EN DANSK HJERNE
EN DANSK HJERNE www.Kulturpartiet.dk

Præsenteret her 25. maj 2012     www.Kulturpartiet.dk

EN DANSK HJERNE = ER EN NYSGERRIG HJERNE

www.RadioHolger.dk   www.Sappho.dk   www.RadioDua.dk

www.medie1.dk    www.monokultur.dk www.DenKorteAvis.dk           ER DU DANSKER  ???   HVORDAN VED DU DET  ???
http://www.dendanskeforening.dk/  

          VIL DU FORSVARE = DANMARKS KVINDER = MED DIT LIV ???Vil du forsvare Danmarks Kvinder 
???  
Bliv eventuelt  
VELFÆRDS-KAVALER .
Meld dig ind i nærheden af din bopæl.

www.danskernesParti.dk   

http://www.siaddk.wordpress.com/

www.fritdk.dk

Meld dig ind i nærheden af din bopæl.
 


Antallet af seksualforbrydelser i Sverige er vokset med 873% siden 1975

Sveriges indbyggertal er i samme periode kun vokset med 16%.

Kilde: http://danmark.wordpress.com/2012/04/03/sveriges-befolket-med-16-flere-siden-1975-men-seksualforbrydelserne-antal-er-steget-873/

fundet på =  www.DenDanskeForening.dk   s  hjemmeside.Kvinder =  Taqiya = Vantro = Ren-Uren = Tørklæde

Kvinder se også =  ( Børneopdragelsen i muslimske hjem )

Besøg evt. 
www.islam-info.dk   under disse overskrifter =www.wikipedia.dk   www.Google.dk   www.wikipedia.netHvad søger en = Dansk Hjerne = efter
??? 

En = Dansk Hjerne = søger efter =
Sandheden .

Hvorfor søger en = Dansk Hjerne = efter = Sandheder ???Her er mine = Teser = eller = Teorier =1.  Fordi = Kristendommen = er forkyndelse af =
Sandheden .

2. Fordi = Det Danske Folk = har været et = Kristent folk = lige siden Danmarks daværende Konge = Harald Blåtand = indgik en pagt med den = Kristne Gud = om at gøre = Danmarks Vikinger = til et = Kristent Folkeslag . Kort sagt så betød = Harald Blåtands = løfte til den = Kristne Gud = at det danske folk = frit = med = Kongemagtens tilladelse = kunne bruge sin = Store Nysgerrighed = til at søge efter = Sandhedens = mange sider = inden for disse overordnede områder =

Politik
Jura = Lovgivning
Økonomi
Kultur
Militært
Religion
Medie-strategi = Kontrol af =
Sandheder = gennem medier.

Jeg må indrømme = at jeg ikke helt husker = hvad der skete medens = Harald Blåtand = var = Det Danske Folks = konge = for over 1000 år siden = men = Danmarks Kristne Dåbsattest = jellingestenen = den står der endnu. Beviset kan ses på dette link.

www.fortidensJelling.dk       www.sagenskerne.dk 

Jeg må også erkende = at = Harald Blåtand = og hans efterfølgere som Konger i Danmark = har gjort enormt meget for at udbrede = Det Kristne Budskab = nemlig = Sandheden = til hele det = Danske Folk. Her er ( for mig beviset ) på denne antagelse = nemlig den = at Danmarks omkring  2600 kirker = er placeret rundt om = i hele det danske rige. Ja - selv på Bornholm = står vidnesbyrdet om = at = Det Danske Folk
= engang var et Kristent Folkeslag.

           

Kirker i Danmark - en billeddatabase

      

Hvis du er konfirmeret = så kan du sandsynligvis finde frem til den kirke = du er Konfirmeret i = eller måske er blevet gift i = i denne billed-database.Fra disse Kirker kunne forkyndelsen af = Sandheden = nå ud til hele = Danmarks befolkning = i de mere end 1000 år = som Danmark har været = en kristen Nationalstat. Der findes mange religioner på denne jordklode = men det er kun = ( så vidt jeg ved ) kun Kristendommen der forkynder
Sandheden.
HVAD ER KONGEMAGTENS FØRSTE PLIGT  ???

Det er den danske Kongemagts første pligt = gennem sine lovgivere og lovgivning = at kunne sikre = at det danske folk = kan sige = Sandheden højt= som hver enkelt ser = Sandheden. Min Vurdering er = at = Harald Blåtand = og efterfølgende (  Danske Konger
) har levet op til den = indgåede Pagt = om at gøre danskerne til et Kristent folk = der kunne = søge og sige = deres = Sandheder højt = i hele =  National-staten Danmark.
Her i Danmark er = Censur Paragraf 266b = Camufleret som en =
Racisme-paragraf. Jeg aner ikke om der er smuglet = Censur Paragraffer = ind i = EUs = andre 26 Nationalstaters lovgivning. I Danmark findes også = Blasfemi Paragraf 140 = som også bør fjernes fra Dansk Lovgivning.Mark Steyn on Danish TV: European elites drew wrong conclusion after WWII

http://www.youtube.com/watch?v=T463qFGsansHvordan var den globale befolkningsudvikling i 2008 ???


 
DET DANSKE FOLKS = NYSGERRIGHED 
 
Det er min opfattelse = at = Det Danske Folk = er et nysgerrigt folk = der ønsker at lære = og derefter Producere nyttige ting = for at udrydde fattigdom = og for at glæde sine medmennesker.
 
NYSGERRIGHEDEN = GÆLDER OGSÅ KORANENS INDHOLD.
 
Det danske Folks = nysgerrighed = gælder efterhånden også for = Koranens Indhold = og hvad der er = Koranens Religiøse Budskab. Hvad er så = Koranens Religiøse Budskab = til sine religiøse tilhængere ??? Det er der to stærke Personligheder = der er min opfattelse = der er kvalificeret til = at forklare  = hvad der er = Koranens Religiøse Budskab. Det er = Sam Solomon og Robert Spencer. Disse 2 vidende Personligheder = kan høres på = You Tube =   Sam Solomon      
 
www.wikipedia.dk    www.Google.dk   www.wikipedia.netCENSUR PARAGRAF 266b   =  Dansk lov fra 1971
 
Det betyder efter min opfattelse = at enhver debat om Koranens indhold = har været udelukket i over 40 år - her i Danmark. De eneste hjerner i Danmark = der her i Danmark = der ikke har været = nysgerrige efter at kende mere til = Koranens indhold = det er tilsyneladende = de hjerner = der sidder i = Danmarks Folketing = samt en stor del af = Danmarks Journalister = der ikke har ( nysgerrige hjerner ) der er nysgerrige nok = til at søge efter de =
Sandheder = der fortæller om virkeligheden = og virkelighedens historiske udvikling.www.islam-info.dk   = et internet-leksikon om Koranens indhold.

Bør måske = besøges under disse overskrifter = af de danske indbyggere der endnu har en hjerne = der er lidt nysgerrig efter at vide mere end = Verdens Banker = tillader de "Frie Medier" at meddele til Danmarks og Europas indbyggere.

Apostat - Apostasi = ( Taqiya - Taqija )  Kvinder - Vantro - Ren-Uren - Kolonialisme Hvad mener jeg med = ( Hvad information Verdens banker ) tillader medierne at videre-formidle ???  Det vil jeg forsøge at forklare på denne måde =

Dette er talen fra 1991 af - ja af hvem ???

 • Vi er taknemmelig til The Washington Post, The New York Times, Time Magazine og andre store publikationer, hvis direktører har overværet vore møder og respekteret deres løfter om diskretion i næsten fyrre år. Det ville have været umuligt for os at udvikle vores plan for verden, hvis vi havde været underlagt offentlighedens bevågenhed i disse år. Men verden er nu meget mere sofistikeret og parat til at marchere i retning af en verdensregering. Den overnationale suverænitet af en intellektuel elite og verdens bankfolk er sikkert at foretrække frem for nationale automatiske bestemmelser, praktiseret i tidligere århundreder. [1]

  Som David Rockefeller sagde, i sin ofte citerede tale ved et møde med den Trilaterale Kommission i 1991: "Vi er taknemmelig til The Washington Post, The New York Times, Time Magazine og andre store publikationer, hvis direktører har overværet vore møder og respekteret deres løfter om diskretion.   Citat slut.

  Som Kristen søger jeg = Sandheder = hvor de findes = og derefter forsøger jeg at forstå hvilken historisk udvikling disse = Sandheder = har for = Nutidens Ungdom = lige nu = og i Fremtiden ???


  medier og globalisering     

  05.06.2007 18:20  =  Datoen cirka = for denne ordre.

 • En ordre er en ordre = Men fra hvem ???
 • Da denne takketale er udtalt i 1991 = og det er takken for = 40 års tavshed - så kan denne plan for = en ny verdensorden - være udtænkt før 1951. Lige nu skriver vi 2011. Det betyder at denne plan om en ny verdensorden må være udtænkt før 1951. Hvordan denne plan - skal gennemføres - det vides ikke - men = Henry Kissinger - har engang udtalt - hvis du vil styre hele kloden - så skal du kontrollere =

  Klodens madvare-forsyning
  og
  Klodens ernergi-forsyning. Og måske klodens Vandforsyninger.

  Verdensriget 2010 - virkeligt og virtuelt ,

 • Hvilken politisk struktur ønsker en ny = verdensregering ???

  1. At afskaffe alle eksisterende regeringer
  2. At afskaffe al privat ejendom
  3. At afskaffe arveretten
  4. At afskaffe Nationalfølelsen
  5. At afskaffe alle religioner
  6. At afskaffe familien
  7. At danne en verdensregering


  Hvor langt er planen fremskreden ???


  Kan en nysgerrig = Dansk Hjerne = finde flere interessante = Sandheder = på =   www.Medie1.dk   = om = Censur  ???  Har = Anders Bruun Laursen = noget interessantat fortælle om = Censur = i Danmark og i Europa  ???


  http://verdenversion2.dk/nyside/index.php/filmnwo/58-morkets-lakajer.html

  1. maj 1776 grundlagde Adam Weishauph  Illuminati - broderskabet.  Ser en topledet Region = i = en ny verdensorden = således ud ???

  www.PrisonPlanet.com 

  Hvem kæmper soldater for  =   Fædrelandet eller Banker ??? • Find selv ( Jim Marrs ) på  =   http://www.google.dk/  

  Daniel Estulin's “Den sande fortælling om Bilderberg-gruppen

  www.bilderberggruppen.dk  

  www.sandheden.net     søger socialdemokrater  = Sandheden .

  Find selv = Aaron Russo = på Google og hør om demokrati.  G. Edward Griffin - The Collectivist Conspiracy - YouTube


   

  Mere om New World Order: Varer over 60 minutter.
  http://www.youtube.com/watch?v=VebOTc-7shU  1. maj 1776 grundlagde Adam Weishauph 
  Illuminati - broderskabet.

  Er det også ( illuminati ) der aktiverede = Det Muslimske Broderskab i 1928 = og som får mere og mere indflydelse i disse muslimske lande ???  Det er jo noget som = fremtidens = historie-forskere i = USA = og i Danmark = og i EUs - 27 Nationalstater = bør udforske lidt nærmere. Her er navnene = på de Nordafrikanske lande = som ( Det Muslimske Broderskab ) får mere og mere indflydelse i.

 • Marokko - Algeriet - Tunis - Palæstina - Egypten - Tyrkiet - Libanon - Jordan - Syrien - Israel.    Et spørgsmål til = Danmarks Kvikke hjerner ???

  Har en vis = James Warburg = den 17. februar 1950 udtalt følgende =

  I vil få en ny Verdensregering = en = (  New World Order ) = hvad enten i bryder jer om det eller ej. Enten ved erobring eller samtykke.

  Hvem var denne = James Warburg = og hans netværk = siden han kunne komme med så = bombastiske globale Politiske udmeldinger = hvis denne oplysning ellers er korrekt  ???

  www.wikipedia.dk   www.Google.dk   www.wikipedia.net  Hvad kræver en ( New World Order ) for at kunne på succes ??? Den kræver efter min opfattelse = at alle socialdemokrater betaler deres skat med glæde = til alle disse =  Overnationale Institutioner = der tilsyneladende anses for at være nødvendige = for at en ( New World Order ) kan fungere økonomisk =

  Forkortelser på = Overnationale Institutioner = 

  Asean - BNP - CEBS - CEPOL - CHG - CIMIC - CIVCOM - COREPER - CRT - DER - EBC - EBRD - ECB - EDA - EF - EFC - EFD - EIB - ENP - EPC - EMS - ERM - ESCB - ESFP - ESS - EU - EUFOR - EU-ISS - EUMC - EUMS - Eurodac - Eurojust - EUPOL - EUROSUR - EUSC - EUSR - EWG - DANATO - DG - FDI - FN - FRONTEX - FUSP - FY ROM - G-7 - G-8 - G-20 - HR - IEPG - IMF- IPTF - IPU - ISAF - JSC - MF - MoU - NAC - NATO - NRF - OECD - OSCE - PfP - PMG - PRT - PSC - RIA - RELEX - SDO - SEPA - SIS - SF - SFOR - SFP - SIS - TEF - TEU - TEUF - TEØF - VIS - VEAG - VEU - Økofin - ØMU . 

  Hvad er de ( samlede udgifter ) til disse = Overnationale Institutioner = for Jordklodens skatteydere ??? Hvilke tre studerende regner det ud ???

  O.I.C = Organization of the Islamic Conference. Har deres egne menneskerettigheder =

  Menneskerettighederne i Islam, Cairo-deklarationen - Velkommen til ...

  Har = Cairo-deklarationen = allerede afløst = Danmarks Grundlov = som et globalt forsøgs-område = for at hente erfaringer vedrørende adfærds-regulering ???

  Har = Cairo-deklarationen = allerede afløst = ( FN - UNs
  ) menneskerettigheder ???  HVAD ER DE GLOBALE ERFARINGER FOR = ONDSKAB ???

  De er følgende =  Ondskab kommer ovenfra = og fra = Overnationale institutioner = og fra National-staters Regeringer = der kæmper for = Politiske Ideologier.

  Min Vurdering kan være forkert.
  Hvad er din vurdering ???  En = ( New World Order ) er et jordisk Projekt.

  Det betyder efter min opfattelse = at det vil  være lettere for = En ny Verdensorden = at kunne styre og regere hele jordkloden = og dens befolkninger = så vil = En ny Verdens-regering = helt automatisk Centralisere magten. Det vil blandt andet betyde sammenlægninger af Kommuner og skoler og gymnasier - med mere. Derfor kunne det være interessant for socialdemokrater at finde ud af = hvor mange Kommuner = der var i Danmark = den 4. maj og 5. maj 1945 = da anden verdenskrig var slut for Danmarks vedkommende.    ???

  OM KOMMUNE-SAMMENLÆGNINGER

  På et tidspunkt i Danmarkshistorien = blev 1400 kommuner sammenlagt til 300 kommuner. Jeg ved ikke = om der er sket noget lignende i andre af de 27 Nationalstater = der er medlemmer af = EU = eller i USA ???  Derfor = Danskere = se  film nummer 6. = der kort omtaler disse kommune-sammenlægninger.  Lige nu skriver vi = 2012 = så nu kan alle socialdemokrater = og andre beboere i Danmark = selv regne ud = hvor mange Kommuner der er i Danmark = samt hvor mange andre institutioner der er blevet Centraliseret i Danmark fra = år 1945 = og frem til = år 2012 ???


  Er CLAES KASTHOLM ved at danne et nyt journalist-forbund  ???

  www.DR.dk/galtiDanmark   - se - FILM  6. = på = DR  Hvorfor skal skoler = Centraliseres ??? Er det for at få børnene væk fra deres forældre = således = at de bedre kan inddoktrineres til med en = Socialistisk Børneopdragelse = til en socialistisk fremtid = hvor de fleste stillinger i samfundet = går ud på at kontrollere sine Landsmænd.  
  ???

  Det er min vurdering.
  Hvad er din vurdering  ???  Det er jo ikke så let at gennemskue = hvad der sker Nationalt i Danmark = inden for disse områder =

  Politisk
  Jururidisk = Lovgivning
  Økonomisk
  Kulturelt
  Militært
  Religiøst
  Medie-stratetisk = Kontrol af =
  Sandheder = gennem medier.

  Samt bevare det Nationale overblik = i forhold til det Globale overblik = når man også skal passe sine daglige gøremål. Til sidst kan man som = dansker = blive nødt til at besøge = Grundlovsforeningens hjemmeside = www.danskkultur.dk  for at kunne huske = hvem man selv er ???  CENTRALISERING  og  ENSRETNING

  Politisk = En Verdens-regering
  Global lovgivning hedder i = Danmark =
 • Censur Paragraf 266B = og = Blasfemi Paragraf 140

 • Økonomisk indføres en Verdensbank

 • Kulturelt skal alle kulturer underkaste sig islam = og overtage islams daglige vaner. Det fører frem til = at den globale ( FN = UN ) lov bliver ( Cairo-deklarationen ) fra 1995. 

  Menneskerettighederne i Islam, Cairo-deklarationen - Velkommen til ...


  ET FOLKS KULTUR = ER DETTE FOLKS DAGLIGE VANER .  MILITÆRET = styres = GLOBALT = af = CIA = og = NATO = 0g udfører de militære ordrer = og Financeres af de nedlagte = National-staters = skatteydere. The New World Order = opretter privat hær = kaldet = FEMA.

  Religionen vil blive = ensrettet.

  Mediekontrollen af Mediernes muligheder for at =
 • Præsentere Sandheder = for befolkningen = vil blive yderligere strammet = men kan nå til det yderste punkt = som er beskrevet af = Winston Churchill = og lyder således =

               

  WINSTON CHURCHILL = HAR UDTALT FØLGENDE =

  "Altså, hvis vi ikke vil kæmpe for vores ret, når vi let kan vinde uden blodsudgydelser, hvis vi ikke vil kæmpe, når vor sejr er sikker og ikke så dyrekøbt -
  så kan vi nå til det øjeblik, hvor vi er nødt til at kæmpe med alle odds imod os og kun have en yderst spinkel chance for at overleve.
  Men der kan gives et endnu værre tilfælde: At vi er nødt til at kæmpe, når der ingen chancer er for at sejre, fordi det er bedre at gå til grunde end leve som slaver."
   
    • Citat slut.     Pause på ubestemt tid. 

  Hej!
  Prøv at lave din egen hjemmeside ligesom mig! Det er nemt, og du kan prøve det gratis
  ANNONCE