SPILD AF TID
SPILD AF TID www.kulturpartiet.dk

SPILD AF TID  =  Meddelelse den 25. juni 2012 

Jeg = Poul Leo Nielsen = vil bare gøre opmærksom på = at jeg ikke kan komme ind på mine to = E-mail - adresser til en ( yahoo.dk )  og til en (  gmail.com )  Da jeg ikke ønsker at spilde min tid på forsøge at komme ind på disse mine forhenværende elektroniske Postadresser mere = da de stjæler mere af min tid = end de sparer af tid = så vil jeg bare meddele = at i måske også kan spare tid = ved ikke mere at sende = E-mails til mig = da de alligevel ikke vil blive læst.   

Med Venlig Hilsen  =   Poul Leo Nielsen.    www.denfrietanke.dk 
Præsenteret her 7. juni 2012       www.Kulturkloeften.dk 

ÅRSTAL MANGLER                      www.DenKorteAvis.dk

www.RadioHolger.dk  www.Sappho.dk  www.RadioDua.dk             ER DU DANSKER  ???   HVORDAN VED DU DET  ???
http://www.dendanskeforening.dk/  

           VIL DU FORSVARE = DANMARKS KVINDER = MED DIT LIV ???        
www.Kulturkloeften.dk     http://www.monokultur.dk/   

     
www.wikipedia.dk        www.Google.dk          www.wikipedia.dkSKOLETRÆT = PÅ FØRSTE SKOLEDAG

Når man kun har 7 års skoleuddannelse = og iøvrigt brød jeg mig ikke om at gå i skole - og derfor er jeg ikke så god til årstal - når det gælder om at vide = hvornår = de forskellige = Emperier = i jordklodens historiske udviklingshistorie - har set deres storhedstid. Jeg kan konstatere = at der har eksisteret flere magtfulde Emperier på vores Jordklode. Dem vil jeg forsøge at nævne her = men årstallene = dem må de mere kvikke skole-elever selv finde frem til. Det er nok sjovest hvis det sker i små grupper - på tre personer - eller måske i lidt større grupper ???

HER ER EN RÆKKE AF FORTIDENS IMPERIER

Det Persiske                       Emperium
Det Makedonske                     - - - -
Det Romanske                        - - - -
Det Byzantinske                     - - - -
Det Bulgarske                         - - - -
Det Calihapske                       - - - -
Det Armenske                         - - - -
Det Franske                            - - - -
Det holy Romanske                  - - - -
Det Mongolske                         - - - -
Det Ottomanske                       - - - -
Det Spanske            Kolonial  Emperium
Det britiske             Kolonial     - - - -
Det Franske             Kolonial      - - - -
Det Portugisiske       Kolonial      - - - -
Det Russiske                              - - - -
Det østrig-Ungarske                    - - - -
Det Nazistiske                            - - - -
Det Japanske                              - - - -

Så har vi det foreløbig sidste Imperium =

The New World Order =  som ønsker en Verdensregering

som måske allerede = eksisterer i det skjulte
  ???

Hvordan får et imperium = soldater til at gå i takt = og slå ihjel  ???  Er hemmeligheden at kunne styre børneopdragelsen ???

Hvad har = Jim Marrs= sagt om Lenins børneopdragelse ???

www.wikipedia.dk  www.Google.dk  www.wikipedia.net
I  FORTIDENS  HISTORISKE TÅGER

Jeg mener også = der har været andre = Emperier = så som det Sumeriske rige og Babylon = som jeg heller ikke ved noget om = og heller ikke ved noget om. Der har måske været endnu flere = men en af de personer - der har størst faktuel viden = om = fortidens Emperier =  det er sandsynligvis = Jim Marrs = og ham må i selv finde frem til på  =  www.Google.dk  HVORFOR og HVORDAN = OPSTÅR DER IMPERIER  ???

Det ser ud til = at formålet med at skabe disse imperier = det er at opnå størst mulig magt = over sine medmennesker = for at kunne opnå - at overtage overskuddet af det arbejdende folks overskud - for at bruge dette overskud til - at opnå endnu mere magt - hvor den ultimative magt er =  Global magt. For at kunne gøre dette = så åbner skriftsproget op - for at kunne kunne lave regler og love - så dette tyveri af folks arbejdsindsats kan stjæles legalt. Det giver så arbejde til jurister = der derfor ganske naturligt kan sige som den Konservative = Bendt Bendtsen = ( LOV er LOV og LOV skal holdes ).  Her i 2012 er der så her i Danmark - kommet så mange love - at jeg med mine 7 års skolegang - ikke kan overskue dem alle. Til sidst har veluddannede Jurister også svært ved at overskue alle disse love.  Nå - dem om det. Så længe jeg bliver liggende i min solvogn = så overtræder jeg så vidt jeg ved = ingen nutidig Dansk lov.  Men hvornår kan man være sikker på at være en lovlydig borger  ???G. Edward Griffin - The Collectivist Conspiracy - YouTube


Mere om New World Order: Varer over 60 minutter.
http://www.youtube.com/watch?v=VebOTc-7shU


HVORDAN og HVORFOR = OPSTÅR DER IMPERIER  ???

Det ser ud til - at der findes en viden - på flere områder - der kombineret giver mulighed for - at der kan skabes imperier. For at kunne erobre et folk - så dette folks kultur først opløses i indre splid - så det normale sammenhold i en Nationalstat eller i et folks naturlige vaner splittes op gennem indre splid. Det er en mulig tankegang = at der fra det første imperium blev skabt her på jorkloden = har været et sådan hemmeligt erobringssystem ???  Måske har djævelen flere sådanne hemmelige erobrings-strategier i gang = på den samme tid. Hvis Gud findes = så findes djævelen også.
Når jeg nævner djævelen i denne sammenhæng = så skyldes det = at der til stadighed opstår og forsvinder imperier på vores jordklode = der regerer gennem rå magt = med opbakning fra juridiske systemer = og naturligvis fordi et menneskes livslængde = sjældent overstiger 100 år.  Derfor er denne vedholdende stræben efter magt - enten djævelens værk = eller et menneskeligt system = der kan gives videre fra generation til næste generation igennem flere 1000 år, og det kræver helt enestående krav - til hemmeligholdelse fra generation til generation. Så - her kommer de hemmelige Frimurer-Loger ind i billedet. For dem der ikke kender meget til = frimurer-loger = så kan jeg nævne = at en Adam Weishauph = oprettede en frimurer-loge den 1. maj 1776. 

1. maj 1776 grundlagde Adam Weishauph  Illuminati-broderskabet.

Så på dette link - kan du se = hvilket løfte du skal afgive = for at blive optaget i en  Frimurer-loge. Læg mærke til - at det er på Universiteterne = at de kommende medlemmer af Frimurer-logerne bliver rekruteret - og som med stor sandsynlighed kan opnå en Politisk karriere = eller er egnet i en stats-administration - som uden for nærgående spørgsmål = opfylder den eller de arbejdsopgaver = der skal slavebinde folket ved hjælp af en lovgivningsjungle - som den øverste i Frimurer-logen er hævet over - fordi det er hende eller ham - der langt hen ad vejen - der selv styrer de regler og initiativer - der skal føre til mere magt.  Jeg mener der her i Danmark findes 2 kvindelige frimurer-loger. Det muslimske broderskab blev oprettet i 1928 og der blev vist nok oprettet en frimurer-loge mere i Danmark i 1929. Om der er en forbindelse der - eller det er tilfældigt - det er umuligt at vide - når man kun har 7 års skolegang.DET METODOLOGISKE SYSTEM 

Canadieren - Daniel Estulin - har omtalt - Det Metologiske System og hvordan dette ledelses-system virker i praksis - når det gælder Politisk global kontrol. Daniel Estulin - har skrevet en bog om = Bilderberggruppen = som jeg anser for at være ( En nødvendig bog ) for intellektuelle. Du kan se bogens forside på dette link = 

Daniel Estulin's “Den sande fortælling om Bilderberg-gruppen

HVOR GAMMELT ER = DET METODOLOGISKE SYSTEM  ???

Hvis man læser lidt om = Illuminati = så kan man læse om en Kalender som = Adam Weishauph = har skrevet der begynder år 632 netop det år = som Muhammed blev erklæret død. Det åbner op for muligheden for = at det er = Illuminati = har en forbindelse til islam = og derfor kan have vækket den militære del af islam til live i 1928 - med det = Muslimske Broderskab = hvilket igen åbner op for = at det er = Illuminati = der under et tidligere navn = der har udtænkt den islams religion, samt at det = Illuminati = der kontrollerer det =  Muslimske Broderskab ???  Hvem ved mest om Islam ???  Her er to af mine bud på = hvem der ved mest om islam =

Sam Solomon    Her bør det bemærkes = at almindelige muslimer har mistet deres oprindelige idenditet = således = at de ikke ved = hvilke daglige vaner deres forfædre havde. Det muslimske systems strenge påklædningssystems strenge diciplin = holder muslimerne som slaver = i kraft af en start i ( Børneopdragelsen i muslimske hjem ) med denne indre form for streng militær diciplin. Denne opdragelse sker af = ubefæstede sjæle allerede som børn - og kun imamer må fortolke koranen = hvilket ikke giver muslimer oplysninger om - at det er deres "religion" der holder dem som slaver. 

Læs eventuelt om ( børneopdragelsen i muslimske hjem ) på dette internet-leksikon om Koranens indhold
=

www.islam-info.dk     Koranen      artikeldatabase.HVAD INDEHOLDER DET = METODOLOGISKE SYSTEM  ???

Hvis det = Metodologiske System = stammer helt tilbage fra den første Civilisation = der brugte = militær magt = som en måde at styre de Emperier - der er opstået igennem tiderne i århundreder = så er det muligt = at når disse imperier falder sammen = så er de Politiske og militære ledere der blev tilbage = medlemmer af en = Frimurer-Orden = som ganske naturligt adlyder broderskabets ordrer. De har måske også aflagt dette løfte = 

evig tavshed og ubrydelig troskab og adlydelse af de højerestående medlemmer og ordenens statutter.HVAD FÅR SOLDATER TIL AT GÅ I TAKT  ???

Unge mennesker med livskraft - vil gerne vise hvad de dur til = og de kan uddannes til at gå i takt = og adlyde ordrer = også at slå ihjel - især hvis de tror = at de kæmper mod onde fjender. Det kræver efter min opfattelse beherskelse af den lovgivende magt, for at kunne tilpasse uddannelsen af soldater - til de krav og muligheder - som tidens tektiske muligheder rummer. Det at kunne begynde denne militære uddannelse medens de kommende soldater endnu er = børn og ubefæstede sjæle - det giver større mulighed for - at uddanne disse børn til at blive gode og diciplinerede soldater. Så hemmeligheden med at skabe gode og diciplinerede soldater = er måske en del af det = Metodologiske system = og har været kendt = fra det første imperium opstod = her på jordkloden ???TYRANNER DØR  =  MEN IDEOLOGIERNE BESTÅR 

Hvor kan =
ideologier = skjules for menneskeheden ??? Det kan de i = de hemmelige Frimurerloger. Ingen ved hvilke hemmeligheder = der kan være skjult i de hemmelige frimurer-loger. Jeg har set på =TV = at Koranen også findes i nogle af de præsenterede Frimurer-loger på TV. Så vidt jeg husker - så var der også en Bibel. Så er der mulighed for = at flikke en ny = ensretnings-religion sammen = i en sådan frimurer-loge = sådan rent arbejdsmæssigt. Hvis erobrings-strategien har været = at beholde den Politiske magt - i et geografisk område = efter et militært nederlag = så betyder det at =  Illuminati  = kan have Politisk magt = i de områder = hvor de har tabt militært. Hvis dertil lægges at = Illuminati = også har militær kontrol over = 
Det Musliske Broderskab

HVAD SKETE DER I DANMARK OG EUROPA I 1945

Den Nazistiske ideologi - tabte militært i Europa = men beholdt den politiske magt i Europa = ved at have fået placeret deres Politiske ideologer = som partiledere i de forskellige Politiske Partier i Danmark = men ikke kun i Danmark - men også i flere af de Europæiske Nationalstater. Er der noget der tyder på det = i virkelighedens verden
??? 

DET MÅ JO ANALYSERES = JEG KAN JO FORSØGE

Vil man kende svar på spørgsmål = så må man jo begynde med at analysere virkelighedens fakta. Under anden verdenskrig i Europa - der døde der over 50 millioner mennesker - så menneskeliv betyder intet - når det gælder om - at erobre den globale magt. Strategien har åbenbart været - at skabe indre splid i vestens Nationalstater. Det femte bud i Bibelen lyder således = 5. Du må ikke slå ihjel. Under anden Verdenskrig = har mange kristne = slået andre kristne europæere ihjel. Om det samme skete = under den første Verdenskrig i Europa = har jeg ikke helt overblik over, så her må de = kvikke skole-elever 
= selv opsøge mere viden. 

www.wikipedia.dk  www.Google.dk  www.wikipedia.net 
HVAD TYDER DETTE SAMARBEJDE PÅ  ???

ENGANG SAMARBEJDEDE NAZISTER OG
MUSLIMSKE RELIGIØSE LEDERE =Vi ser her Hajj Amin al-Husseini - stormufti af Jerusalem og tidligere præsident for Palæstinas Øverste Islamisle Råd i samtale med Hitler. Når ordet Palæstina nævnes - så tænker jeg lidt over -  om denne konflikt skal holdes igang = for at CIA stadig kan få bevilget midler = fra USAs folkevalgte regering ???

Hvad ved Danmarks journalister om = David Meir-Levi ???NYE IDEOLOGIER og EN NY EROBRINGS-STRATEGI.

Det som efter min opfattelse står klart - det er - at den Nazistiske ideologis militære Plyndring - gik i stå - da Hitler tabte den militære krig i Europa - det var myrderierne i Europa og plyndringen af deres værdier. Men Politisk havde Nazisterne sikret sig = at det var de rigtige Politiske ledere = der overtog magten = nemlig Politiske ledere = der også havde en global erobrings-strategi = nemlig en socialistisk ideologi. Men også en socialdemokratisk ideologi = er stadig en = ideologi. En Nationalstats befolkning kan stadig udplyndres gennem lovgivning - hvis fjenden behersker lovapparatet. Det er bare ideologierne - der er forskellige. Som Kinas Kommunistiske Partileder = Formand Mao = har sagt på et tidspunkt =

DET ER LIGEGYLDIGT = HVILKEN FARVE KATTEN HAR =
BARE DEN FANGER MUS.
 Hvad er = Sandheden
= i denne historiske udviklings-periode ??? 

Findes der = Sandheder = på dette link = www.sandheden.net EU = har bevaret dette samarbejde med = Palæstinas muslimske og religiøse ledere. Hvorfor forsætter = EU
= dette samarbejde med forsat indvandring af muslimer til Danmark og til Europa  ???  Som USAs Præsident Roosevelt har sagt ( en af dem ) på et tidspunkt = i Politik sker intet tilfældigt. Der ligger en plan - bag ved den muslimske indvandring. Hvad denne plan går ud på = det antyder denne advarsel til det danske folk fra 1975. Hele advarslen kan læses på dette link  www.sagenskerne.dk   under overskriften ( PLAN 1975 ) Her er et Citat =

“Der går en linje fra bestræbelserne på at mindske det danske fødselstal mest muligt ved hjælp af piller, aborter m.v., over forsøget på at ødelægge dansk ungdom med narkotika og videre over indkaldelsen af titusinder af asiater og andre for os vildfremmede folkeelementer, til et snigende halvt hemmeligt arbejde her i folketinget på at gøre det lettere at opnå dansk indfødsret. Formålet er at skabe grundlag for en fuldstændig omstyrtelse af det danske samfund og rive dets rødder i den historiske fortid over.” 

Citat slut     www.spydet.blogspot.com
Ser en topledet Region = i = en ny verdensorden = således ud ???

www.PrisonPlanet.com       Mellemøst-mønstre

Hvad kæmper soldater for =  Fædreland  eller  Banker  ???Er bauntasten en religiøs skik ???  Vi danskere har =

www.fortidensJelling.dk 

da vi blev en kristen Nationalstat for over 1000 år siden. 

Hvilket religiøs tro kan der stå bag = Georgias Guidesten ???

http://www.guidestones.us/   og se = Videoen.Se eventuelt interviet af Anders Bruun Laursen på www.Medie1.dk Da det var medlemmer af globale banker = der financerede Hitler og Rusland samtidig = så kan det konstateres = at det er de samme økonomiske og Politiske bagmænd = der styrer og regerer i USA her i 2012. Måske er nogle døde - men =

Tyranner dør = men = ideologierne eksisterer forsat.

Så hvem er de mennesker der styrer - USA - her i 2012 i Guds eget land ???  

www.wikipedia.dk  www.Google.dk  www.wikipedia.net  • Order Of Death Final - Alex Jones - YouTube


  Det ser ud til = at de Politikere der styrer Politiken her på jordkloden er medlem af = ILLUMINATI = der tilsyneladende er en organisation = der måske både er er en = bøsse klub og en Satan Kult. Vi må konstatere at = iLLUMINATI = er en frimurer-Orden = der blev oprettet i 1776 af Adam Weishauph. 

  1. maj 1776 grundlagde Adam Weishauph  Illuminati  broderskabet.  Daniel Estulin's “Den sande fortælling om Bilderberg-gruppen

  www.bilderberggruppen.dk   Find selv flere afsløringer af = Alex Jones =  på = www.Google.dk

  Det var åbenbart i 1776 = at ordet = Sandheden = blev udskiftet = Oplysningstiden = og disse tre ord opstod = Frihed Lighed og Broderskab = opstod = men disse tre ord = kan efter min opfattelse ikke erstatte = Sandheden.

  Som bekendt er = Kristendommen = forkyndelse af = Sandheden.  Oplysningstidens  tanker var at indføre friere samfundsform.

  Hvis oplysningstidens tanker var at indføre en friere samfundsform - så må det siges - at dette er lykkedes under parolen = Frihed Lighed og Broderskab = som er vist på filmen af = Alex Jones.  Tilsyneladende så betyder det = Frihed og Lighed = for et = broderskab af Bøsser = til også at dyrke = heksekunst.  Min vurdering kan naturligvis være forkert ???  Hvad er din vurdering ???

  Frihed Lighed og Broderskab = bruges også af ( FN = UN )

  Frihed Lighed og Broderskab = dette slogan hørtes også under den = Franske Revolution i 1789. 
 • Hvis man skal sammensætte = Frihed og Lighed= til en Politisk ideologi = kan man så risikere at nå frem til ordet = Miltikulturalisme = der forkynder = Lighed og Frihed = for alle ???

  Det må bemærkes at Europas =
  Kristne Kulturarv = er skrevet ud af = EUs Lissabon Traktat. Som USAs Præsident Roosevelt har udtalt = i Politik sker intet tilfældigt.

  Som en borger = der tidligere stemte på Socialdemokratiet = så har jeg forsøgt = i næsten 5. år - at advare Socialdemokrater og andre danskere mod den muslimske indvandring til Danmark. Når vores danske Partiledere ikke vil høre på advarsler - fra mange bekymrede danskere - så skyldes det efter min opfattelse = at vore danske Partiledere er del af en global sammensværgelse = efter en plan = udtænkt af = illuminati = allerede før før = Adam Weishauph = oprettede = iLLUMINATI = den 1. maj i 1776.  Min vurdering kan naturligvis være forkert.
  Hvad er din vurdering ???


  Jeg kan godt lide tanken om oplysning og en oplysningstid - menefter min opfattelse så skal oplysning ske gennem = Sandhed. Derfor kunne jeg godt tænke mig at ( FN = UN ) fik et nyt slogan. Det kunne lyde således =

  OPLYSNING gennem SANDHED eller FRIHED gennem SANDHED.

  Jeg kan også godt tænke mig et samarbejdende Europa = bestående af Europas National-stater = hvis fællesnævneren for Europas National-stater var =

  SANDHEDEN = skal sikre eders FRIHED.  Nu har Danmarks Socialdemokrater og Danmarks øvrige befolkning = ikke fået de oplysninger = man kunne forvente fra en fri Presse. Jeg har fundet disse oplysninger på internettet = om presse-censur. Først vil jeg lige konstatere = at her i Danmark har vi = Censur Paragraf 266b = indført i 1971.

  Mediene viktig for fremme av multikultura-lismen 4. juni 2007 

  I går møttes rundt 100 redaktører og journalister fra hele verden i Oslo for å delta på en internasjonal konferanse om medier og globalisering. FNs spesialutsending for overvåkning av rasisme og fremmedfrykt, Doudou Diene (bildet), innledet konferansen med å henstille mediene om aktivt å gå inn for å skape et multikulturelt samfunn. Han uttrykte bekymring for at demokratiske prosesser kan føre til at innvandringsrestriktive partier kommer til makten.

  Citat slut  Læs resten her =medier og globalisering  Vi er taknemmelig til The Washington Post, The New York Times, Time Magazine og andre store publikationer, hvis direktører har overværet vore møder og respekteret deres løfter om diskretion i næsten fyrre år. Det ville have været umuligt for os at udvikle vores plan for verden, hvis vi havde været underlagt offentlighedens bevågenhed i disse år. Men verden er nu meget mere sofistikeret og parat til at marchere i retning af en verdensregering. Den overnationale suverænitet af en intellektuel elite og verdens bankfolk er sikkert at foretrække frem for nationale automatiske bestemmelser, praktiseret i tidligere århundreder.[1]

  Som David Rockefeller sagde, i sin ofte citerede tale ved et møde med den Trilaterale Kommission i 1991: "Vi er taknemmelig til The Washington Post, The New York Times, Time Magazine og andre store publikationer, hvis direktører har overværet vore møder og respekteret deres løfter om diskretion.   Citat slut.

  Så er det tilladt at tænke sig lidt om.

  Da denne takketale er udtalt i 1991 = og det er takken for = 40 års tavshed - så kan denne plan for = en ny verdensorden - være udtænkt før 1951. Lige nu skriver vi 2011. Det betyder at denne plan om en ny verdensorden må være udtænkt før 1951. Hvordan denne plan - skal gennemføres - det vides ikke - men = Henry Kissinger - har engang udtalt - hvis du vil styre hele kloden - så skal du kontrollere =

  Klodens madvare-forsyning og Klodens ernergi-forsyning.

  Verdensriget 2010 - virkeligt og virtuelt,


  "Zions Vises Protokoller"  findes under = Illuminatis Protokoller.
  Kort sagt = der er = Sandheder = der har været skjult for Danmarks socialdemokrater = og Danmarks øvrige befolkning = allerede fra 1951 og frem = hvis jeg ellers har regnet rigtigt ???  Så er det naturligvis svært = at sætte sit kryds det rigtige sted på stemmesedlen. De eneste Politiske Partier = et fornuftigt menneske kan stemme på = det er et dansk Politisk Parti = der vil melde Danmark ud af = EU = og her tør jeg heller ikke stole på noget = Radikalt = eller på et Borgerligt Parti. For øjeblikket ser jeg kun disse tre Personer = som Politiske muligheder = fordi de er imod medlemskabet af = EU = og fordi de er imod mere Centralisering af Danmarks Kommuner = og mere Centralisering i det hele taget = hvis jeg ellers er korrekt imformeret = men det kan i jo selv orientere jer om = på Partiernes hjemmesider  ???  HVEM AF DEM = KAN BLIVE STATSMINISTER I = DANMARK ???

  www.danskernesParti.dk  
  Daniel Carlsen 

  http://www.siaddk.wordpress.com/
  Anders Gravers

  www.fritdk.dk
  Michael Ellegaard  HVAD KAN SOCIALDEMOKRATER = OG ANDRE GØRE ???

  Hvad kan Socialdemokrater = og andre der er medlem af en fagforening gøre = efter at have oplyst sig selv på internettet = for at gøre en forskel ??? Jeg vil foreslå at i melder jer ind i fagforeningen = Krifa. LO - har ikke forsøgt = at beskytte sine medlemmer = ved at kræve grænserne genoprettet = således at dumpning af lønningerne kunne imødegåes = ved at standse den billige arbejdskraft ved grænsen. Men for = EU = betyder varer mere end mennesker. Det er ikke noget jeg skal afgøre - men det er en mulighed = der er værd at tænke nærmere over. Personligt har jeg mødt prægtige mennesker = både på højrefløjen og på Venstrefløjen = og derfor håber jeg = at vi danskere kan holde sammen - imod den globale sammensværgelse = fra de = Overnationale Institutioner ???

  ILLUMINATIs  styrende MEDLEMMER

  Illuminatis = styrende medlemmer er eksperter i = at skabe indre splid i de National-stater der skal erobres = og som skal styres centralt af Bureakrater = der er ansat i = Overnationale Institutioner = og lønnet af det danske arbejdende folks skattepenge. Fattigdom kan man godt leve med i en kort periode på 7 til 9 år. Det ved jeg af personlig erfaring. Det som jeg synes er værre = det er at de banker = der har Financeret = Hitler - Stalin og Mao i Kina = er dem der styrer jorklodens Politik lige nu. Når man tænker på - at deres invisteringer førte til over 50 millioner døde under anden Verdenskrig fra 1939 til maj 1945 = så kan man godt blive lidt betænkelig ved fremtiden = når man besøger dette link. 

   http://www.guidestones.us/   og se = Videoen.

  og bagefter ser en Video = med de  tusindvis af Kister = der allerede er Produceret. Som USAs Præsident Roosevelt sagde ( en af dem ) = i Politik sker intet tilfældigt.

  Findes der tilbedere af = gaia-religionen i Illuminati. Består Illuminati af en Religion = der tilbeder Jorden som en levende Gudinde = og hvor mennesker tilhører en bestand = der skal holdes nede på cirka 500 millioner mennesker = af hensyn til Gudinden moder jord ???

  Du kan selv finde = Gaia = på =  www.Google.dk   Kan man arbejde så hårdt = at man glemmer = at man er = Dansker ??? Hvis du har glemt de gamle Danske ( Skikke ) og de andre ( Mærkedage ) så kan du besøge Grundlovens hjemmeside = www.danskkultur.dk   = og hvis du ikke lige = på stående fod kan huske = Danmarks Riges Grundlov af 1953 = så kan du genopfriske din hukommelse på denne hjemmeside = og evt. læse Paragraf 4 = for at vurdere = hvordan vore danske Folkevalgte klarer denne = Politiske Opgave =

  www.danskkulturdebat.dk  

  Når du har klaret denne opgave = så kan mødre tænke lidt over = betydningen af disse ord = inspireret af nu afdøde Formand for

  Grundlovsforeningen = Dansk Kultur = www.danskkultur.dk

  Inspirator  =  Rolf Slot-Henriksen   

     "en Nation der ikke vedkender sig sin fortid
  forstår ikke sin nutid og har derfor ingen fremtid"

  Kan = ET DELT FOLK = finde sammen mod en fælles fjende ???

  Besøg eventuelt de tre former for børneopdragelse = der er Præsenteret = således disse tre børneopdragelse kan sammenlignes.
  Danmark
  = har været en = Kristen Nationalstat = i over 1000 år = hvilket =  www.fortidensJelling.dk  er et bevis på = og som stadig minder os Danskere om = den over 1000 år gamle pagt = som vores daværende Konge = Harald Blåtand = indgik med den = kristne Gud = på det daværende danske folks vegne.  lluminati   = har dette ordsprog =  Orden ud af Kaos  Her i 2012 har Danmark en = Kulturminister = der er tidligere = Kaos Pilot.

  Her i 2012 har Danmark en = Kirkeminister = der efter min opfattelse er en =
  Hedning.

  Jeg ser begge disse 2 udnævnelser = som et angreb på = Danmarks Grundlov og dermed også et angreb = der skal føre til at = Nationalstaten Danmark = bliver nedlagt. Det er min vurdering.  Hvad er din Vurdering  ???
   
  Hej!
  Prøv at lave din egen hjemmeside ligesom mig! Det er nemt, og du kan prøve det gratis
  ANNONCE