KRISTEN ANALYSE
KRISTEN ANALYSE www.kulturpartiet.dk

Præsenteret her 3. juli 2012     www.Kulturkloeften.dk

KRISTEN ANALYSE                    www.Medie1.dk

www.RadioHolger.dk  www.Sappho.dk  www.RadioDua.dk          ER DU DANSKER  ???  HVORDAN VED DU DET  ???
http://www.dendanskeforening.dk/ 

                VIL DU FORSVARE = SANDHEDEN = MED DIT LIV ???www.wikipedia.dk  www.Google.dk  www.wikipedia.dk

      www.DenKorteAvis.dk     www.Monokultur.dk KRISTEN ANALYSE  = HAR UDGANGSPUNKT I BIBELEN.

Derfor Præsenteres disse udpluk fra Bibelen som et udgangspunkt, for den videre analyse. Jeg vil gøre opmærksom på = at jeg kun har 7 års skolegang - og mine analyser kan være fuldstændig forkerte. Det er derfor op til dig - Personligt - at vurdere om denne analyses konklusioner er korrekte. Først vil jeg dog fortælle, hvad Socialdemokraten - Hartvig Frisch, har sagt om kultur, og lyder så vidt jeg husker således =

ET FOLKS KULTUR = ER DETTE FOLKS DAGLIGE VANER Hvad er Kristendommen  ???

KRISTENDOMMEN = er forkyndelse af = SandhedenFØRSTE MOSEBOG   =   Kapitel 1.  Vers 1.

Verdens skabelse

I begyndelsen skabte Gud himlen og jorden. Johannes Evangeliet  KAPITEL 1.   VERS 1

Ordet

I begyndelsen var Ordet, og Ordet var hos Gud, og Ordet var Gud. ! Han var i begyndelsen hos Gud. ! Alt blev til ved ham, og uden ham blev intet til af det, som er.  Citat slut.Søger en socialdemokrat efter = Sandheden ??? www.sandheden.net

www.DR.dk/galtiDanmark     Se evt. de 6. filmHvis man ikke kan lide sendebudet = er budskabet så forkert ???

Kristendommen er forkyndelse af sandheden, men  sandheden kan der ikke stemmes om. Den kan kun adlydes.   Søren KrarupBesøg eventuelt dette internet-leksikon om Koranens indhold
www.islam-info.dk  under overskriften = ( Taqiya = Taqija )

Her vil jeg gerne gøre opmærksom på = at selv om du ikke er = Kristen = så kan du godt vælge = Sandheder = frem for = Løgne.Er islam en hær = der er forklædt som Religion ???

Når en muslim siger = at islam er fredens religion = så kan det være = Løgn = fordi muslimer ifølge deres religion - har pligt til at lyve - når det gælder udbredelsen af islam. Sådan opfatter jeg koranens budskab = når jeg læser under overskriften = Taqiya-Taqija. Min personlige teori er = at islam er en hær - der er forklædt som en religion = med det formål = at erobre al magt på jordkloden. Denne opfattelse kan være forkert - og andre har da også andre forklaringer på = hvad islam i virkeligheden er. Bare hør her = hvad mere uddannede og mere vidende personer kan sige om islam =

Sam Solomon   
  


Min primitive =  Kristne analyse

 

Efter min primitive kristne opfattelse = så findes = Sandheden = i Bibelen = og der står = at det var vor = Kristne Gud = der skabte Jorden og himlen. Der er videnskabsmænd = der mener = at universet og jorden er skabt ud af ingenting. Det kan du læse mere om på dette link = under overskriften = Udvikling eller Skabelse


 


HAR VIDENSKABEN FUNDET LIV I UNIVERSET  ???

Måske er jorden det eneste - der findes liv - fordi det er det eneste sted = hvor den kristne Gud har skabt mulighed for liv. Når et barn bliver født - ( ifølge denne teori ) så er det helligånden der skaber det liv i barnet - ligesom det er helligånden = der skaber liv i insekter dyr og planter. Kort sagt = Jorden er Paradiset = eller = paradiset findes på jorden.

HVIS GUD FINDES = SÅ FINDES DJÆVELEN OGSÅ

Hvis Herren viser os mennesker = nåde efter nåde - hvordan foregår det ???  Det kan ske ved = at vor Kristne Gud = holder Djævelen og Lucifer og andre djævelske væsener = uden for jordens atmosfære - så disse djævelske væsener ikke kan gøre noget ondt ved os mennesker - sådan direkte. Jeg har kun haft min bibel cirka to år = så jeg kender ikke alle skriftstederne i bibelen. Jeg forsøger at forstå de advarsler = der står i Bibelen =  om det = der kan friste os mennesker til at begå ondskab. Løgnens stormester = djævelen = ønsker at beherske hele jordkloden = og herske over alle mennesker. Da han ifølge denne teori ikke har adgang til Jorden = så må djævelen bruge mennesker her på jorden - til at udføre arbejdet = for at kunne opnå globalt herredømme. Hvordan kan dette gøres ???  Her må jeg indskyde følgende =

MENNESKET ER SKABT I GUDS BILLEDE

I følge min opfattelse er mennesket skabt i Guds billede - men er ikke fuldt udviklet ved fødslen. Derfor skal barnet opdrages til at være en sandru person = et sandhedens væsen. Her bliver moderens opdragelse af barnet afgørende. For at barnet kan træffe selvstændige og fornuftige beslutninger som voksen - så bliver moderens opdragelse af barnet en afgørende faktor for = at dette vil ske. Her har vor kristne Gud = givet mødre = ( DE 10 BUD ) = som en vejledning for = og som udgangspunkt for = hvordan kristne mødre skal opdrage deres børn. ( DE 10 BUD ) lyder således =

 1. Du må ikke have andre guder.
 2. Du må ikke misbruge Guds navn.
 3. Du skal holde hviledagen hellig.
 4. Du skal ære din far og din mor.
 5. Du må ikke slå ihjel.
 6. Du må ikke bryde ægteskabet.
 7. Du må ikke stjæle.
 8. Du må ikke vidne falsk mod din næste.
 9. Du må ikke begære din næstes hus.
 10. Du må ikke begære de ting, der hører din næste til.
Dette er efter min opfattelse et godt udgangspunkt = for Kristne mødres opdragelse af deres børn. Efter min opfattelse så er moderen eksperten - når det gælder opdragelsen af hendes eget barn. En pave har vist nok - engang i år 1500 = givet en yderlige vejledning til kristne mødre = som katolikker kalder = De 7. dødssynder = som hjælp til kristne mødre = for at de kan vide - om deres børneopdragelse = udvikler deres barn i den rigtige retning.  Dette skete sandsynligvis før djævelens tilhængere overtog magten i Vatikanet.

www.wikipedia.dk  www.Google.dk  www.wikipedia.netDER FINDES OGSÅ ANDRE SYNDER = HER ER DE 7.

 1. Superbia (hovmod)
 2. Avaritia (griskhed) ( grådighed )
 3. Luxuria (nydelsessyge)
 4. Invidia (misundelse)
 5. Gula (fråseri)
 6. Ira (vrede)
 7. Acedia (ladhed) ( dovenskab )BØRNEOPDRAGELSENS  BETYDNING FOR
ET SAMFUNDS FUNKTIONS-DUELIGHED

Som = Jesus = sagde. En religion kendes på dens frugter. Ifølge Koranen så var det = Muhammed = der anbefalede den børneopdragelse som er nedfældet i Koranen.

www.islam-info.dk  = se evt. = ( Børneopdragelsen i muslimske hjem ) = på dette internet-leksikon om Koranens indhold.

WINSTON CHURCHILL

Winston Churchil beskrev sin opfattelse af resultetet af  børneopdragelsen i muslimsske hjem = på denne måde = for over 100 år siden.

Hvor frygtelige er ikke de forbandelser, som muhamedanismen lægger på sine tilhængere. Bortset fra det fanatiske vanvid, som er lige så farligt i et menneske som galskab i en hund, er der denne angstfyldte, fatalistiske apati. Virkningen er tydelig i mange lande. Uforudseende, sløsede vaner, sjuskede landbrugsmetoder, træge handelsmetoder og usikkerhed omkring ejendomsret, det er tilstanden overalt, hvor Profetens tilhængere regerer eller lever. En fornedrende sanselighed berøver dette liv dets ynde og det næste liv dets værdighed og urørlighed. Det faktum, at enhver kvinde i islamisk lov må tilhøre en mand som hans absolutte ejendom enten som barn, hustru eller konkubine forsinker den endelige udryddelse af slaveriet, indtil den islamiske tro er ophørt med at have magt mellem mennesker. () Der findes ingen stærkere bagstræberisk bevægelse i verden () var det ikke, fordi kristenheden er beskyttet af videnskabens stærke arme - den samme videnskab, som den forgæves har bekæmpet - kunne den moderne europæiske civilisation falde, ganske som det gamle Rom.

Winston Churchill, The River War, II, s. 248-50. London 1899

Mødre kan læse på = www.Medie1.dk  = hvad Åse Clausen Bjerg = kan fortælle om = hvordan muslimske mænd kan finde på at behandle kvinder = i de muslimske samfund. Overskriften er også titlen på hendes bog = BIKINI eller BURKA. Sådan fungerer muslimske samfund = når de følger den børneopdragelse = som Muhammed anbefalede for 1400 år siden. Derfor anser jeg børneopdragelsen = som afgørende for et samfunds funktions-duelighed.

Med Venlig Hilsen = Poul Leo Nielsen  alias  Saxo-Poul.

Jeg har forsøgt at beskrive tre former for børneopdragelse = her på = Kulturpartiets hjemmeside = således at de kan sammenlignes = Islams børneopdragelse = Socialistisk børneopdragelse og Kristen børneopdragelse. Det som jeg har mistanke om = det er = at den = socialistiske børneopdragelse = er en vesterlandsk udgave af = islams børneopdragelse. Jeg kan jo tage fejl = så det må andre vurdere.

ADVARSELSLAMPER  DER  LYSER = I MIT SIND

Europas = kristne Kulturarv = er ikke nævnt i EUs Lissabon-Traktat.

www.Euro-med.dk   Det som = Anders Bruun Laursen= siger om = EU

Hvorfor ønsker = EU = fri muslimsk indvandring til EU
???

       


En kronik skrevet af socialdemokraten = Mogens Jensen.
Kronik: Gør plads til islam i Europa   hvorfor???

Dette er skrevet af en socialdemokrat. Er dette ønske i virkeligheden socialdemokratisk Politik ??? Hvordan kan man tro andet ???

Indledningen på denne kronik af = Mogens Jensen.  

Det er realistisk at forestille sig fremkomsten af en særlig europæisk islam.

Der har ikke været rettet et komma i Koranen i over 1000 år. Så allerede indledningen - må vurderes med stor mistænksomhed.ADVARSLEN TIL DET DANSKE FOLK =  FRA 1975

Vendsyssel Tidende19-1-1975:

 

En indvandring, som udhuler danskheden

 

Tidligere forlagsredaktør, tidl. assisterende presse- og kulturattache i Paris og dansk repræsentant i Unesco J. Stenberg-Rasmussen har sendt os dette indlæg:

 

For nogen tid siden sad jeg på Christiansborg og talte med en folketingsmand [1]. Vi talte om rigets almindelige tilstand, og det har jo længe ikke været fornøjelig underholdning, men det blev i ganske særlig grad foruroligende, da han i samtalens løb udtalte:

         
“Der går en linje fra bestræbelserne på at mindske det danske fødselstal mest muligt ved hjælp af piller, aborter m.v., over forsøget på at ødelægge dansk ungdom med narkotika og videre over indkaldelsen af titusinder af asiater og andre for os vildfremmede folkeelementer, til et snigende halvt hemmeligt arbejde her i folketinget på at gøre det lettere at opnå dansk indfødsret. Formålet er at skabe grundlag for en fuldstændig omstyrtelse af det danske samfund og rive dets rødder i den historiske fortid over.”


Læs evt. hele advarslen under overskriften = PLAN 1975 ???ET FOLKS KULTUR = ER DETTE FOLKS DAGLIGE VANER

Dette er hvad jeg fandt ud af = ved at læse en bog om socialdemokraten = Hartvig Frisch. Disse daglige vaner formes efter min opfattelse gennem børneopdragelsen. Her i Danmark har vi været en kristen Nationalstat i over 1000 år. det har formet vore = kristne skikke og vore kristne mærkedage = som du kan læse mere om hos =

Grundlovsforeningen = www.danskkultur.dk 

Desuden er =  Kristendommen indskrevet i Danmarks Grundlov i Paragraf nummer 4. Danmarks Riges Grundlov af 1953 kan du læse mere om på = www.danskkulturdebat.dk 

Et Spørgsmål til = Danmarks kvinder ???
 
Bør Danmarks kvinder opdrage deres børn = således at deres børns daglige vaner forandres = således at danske børn som voksne = overtager muslimernes daglige vaner ???  

1   Vil muslimer i Danmark respektere alle religioner som ligeværdige ?
2   Vil muslimer i Danmark afvise terrorisme ?
3   Vil muslimer i Danmark acceptere en komplet adskillelse af religionen fra staten og fælles anliggender ?
4   Vil en muslim gift med en tidligere kristen, opdrage deres børn efter kristne normer ?
5   Vil muslimer i Danmark acceptere,at muslimer forlader islam, og bliver ateister eller tilslutter sig andre religioner,uden at følge den ordre,som shariaen foreskriver er Allahs ordre ?
6   Vil muslimer i Danmark forsøge, rent påklæningsmæssigt,at glide ind i det danske folks sædvaner ?
7   Vil muslimer i Danmark kunne anse religion som et personligt anliggende,og praktisere sin religion i privat afsondrethed ?
8   Vil muslimske familier opdrage deres børn efter danske normer for,at vise viljen til,at blive integreret i det danske samfund ?
9   Vil muslimer acceptere ,at seksualitet er et frit personligt anliggende,så længe civilsamfundets love overholdes ?
10  Vil muslimer afvise slaveri,som under islam forekommer andre steder på jordkloden ?
11  Vil muslimer afvise,at bruge æresmord,dødsdom,piskning og afskæring af lemmer,som en del af islams love ?
12  Vil Danmarks muslimer afvise,at efterleve sharia-lovgivningen ?
13  Vil muslimer i Danmark acceptere,såvel muslimer som ikke-muslimer kan kritisere islam ?
14  Vil islam i Danmark respektere Demokratiet som kærneværdien for regeringsførelsen her i Danmark ?
15  Vil muslimer i Danmark acceptere en komplet lighed mellem kvinder i arbejde, ægteskab, arv, skilsmisse, forældreskab og retlige anliggender ?
16  Vil muslimer anvende Demokratiske metoder til,at udtrykke sin utilfredshed for,at opnå forandringer i samfundet ?
17  Vil muslimer i Danmark acceptere,at ytringsfriheden er en rettighed,der er beskyttet af Danmarks Grundlov ?
18  Vil muslimer i Danmark anerkende,at lovene i Danmark,har fortrinsret foran islams sharialove ?
19  Vil muslimer i Danmark acceptere,at basere sit gudsforhold på direkte tilbedelse,uden om imamer,Mullaher og Sheiker ?
20  Vil islam ændre islams love,for at sikre kvinders demokratiske rettigheder i alle EU-landene ?

Kan eller vil = Danmarks kvinder = bevare vore gamle danske vaner = som var gældende = indtil Danmark i 1772 blev meldt ind i =
EF nu EU = gennem en mere kristen børneopdragelse ??? Det er mit indtryk = at det er = Danmarks kvinder = der gennem deres børneopdragelse = bestemmer = Danmarks fremtidige skæbne. 

Socialdemokratiets første Formand kom fra = USA

Socialdemokratiets første formand = Louis Pio = kom fra = USA = men også andet er kommet fra = USA. Det kan mødre og andre læse mere om = på denne internetside = 

 http://www.spydet.blogspot.com/NOGLE ORD = OM ORDET 

Johannes Evangeliet  KAPITEL 1.   VERS 1

Ordet

I begyndelsen var Ordet, og Ordet var hos Gud, og Ordet var Gud. ! Han var i begyndelsen hos Gud. ! Alt blev til ved ham, og uden ham blev intet til af det, som er.  Citat slut.Da = Kristendommen = er forkyndelse af = Sandheden = så er hovedformålet med = Ordet = efter min opfattelse - at først og fremmest er formålet med ordet = at præster skal kunne bruge ordet til at forkynde = Sandhedens Evangelium = for deres menigheder. Den grundlov, der skulle sikre at = Det Danske Folk = havde retten til at kunne forkynde = Sandheden = Ja = nu er det forbudt at udtrykke = Sandheder = i = Danske Retsale = som forsvar for anklager efter = Censur Paragraf 266b = endda når det gælder = Danske Præster. Her er det = Jesper Langballe = der er anklaget efter = Censur Paragraf 266b.  

Anklaget uden forsvar = ved hjælp af sandheden
Kronik:   
En anklagets sidste ord - om §266 b 
Hvad gør man så - man fortæller sandheden  uden for retten.

I øvrigt hvad skal en Kristen = Dansk Præst = der har været forkynder af =
Sandheden = i over 30 år = i en retsal = hvor der ikke er plads til = Sandheden ???


Når en anklaget i en = "Dansk Retsal" = er udelukket fra at udtrykke = Sandheden = i en Nationalstat = der har forkyndt = Sandheden = i over 1000 år = så er de kvikke klar over = at de = "Danske Retsale" og deres Jurister = bevidst eller ubevidst = arbejder for = Løgnens bagmænd. Måske er det maven = der styrer hjernen = for huslejen skal jo betales. Se også = Censur Liste 266b. Der bliver flere og flere  personligheder i Danmark - der bliver anklaget efter = Censur Paragraf 266b. Det får sikkert ingen ende = så længe Danmark er med i = EU. Det er min vurdering. Hvad er din Vurdering ??? MIN KRISTNE ANALYSE AF = Censur Paragraf 266b 

Da = Censur Paragraf 266b = er indført i Dansk lov i = 1971 = og da vi nu er i 2012 = så har = Censur Paragraf 266b = været en del af Dansk Lovgivning i over 40 år. Det betyder efter min opfattelse = at dem der ønskede at gøre brug af = Censur Paragraf 266b= allerede for over 40 år siden = havde en samlet erobringplan af Danmark og Europas Nationalstater = for over 40 år siden. Spørgsmålet er naturligvis - om der er noget der kan underbygge denne teori ???  

Advarslen fra 1975 = Plan 1975 = underbygger efter min opfattelse denne teori. 

At det specielt er = Sandheder = om islam = som = Racisme Paragraf 266b = udelukker = tyder også på = at islam = er en faktor i en global erobringsplan = udtænkt for over 40 år siden. Nu er det jo således - at Nazisterne i Tyskland ( hvis jeg husker rigtigt )  også indførte en Racisme Paragraf i 1939. Det kunne tyde på = at der allerede dengang lå en erobringsplan klar = som Hitler og Nazisterne aldrig fik gennemført ??? 

www.wikipedia.dk  www.Google.dk  www.wikipedia.net Det må bemærkes at straffelovens § 266b i sin første form blev indsat 15. marts 1939. Noget kunne tyde på = at at de Nazistiske ideologer = havde en plan der indeholdt en = Censur Paragraf 266b. allerede i 1939. Så er det _ at historieforskerne skal til at analysere videre - hvis det ellers har deres interesse ???  Hvem kan vide dette ???Mediene viktig for fremme av multikultura- lismen

I går møttes rundt 100 redaktører og journalister fra hele verden i Oslo for å delta på en internasjonal konferanse om medier og globalisering. FNs spesialutsending for overvåkning av rasisme og fremmedfrykt, Dodou Diene (bildet), innledet konferansen med å henstille mediene om aktivt å gå inn for å skape et multikulturelt samfunn. Han uttrykte bekymring for at demokratiske prosesser kan føre til at innvandringsrestriktive partier kommer til makten.

medier og globalisering    Læs forsættelsen her.Når der også er = Censur = i medierne = så ved befolkningen ikke hvilke = Sandheder= der bliver = Tiet Ihjel  ???HVEM ER = TAVSHEDENS TYRANNER  ???

Vi er taknemmelig til The Washington Post, The New York Times, Time Magazine og andre store publikationer, hvis direktører har overværet vore møder og respekteret deres løfter om diskretion i næsten fyrre år. Det ville have været umuligt for os at udvikle vores plan for verden, hvis vi havde været underlagt offentlighedens bevågenhed i disse år. Men verden er nu meget mere sofistikeret og parat til at marchere i retning af en verdensregering. Den overnationale suverænitet af en intellektuel elite og verdens bankfolk er sikkert at foretrække frem for nationale automatiske bestemmelser, praktiseret i tidligere århundreder.
[1]


Som David Rockefeller sagde, i sin ofte citerede tale ved et møde med den Trilaterale Kommission i 1991: "Vi er taknemmelig til The Washington Post, The New York Times, Time Magazine og andre store publikationer, hvis direktører har overværet vore møder og respekteret deres løfter om diskretion.   Citat slut.

http://www.tagryggen.dk/ Da denne takketale er udtalt i 1991 = og det er takken for = 40 års tavshed - så kan denne plan for = en ny verdensorden - være udtænkt før 1951. Lige nu skriver vi 2011. Det betyder at denne plan om en ny verdensorden må være udtænkt før 1951. Hvordan denne plan - skal gennemføres - det vides ikke - men = Henry Kissinger - har engang udtalt - hvis du vil styre hele kloden - så skal du kontrollere =

Klodens madvare-forsyning
og
Klodens ernergi-forsyning.

Verdensriget 2010 - virkeligt og virtuelt,

Læs om "Zions Vises Protokoller" under = illuminatis Protokoller.
Måske er det Hitlers økonomiske bagmænd = de store banker = der har udtænkt en erobringsplan = som Hitler ikke fik gennemført = men som nu har været i fuld gang = lige siden 1971 = da =
Censur Paragraf 266b = blev indført her Danmark = eller måske endnu før ??? Det kan jo være muligt = at den socialistiske børneopdragelse = først skulle bane vejen = før erobrings-planen af Danmark = var klar til det næste trin i erobringsplanen ???

HVAD TÆNKTE NAZISTISKE IDEOLOGER I 1944

Er det muligt = at de indså - at de ville tabe krigen = og fik indsat Partiformænd i de 5 gamle danske Partier. Det er jo som bekendt Partiformanden - der normalt vælger sin efterfølger som partiformand. Det er en mulighed = ifølge min tankegang = at der kan indsat Nazister som Partiformænd i flere danske Politiske Partier - måske også i andre Nationalstater i EU og som slavisk følger Nazisternes oprindelige planer fra 1939. Min vurdering kan naturligvis være forkert. Hvad er din vurdering ???
 


ENGANG SAMARBEJDEDE NAZISTER OG
PALÆSTINAS MUSLIMSKE RELIGIØSE LEDERE =Vi ser her Hajj Amin al-Husseini - stormufti af Jerusalem og tidligere præsident for Palæstinas Øverste Islamisle Råd i samtale med Hitler. Når ordet Palæstina nævnes - så tænker jeg lidt over - vores danske presses store interesse for Palæstina. Findes der en speciel ideologi som har - EUs -store interesse - eller er formålet at holde konflikten gående ???

Hvad ved Danmarks journalister om = David Meir-Levi ???

Vi kan konstatere at = EU = har overtaget Nazisternes samarbejde med de = Palæstinensiske Muslimske religiøse ledere.Jesus = har sagt = ingen kan tjene to herrer.

1. maj 1776 grundlagde Adam Weishauph  Illuminati-broderskabet.

Som bekendt = så er = illuminati en frimurer-orden. Hvor mange Partiledere i Danmark = er med i en frimurer-orden eller en frimurer loge = der har afgivet et sådant løfte = inden de blev optaget i en fri-murer-loge =

 evig tavshed og ubrydelig troskab og adlydelse af de højerestående medlemmer og ordenens statutter.Mark Steyn on Danish TV: European elites drew wrong conclusion after WWII

http://www.youtube.com/watch?v=T463qFGsansG. Edward Griffin - The Collectivist Conspiracy - YouTube


 

Mere om New World Order: Varer over 60 minutter.
http://www.youtube.com/watch?v=VebOTc-7shU


Hvad kæmper soldater for =  Fædrelandet  eller BankerHvilken Politik føres der under = Demokratiets facade ???

Find selv frem til hvad =
Aaron Russo = kan forklare om = hvad der foregår bag = Demokratiets Facade ???

På = www.Google.dk Allerede den 17. februar 1950 kunne = James Warburg
komme med denne udtalelse.  Warburg var medlem af Council on Foreign Relations

I vil få en verdensregering, hvad enten i bryder jer om det eller ej. Spørgsmålet er blot om verdensregering skal opnås ved samtykke eller ved erobring.I en tid med Universielt bedrag, så bliver det en Revolution at sige = SandhedenHvem har sagt det ??? Var det George Orwell ???Præsentation forsat = 5. juni 2012

Når man får oplyst - at de økonomiske bagmænd i USA = også financerede Hitlers Nazistiske oprustning i Tyskland = så står disse måske også bag den oprindelige Nazistiske ide - om at starte anden verdenskrig.

ENGANG SAMARBEJDEDE NAZISTER OG
PALÆSTINAS MUSLIMSKE RELIGIØSE LEDERE =Vi ser her Hajj Amin al-Husseini - stormufti af Jerusalem og tidligere præsident for Palæstinas Øverste Islamisle Råd i samtale med HitlerTYRANNER DØR  =  IDEOLOGIER BESTÅR

Nu kunne det jo være interessant at høre = hvad de to personer talte sammen om. Kunne Hitler have sagt til = Stormuftien følgende. Selv om vi taber krigen = så har vi fået indsat vores folk som = Partiledere = også i England = og i andre Europæiske Nationalstater = så vores fælles plan = om at erobre Europa = den forsætter som planlagt. Hvad kunne denne samtale ellers indeholde ???Find selv frem til disse Personligheder = på www.Google.dk 

Jim Mars  =  Aaron Rosso  Alex Jones =Når man har hørt hvor mange af = Europas = Statsledere = der har talt om en ny verdensorden ( New World Order ) og ser hvor umuligt det er at påvirke disse ( Politiske Statsledere ) med virkelighedens fakta = så ligger det inden for det Politisk mulige = at det er en ny generation af Nazister = der er statsledere i de 27 Nationalstater i = EU.  Noget kunne tyde på = at den fælles Nazistiske erobringsplan = er forsat her i Europa = også efter 1945 ???  Eksisterer denne Politiske mulighed i virkelighedens verden ??? Hvad er din vurdering  ???Denne indvandring af muslimer til = Danmark og Europa = har måske været aftalt mellem = Hitler og Hajj Amin al-Husseini - stormuftien af Jerusalem, at hele Danmarks og Europas befolkninger = skal udryddes og udskiftes. Nu er man bare gået fra = Plan A til Plan b = og bruger nu islams hær = som erstatning - ud fra denne hærs over 1000 år gamle strukturelle opbygning = som erstatning for den mistede tyske hær. Når så islams hær er stærk nok - så kan Hitlers økonomiske bagmænd = forsætte Plyndringen af værdierne i hele Europa og måske på hele jordkloden  ???  Historiske erfaringer viser = at respekten for menneskeliv - ikke var stor under den 1. ste Verdenskrig = og under den Anden Verdenskrig. Så hvem står bag = bagmændene = der financerer både Socialisters - kommunisternes og Nazisternes ideologier.

TYRRANNER DØR = MEN IDEOLOGIERNE LEVER VIDERE.

Hvad får ideologiernes til at bestå = når tyranner efterhånden dør. Det er en mulighed = at Ideologien styres af = Frimurer-logers = gennem det = Metologiske System = som er forklaret af Canadieren = Daniel Estulin = og hvor nye udøvere af idelogien = rekruteres på Universiteter = gennem et løfte = der kan lyde således. 

 evig tavshed og ubrydelig troskab og adlydelse af de højerestående medlemmer og ordenens statutter.www.Tagryggen.dk   www.Medie1.dk   www.islam-info.dk  1. maj 1776 grundlagde Adam Weishauph  Illuminati-broderskabet.

Da Adam Weishauph grundlagde = Illuminati = den 1. maj 1776 = så er det jo muligt = at dette = Metodologiske System = har eksisteret i hemmelighed = mange generationer tilbage = måske også længere tilbage end til = 1776 ???

HVAD VED VI OM = FRIMURER ORDENEN = ILLUMINATI ???Medlemmerne af =Illuminati  = tror på et højeste væsen.
Dette højeste væsen kan evt. hedde = Gaia = www.Google.dk

Illuminati  har et ordsprog der lyder = således =

ORDEN UD AF KAOS  

og tror tilsyneladende også på = Frihed Lighed og Broderskab.

Kan det betyde = at dette betyder = frihed og lighed = for medlemmerne af dette Broderskab. Består dette broderskab af bøsser ???  Hvem kan vide dette ??? 

Hvem har mest magt = til at styre = hvad der skal ske her på jordkloden i 2012 ???  Kan det være en flok bøsser ???

Order Of Death Final - Alex Jones - YouTube


Hvem er med i Frimurer-Ordenen = Illuminati = ???

Find selv ( Jim Marrs ) på  =   http://www.google.dk/ 

Daniel Estulin's “Den sande fortælling om Bilderberg-gruppen

www.bilderberggruppen.dk  første møde var i 1954

www.sandheden.net     Find visdom gennem = Sandheden.


Medlems-organisationer = som muligvis styres efter det = Metodologiske System = som =Daniel Estulin = harforklaret hvordan fungerer - og som måske rækker helt tilbage til år 632 - dengang Muhammed officielt døde = ifølge klimaforskere. Når man besøger = Illuminatis = hjemmeside - kan man konstatere = at = Adam Weishauph = der i 1776 dannede  Illuminati = havde skrevet en ny kalender = der netop begyndte i år 632. Dette beviser intet - men åbner op for en mulighed for at forstå = hvad der kan være foregået i menneskehedens historiske fortid. Det åbner også op for = at det er = Illuminati = der vækkede = Det Muslimske Broderskab = hvilket ideologisk godt kan harmonere med den advarsel ( Det Danske Folk ) modtog i 1975 = som kan læses andet sted på dette site = under overskriften ( Plan 1975 )

 Council on Foreign   (CFR)

 IMF [Den Internationale Valutafond]

 Verdensbanken

 Den Trilaterale Kommission

 EU

Den amerikanske centralbank, ECB’s 

Den Engelske Bank = [Bank of England]


Du kan selv læse på internettet = hvad disse = Overnationale Institutioners = opgaver er = samt navnene på nogle af medlemmerne.

Bilderberggruppen = uddelegerer så opgaverne videre til de statsledere i = EU = der er medlemmer af Illuminati = der så indfører = Central lovgivning i = EUs = National-stater.


www.wikipedia.dk  www.Google.dk  www.wikipedia.netEn ideologi er en ideologi. Nazisterne havde deres ideologi. Socialisterne og Socialdemokratiet har deres ideologi. Da Nazisterne tabte krigen = så måtte erobrings-strategien laves om - og en ny ideologi tage over. Som den kinesiske Partiformand formand Mao = har udtrykt det =

Det er lige meget hvad farve katten har = bare den fanger mus.Pause = Mine fødder er ømme = og mine øjenlåg tunge.

Hvem vækkede det muslimske Broderskab i 1928 ???
Hvem baner vej for = Det muslimske broderskab = i afrika ???
Hvad laver = NATO = i virkeligheden i Afrika ???
Skal det muslimske broderskab til Europa = for at overtage den militære kommando over den muslimske hær i Europa.

Hvad gemmer der sig under demokratiets facade  ???

Find selv frem til hvad = Aaron Rosso = kan fortælle om demokrati ???   www.Google.dk

Kristendommen er forkyndelse af = Sandheden = og det er =HistoriskeSandhedervi leder efter.  
 
 
Hej!
Prøv at lave din egen hjemmeside ligesom mig! Det er nemt, og du kan prøve det gratis
ANNONCE