1. ISLAMS BØRNEOPDRAGELSE
1. ISLAMS BØRNEOPDRAGELSE www.KulturPartiet.dk

BØRNEOPDRAGELSE I MUSLIMSKE HJEM

De første år opdrages barnet primært af kvinden. I 5-6 års alderen sender religiøse forældre ofte deres barn i koranskole,som består i at lære koranen udenad på arabisk.Kønnene adskilles og opdragelsen foregår gennem koporlig og psykisk afstraffelse.

Pigerne skal gå ind i husholdningen,og være med til,at renholde hjemmet og passe de mindre søskende.Hun skal sørge for de ældre brødres velbefindende,for at finde sin rolle.Dette er en del af den religiøse opdragelse,så hun kan finde sin plads under ALLAHs lov.

For religiøse muslimer er det ofte vigtigere,at pigen lærer arabisk end dansk,da hun skal kunne læse koranen.Af disse grunde forsømmer nogle piger skolen .Da de til med skal lave mad,vaske tøj,- og passe syge søskende er deres tid til lektier begrænset.

Dårlig opførsel hjemme kan betyde forbud mod at gå i skole.Når hun bliver 9 - 14 år,skal hun klæde sig med tørklæde og lang kjole.Hun må ikke deltage i svømning,idræt og lejrskoler.I hjemmet indstilles hun af moderen på hendes 3 vigtigste opgaver : at føde mange børn,at styre det huslige og oplære det lille barn i islam.

Den muslimske kvinde "styrer huset" Den ældste kvinde irettesætter de yngre : svigerdøtre,voksne døtre,yngre søstre,etc.Den unge kvinde i hjemmet,som endnu ikke er gift,skal beskyttes af familien,da hun er den muslimske kvindes ære.

Hendes ansvar er det,at familiens ære er stor blandt muslimske naboer og venner.Overtræder hun disse regler,mister hele familien sin ære og ikke kun kvinden selv.Hun vil da ikke kunne få sig en mand.Det er faderens ansvar,at barnet får sig en muslimsk opdragelse.

Det er ham der på dommedag må stå til regnskab for,om børnene blev muslimsk opdraget selv om han, når børnene er små,delegerer arbejdet ud til kvinden.DVS enten sin hustru eller sin mor.Hvis hustruen ikke vurderes til.- ikke at være  en god muslim,vil manden overdrage børneopdragelsen til sin mor.Dette bevirker at danske kvinder i muslimske ægteskaber ofte må anstrenge sig for,at være gode muslimer.

Profeten Muhammed anbefalede at opdragelsen foregår i 3 faser : I første fase = forkæles barnet.Dette gælder særligt drengebørn og især det første drengebarn,som faderen har "frembragt" som stedfortræder og arvtager.Han behandles som kronprins.Han kaldes tronarvingen "wali AL-AHD" og over-øses med ros og agtelse.

I anden fase = anbefalede profeten at opdrage det 5 til 10 årige barn,ved at lære dem hvad der er islamisk,og hvad der er uislamisk.Hvad der er tilladt ( halal ) og hvad der er forbudt ( haram) Denne alder kalder Muhammed retlednings-alderen ( AL-TAWJEH ) Især drengene skal lære,at være stolte og fremhæve egne fortræffeligheder, hvilket er stik imod dansk tradition, nemlig ikke at blære sig.

Der er visse ting,som er forbudte for alle,andre ting er kun forbudt for piger.En pige må ikke lege med en dreng.Det er forbudt for en dreng at græde.En dreng må ikke hjælpes af en pige,eller sin søster med lektierne.Han må ikke gå i korte bukser.

Børn må ikke se de voksne i øjnene,og piger må ikke se drenge i øjnene.Piger skal lære at slå øjnene ned,for ellers anses hun for at være løsagtig. Spiseforskrifter indlæres etc,barnet lærer de 5 søjler, samt at bruge højre hånd. Brugen af venstre hånd anses som uislamisk.

Overtræder børnene disse regler anses familien ikke for at være ærbar. Derfor straffes overtrædelserne hårdt. Det forventes, at også naboer etc. deltager i opdragelsen.

Opdragelsens tredie fase = er forskellig fra dreng til pige. Piger skal lære lydighed,underdanighed og sænke blikket. Hun skal vide, at hendes mødom er familiens ære.Hun må ikke give en fremmed hånd ( hvis det alligevel skulle ske,skal hånden være slap ) Hun må ikke sidde ved siden af en fremmed mand i bussen, hun må ikke grine højt,eller sidde med benene over kors,ikke sige ukvemsord.Hun skal være klædt anstændigt.

Overholder hun ikke disse regler,så betragtes hun som en skøge. Den ikke muslimske pige kaldes almindeligvis "vantro svin" eller "ludder". Det ødelægger familiens ære og bevirker, at hun ikke kan blive gift. Hun skal opdrages til, at blive gift. Hun skal lære at opvarte familiens medlemmer.

Hos drengen fremelskes i 3 fase = stolthed, selvglæde, høj selvagtelse og maskulinitet. Det er godt at lære at tale om alle sine gode egenskaber. Drengen får i forhold til pigen megen frihed. Drengene kan ofte færdes frit uden, at forældrene bekymrer sig om, hvad de laver. Gæstfrihed fremelskes,samt at drenge bør reagere voldsomt, hvis nogen sårer familiens ære.

Drenge må ikke hjælpes med lektierne af kvinderne. Det skal de være for stolte til. De skal vise respekt for faderen, som er familiens overhoved. Drenge må ikke holde piger i hånden. En from muslim giver ikke en kvinde hånden når han hilser. De ældre søskende opdrages til, at irettesætte mindre søskende.

Besøg evt.      
www.RadioDua.dk            www.islaminfo.dk
WINSTON CHURCHILL  =   OM ISLAM

Hvor frygtelige er ikke de forbandelser, som muhamedanismen lægger på sine tilhængere. Bortset fra det fanatiske vanvid, som er lige så farligt i et menneske som galskab i en hund, er der denne angstfyldte, fatalistiske apati. Virkningen er tydelig i mange lande. Uforudseende, sløsede vaner, sjuskede landbrugsmetoder, træge handelsmetoder og usikkerhed omkring ejendomsret, det er tilstanden overalt, hvor Profetens tilhængere regerer eller lever. En fornedrende sanselighed berøver dette liv dets ynde og det næste liv dets værdighed og urørlighed. Det faktum, at enhver kvinde i islamisk lov må tilhøre en mand som hans absolutte ejendom enten som barn, hustru eller konkubine forsinker den endelige udryddelse af slaveriet, indtil den islamiske tro er ophørt med at have magt mellem mennesker. () Der findes ingen stærkere bagstræberisk bevægelse i verden () var det ikke, fordi kristenheden er beskyttet af videnskabens stærke arme - den samme videnskab, som den forgæves har bekæmpet - kunne den moderne europæiske civilisation falde, ganske som det gamle Rom.

Winston Churchill, The River War, II, s. 248-50. London 1899Dette er en beskrivelse af = hvilken slags samfund som = ( Børneopdragelsen i muslimske hjem ) 
har ført frem til = i de 57 muslimske Nationalstater. Efter min opfattelse = så er det ( Børneopdragelsen der bestemmer hvordan et samfund fungerer internt. I denne sammenhæng = ser jeg ingen forskel på = Danmark = og de andre Nationalstater = på denne jordklode.  Min vurdering kan naturligvis være forkert ???  Hvad er din vurdering  ???

www.islaminfo.dk    = se evt. = ( Børneopdragelsen i muslimske hjem ) = på dette internet-leksikon om Koranens indhold.

Det er ganske enkelt (
mødres børneopdragelse ) der afgør hvor godt en = Nationalstat fungerer internt.
Sam Solomon    

Se Ovenstående udmelding af = Winston Churchill

Det - der bestemmer hvordan et samfund fungerer i sin helhed = det er efter min opfattelse børneopdragelsen. Dette er en iagtagelse = som = Winston Churchill = har gjort for over 100 år siden = og som jeg har tillid til -  også er gældende her i Danmark.

Se frugterne af denne børneopdragelse = www.forfulgt.dk 

Sådan fungerer børneopdragelsen i de 57 muslimske lande - der er medlem af = O.I.C = Organization of the Islamic Conference = som iøvrigt har haft en delegation siddende i ( FN = UN ) fra 1969 = og muslimer har fundet frem til sine egne menneskerettigheder = som lyder således = i forsøgsområde Danmark =

Menneskerettighederne i Islam, Cairo-deklarationen - Velkommen til ...
1. maj 1776 grundlagde Adam Weishauph 
Illuminati - broderskabet.

Så både Kommunisternes og Nazisternes og Socialdemokratiets Politiske Programmer ( og andre ) er udtænkt af = Adam Weishauph = eller er oversat af = Adam Weishauph = fra tidligere civilisationer = i en drejebog = kaldet "Zions Vises Protokoller" som du kan læse lidt mere om på dette link under overskriften =
ILLUMINATIS PROTOKOLLER.

Verdensriget 2010 - virkeligt og virtuelt ,


"Zions Vises Protokoller"  findes under = Illuminatis Protokoller.
Mit synspunkt = Danmarks og Vestens kristne Civilisation = kan kun reddes af Kvinder = gennem børneopdragelsen. Både Helle Thorning-Schmidt og Mette Frederiksen = har vist vejen = for alle socialdemokrater = ved at tage deres børn ud af de skoler = som tillader = at børn bærer ( Tørklæde = indendørs ) i skoleklassen.Order of Death   =  Stakkels kvinder

Den globale frie Verden styres tilsyneladende af et = Broderskab af bøsser = der er medlemmer af en = Satan Kult.

FRIHED LIGHED og BRODERSKAB = betyder måske frihed og lighed for et = Broderskab af bøsser = og ingen andre  ???

Kan det være = Multikulturens = korrekte formål  ???


Hej!
Prøv at lave din egen hjemmeside ligesom mig! Det er nemt, og du kan prøve det gratis
ANNONCE