CENSUR DEMOKRATIET
CENSUR DEMOKRATIET www.kulturpartiet.dk

Præsenteret her 31 maj 2012    www.Kulturkloeften.dk

CENSUR DEMOKRATIET SLÅR TIL IGEN  
www.Medie1.dk

www.RadioHolger.dk  www.Sappho.dk  www.RadioDua.dk        ER DU DANSKER  ???  HVORDAN VED DU DET  ???
http://www.dendanskeforening.dk/ 

            VIL DU FORSVARE = Danmarks Kvinder = MED DIT LIV???www.Monokultur.dk        www.DenKorteAvis.dk 

www.wikipedia.dk        www.Google.dk        www.wikipedia.net   Nu bruger Censur Demokratiet igen = Censur paragraf 266b
Der er åbenbart visse = Sandheder = som partilederne vil skjule for Danmarks befolkning. Vi danskere ved jo godt = at det er partilederne i disse Politiske Partier = der er ansvarlige for at = Censur Paragraf 266b eksisterer = og som har eksisteret i Dansk Lovgivning siden 1971. DANSKE POLITIKERE = ER ANSVARLIGE FOR DANSK LOVGIVNING.

Vi danskere ved efterhånden godt = at dem der = TIER = de samtykker. Vi har efterhånden også regnet ud = at det er = Partilederne = der bestemmer = hvordan resten af deres partimedlemmer i Folketinget skal stemme. Disse Partimedlemmer = de TIER også. Sandheden = er efterhånden ilde hørt på de bonede gulve i Folketinget. 

 

Torben Mark Pedersen er i dag blevet sigtet for overtrædelse af §266b og konstaterer, at det kun er ”krænkelser ” af religiøse grupper, der fører til sigtelse.  Etniske grupper er det straffrit at krænke.
DANSKE POLITIKERE ER OGSÅ ANSVARLIGE OVER FOR =
KONSEKVENSERNE AF DEN LOVGIVNING DE LÆGGER NAVN TIL.

Disse = Partiledere = der ikke fjerner = Censur Paragraf 266b = fra dansk lovgivning= de er naturligvis også ansvarlige for konsekvenserne af = Censur Paragraf 266b = over for Danmarks vælger-befolkning i fremtiden. Her er noget = som ansvarlige Politikere = der føler sig ansvarlige over for = Danmarks Befolkning = bør tænke lidt nærmere over. UNDER = CENSUR DEMOKRATIETS = FACADE 

Under = Censur Demokratiets facade = foregår der åbenbart noget der skal skjules.  Så hvem kan fortælle noget mere om = hvad der sker under = Censur Demokratiets facade. Det kunne jo være en ide for = "Danmarks Folketing" at finde frem til = Aaron Russo = på = www.Google.dk  = og høre på = hvad han har at berette om = hvad der foregår under = Censur Demokratiets facade = og hvad det vil føre til i fremtidens Danmark og Globalt ???

CENSUR LISTEN = BLIVER LÆNGERE OG LÆNGERE

HVEM ER = DET DANSKE RIGES
= BEDSTE MÆND  ???

Det danske Riges bedste og tapreste mænd = kendes på = at de har været anklaget efter = Censur Paragraf 266b.
Jeg må med skam tilstå = at jeg ikke kender alle navnene på dem = der er blevet anklaget efter = Censur Paragraf 266b. Eller i hvilken historisk rækkefølge disse anklager fandt sted.

Jeg har hørt = Mogens Glistrup = udtale = at muslimer føder mange børn = og så skulle han jordes = måske også fordi han i 1973 = var en = Politisk Trussel = imod det hemmelige globale erobrings-Projekt = som efterhånden er tydeligt.  Så nummer 1. på min liste over = Det Danske Riges bedste mænd = det er =

1. Mogens Glistrup          Er desværre død.
2. 
Peter Neerup Buhl
3.
Kaj Vilhelmsen            http://www.radioholger.dk/ 
4.
Morten Messerschmidt
5.
Lars Hedegaard
6.
Jesper Langballe
7. Daniel Carlsen            =   Anklaget for Sandheden
8.
Lars Kragh Andersen
9. Firoozeh Bazrafkan
10. Rolf Slot-Henriksen   =  Er desværre død
11. Torben mark Pedersen

Denne unge modige kvinde = Firoozeh Bazrafkan = er tilsyneladende også anklaget efter =  Censur Paragraf 266b ??? Hun skal også med i Bogen.

7. Daniel Carlsen = er formand for = http://www.danskernesparti.dk/En ny stærk = Dansk Personlighed = er på = Censur Paragraf 266b,s= liste = der tillader sig at sige = Sandheden = om muslimer og deres adfærd = her i Danmark. Så nu er = Torben Mark Pedersen = også på listen over = Danmarks modigste mænd = der kæmper for at = Det Danske Folk = kan bevare =  ytringsfriheden

UNDER = 
CENSUR DEMOKRATIETS FACADE  ???

Hvad foregår der under = Censur Demokratiets Facade ??? Når det ikke er muligt at sige = Sandheden = højt = fordi at muslimer skal beskyttes af =  Censur Paragraf 266b=så er det tid til = at fremkomme med teorier om = hvorfor = EU = og andre = Overnationale Institutioner = absolut kræver indvandring af muslimer til = Danmark = og til de andre 26. Nationalstater i = EU ???Er det en region i = DET FJERDE RIGE = vi ser her =

www.Euro-med.dk    Hvad er din vurdering ???
Unge = se interviewet af = Anders Bruun Laursen

Ser en topledet Region = i = en ny verdensorden = således ud ???

http://www.prisonplanet.com/       Mellemøst-mønstre

Hvad kæmper soldater for =  Fædreland  eller  Banker  ???Efter at have hørt interviewet af = Anders Bruun Laursen = der forklarerer at tilhængerne af Nazisternes ideologi = indså at de havde tabt krigen = og derfor fik sikret = at Det Tyske Riges formuer = blev ført i sikkerhed uden for Tyskland = også sikrede sig = at det var Nazister der = der var Regerings-ledere i = Danmark = og i de Rigeste lande i Europa = der var Regeringsledere. Nu hed den samme ideologi = bare et nyt navn. Politiken var den samme. Som Kommunisternes Formand Mao i Kina har sagt =

Det er ligegyldigt hvilken farve = Katten har =
bare den fanger mus. 

Hvem har skrevet = drejebogen til denne Politiske Udvikling  ???  Efter min opfattelse så har = Adam Weishauph = skrevet drejebogen til denne Politiske Udvikling inden den 1. maj 1776.  Her kommer Illuminati ind i billedet = fordi det var = Adam Weishauph = der skrev = "Zions Vises Protokoller" =  der er Titlen på denne Politiske drejebog. 

1. maj 1776 grundlagde Adam Weishauph  Illuminati-broderskabet.

Dette = broderskab = denne frimurer-loge = illuminati = hverver deres tilhængere på Universiter = hvor de skal aflægge dette løfte = for at blive optaget i Frimurer-logen =

evig tavshed og ubrydelig troskab og adlydelse af de højerestående medlemmer og ordenens statutter.

MÅLSÆTNINGEN FOR = Illuminati
= VERDENSHERREDØMMET. 

Her er min teori = at det har været muligt = med en målrettet plan Politisk plan = udtænkt før 1776 = at få erobret statsministerposten = ikke kun i Danmark = men også i andre af de økonomiske stærke Europæiske Nationalstater. Så måske stod der i denne drejebog = "Zions Vises Protokoller" = at Tyskland skulle afslutte krigen = når disse nye statsledere var klar til at forsætte = Nazisternes erobringsplan = gennem de Nationale-staters lovgivning = her i Europa = hvor ordrerne til disse Partiledere blev givet på de = Bilderbergmøder der har fundet sted lige siden 1954. Besøg dette link =

Verdensriget 2010 - virkeligt og virtuelt,

"Zions Vises Protokoller" se under = Illuminatis Protokoller. Måske er mine teorier forkerte ??? Hvad er din Vurdering ??? 

http://balder.org/avisartikler/EU-Og-Medierne-Tavshed-Om-Euromediterranien-Eurabien.php 

Hvad er den Politiske Plan bag = Euromediterranienaftalen = der ønsker flere muslimer til = Europa ??? = Formålet med at få flest mulige muslimer til = Danmark = det er efter min opfattelse = at få indført islams militærlov ( shariaen ) i Danmark = således at der i første omgang kan opnåes Kontrol med = Danmarks = befolkning. Derefter begynder udplyndringen af de danske værdier = gennem denne sharia-lovgivning. Som Gunnar Heinsohn har påvist = så begynder mange krige med et stort befolknings-overskud. Nu er det således = at at en gunstig sitivation = kan udnyttes når erobringen af nyt land skal erobres. I dette tilfælde med at fremme muslimernes børnefødsler mest muligt. Så vi Danskere har sendt penge til muslimernes ( såkaldt fattige ) der så er blevet opdraget til at hade = Danskere og Europæere.

www.islam-info.dk  Se under ( Børneopdragelsen i muslimske hjem )  og under overskriften = Taqiya = om muslimers pligt til at lyve.  Måske tror muslimer = de er fredens Religion ???

kan muslimer blive frie = ved at høre= sandheder  ??? 


Lige som muslimerne har mistet erindringen om = at mange af deres forfædre var kristne = så er der sket det samme i Danmark = bare med en anden børneopdragelse.

Besøg evt. www.Kulturpartiet.dk  og læs om tre former for børneopdragelse = og som derefter kan sammenlignes. Pause


         Hej!
Prøv at lave din egen hjemmeside ligesom mig! Det er nemt, og du kan prøve det gratis
ANNONCE