HVOR ER DINE FØDDER
HVOR ER DINE FØDDER www.Kulturpartiet.dk

Præsenteret her 6. juni 2012    www.Kulturkloeften.dk

HVOR ER DINE FØDDER            www.DenKorteAvis.dk

www.RadioHolger.dk  www.Sappho.dk  www.RadioDua.dk               ER DU DANSKER  ???   HVORDAN VED DU DET  ???
http://www.dendanskeforening.dk/  

           VIL DU FORSVARE = DANMARKS KVINDER = MED DIT LIV ???Vil du forsvare Danmarks kvinder = og = 
deres fødder med dit liv ???2:10 Føjet til kø Ravnevisen af Religion0          
www.Kulturkloeften.dk     www.Medie1.dk  

     
www.wikipedia.dk        www.Google.dk          www.wikipedia.dk

      www.DenKorteAvis.dk      www.Monokultur.dk  Antallet af seksualforbrydelser i Sverige er vokset med 873% siden 1975

Sveriges indbyggertal er i samme periode kun vokset med 16%.

Kilde: http://danmark.wordpress.com/2012/04/03/sveriges-befolket-med-16-flere-siden-1975-men-seksualforbrydelserne-antal-er-steget-873/

fundet på =  http://www.dendanskeforening.dk/   s  hjemmeside.Vil du forsvare Danmarks Kvinder 
???  
Bliv eventuelt  
VELFÆRDS-KAVALER .
Meld dig ind i nærheden af din bopæl.

HVEM AF DEM = BLIVER STATSMINISTER I = DANMARK

www.danskernesParti.dk   
Daniel Carlsen 

http://www.siaddk.wordpress.com/
Anders Gravers

www.fritdk.dk
Michael Ellegaard

Meld dig ind i nærheden af din bopæl.

Vi er nogen = der ser frem til de = tre årlige debatmøder = for at høre de de tre statsminister-kandidaters  bud på = hvordan = Danmark = skal = reorganiseres = når = Danmarks Nationalstaters grænser = igen er oprettet. Har du ømme fødder = så har du dine fødder endnu. Mærk Verden.- 3 min. - 3. dec 2008 - Uploadet af Redstomp

Skjaldesang.dk   for ungmøer og bassangere

lidskjalv blot laug   Opskrift på - digterøl og Berserker-Mjød.

Hvor meget digterøl og berserkerMjød = kan Vikinge-folket nå at brygge inden den = 1. oktober 2016 = uden at få ømme fødder  ???  Se under = mad og drikke.

Lygtemandens sang - Hvor er mine fødder dog ømme - Dansk ...

www.youtube.com/watch?v=Vrh2HCz34QQ28. feb 2011 - 3 min. - Uploadet af markandodk
Musikvideo hvor MARKANDO synger deres version af Lygtemandens sang af Finn Molsted. 2011 www ...


ET FOLKS DAGLIGE VANER  =  ER DETTE FOLKS KULTUR.

Grundlovsforeningen  www.danskkultur.dk 

Se eventuelt under = mærkedage  og  skikke.

Det er lang tid siden at = Det Danske Folk = gik rundt i bare fødder.ET FOLKS KULTUR = UDSPRINGER AF FOLKETS RELIGION.

Vi = Det Danske Folk = vi er et = Kristent Folk = og har været det i over 1000 år = hvilket den Runesten som = Harald Blåtand = satte for over 1000 år siden beviser. Jeg må tilstå - at denne Runesten også beviser - at Vikingerne var her i Danmark før ( Det Danske Folk ) blev et = Kristent Folk  = og før jeg = Poul Leo Nielsen alias Saxo-Poul = blev = døbt og Konfirmeret. Til gengæld er det muligt at ( Vikinger og Kristne ) har fælles forfædre = og blodets bånd = skal man jo heller ikke underkende.

www.fortidensJelling.dk   


Paragraf 4. i  Danmarks seneste Grundlov som er = Danmarks Riges Grundlov af 1953 = beviser også = at Danmark  er en Kristen Nationalstat. Jeg anser = Paragraf 4. = for at være = Harald Blåtands = fingeraftryk = på = Danmarks Grundlov. Du kan læse indholdet i Paragraf 4. i = Danmarks Riges Grundlov = på dette link = hvor = Danmarks Grundlov = Præsenteres =

www.Danskkulturdebat.dk 

Her i 2012 sker der meget på jordkloden som er vildt interessant = hvis man ellers har øje for denne globale udvikling. Her i Europa sker der også en speciel udvikling = med en stor indvandring af mennesker = der har en helt anden kultur = som udspringer fra disse menneskers medbragte religion. Deres religiøse lederes formål = er efter min vurdering en såkaldt befolkningsudskiftning af Europas Befolkninger = med mindre den Europæiske befolkning underkaster sig deres religion. For at Danmarks og Europas befolkninger kan vide = hvad der i virkeligheden foregår = så kan de unge mødre jo følge dette gode råd = eller denne opfordring = for i den sidste ende = så er det jo = deres børns fremtid = det drejer sig om.

"-den der ikke vedkender sig sin fortid
forstår ikke sin nutid og har ingen fremtid"

Da opdragelsen af et barns adfærd begynder med opdragelsen af barnets mor = eller barnets far = eller af begge forældre = så er et barns opdragelse særdeles vigtigt. Personligt anser jeg barnets mor = som den person = der er bedst til at opdrage sit barn. 

BØRNEOPDRAGELSEN  og  RELIGIONER 

Islam har deres egen form for børneopdragelse = og den børneopdragelse der anbefales i Koranen fører til sådanne muslimske samfund = som der her er beskrevet af =

WINSTON CHURCHILL  =   OM ISLAM

Hvor frygtelige er ikke de forbandelser, som muhamedanismen lægger på sine tilhængere. Bortset fra det fanatiske vanvid, som er lige så farligt i et menneske som galskab i en hund, er der denne angstfyldte, fatalistiske apati. Virkningen er tydelig i mange lande. Uforudseende, sløsede vaner, sjuskede landbrugsmetoder, træge handelsmetoder og usikkerhed omkring ejendomsret, det er tilstanden overalt, hvor Profetens tilhængere regerer eller lever. En fornedrende sanselighed berøver dette liv dets ynde og det næste liv dets værdighed og urørlighed. Det faktum, at enhver kvinde i islamisk lov må tilhøre en mand som hans absolutte ejendom enten som barn, hustru eller konkubine forsinker den endelige udryddelse af slaveriet, indtil den islamiske tro er ophørt med at have magt mellem mennesker. () Der findes ingen stærkere bagstræberisk bevægelse i verden () var det ikke, fordi kristenheden er beskyttet af videnskabens stærke arme - den samme videnskab, som den forgæves har bekæmpet - kunne den moderne europæiske civilisation falde, ganske som det gamle Rom.

Winston Churchill, The River War, II, s. 248-50. London 1899BØRNEOPDRAGELSEN  I  MUSLIMSKE  HJEM

Dette er resultatet af den religiøse børneopdragelse der anbefales i Koranen = og som du kan nærlæse i dette internet-Leksikon om Koranens indhold = som du kan finde under denne overskrift Børneopdragelse i muslimske hjem )

www.islam-info.dk   se også under = Taqiya

DET KRISTNE SYNSPUNKT.

Jesus sagde = en religion skal kendes på dets frugter.DEN KATOLSKE KIRKE og ISLAM  =  Vi er i 2012.

Efter at have observeret at den Katolske = Pave = har kysset Koranen = og efter at have læst = den nødvendige bog = 

DEN STORE STRID = af = ELLEN GOULD WHITE

så ser jeg visse ( fællestræk ) mellem islam måde at udbrede sin religion på og den måde Pavedømmet har brugt til  at udbrede kristendommen på. Kun islams imamer og Præsteskab har religiøs ret til = at udlægge Koranens religiøse budskab. Efter denne udlægning af Koranen af en imam = har alle rettroende muslimer at adlyde.

Pavedømmet kræver eneret på at udlægge de tekster = der står i Bibelen = og de kristne der ikke anerkender Pavedømmets overhøjhed = de blev i gamle dage truet med med bål og brand = hvis de ikke anerkendte Pavedømmets udlægning af Bibelen = og derfor endte  mange kristne på Bålet = hvis de selv begyndte at læse i Bibelen = og udlægge dens tekster.  Der er endda mistanke om = at det er Pavedømmet = der har skrevet Koranen = fordi Bibelen efter en daværende Pavens opfattelse ( mellem år 336 og år 570 ) ønskede bibelen udskiftet med en ( Religiøs bog ) med et mere rigtigt budskab = således at der ikke kunne gøres oprør imod Vatikanets overhøjhed.

HVAD KAN UNDERBYGGE DENNE TEORI  ???

Hvad kan underbygge denne teori om = at det er Vatikanstaten der har skrevet og forfattet  ( KORANEN mellem år 336 og år 570 efter = Jesu død  ??? Jeg har læst denne bog af = islam-forsker = Rolf Slot-Henriksen

Om Koranens tilblivelse = side 10.

 

ISBN 87-91107-04 -0
Forskningsforlaget RAFAEL
ROLF SLOT-HENRIKSEN

På side 96 er 0verskriften denne =
5.2. Taler Det nye Testamente og Koranen om den samme Gud ?KAN KLIMAFORSKERE OVERFLYTTES  ???

Det må være muligt at overflytte = klima-forskere = over til at være = islam forskere = på de forskellige Universiterer i Danmark og i Europa = for at undersøge om det er Vatikanet der har forfattet Koranen mellem år 336 og år 570 ???  Desuden er der fremkommet ny forskning = der stiller spørgsmål ved = om Muhammed overhovedet har eksisteret ??? Hvad har vi Universiteter til i = EU ???

Hvem opfandt = Muhammed  ???


Har muslimernes profet overhovedet levet, spørger Robert Spencer, der er 

aktuel med bogen, Did Muhammad Exist? An Inquiry into Islam's Obscure Origins. 

Most people assume that no one bothers to investigate whether or not Muhammad was a real person for the same reason that no one bothers to investigate the reality of other religious founders such as Joseph Smith or Martin Luther or Anton LaVey — because the evidence for their existence is overwhelming, well-documented and unquestioned. Regardless of whether or not Muhammad’s teachings were moral or useful, everyone, even the most hardened infidels, of course accepts that he must have existed. Right?

Well, actually, no. At least not according to a surprising and eye-opening new book by  Robert Spencer, the bestsellingauthor of  The Politically Incorrect Guide to Islam  and manyother books, and a well-known critic of the Islamic doctrine of jihad.www.wikipedia.dk  www.Google.dk  www.wikipedia.net 


Kristendommen er forkyndelse af sandheden, men sandheden kan der ikke stemmes om. Den kan kun adlydes.=

Hvordan adlyder mødre =
Kristendommen ???

Hvis = Kristne mødre = ønsker at adlyde ( Sandheden ) så er det mit forslag = at = Kristne mødre = opdrager deres børn efter ( Guds Lov ) som den blev overgivet til Jøderne i sin tid = og gør det med grundig omhu. Guds lov = er også kaldet de ( DE 10 BUD ) men de rigtige ( 10 BUD ) er dem der står i Bibelen = hvilket efter min opfattelse betyder = at det er lørdagen der er den = rigtige Sabbat.

Til et folk de alle høre
som sig regne selv dertil
har for modersmålet øre
har for fædrelandet ild;

resten selv som dragesukker
sig fra folket udelukker.
lyse sig selv ud af æt,
nægte sig selv indfødsret

www.erlingmusic.dk  lær evt. danske salmer her.2. Mosebog  Kapitel 20   Vers 3. til og med Vers 17.

Gud talte disse ord: Jeg er Herren din Gud, som førte dig ud af Egypten, af trællehuset.

1. Du må ikke have andre Guder end mig.

2. Du må ikke lave noget gudebillede i form af noget som helst oppe i himlen eller nede på jorden eller i vandet under jorden ! Du må ikke tilbede dem og dyrke dem, for jeg, Herren  din Gud, er en lidenskabelig Gud. Jeg straffer fædres skyld på børn, børnebørn og oldebørn af dem der hader mig; ! men dem, der elsker mig og holder mine befalinger, vil jeg vise godhed i tusind slægtled.

3.  Du må ikke bruge Herren din Guds navn til løgn, for Herren vil aldrig lade den ustraffet, der bruger hans navn til løgn.

4. Husk sabbatdagen og hold den hellig. ! I seks dage må du arbejde og gøre alt, hvad du skal; ! men den syvende dag er sabbat for herren din Gud. Du må ikke gøre noget som helst arbejde, hverken du selv eller din søn eller datter, din træl eller trælkvinde eller dine husdyr, og heller ikke den fremmede i dine byer. ! For på seks dage skabte Herren himlen og jorden og havet med alt, hvad de rummer, men på den syvende dag hvilede han. Derfor har Herren velsignet sabbatsdagen og helliger den.

5. Ær din far og mor, for at du må få et langt liv på den jord, Herren din Gud vil give dig.

6. Du må ikke begå drab.

7. Du må ikke bryde et ægteskab.

8. Du må ikke sjæle.

9. Du må ikke vidne falsk mod din næste.

10.  Du må ikke begære din næstes hus. Du må ikke begære din næstes hustru, hans træl eller trælkvinde, hans okse eller æsel eller noget som helst af din næstes ejendom. 
Jesus er ikke Solens søn = for = Jesus er Guds søn.HVEM ER SOLENS SØNNER ???    www.Google.dk 

Den syvende dag i ugen er Lørdag. Før Vatikanet og Romerkirken i år 336 på et kirkemøde i Laodikea flyttede Sabbatten fra = lørdag til Søndag = blev der holdt fest for en = Solens søn = hvis jeg ellers er Korrekt informeret. Så måske holder vi søndagen fri - for at hylde en hedensk Gud = på ugens første ugedag = Søndagen ??? Heldigvis kan ( Danmarks Mødre ) selv tænke = og tage selvstændige beslutninger ???

www.endtime.net  DEN KRISTNE CIVILISATIONS FORSATTE BESTÅEN

Ifølge min vurdering = så vil den Kristne Civilisation kun overleve = hvis fremtidens børn i de Kristne Civilisationer = bliver opdraget efter ( DE 10 BUD ) som de er beskrevet i Bibelen - og som er vist her ovenover.  Derfor er det her i Danmark = Danmarks Mødre = der afgør om =  fremtidens Danmark = bliver et muslimsk område = eller et område = hvor Ubekvemme Sandheder kan siges højt = uden du ryger i et fængsel eller i en Koncentrationslejr ???  Der er seje tider på vej.

OGSÅ =DANMARKS FREMTID = AFHÆNGER AF BØRNEOPDRAGELSENVatikanets Romerkirke er et samfund = fortrinsvis bestående af mænd = hvilket kan bevirke et stærkt religiøst broderskab.

Et stærkt religiøst broderskab kan se således ud  ???

Order of Death

Dette = broderskab = er tilsyneladende en = Satan-Kult

Er en af hemmelighederne bag deres magt = børneopdragelsen ???MIN MISTANKE  = UNDERVISNINGEN ( SKAL ) VÆRE DÅRLIG.

Et barn er en ubefæstet sjæl. Et barns indre overbevisning om hvad der er rigtigt og forkert læres i børnehaver og skoler. Det er i skolerne ( her i Danmark ) børn oplæres til - at kammeratskabet er vigtigere end konkret viden. Desuden bliver viden om deres egen kultur og om deres forfædres store bedrifter ikke berørt mere end højest nødvendigt, i undervisningen = hvilket betyder næsten tomme hjerner hos børnene om vores danske forfædres fortid.  Derfor bliver nye folkeslags daglige vaner = opfattet som nye eller bare elementære sandheder.

FØRST TØMMES BØRNS HJERNER FOR KRITISK TÆNKNING OVER FOR ISLAMS RELIGION.

Der er nu gjort plads til = at islams religiøse budskaber bliver optaget som de rene sandheder = og derfor er det netop nu ( 2012 ) at muslimer skal til Europa i stort tal. Derfor besøg =

www.medie1.dk  = og lyt til = Anders Bruun Laursen.

Hvorfor er det = EU = der presser på = for at der skal komme flere muslimer til Europa = samtidig med at de roser de madrassaer - hvor terrorister uddannes ??? Det er jo muligt = at religiøse ypperstpræster = ønsker en befolkning der ikke stiller spørgsmål = ved Vatikanets og Pavens udlægning af Bibelen = eller ved imamers udlægning af Koranen ???

Mine hypoteser og teorier kan være forkerte = for jeg kan sikkert også villedes af ( Løgne ) som jeg tror er ( Sandheder
) Det bedste råd jeg kan give. Læs hvad der står i = Bibelen = og tjek om  mine hypoteser og teorier er i overensstemmelse med Bibelens budskaber.Jeg har præsenteret  3 former for børneopdragelse her på Kulturpartiets hjemmeside. Dem kan mødre læse = og sammenligne.

1. islams børneopdragelse
2. Socialistisk Børneopdragelse
3. Kristen Opdragelse


Islams Børneopdragelse giver ustabile samfund - som beskrevet af = Winston Churchill = for over 100 år siden. Besøg eventuelt denne hjemmeside = www.forfulgt.dk   

Den socialistiske børneopdragelse fører til = Massemord = hvilket er set i = Rusland = Kina = og Tyskland. National-Socialisme = er stadig en socialistisk ideologi. Disse ideologier er stadig ideologier = der ønsker global dominans = og er stort set ligeglade med = hvor mange menneskeliv der skal ofres - for at opnå denne globale dominans.

3. Den Kristne børneopdragelse = der i opdragelsen tager udgangspunkt i ( DE 10 BUD ) og hvor de rigtige ( 10 BUD er dem der står i Bibelen = de giver forholdsvis gode samfund = hvor den indre splid = kun sjældent udvikler sig til noget - der sætter det store spørgsmål ved Politiets autoritet.

FIND DE RIGTIGE ( 10 BUD ) I BIBELEN

2. Mosebog  Kapitel 20   Vers 3. til og med Vers 17.Hej!
Prøv at lave din egen hjemmeside ligesom mig! Det er nemt, og du kan prøve det gratis
ANNONCE