
Unge = se interviewet af = Anders Bruun Laursen

Ser en topledet Region = i = en ny verdensorden = således ud ???

www.PrisonPlanet.com       Mellemøst-mønstre

Hvad kæmper soldater for =  Fædreland  eller  Banker  ???
Find selv ( Jim Marrs ) på  =   http://www.google.dk/ 

Daniel Estulin's “Den sande fortælling om Bilderberg-gruppen

www.bilderberggruppen.dk 

www.sandheden.net     Find visdom gennem = Sandheden.Et lille overblik over islams globale udbredelse.
Besøg evt. -
http://www.youtube.com/watch?v=6-3X5hIFXYU 

http://www.siaddk.wordpress.com/

www.DanskernesParti.dk

www.islam-info.dk   www.Tagryggen.dk 

www.Sappho.dk      magtens tredeling

www.DR.dk/galtiDanmark  - se - DE 6. FILM = på = DR
Sam Solomon            Medforfatter til denne bog.MOSKEEN       =  ( af Sam Solomon og Elyias Alamaqdisi  )
og dens rolle i samfundet
Udgivet i 2008    Denne udgave findes på Dansk.

www.wikipedia.net    http://www.google.dk/    http://www.islam-info.dk/ Til et folk de alle høre
som sig regne selv dertil
har for modersmålet øre
har for fædrelandet ild;

resten selv som dragesukker
sig fra folket udelukker.
lyse sig selv ud af æt,
nægte sig selv indfødsret

N.F.S. Grundtvig  = omkring 1837 måske  ???

Lyt eventuelt til salme og klaver musik =  http://www.erlingmusic.dk/  BACHMANN VINDER PRØVEVALG    ( Citat  fra DR )

Præsidentkandidaten = Michele Bachmann = har vundet det republikanske prøvevalg i USA skriver nyhedsbureauet Reuters.

Tea Party-favoritten Bachmann vandt en kneben sejr foran kongresmedlem Ron Poul, som kom ind på andenpladsen . Michele Bachmann fik 4823 stemmer, hvilket svarer til næsten 28,5 procent af de ialt 16.892 stemmer i denne tidlige test for republikanerne. Ron Poul fik 4671 stemmer.

På tredjepladsen kom den tidligere guvenør i Minesota Tim Pawienty med kun 2293 stemmer
.  

16. april 2012 meddeles det = der er sket mere Politisk i USA.

Citat slut.   Mellemøst-mønstre   http://www.medie1.dk/


             ER DU DANSKER  ???  HVORDAN VED DU DET  ???
http://www.dendanskeforening.dk/ 

                VIL DU FORSVARE = SANDHEDEN = MED DIT LIV ???http://verdenversion2.dk/nyside/index.php/filmnwo/58-morkets-lakajer.html

Her forklarer = Daniel Estulin = kort om = Metodologi - Systemet
 


Mere om = New World Order: Varer over 60 minutter.
http://www.youtube.com/watch?v=VebOTc-7shU

Illumination: the Secret Religion - Adam Weishaupt

1. maj 1776 grundlagde Adam Weishauph  Illuminati-broderskabet.Kan global magt opnåes = gennem = Metodologi-systemet ???
Indeholder "Zions Vises Protokoller" = Metodologi-systemet ??? 
Havde = Adam Weishaupt = allerede skrevet = "Zions Vises Protokoller" inden 1776 = og indeholder "Zions Vises Protokoller = Lovløshedens Hemmeligheder??? Er det nødvendigt at have den = Politiske magt = for at kunne slippe =
Lovløshedens Vederstyggeligheder = løs???

Verdensriget 2010 - virkeligt og virtuelt,

"Zions Vises Protokoller" se under = Illuminatis Protokoller.


Tilsyneladende kommer al ondskab ovenfra = fra = Overnationale Organisationer.  Det kan godt få en en vælger til at  spørge sig selv = hvorfor skal skattepenge medvirke til at financere disse = Overnationale Institutioner = Hvem analyserer deres nødvendighed = Når Jordklodens Nationalstater har deres egne Nationale institutioner ??? Jeg nævner lige de = Overnationale Institutioner = som Nationalstaterne burde analysere = for at overveje = om disse = Overnationale Institutioner = skal financeres med Nationalstaternes Skatteyder-penge ???Forkortelser på = Overnationale Institutioner = 

Asean - BNP - CEBS - CEPOL - CHG - CIMIC - CIVCOM - COREPER - CRT - DER - EBC - EBRD - ECB - EDA - EF - EFC - EFD - EIB - ENP - EPC - EMS - ERM - ESCB - ESFP - ESS - EU - EUFOR - EU-ISS - EUMC - EUMS - Eurodac - Eurojust - EUPOL - EUROSUR - EUSC - EUSR - EWG - DANATO - DG - FDI - FN - FRONTEX - FUSP - FY ROM - G-7 - G-8 - G-20 - HR - IEPG - IMF- IPTF - IPU - ISAF - JSC - MF - MoU - NAC - NATO - NRF - OECD - OSCE - PfP - PMG - PRT - PSC - RIA - RELEX - SDO - SEPA - SIS - SF - SFOR - SFP - SIS - TEF - TEU - TEUF - TEØF - VIS - VEAG - VEU - Økofin - ØMU . 

Hvad er de ( samlede udgifter ) til disse = Overnationale Institutioner = for Jordklodens skatteydere ??? Hvilke tre studerende regner det ud ???

O.I.C = Organization of the Islamic Conference. Har deres egne menneskerettigheder =

Menneskerettighederne i Islam, Cairo-deklarationen - Velkommen til ...

Har = Cairo-deklarationen = allerede nu afløst =Danmarks Grundlov. ???


Besøg evt.  http://www.oplysningspartiet.dk/  or http://www.sagenskerne.dk/ Hedegaard-sagen set fra USA

Sagen mod Lars Hedegaard drejer sig ikke om at straffe en enkelt mand, men om ytringsfrihedens vilkår i vore dages vestlige verden, mener Ann Snyder.HVEM ER ANSVARLIGE FOR ANKLAGERNE  ???

Hvad har = Censur Paragraf 266b = gjort ved vores danske Samfund gennem over 40 år ??? Jo - hver gang nogen i Danmark forsøger at advare deres Landsmænd mod den store indvandring af muslimer = så bliver de kaldt for Racister. Konsekvenserne af denne manglende debat om islam i over 40 år = har haft konsekvenser for de modige danskere = der har forsøgt at omtale = at indvandringen af muslimer til Danmark også kunne have negative sider. Disse modige mennesker- de er konsekvent blevet anklaget efter = Censur Paragraf 266b = for at være Racister = eller er på anden måde blevet chikaneret.

FINDES DER EKSEMPLER PÅ DETTE ???

Det aktuelle eksempel - som jeg kan nævne i dag, den 17. april 2012 = det er anklagen imod ( LARS HEDEGAARD ) = der vist nok er formand for = TRYKKEFRIHEDSSELSKABET = der årligt uddeler en pris til en ( Åndens Frihedskæmper ) der kæmper for at kunne bruge = Ytringsfriheden = til at fortælle om de faktuelle ( Sandheder ) der påvirker udviklingen i vores ( Danske Samfund ) i negativ retning. Eksemplet ( LARS HEDEGAARD ) Kan du læse mere op på dette Link.

Staten versus Hedegaard
Først blev Lars Hedegaard frikendt for sine udtalelser om overgreb på muslimske piger.
Så blev han dømt.
Nu skal sagen for Højesteret 13. april.

Læs alt om sagenSagen forsætter  =

Tale i Højesteret

Lars Hedegaard fik mulighed for et sidste ord i Højesteret i dag. Læs det her.Censur Paragraf 266b = indført som lov i 1971

Som alle oplyste Danskere ved = så har = de 5. forenede = EU-tilhængerpartier = fået indført denne ( Censur Paragraf266b ) i 1971 i den danske lovgivning. Det har betydet = at enhver dansker = der troede der var = Ytringsfrihed = i Danmark = de har fået Mundkurv på.  Jeg kender ikke alle de danskere = der har været anklaget efter = Censur Paragraf 266b = men jeg kan nævne navnene på de = modige personer = der har forsøgt at gøre det lovligt = at tale højt om formålet med muslimernes tilstedeværelse her i Danmark. Dette er mit spørgsmål = med mine svar.  

HVEM ER = DET DANSKE RIGES= BEDSTE MÆND  ???

Det danske Riges bedste og tapreste mænd = kendes på = at de har været anklaget efter = Censur Paragraf 266b.
Jeg må med skam tilstå = at jeg ikke kender alle navnene på dem = der er blevet anklaget efter = Censur Paragraf 266b. Eller i hvilken historisk rækkefølge disse anklager fandt sted.

Jeg har hørt = Mogens Glistrup = udtale = at muslimer føder mange børn = og så skulle han jordes = måske også fordi han i 1973 = var en = Politisk Trussel = imod det hemmelige globale erobrings-Projekt = som efterhånden er tydeligt.  Så nummer 1. på min liste over = Det Danske Riges bedste mænd = det er =

1. Mogens Glistrup          Er desværre død.
2. Peter Neerup Buhl
3. Kaj Vilhelmsen            http://www.radioholger.dk/ 
4. Morten Messerschmidt
5. Lars Hedegaard
6. Jesper Langballe
7. Daniel Carlsen            =   Anklaget for Sandheden
8. Lars Kragh Andersen
9. Firoozeh Bazrafkan
10. Rolf Slot-Henriksen   =  Er desværre død

Denne unge modige kvinde = Firoozeh Bazrafkan = er tilsyneladende også anklaget efter =  Censur Paragraf 266b ??? Hun skal også med i Bogen.

7. Daniel Carlsen = er formand for = http://www.danskernesparti.dk/Daniel Carlsen = nævner i sin introduktions-vidio = at han vil tilbage-erobre Danmarks suverænitet. Hvad mener han med det ???  Efter min opfattelse så er = det her = hvad jeg formoder = Daniel Carlsen = mener med suverænitets-afgivelse.  Denne Suverænitets-afgivelse er omtalt af =

MORTEN UHRSKOV JENSEN = og lyder således =

Videoer til et delt folk   =  har skrevet denne bog.

Critique-foredrag: Et delt folk v. Morten ...
38 min. - 10. okt 2008
video.google.com

Jamen, så lad dog uretten fortsætte    Citat

Dato: d. 19.02.11, 00:07
Af: Morten Uhrskov Jensen
Emner:

På sin egen djævelske vis er der noget lindrende ved, at danskerne snart vil blive klar over, at Danmarks selvstændighed vedrørende udlændingepolitikken på alle tænkelige områder er blevet afhændet af politikerne. EU  bestemmer nådesløst vores  familiesammenføringspolitik

.Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol bestemmer vores  flygtningepolitik,

og 
FN  beslutter, hvem vi skal tildele   statsborgerskab.

Mellem 400 og 500 statsløse palæstinensere kan nu frit og kvit få dansk statsborgerskab. Jamen, hvad nu hvis nogen af dem er dømt for grov kriminalitet? Glem det, i hvert fald næsten. Kun hvis det er lykkedes at få en dom på fem års fængsel eller mere, eller man er dømt for en forbrydelse mod landets sikkerhed, kan det automatiske statsborgerskab  afvises.    Citat slut.De 6  "danske"   EU = tilhængerpartier er følgende =

Socialdemokratiet
Venstre
De Radikale
Socialistisk Folkeparti
Konservativ Folkeparti
Liberal Alliance

Hvis du ønsker Danmark meldt ud af = EU = skal du ikke stemme på nogle af disse = Politiske Partier ???DEBATTEN OM ISLAM = 40 ÅR FORSINKET I = DANMARK

Hvad er det så = Censur Paragraf 266b = har skjult for = Danmarks Befolkning = ved hjælp af = Censur Paragraf 266b = i cirka 40 år ???  Det er ( Sandheden ) om islam og Koranens indhold. Derfor præsenterer jeg dette = som jeg har fundet på internettet.

Medens vi venter på de ( 7 højesterets - dommeres ) afgørelse = den 20. april 2012 = I =  Lars Hedegaard  = så er det muligt at lytte til = Sam Solomon = Læs evt. om nyt i = Lars Hedegaard sagen = på = http://www.sappho.dk/ 

Sam Solomon          Lyt til  medforfatter til denne bog.MOSKEEN
og dens rolle i samfundet  =  En meget oplysende bog.
Udgivet i 2008     Find den evt. på  http://www.google.dk/ 

Forfatterne er = Sam Solomon og E. Alamaqdisi

For
( Unge Mennesker under 30 år ) der analyserer islam = som om islam oprindeligt var en hær = der i cirka år 622 forklædte sig som en religion = så kan jeg oplyse = at side 19 er meget interessant. Måske ses et overblik over islams militære kommandovej = ud til Moskeerne = som måske er Militære kaserner = forklædte som en slags kirker ???  Hvem kan finde svar på sådanne spørgsmål = når =  Censur Paragraf 266b  = lukker af for enhver debat om islam her i Danmark ???  DER ER DØDSSTRAF = FOR AT DESERTERE FRA EN HÆR I KRIGSTID.

ISLAM HAR EN RELIGIØS LOV = FOR AT DESERTERE = APOSTAT.

Derfor er det naturligt = at analysere islam som en = hær= der også  oprindeligt var en = hær = der forklædte sig som en Religion = allerede tilbage i år 622. Derfor er det interessant at vide = at Muhammed ifølge islamforskere deltog i 27 militære træfninger = og også ifølge islamforskere = så deltog Muhammed personligt i 9 militære træfninger. Da jeg er født i 1945 = så er det ikke min fremtid det drejer sig om = og mine vurderinger kan være forkerte. Derfor vil jeg overlade til = alle UNGE under 30 år
= at oplyse sig selv = ud fra hvad der kan findes på dette  = internet-leksikon = om Koranens indhold. Det er jo trods alt = Jeres fremtid = det drejer sigom. I Unge har jo trods alt en demokratisk ret til = at være fuldstændig ligeglade med = Jeres egen fremtid = men i kan jo også begynde = at analysere historiens forløb og virkelighedens kendsgerninger = på faste ugedage = i jeres normale vennegrupper.

www.islam-info.dk     Koranen      artikeldatabase.

www.islam-info.dk  et internet-leksikon om Koranens indhold.

Besøg evt. - teksterne under disse overskrifter.

KVINDER  Her findes ( Sura 33.59 ) og ( Sura 24.13 )
KOLONIALISME
REN UREN
TØRKLÆDE
TAQIYA = islams lovlige forviringsløgn.
TØRKLÆDER
VANTRO
STENING
JIHAD  = at udbrede islam med vold-om nødvendigt.
APOSTAT
APOSTASI
ÆGTESKAB
BØRNEOPDRAGELSE I MUSLIMSKE HJEM

Her bør tilføjes - at Koranen ikke indeholder ( DE 10 BUD
)
Her bør tilføjes - Koranen betragter de kristne som vantro
Ja alle - der ikke er muslimer - anser Koranen for vantro.

Islam bruger løgnen ( Taqiya-Taqija ) som religiøst arbejdsredskab.

Min bemærkning = En religion der bruger løgnen - ( Taqiya ) som religiøst arbejdsredskab - opfatter jeg således =

KORANEN RUMMER  =  RELIGIØST SET LØGNENS EVANGELIUM

MVH.  Poul Leo Nielsen  alias   Saxo-Poul.http://www.wikipedia.dk/         http://www.google.dk/         http://www.wikipedia.net/ TOM TANCREDO = udtalte engang =

Tom Tancredo = stillede op til Præsidentvalget i USA på et eller andet tidspunkt = og han sagde = USAs Kultur og Europas kultur = er den samme = for begge kulturer har Kristendommen som udgangspunkt. Om det er korrekt = det ved jeg ikke = men som ( tidligere ) socialdemokrat = så husker jeg i en bog jeg har læst om = socialdemokraten og filolog = Hartvig Frisch = at han har udtalt =

ET FOLKS DAGLIGE VANER = ER DETTE FOLKS KULTUR.

Det danske folks kultur hviler på Kristendommen = der er forkyndelse af = Sandheden. Det er typisk = at et samfund = hvor befolkningen forlader sit eget kulturelle udgangspunkt bliver et samfund = der bliver dårligere og dårligere fungerende. Endnu er Danmarks kultur ikke blevet helt overtaget af islams kultur = og den måde muslimske samfund fungerer på. Jeg vil ikke udtale mig om = hvordan muslimske samfund fungerer på = men jeg kan præsentere hvad = Winston Churchills = vurdering var = for godt 100 år siden =

WINSTON CHURCHILL  =   OM ISLAM

Hvor frygtelige er ikke de forbandelser, som muhamedanismen lægger på sine tilhængere. Bortset fra det fanatiske vanvid, som er lige så farligt i et menneske som galskab i en hund, er der denne angstfyldte, fatalistiske apati. Virkningen er tydelig i mange lande. Uforudseende, sløsede vaner, sjuskede landbrugsmetoder, træge handelsmetoder og usikkerhed omkring ejendomsret, det er tilstanden overalt, hvor Profetens tilhængere regerer eller lever. En fornedrende sanselighed berøver dette liv dets ynde og det næste liv dets værdighed og urørlighed. Det faktum, at enhver kvinde i islamisk lov må tilhøre en mand som hans absolutte ejendom enten som barn, hustru eller konkubine forsinker den endelige udryddelse af slaveriet, indtil den islamiske tro er ophørt med at have magt mellem mennesker. () Der findes ingen stærkere bagstræberisk bevægelse i verden () var det ikke, fordi kristenheden er beskyttet af videnskabens stærke arme - den samme videnskab, som den forgæves har bekæmpet - kunne den moderne europæiske civilisation falde, ganske som det gamle Rom.

Winston Churchill, The River War, II, s. 248-50. London 1899


ISLAMISERINGEN FORSÆTTER

Islamiseringen af Danmark = og andre Europæiske lande = foregår efter min opfattelse ( lige nu ) her i 2012 = i både England = Tyskland og Frankrig. Når vi Europæere har vænnet os til at have de samme vaner som muslimer = så vil vores danske samfund = og de = Europæiske Nationalstater ( efter min opfattelse ) fungere på samme måde = som muslimske samfund fungerer i de 57 muslimske lande = der er medlemmer af  ( = O.I.C = Organization of the Islamic Conference ) der i øvrigt har haft en delegation siddende i FN siden 1969. Hvad har denne delegation så udrettet ??? Jo - de har udvirket en muslimsk udgave af Menneskerettighederne =

Menneskerettighederne i Islam, Cairo-deklarationen - Velkommen til ...


UDFORDRES VESTENS  ( ANALYSE = TÆNKE = EVNE ) ???

Det betyder at vi skal til at bruge vores evne til at = tænke = på en helt anden måde = nemlig vores måde at klæde os på - samt vore andre daglige vaner. Det vil ændre vore daglige vaner på en sådan måde = at vi og vore børn og børnebørn bliver islams lydige slaver. Det kan kaldes skjult ( adfærds-regulerende opdragelse ) uden ansvar for sin nabo - eller sine landsmænd eller sine medmennesker.

Hvad betyder det når = Sam Solomon   = taler om Dress-Code ???

Det er vores ( kultur ) de ( daglige vaner )
der måske ændres til = muslimernes daglige vaner ???

HVORDAN ER MUSLIMERNES DAGLIGE VANER ???

Kan muslimer ændre deres daglige vaner ??? Det kan de ikke = så længe de er muslimer, for der skal Koranens Drees Code og andre daglige vaner følges. Der er ikke ændret et Komma - i Koranen i over 1000 år. Derfor er der nok kun en udvej - hvis vi Danskere vil beholde ( vore egne daglige vaner ) = og det er hjemsendelse ( Repatriering ) af alle muslimer der bor i Danmark. Hvad skal vi danskere så kæmpe for ??? Jo - vi skal kæmpe for retten til at sige = Sandheden højt = sådan som vi nu opfatter = Sandheden = i vores eget fædreland. I den forbindelse kan det være interessant = at vide = hvad = Jesus = sagde om = Sandheden = for cirka 2000 år siden.

http://www.sandheden.net/  

HVEM SKAL LAVE DERES DAGLIGE VANER OM  ???

Tillader = Koranen = at muslimers drees-kode ændres på disse 20 punkter ???
Tillader = Koranen = at muslimerne ændrer vaner og andre opfattelser inden for disse her nævnte 20 områder ???

1   Vil muslimer i Danmark respektere alle religioner som ligeværdige ?
2   Vil muslimer i Danmark afvise terrorisme ?
3   Vil muslimer i Danmark acceptere en komplet adskillelse af religionen fra staten og fælles anliggender ?
4   Vil en muslim gift med en tidligere kristen, opdrage deres børn efter kristne normer ?
5   Vil muslimer i Danmark acceptere,at muslimer forlader islam, og bliver ateister eller tilslutter sig andre religioner,uden at følge den ordre,som shariaen foreskriver er Allahs ordre ?
6   Vil muslimer i Danmark forsøge, rent påklæningsmæssigt,at glide ind i det danske folks sædvaner ?
7   Vil muslimer i Danmark kunne anse religion som et personligt anliggende,og praktisere sin religion i privat afsondrethed ?
8   Vil muslimske familier opdrage deres børn efter danske normer for,at vise viljen til,at blive integreret i det danske samfund ?
9   Vil muslimer acceptere ,at seksualitet er et frit personligt anliggende,så længe civilsamfundets love overholdes ?
10  Vil muslimer afvise slaveri,som under islam forekommer andre steder på jordkloden ?
11  Vil muslimer afvise,at bruge æresmord,dødsdom,piskning og afskæring af lemmer,som en del af islams love ?
12  Vil Danmarks muslimer afvise,at efterleve sharia-lovgivningen ?
13  Vil muslimer i Danmark acceptere,såvel muslimer som ikke-muslimer kan kritisere islam ?
14  Vil islam i Danmark respektere Demokratiet som kærneværdien for regeringsførelsen her i Danmark ?
15  Vil muslimer i Danmark acceptere en komplet lighed mellem kvinder i arbejde, ægteskab, arv, skilsmisse, forældreskab og retlige anliggender ?
16  Vil muslimer anvende Demokratiske metoder til,at udtrykke sin utilfredshed for,at opnå forandringer i samfundet ?
17  Vil muslimer i Danmark acceptere,at ytringsfriheden er en rettighed,der er beskyttet af Danmarks Grundlov ?
18  Vil muslimer i Danmark anerkende,at lovene i Danmark,har fortrinsret foran islams sharialove ?
19  Vil muslimer i Danmark acceptere,at basere sit gudsforhold på direkte tilbedelse,uden om imamer,Mullaher og Sheiker ?
20  Vil islam ændre islams love,for at sikre kvinders demokratiske rettigheder i alle EU-landene ?

DESUDEN TILLADER KORANEN PÆDOFILI GENNEM ÆGTESKAB.

Muslimernes forbillede er Muhammed = som giftede sig med en 6 årig pige - og fuldbyrdede ægteskabet med pigen - da hun var 9 år. Sandsynligvis er det derfor nogle muslimske piger som 9. årige - møder op i skolen med tørklæde = fordi gode muslimske forældre sørger for - at deres datter er jomfru på bryllupsnatten. Nu - hvor en multikulturel kult tilsyneladende forsøger = at ensrette alle jordklodens religioner = så tillader =  
EU = også Pædofili i Lissabon-Traktaten. Her tilgodeses så islams ægteskabelige traditioner i = EUs - Lissabon Traktat. Europas = kristne Kulturarv = nævnes heller ikke i = EUs - Lissabon Traktat.KVINDER FRA AUSTRALIEN = ER MODIGE KVINDER

…premierminister Julia Gillard (AP) i Australien, har sagt:

”Dette er VORES nation, VORES land og vi har VORES måde at leve på. Vi vil give alle indvandrere muligheden til at nyde godt af alt dette.
Men dersom du er en indvandrer som klager, snyder og brokker dig over VORES flag, VORES ed, VORES kristne tro eller VORES måde at leve på,

vil jeg på det stærkeste opfordre dig til at benytte dig af en anden rettighed, og det er retten til at forlade landet.

Dersom du ikke føler dig tilpas her, så REJS. Vi tvang dig ikke til at komme. Du har selv valgt at være her!”

Hvilket land er næste?

http://www.youtube.com/watch?v=0hKEd6rzbeg
  

TIDLIGE ÆGTESKABER  = HVAD ER FORMÅLET ???

Da jeg for nylig nævnte til en mor, at EUs Lissabon-traktat lægger op til at legitimere pædofili, afviste hun det som en umulig, ja latterlig tanke, da pædofili jo er en grov forbrydelse!

Men muhammedanerne kan kamouflere det som ægteskab! Akkurat ligesom man blandt muhammedanere kamouflerer prostitution med superkorte ægteskaber på - tja, måske bare en time.

En video fra Gaza viser, hvordan firehundrede og halvtreds småpiger på omkring 10-12 år blev gift ved et massebryllup med voksne mænd i Jabalia-flygtningelejren. Det er frastødende at se på! Det er sygt!

Stakkels ukyndige pigebørn!Brylluppet var arrangeret af Hamas torsdag nat 30. juli med en ceremoni med henved 1000 tilskuere i den nordlige del af Gazastriben..
Topfolk fra Hamas var til stede for at lykønske de 450 brudgomme. ”Vi fortæller verden og Amerika, at I ikke kan nægte os glæde og lykke”, sagde Mahmud Zahar.

Hver brudgom modtog 500 dollars fra Hamas, som sagde, at dets arbejdere også havde bidraget med 5% af deres månedlige løn som tillæg til bryllupsgaven.Vi viser dette bryllup som en gave til vort folk, som stod fast under belejring og krig”, sagde Hamasledeen Ibraghim Salaf i sin tale….

HVILKEN GAVE BØR BRUDEN HAVE ???
EN SÅDAN DUKKE - MÅSKE  ???

Kilde: ”Infidels are cool”
http://infidelsarecool.com/ 31.7.09Mark Steyn on Danish TV: European elites drew wrong conclusion after WWII

http://www.youtube.com/watch?v=T463qFGsansER DET EN REGION I = DET FJERDE RIGE = VI SER HER =

Lyt evt. til interviewet af  =  Anders Bruun Laursen  ???

www.Medie1.dk  


Ser en topledet Region = i en ny verdensorden således ud ???


Findes = EUs = Censur Protokoller ???  Hvor skal man  henvende sig i =  EU = for at få disse =  Censur Protokoller = udleveret således = at man kan holde sig inden for den = Gode tones =  debat-rammer = så man ikke fornærmer nogen som helst = ved at sige en konkret = Sandhed = om noget som helst  ??? G. Edward Griffin - The Collectivist Conspiracy - YouTube


 

Mere om New World Order: Varer over 60 minutter.
http://www.youtube.com/watch?v=VebOTc-7shU 
             
Hej!
Prøv at lave din egen hjemmeside ligesom mig! Det er nemt, og du kan prøve det gratis
ANNONCE