LENE ANDERSEN og MIG
LENE ANDERSEN og MIG www.Kulturpartiet.dk

Påbegyndt  9. juni 2012         www.Kulturkloeften.dk

LENE ANDERSEN og MIG        www.DenKorteAvis.dk

www.RadioHolger.dk  www.Sappho.dk  www.RadioDua.dk            ER DU DANSKER  ???  HVORDAN VED DU DET  ???
http://www.dendanskeforening.dk/ 

                VIL DU FORSVARE = SANDHEDEN = MED DIT LIV ???          www.monokultur.dk   www.Medie1.dk 

www.wikipedia.dk  www.Google.dk  www.wikipedia.netLENE ANDERSEN og MIG 

Først vil jeg lige slå fast, at jeg aldrig har Mødt = filosoffen og forfatteren = Lene Andersen = der ejer sit eget forlag = og kommer sandsynligvis heller aldrig til det. Så hun kender mig ikke, men efter min egen opfattelse - har hun haft stor indflydelse på mit liv = efter jeg fyldte de 60 år. Jeg er født i 1945  - og min åndelige udvikling har ikke været alt for kvik.  Til gengæld har min dovenskab været stor. Min barndoms erfaring har været - at man skal undgå pligter af enhver art. Når man arbejder målrettet hen mod målet = så lykkes det af og til = at opnå en tidsperiode = hvor der er plads til maksimal dovenskab.

LENE ANDERSENS = INDFLYDELSE PÅ MIG  ???

Hvordan begyndte det med = LENE ANDERSENS = indflydelse på mig og mit liv. Jo det begyndte med - at jeg så hende på = TV = engang i 2006 eller i 2007 = hvor hun på = TV = sagde noget i denne retning. Jeg husker ikke de nøjagtige ord = men jeg opfattede dem således.

NU KAN ENHVER IDIOT = OPRETTE SIN EGEN HJEMMESIDE.

Så var det jeg tænkte = det må lige være mig.  Jeg var naturligvis for dum til selv = at få oprettet en hjemmeside = men fik så en kammerat fra Skak-klubben til at hjælpe mig igang. Da jeg altid har kunnet lide at spille kort og andre spil  = lige fra = kampen om hønseringene og de farvede lerkugler i skolegården - til dam og mølle = rommy = Whist = Poker = Matador - Scrabble - Risk - og på et tidspunkt var jeg så dygtig = at jeg kunne bruges som fjerdemand i Bridge = når alle andre muligheder var opbrugt.  Samfundets tidsånd har flyttet sig = og hvis du i dag er spillefugl = så er du syg og lider af = Ludomani.  Som Pokerspiller af den tabende slags = næsten altid = så tænkte jeg = at min hjemmeside skulle hedde = Pokerpartiet = og således blev det.

MIN FØRSTE INTERNETSIDE =   www.PokerPartiet.dk 

Så den første internetside = jeg fik oprettet med en meget tålmodig kammerats hjælp = kom til at hedde = Pokerpartiet. Det første en rigtig dansker = der er født i en Kristen Nationalstat gør = det er naturligvis = at kæmpe med åben pande. Derfor begyndte jeg med at Præsentere mig selv på Pokerpartiet = da denne internetside gik i luften første gang.  Så hvis der er nogen - der vil vide lidt mere om mig = så kan de besøge min hjemmeside = Pokerpartiet = under overskriften = PRÆSENTATION = dateret den 7. juni 2007.  Som det fremgår = så interesserer jeg mig også lidt for Politik = set fra det danske samfunds måde at udvikle sig på.

POKERPARTIET = og = LENE ANDERSEN

Så jeg kan konstatere = at Filosof og Forfatter = LENE ANDERSEN = har haft stor indflydelse på mit liv = da det var inspirationen fra hendes optræden på = TV = der fik mig til at oprette min første hjemmeside. Men det stopper ikke her. LENE ANDERSENS = inspirationstale har ført til = at jeg har oprettet endnu flere hjemmesider - som alle naturligvis er velkommen til at besøge.

www.oplysningspartiet.dk 
www.sagenskerne.dk
www.kulturpartiet.dk         her er = du
www.forsvarspartiet.dk
www.fornyelsespartiet.dk 
www.advarselspartiet.dk 
www.feriepartiet.dk
www.Tavshedens-Tyranni.dk
www.Pokerpartiet.dk

Det der kan undre mig lidt = det er = at den første hjemmeside jeg oprettede = PokerPartiet = er den eneste af mine hjemmesider = der har haft under 100.000 besøg. Men det kan jo skyldes - at Pokerspillere og andre spillefugle = har travlt med at spille Poker = eller andre spil. Men nu videre i Tankerækken. Hvem er filosof og forfatter med eget Forlag = LENE ANDERSEN = så ??? Du kan du læse mere om forfatteren LENE ANDERSEN  på =  www.Google.dk  = og måske finde ud af det ???

Søren Hviid Pedersen, Mikael Rothstein og Lene Andersen diskuterer

www.youtube.com/watch?v=AJVP0U3YGKU14. feb 2011 - 20 min. - Uploadet af blogbalderorg
Deadline 13 februar 2011 - Vært Martin Breum Danmark har fået en ' Værdikommission', som skal ...
HVORFOR TÆNKE PÅ LENE ANDERSEN = I DAG ???

Hvorfor tænke på = LENE ANDERSEN = lige netop i de dage her = 9. og 10. juni 2012 ???  Jo - det skyldes at jeg lige nu er ved at læse en bog = der hedder = DEN STORE STRID = skrevet af forfatter = ELLEN G. WHITE = og er kommet til side 103 = og jeg =    Citerer

" Kan en stedfortræders besiddelser være større end hans herres?" D´Aubigné, b. 6, ch. 3
  Han skrev således om universiteterne:" Jeg er meget bange for, at universiteterne vil vise sig at være de store porte til helvede, medmindre de flittigt arbejder på at udlægge den hellige skrift og indskrive den i ungdommens hjerter.
  Jeg råder ingen til at anbringe deres børn et sted, hvor skrifterne ikke hersker over alt andet. Enhver institution, hvor mennesker ikke uophørligt beskæftiger sig med Guds ord, må blive fordærvet."
Samme, b, ch. 3. 
  Denne henvendelse cirkulerede hurtigt i hele Tyskland og øvede en vældig indflydelse på folket. Der blev rusket op i hele nationen, og en mængde blev vakt til at samles om reformationens banner.
Luthers modstandere, som brændte af hævntørst, tilskyndede paven til at tage afgørende forholdsregler imod ham. Det blev påbudt, at hans lære øjeblikkelig skulle fordømmes. 60 dage blev tilstået reformatoren og hans tilhængere; hvis de derefter ikke havde højtideligt tilbagekaldt, skulle de alle lyses i band. 

Den næste overskrift lyder således =

LUTHER BRYDER HELT MED ROM        Citat slutDenne bog = Den STORE Strid = af = Ellen G White

Mellem Kristus og Satan

er på 476 sider - og da jeg kun er ved side 105 - og derfor ikke kender hele bogens indhold - så kan jeg ikke udtale mig om det samlede indhold af bogen. Jeg kan dog oplyse = at på bagsiden af det eksemplar = som jeg har fat i = der står der dette =

Bogen er oversat til mere end 70 sprog =
og er spredt over store dele af verden.

Originaltitel: The Great Controversy, 1911
Tekst revideret af Frode og Kate Andersen
ISBN 978-87-994522-5-5
Da jeg læste dette på side 103 = Jeg er meget bange for at Universiteterne, vil vise sig, at være de store Porte til Helvede = så var det, at jeg kom til at tænke på = LENE ANDERSEN. Og hvorfor gjorde jeg nu det.  Fordi jeg før havde set den Video = hvor det er = Martin Breum = der er Vært = og = gæsterne er = LENE ANDERSEN = SØREN HVIID PEDERSEN og MIKAEL ROTHSTEIN.

Det = som måske er medvirkende til min videre tænkning omkring dette interview = det er stadigvæk disse ord =

Jeg er meget bange for at Universiteterne, vil vise sig, at være de store Porte til Helvede.

Da jeg har boet i København = og spillede Backgammon på Saxo-klubbens Backgammonhold = så skulle vores 4.mandshold spille på et Diskotek der hed = Hatten = der lå lige bag ved Universiteterne og de studerendes boliger, så der kun var en kort spadseretur mellem = Diskotek Hatten = og de studerendes boliger. Musikken på = Diskotek Hatten = var så kraftig = at jeg ikke har oplevet noget lignende i hele mit lange og enfoldige liv.  Bare fordi jeg er lidt mitænksom - så behøver en universitets-uddannelse = naturligvis ikke at være den direkte vej til helvede. Det som øger min mistænksomhed = det er = hvor = og fremgangsmåden - som frimurer-loger måske = kan vurdere kommende medlemmers kvalifikationer på - samt deres naturlige menneskelige tilbøjeligheder ??? En sådan indledende  Person-analyse kunne jo i teorien godt finde sted på et diskotek - som er under et Universitetets kontrol. Nogle skal jo føre den udtænkte ideologi videre.  Det system som = Daniel Estulin = kalder for det = Metodologiske System.1. maj 1776 grundlagde Adam Weishauph  Illuminati  broderskabet.

Det fremgår på denne internetside - at det netop er på Universiteter at = Adam Weishauph = hverver medlemmer til den frimurer-orden  = han oprettede den 1. maj 1776 - og som fik navnet = ILLUMINATI. For at blive medlem af en = frimurer-orden = skal man jo lige afgive et løfte først. Det kan lyde noget i denne retning = men måske er der flere løfter - der skal afgives i det videre udviklingsforløb = i en sådan = Frimurer-loge.  

evig tavshed og ubrydelig troskab og adlydelse af de højerestående medlemmer og ordenens statutter.

Det bedste tidspunkt = at hverve studerende til en frimurer-loge på = det er medens de studerende har det = åbne sind = og en ubefæstet sjæl = samt eventyrlyst i kroppen = samt ambitioner om at gøre karriere. Hvis en dansk pige = der begynder på et universitet = får denne melding. Hvis du har ambitioner som Pædagog = så kan ham der henne =  skaffe dig job efter din færdige uddannelse. Så er det jo muligt - at den nye kvindelige studerende - lige skal tjekke denne mulige fremtidige karriere-mulighed.  Jeg ved ikke hvordan de unge Universitets-uddannede = udvælges eller fravælges = til at være medlemmer af en = Frimurer-loge. Men det sker i forbindelse med uddannelsen på Universiteter = blandt de studerende. Jeg tænkte - medens - jeg spillede min backgammon-kamp på = diskotek Hatten = for nogle år siden -hvordan tør forældre sende deres børn på = Universitetet - med dette Diskotek liggende så tæt ved Universitetet - men sådan sker der så mange "tilfældigheder" - der ikke kan forklares rent logisk  ???

HVOR MANGE AF =
danmarks Partiledere = ER FRIMURERE ???

HVAD VED = LENE ANDERSEN = OM = KRISTENDOMMEN  ???

Det kunne jo være interessant om = LENE ANDERSEN = har den samme opfattelse af = Kristendommen
= og af = hvad der er = Danmarks Kulturarv = som jeg har ??? Lad mig begynde med = Kristendommen. Det kan siges kort =

KRISTENDOMMEN = er forkyndelse af = SANDHEDEN

Hvem bestemmer = hvem der kommer i Paradiset = efter døden. Er det Paven eller Gud???Efter min opfattelse - så er det Gud. Derfor er = Paven = en overflødig person. Nu er det jo således = at vor = Kristne Gud = sendte sin Kristne søn = Jesus = ned på jorden = for cirka 2000 år siden = med = Nåden og Sandheden. Så nu kommer ingen i Paradiset = medmindre det sker igennem troen på  = Jesus. Nu kan kristne = jo tænke over hvorfor = vor = Kristne Gud = har valgt at sende sin søn = Jesus = og har har valgt - at vejen til frelsen = og det evige liv = går gennem = Jesus.
Jesus
= har sagt = Jeg er = Sandheden og vejen og livet.

Besøg eventuelt dette Link =  www.Sandheden.netHVORDAN KENDE = SANDHEDEN = FRA = LØGNEN

Hvordan kan børn skelne mellem = Sandheder og Løgne ??? Det tror jeg heller ikke = at børn kan. Jeg tror det er noget, som børn skal oplyses om og opdrages til. Her kommer forældrene ind i billedet = og efter min opfattelse = specielt moderen. Faktisk så tror jeg = at det kun er moderen = der kan opdrage sit eget barn rigtigt.  Så er spørgsmålet naturligvis = hvad er rigtigt.  Her finder jeg Moses lov = indeholdende = ( DE 10 BUD ) = som en god rettesnor = for opdragelsen af deres børn.

De ti bud | kristendom.dk

1. Du må ikke have andre guder
2. Du må ikke misbruge Herren din Guds navn
3. Du skal holde hviledagen hellig
4. Du skal ære din far og din mor
5. Du må ikke slå ihjel
6. Du må ikke bryde ægteskabet
7. Du må ikke stjæle
8. Du må ikke sige falsk vidnesbyrd imod din næste
9. Du må ikke begære din næstes hus
10. Du må ikke begære din næstes hustru, folk eller fæ eller noget, der hører din næste til

Disse bud = anser jeg for et godt udgangspunkt = for danske og kristne mødres opdragelse af deres børn = for jeg tror ikke = at børn kan kende forskel mellem = Sandheder eller Løgne = med mindre børnene får en Kristen opdragelse og får at vide - hvad de må og hvad ikke må.HVAD ER = KULTUR
HVAD ER KULTUR =  DET ER ET FOLKS DAGLIGE VANER
HVAD ER = DANSK KULTUR
DET ER DET DANSKE FOLKS = DAGLIGE VANER 

Det er en teori - der i sin tid blev udtalt af socialdemokrat og filolog = Hartvig Frisch. Så hvad er udgangspunktet - for det danske folks daglige vaner ??? 

Det begyndte med at det Danske Folks daværende konge  = Harald Blåtand = gjorde = det danske folk til et Kristent folk = for godt 1000 år siden.  Beviset er denne = Runesten = som kan ses på dette link =  www.fortidensJelling.dk www.danskkultur.dk 

På dette link kan = LENE ANDERSEN = så se de = mærkedage = og de = kristne skikke = som de danske kristne indbyggere i Danmark fejrer. Der findes mere på = Grundlovsforeningens hjemmeside = Danskkultur = der viser danskernes = over 1000 år gamle historiske fortid  = som er vores danske og kristne

Kulturarv. Når det lykkedes at gøre mange af fortidens Vikinger = kristne = så skyldtes det også = at = Harald Blåtands efterfølger på den danske Trone = Svend Tveskæg = fik hjælp fra en meget lærd mand ved navn = POPE = som medhjælper = til at gøre det danske folk kristne. Hvordan Pope gjorde Vikingerne kristne = det kan du læse videre om i Krønikeskriverens  Saxos 10 bog. Hvis jeg husker rigtigt - så er overskriften = POPE MED JERNHANDSKEN. Fortidens danske Jurister = havde respekt for Danmarks kristne kulturarv = hvilket der endnu er spor af = selv i Danmarks senest fornyelse af = Danmarks Riges Grundlov af 1953 = i Paragraf 4.
Jeg er opmærksom på = at = Kai Sørlander = kalder Paragraf 4. en ligegyldig Paragraf = der bør blive stående i Danmarks Grundlov = af rent historiske årsager. Måske har han ret = men hvis Kristendommens budskab =
Sandheden = står i vejen for en ny = Global Verdensorden = så må den fjernes. Du kan læse Grundlovens 89 Paragraffer og Paragraf 4.  på dette link =

www.Danskkulturdebat.dk EUROPAS KULTURARV  og  LISSABON TRAKTATEN

For nogle er det at holde sig til = Sandheden = og undgå at lyve = meget gammeldags. Hvis du fjerner Lovens beskyttelse af at kunne sige = Sandheden = så giver fjernelsen af = Paragraf 4. i Grundloven = plads til = at en løgnens Religion = kan styre Lovgivningen her i Danmark. Foreløbig er Europas = Kristne Kulturarv = ikke nævnt i = Lissabon-traktaten.

KÆRE =  
LENE ANDERSEN

Det med at Europas og Danmarks = Kristne Kultur = er udskrevet af = Lissabon Traktaten = det betragter jeg som = Juridiske fiflerier = der skal skaffe de forhindringer af vejen = der står i vejen for en = New World Order = hvor en kommende = Verdensregering = skal styre hele Jordskloden. Det kan du læse nærmere om i denne bog =

Hvem planlagde vejen til ( den ultimative magt )  igennem = FORTIELSEN ???

EU - den rigtige historie - den skjulte dagsorden

Her ( = LENE ANDERSEN = )

kan du på side 57. læse i den korte udgave af = Præamblen = at Europas Kristne Kulturarv = er udskrevet af = Lissabon Traktaten.= og dermed er = Sandheden = som forsvar for en anklage i en retsstat også fjernet. Dette er allerede sket her i Danmark = allerede i 1971 = da det danske Folketing indførte = Censur Paragraf 266b

= i dansk lovgivning = forklædt som en racismeparagraf = selv om en religion ikke er en Race = men = som er en religion = man kan vælge til eller fra = medmindre man er født muslim = for så har man pligt til at lyve = for at fremme islams Religion.

ET UNIVERSITET MED SELVRESPEKT 

Et Universitet med selvrespekt = bør også åbent kunne fotælle sine studerende om = hvordan Kristne bliver forfulgt = samt også om hvor det sker =  i alle de de 57 muslimske lande =

www.forfulgt.dk  

Sandheder = der bør kunne tales åbent om.

Hvis dette ikke er muligt = så lever vi i et Diktatur.
Ja - vi lever i et = Diktatur = og det er der Konsensus om. Men Konsensus fungerer kun i Demokratier med indtakte Nationale-grænser.

Kristendommen er forkyndelse af sandheden, men sandheden kan der ikke stemmes om. Den kan kun adlydes.


= Søren

Krarup.

Hvad sker der med budskabet = hvis man ikke kan lide budbringeren. Hvad sker med budbringeren = hvis man ikke kan lide budskabet ???
www.islaminfo.dk     Koranen      artikeldatabase.
 

et internet-leksikon om Koranens indhold.

Lyt til     Sam Solomon        Medforfatter til denne bog.MOSKEEN       =  ( af Sam Solomon og Elyias Alamaqdisi  )
og dens rolle i samfundet
Udgivet i 2008
    Denne udgave findes på Dansk.

Er det islams kommandovej = der ses på side 19 i denne bog = der bare ligger forklædt = under et tyk lag religiøs fernis.Grundlovsforeningen   www.danskkultur.dk  siger 

  "den der ikke vedkender sig sin fortid,
forstår ikke sin nutid og har ingen fremtid"

HVORDAN BØR EN DANSK STATSMINISTER TÆNKE ???

"den Nationalstat der ikke vedkender sig sin fortid 
     forstår ikke sin nutid og har ingen fremtid  

Bør en Dansk Statminister arbejde for mere Centralisering = af Danmark Nationale Institutioner = så de kan blive nedlagte = således at Danmark og de resterende Nationale Institutioner fremover = lettere kan styres af = Overnationelle Institutioner ???Selv om man ( ikke ) er Kristen sådan som jeg er så kan man jo godt foretrække Sandheder frem for Løgne og alligevel nyde at høre = H. C. Andersens Eventyr.

www.wikipedia.dk  www.Google.dk  www.wikipedia.netH.C.Andersen: Samlede eventyr


H.C. Andersens eventyr oversat til engelsk af Jean Hersholt :: www ...


www.PrisonPlanet.com 

Hvem kæmper soldater for  =   Fædrelandet eller Banker ???Hvem opfandt = Muhammed  ???

Har muslimernes profet overhovedet levet, spørger Robert Spencer, der er aktuel med bogen, Did Muhammad Exist? An Inquiry into Islam's Obscure Origins. 

Most people assume that no one bothers to investigate whether or not Muhammad was a real person for the same reason that no one bothers to investigate the reality of other religious founders such as Joseph Smith or Martin Luther or Anton LaVey — because the evidence for their existence is overwhelming, well-documented and unquestioned. Regardless of whether or not Muhammad’s teachings were moral or useful, everyone, even the most hardened infidels, of course accepts that he must have existed. Right?

 


 
En Pause fra Pausen      13. juni 2012

Jeg er nu kommet lidt længere i bogen  ( Den Store Strid ) skrevet af = ( Ellen Gould White ) = Nederst til højre på side 141 står der skrevet noget = som jeg finder ganske tankevækkende.   Jeg Citerer.

Uden frygt forsvarede Luther evangeliet mod de angreb som kom fra alle sider. Guds ord viste sig at være et våben, som var mægtigt i enhver strid. Med dette ord førte han krig mod = Pavens tilranede myndighed og mod skolastikkernes rationalistiske filosofi, mens han stod fast som en klippe mod de fanatikere, der søgte at forene sig med reformationen.
Hvert eneste af disse modstridende elementer ville på sin egen måde tilsidesætte den hellige skrift og ophøje religiøs sandhed og viden. Rationalismen har fornuften til afgud og gør denne til religionens kendetegn. Katololicismen som hævder, at dens pavefyrste har en inspiration, som i lige linje er nedarvet fra apostlene og uforanderlig til alle tider, giver rig lejlighed til, at alle slags udskejelser og fordærvelse kan skjules under det apostoliske embedes ukrænkelighed.       Citat slut fra = side 141.


 
Det som umidelbart lige interesserede mig mest i denne sammenhæng = det var denne sætning = Rationalismen har fornuften til afgud og gør denne til religionens kendetegn. Det var umiddelbart det - som fangede min opmærksomhed = fordi jeg har læst en bog af = Kai Sørlander = som jeg fandt aldeles glimrende da jeg læste den. Der er vel intet galt med fornuften = bare den ikke bliver taget = som det bærende element i en religion. Lene Andersen = nu er det ikke min opgave = at tage dine beslutninger.  Personligt har min = kristne Gud = ladet mig føde i = Danmark = i en = Kristen og Lutheransk Nationalstat = med en grundlov der har et = ( Kristent Fingeraftryk ) i form af Paragraf 4 i = ( Danmarks Riges Grundlov af 1953 ) hvor Paragraf 4. i Grundloven kan læses på denne internetside =
 
 
Det er svært at være mere heldig = end at være født i = Danmark = når man ellers ser på = i hvilke lande på jordkloden man ellers kunne være uheldig = at være født ind i = med deres Diktatoriske regeringer.  
Selv = om sund fornuft ikke er = Sandheden = så synes jeg stadig = at den bog som ( Kai Sørlander ) har skrevet = er en glimrende bog. Denne bog = Forsvar for Rationaliteten = har jeg præsenteret på en af disse internet-sider =
 
 

SET FRA EN RATIONEL INDFALDSVINKEL ???

KAI SØRLANDER  har skrevet bogen 
FORSVAR FOR RATIONALITETEN
filosoffens bog er udkommet på
INFORMATIONS FORLAG
isbn 978-87-7514-1890 udkom 2008

http://video.google.com/videoplay?docid=4964287996415079727

SÅDAN SER FILOSOFFENS BOG UD.Hvis Muhammed samlede al verslig og religiøs magt i sin egen person - - betyder det så - at islams Ulama - har administreret denne magt i cirka 1400 år = efter Muhammeds død i år 632 ???  Hvad omfatter al verslig og religiøs magt ??? Det omfatter disse områder =

Hvis =LENE ANDERSEN = ønsker at vide = hvordan ( islams Ulama ) fungerer = og som vist nok danner Grundlaget for højeste lov-instans i islam = så er side 19 i denne bog ganske interessant. Lyt eventuelt til en af disse forfattere =
 
Sam Solomon     MOSKEEN
og dens rolle i samfundet
Udgivet i 2008 på
Forskningsforlaget
RAFAEL
ISBN 978-87-91107
Forfattere er
S. Solomon
E. Alamaqdisi
 
Jeg gentager = Side 19 = giver et glimrende overblik over islams Ulama. Hvis islam er en hær = der er forklædte sig som en Religion ( måske i år 622 ) så er det muligt = at det er islams militære infra-struktur = vi ser her = samt hvordan islams militære hovedkvarters opgave-fordeling er sammensat ???  Det er jo også muligt = at min mistanke er helt forkert ???  Jeg har trods alt kun 7 års skolegang.  


LENE ANDERSEN  og   DEMOKRATI

Det var i 2007 = tror jeg nok = jeg fandt en bog på biblioteket = der handlede om Demokrati = skrevet af = LENE ANDERSEN. Hun har også været i = USA = som led i sin personlige udvikling. Men bogen = om demokrati = den syntes jeg - var en glimrende bog = dengang jeg læste den. Denne bog rejser jo også spørgsmålet = lever vi i et demokrati. Her kan svaret jo være = ( Både - Og ) =

Hvor går grænsen for demokrati = hvis der ingen Nationale grænser findes ??? Hvordan fungerer det globale demokrati = når der ikke længere findes National-grænser ??? Det burde der kunne skrives bøger om ???

Der findes en person i = USA = der udtaler sig om = Demokratiet = ud fra en slags inside information = der normalt ikke er tilgængelig for personer som mig = der hører hjemme i = bunden af bunden = i Danmarks sociale hiraki. Personen = som har udtalt sig på = You Tube = det er = Aaron Russo = og hvad han har at sige om demokrati = det kan du høre på internettet = hvis du selv kan finde ham der ???

www.wikipedia.dk  www.Google.dk  www.wikipedia.netLEVER VI  DANSKERE I ET DEMOKRATI ???

Efter at have fundet dette på internettet = så kan jeg jo godt komme i lidt i tvivl. I Istedgade i København = var der engang en forretning = der hed = DET BLÅ STEMPEL = og så var det jeg kom til at tænke på = hvad bestemmer vores demokratisk valgte = FOLKETING = i virkeligheden  ???

Critique-foredrag: Et delt folk v. Morten ...
38 min. - 10. okt 2008
video.google.com

Jamen, så lad dog uretten fortsætte    Citat

Dato: d. 19.02.11, 00:07
Af: Morten Uhrskov Jensen
Emner:

På sin egen djævelske vis er der noget lindrende ved, at danskerne snart vil blive klar over, at Danmarks selvstændighed vedrørende udlændingepolitikken på alle tænkelige områder er blevet afhændet af politikerne. EU  bestemmer nådesløst vores  familiesammenføringspolitik

.Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol bestemmer vores  flygtningepolitik,

og 
FN  beslutter, hvem vi skal tildele   statsborgerskab.

Mellem 400 og 500 statsløse palæstinensere kan nu frit og kvit få dansk statsborgerskab. Jamen, hvad nu hvis nogen af dem er dømt for grov kriminalitet? Glem det, i hvert fald næsten. Kun hvis det er lykkedes at få en dom på fem års fængsel eller mere, eller man er dømt for en forbrydelse mod landets sikkerhed, kan det automatiske statsborgerskab  afvises.    Citat slut.

Bør definationen af = hvad et ( Demokrati ) i virkeligheden er for en størrelse = skrives om i nye bøger på ny ???

Er bogen ( ET DELT FOLK )  en ( NØDVENDIG BOG ) at læse for  ( LENE ANDERSEN ) hvis hun beslutter sig til at skrive en ny bog om Demokrati
???

Morten Uhrskov Jensen: Et delt folk - Jyllands-Posten

jyllands-posten.dk/kultur/boger/article1368215.ece
13. jun 2008 – En ny bog gennemgår den danske udlændingepolitik fra 1983-2008. Den viser, at folketingsflertallet og mediedanmark indtil 2001 levede i et ...  Citat slut

Hvis nu jeg = Poul Leo Nielsen = har læst denne bog ( ET DELT FOLK ) ved jeg så mere om = "Demokrati" = end = LENE ANDERSEN  ???  For dem der ønsker at læse bogen ( ET DELT FOLK ) kan jeg oplyse følgende =

ET DELT FOLK  ( 1983 - 2008 )
Forlag Lysias = bogen er sat med Bembo
Forside Foto forestiller = Hans Gammeltoft-Hansen
ISBN 978-87-989198-5-8
Bogens Forfatter = MORTEN UHRSKOV JENSENDANSKE UNIVERSITER og DEN HØJESTE VIDEN

Er = "Danmarks Universiteter" = FORDUMMELSES-ANSTALTER = der uddanner dem = der skal gøre = Danmarks Skolebørn = Dummere ???  Er det et emne = der forskes i på = "Danmarks Universiteter" ??? Hvem bør stå i spidsen for en sådan Forskning = her i = Danmark = hvis denne Forskning ikke allerede er gået i gang ???

Er det en Forskning = LENE ANDERSEN  og  MORTEN UHRSKOV JENSEN = kunne klare som et ( Ledelses-team ) med denne fælles = forsknings-opgave = at undersøge om = DANSKE UNIVERSITETER i virkeligheden er FORDUMMELSES-ANSTALTER ???  Set fra bunden af samfundet = hvor jeg hører hjemme = tyder meget på = at dumheden i det danske sanfund kommer oppefra = og spredes gennem læreanstalter og arbejdsformidlinger = og gennem bureaukratisk lovgivning = der behandler voksne mennesker som spædbørn. Måske sker der en hemmelig adfærdsregulering = hvis summen fra institutioner og lovgivning lægges sammen ???  Fra Bogen = Den Store Strid = side 197  Citat

"Mennesket = Kristus Jesus, der gav sig selv som løsesum for alle." Tit. 2, 11;  1. Tim. 2, 3-6. Guds Ånd skænkes os frit, for at alle skal være i stand til at komme i besiddelse af frelsens middel. Kristus som er "det sande lys," oplyser hvert menneske. Joh. Kapitel 1. vers 9. Mennesker går glip af frelsen  ved deres egen trodsige afvisning af livets gave.

Som svar på deres krav om, at ( DE 10 BUD ) ved Kristi død var blevet ophævet sammen med ceremoniloven, sagde Wesley: "Moralloven, som den indeholdes i DE 10 BUD ) = og indskærpes af profeterne, blev ikke ophævet af Kristus. Det var ikke hensigten med hans komme at tilbagekalde noget som helst af dette. Dette er en lov, som aldrig kan brydes, og som "står fast som det trofaste vidne i himlen."  ... Den har været til fra verdens begyndelse og var skrevet "ikke på stentavler," men i hjertet hos alle menneskenes børn, når de fremkom af Skaberens hænder.  

Under dette billede = som ikke vises = står der følgende =

Det åndelige forfald, som havde vist sig i England lige før Wesleys tid, skyldtes i høj grad den antinomianske lære. Mange påstod, at Kristus havde afskaffet moralloven, og at kristne derfor ikke havde nogen forpligtigelse til at overholde den. 

Side 197 forsat =

Og skønt de bogstaver, som engang blev skrevet af Guds finger, nu i høj grad er vansiret af synd, så kan de dog aldrig helt udslettes, så længe vi har nogen fornemmelse af, hvad der er godt, og hvad der er ondt. Enhver del af denne lov må bevare sin gyldighed for hele menneskeslægten og for alle tider; den er hverken afhængig af tid eller sted eller af nogen andre forhold, som er tilbøjelige til at forandres, men af Guds natur og af menneskets natur og deres uforanderlige forbindelse med hinanden. 

   "Jeg er ikke kommen for at nedbryde, men for at opfylde." ... Uden tvivl er hans mening her ( i samklang med alt, hvad  ( forsættes side 198 ) der går forud og hvad der følger efter ): -  Jeg er kommen for at kaste det klareste lys over, hvad der var mørkt og dunkelt deri! Jeg er kommen for at forkynde hver enkeltheds sande og fulde betydning, for at vise længden og bredden og den fulde udstrækning af hvert eneste bud, som den indeholder, og højden og dybden, den ufattelige renhed og åndelige fylde i alle dens forgreninger." -  Wesley´s Works, sermon 25. 

Citat slut. 

EFTER 200 SIDER = ER JEG EN MERE OPLYST PERSON ???

Det mener jeg personligt. Den måde Paven brændte sine kristne tilhængere levende på bålet = hvis de ikke var kristne på den måde = som Paven og Pavedømmet krævede det = ligner utroligt meget den metode = som islam bruger = også over sine egne tilhængere = muslimerne = der tilsyneladende trues med sværdet = ( Apostat ) = for at opnå = ( kontrol ) over muslimerne = hvis de ikke adlyder = Koranens ord. Også her spiller rå militærmagt ind. Men i islam begynder denne magt =  med fordummelsens i ( Børneopdragelsen i muslimske hjem ) efter Muhammeds retledningslære. På denne måde skal Islams børn = også holdes hen i uvidenhedens mørke om = Sandheden. Min vurdering kan naturligvis være forkert ??? Hvilken vurdering har muslimerne selv ???   Sam Solomon     

http://www.islam-info.dk   

Tilsyneladende havde og har = Pavedømmet = lige som islam = et ønske om = ( kontrol ) af sine menigheder, og kontrol med det enkelte medlem hos de Katiolske Kristne. Her i = Danmark = foregår fordummelsen ( ifølge mit instinkt ) oppefra = gennem Universiteter = og fordummelsen spreder sig derefter ( oppefra ) og ned igennem hele systemet = af de forskellige Institutioner = der binder Kongeriget = Danmark = sammen = som en = National-enhed = med vores = Danske Dronning Margrethe II = som øverste myndighed i den = Danske National-stat = der globalt set er helt speciel derved = at = Danmarks Grundlov = i ( Paragraf 4 ) understøtter den kristne Religion = hvilket du kan læse nærmere om i = Danmarks Grundlov = på dette link =

www.danskkultur.dk   

LENE ANDERSEN  og BOGEN  =  DEN STORE STRID

Efter at have læst 200 sider - cirka - af bogen = DEN STORE STRID = så finder jeg - at der er afgørende forskel på = om det er den = Katolske form for Kristendom = eller om det er den = Evangelisk-Lutherske kirkes = form for Kristendom = der understøttes i = Danmarks Riges Grundlov af 1953Jeg ved naturligvis ikke = hvilken holdning = Lene Andersen = har til Katolismen og islam og Jødedommen = efter at have læst bogen = DEN STORE STRID ??? 

DET SIGES = PAVEN = HAR KYSSET KORANEN

Som Kinas formand mao engang har sagt.

Det er ligegyldigt hvilken farve Katten har =
bare den fanger mus
??? 

Er islam og Katolismen = bare den samme kat = bare med forskellige farver ??? Det er de mærkeligste tanker = denne bog = DEN STORE STRID = kan sætte igang. Men ønsker man at analysere = hvad der har været ( og er ) historiens gang = i den virkelige verden = så er det jo nødvendigt at stille spørgsmål = for at vide hvad der foregår i en = global Verden uden Nationalgrænser = også = når det drejer sig om religiøse spørgsmål. Der foregår jo mange mærkelige religiøse ritualer rundt om på jordkloden.

Bare hør her = hvem der er medlemmer = Order of Death

BOHEMIAN GROVE EXPOSED!Der har muligvis været ældre skikke med = at = religioner manifisterede deres religion ved at sætte en større sten = som en markering af = at nu er der opstået en ny religion = eller der er sket en ny tidsepoke = for en i forvejen ældre religion.  Her i Danmark har vi jo = fortidens Jellingesten 

www.fortidensJelling.dk    sker sådanne markeringer i vortid. 

Besøg evt = http://www.guidestones.us/   og se = Videoen.Skull and Bones = og rum nummer 322 

Demosthenos = Grækenland, født 384 og død 322 

Athenisk Politiker og taler. Tog gift efter at have deltaget i et forgæves oprør mod Makedonien efter Alexanders død. 

Det siges at = Demosthenos = var en ypperlig taler = og måske er der endnu ( her i 2012 )  mulighed for = at læse flere af hans taler ???  Også i forbindelse med ( Demosthenos ) død 322 = vil jeg mindes de berømte ord = udtalt af = Winston Churchill = 

DET ER SEJRHERREN = DER SKRIVER HISTORIEN. 

Så hvilken historie ønsker sejrherrerne = at eftertidens Generationer bør kende = når de skriver ( Deres Udgave ) af de historiske begivenheder = der førte til at = Demothenos = tog gift og døde i år 322  ??? 

Er = Sandheden = ligegyldig i den forbindelse ???Hvilke = Sandheder = skal = Censur Paragrag 266b = skjule ???En foreløbig pause = indtil jeg har læst noget mere

af Bogen = Den Store Strid af = Ellen G White. ESTERS BOG  KAPITEL 1 TIL OG MED KAPITEL 9

Det er ikke meget = jeg siden sidst = har fået læst af Bogen = Den Store Strid = af = Ellen G White = men jeg har kikket lidt i min bibel = erhvervet inden for de to sidste år = og helt tilfældigt = kom jeg til at læse i ( Esters Bog ) Jeg lagde mærke til = i det interview = der foretages af  Martin Breum = der siger du = at du er på en åndelig rejse - hvor du er ved at konventere til jøde-dommen. Derfor tænkte jeg = at det kunne have din interesse = at læse Esters Bog = Kapitlerne 1. til og med Kapitel 9.  

DET HANDLER OM PERSERKONGEN = ASHAVERUS 

Perserkongen Ahasverus forstøder dronning Vashti  (vers 1 til 4 )

På Ashaverus´tid- den Ahasverus, der var konge over 127 provinser fra Indien til Nubien - ! dengang kong Ashasverus sad på sin kongetrone i borgen i Susa, ! holdt han i sit tredje regeringsår et gilde for alle sine stormænd og hoffolk ; Persiens og Mediens fornemme hærførere og provinsens stormænd var til stede. 

Jeg er af den opfattelse at = Esthers bog = har interesse for alle troende Jøder og måske også for dig = LENE ANDERSEN  ??? - - - ???   Det er selvfølgelig muligt = at du aldrig får læst dette = og det heller ikke har din interesse  ??? Demokrati = lyder rigtig godt = hvem opfandt Demokratiet = i den mere moderne udgave = og i hvilket årstal ??? 
Var
det omkring år 1776 at Demokratiet så dagens lys i den mere moderne udgave  ??? Hvilken dansk historiker eller filosof = kender svaret på dette spørgsmål ???www.wikipedia.dk  www.Google.dk  www.wikipedia.net 

Historic Interview with Aaron Russo, Fighting Cancer and the New ...

video.google.com/videoplay?docid...30. jan 2007 - 69 min.
Hollywood director Russo goes in-depth for first time on the astounding admissions of Nick Rockefeller ...
Her er lidt om = hvad der foregår under ( Demokratiets facade ) LENE ANDERSEN = kan selv finde mere om = Aaron Russo = på Google.dk.

Demokrati = flot facede = mistænkeligt indhold. www.wikipedia.dk  www.Google.dk  www.wikipedia.net

GÅDEN  om  ISRAELS  FLAG

Hvad er det for en = stjerne = der pryder israels flag ???

Er denne stjerne et = Hexagram ??? Var det lige efter anden Verdenskrig = at staten = Israel blev oprettet med økonomisk opbakning fra en af  = Rothschilds Banker ???  Er Israel et Demokrati ???  Hvad var det nu = at = Aaron Russo = har sagt om Demokratier ???  Der er vist en indre strid i Israel = mellem de demokratiske jøder = og de stærkt troende jøder.  Er det noget som vil interesse = Lene Andersen = der overvejer at konventere til Jødedommen ??? STYRES USAs PRÆSIDENTER af FRI-MURERE  ???

Styres USA af frimurere = der er medlemmer af = Illuminati  ???

Daniel Estulin's “Den sande fortælling om Bilderberg-gruppen

Er det =  Illuminati  = der har udtænkt de = Politiske Partiers Partiprogrammer = som er Socialdemokratiets Partiprogram og Venstres Partiprogram og det Kommunistiske Partiprogram  og Nazisternes Partiprogram = allerede før = den 1. maj 1776 = under Demokratiets   Facade ???Hvem styrer Jordklodens Demokratier her i 2012   ???

Order of Death

Forsvarer = Demokratiet = Sandheden = mod =Løgne  ???DEMOKRATIETS VÆSEN www.kulturpartiet.dk

DEMOKRATIETS VÆSEN  Præsenteret her  22. august 2009

Demokratiets væsen er således indrettet, at vælgerne kan vælge andre politikere, hvis Politikerne ikke har den fornødne viden om globale forhold, og derfor ikke kan beskytte deres vælgere mod de globale forandringer der sker. I et højt civiliseret samfund, der bygger på viden, så er det utroligt så lidt vores danske politikere ved om, hvordan islam udvikler sig i Danmark og i de andre 26 EU - lande.

VÆLGERNES ANSVAR

Det er vælgernes ansvar, formoder jeg, at sørge for deres familiers ve og vel, og det kan kræve en familiemæssig vurdering af, om de politikere  de stemmer på, har den fornødne viden om islams globale udvikling, samt den samlede viden om islams udvikling i de 27 EU-lande. Vi vælgere mangler et samlet overblik, om denne udvikling, således, at vi vælgere kan sammenligne denne udvikling med islam udvikling her i Danmark. Da disse oplysninger ikke er til stede  i det offentlige rum, så bør enhver vælger, der sætter deres børn og familie højt, udvise mistænkelighed, og selv finde ud af sagens rette sammenhæng. Det som kunne være et spørgsmål, som vælgerne burde stille sig selv.

Er islam en ( Totalitær erobrings ideologi ) der er forklædt som religion ??? 

Hvis vore Politikere ikke tør forholde sig til virkeligheden og ikke tør erkende denne virkelighed, så er det klogt at skifte dem ud, ved førstkommende valg. Der er kommet særdeles mange advarsler om, at islams ideologi, er en facistisk ideologi. Det er muligt, at vore Danske Politikere opfører sig, som om intet forandrer sig, men sådan behøver vi vælgere ikke at reagere. Hvordan kan vi vælgere vurdere dette. Måske ved at vurdere hvilke politikere der vil kæmpe for ytringsfriheden. Find din lokale politiker eller din landspolitiker på denne liste, på dette link = måske ??? Du kan også skrive under. Fordi nogle politikere tier, så behøver du ikke at gøre det samme.

http://www.stoetytringsfriheden.dk/index.php/skriv-under

DEN DER TIER = SAMTYKKER

Den der tier samtykker, hvilket betyder, at vi vælgere forsat går ind for indvandring af flere muslimer i Danmark, selv om Politifolk og ambulance-folk bliver stenet ud ad disse muslimske ghettoer, når de udfører deres arbejde. Er det en udvikling, du som vælger forsat ønsker ???

KÆRE VÆLGER = SØG VIDEN = OG TÆNK DIG SÅ OM

Der findes megen viden om islam på internettet, hvor du kan begynde din søgen efter sandheden og virkeligheden. Jeg vil foreslå dig følgende internetsider  =

www.islam-info-dk 

www.kulturkloeften.dk

www.Sappho.dk 

www.Uriasposten.net

Hvad mener du om EUs aftaler med islam  ???

EU tillader mulig indvandring af 250 millioner muslimer, fra år 2010 igennem godkendelsen af Euromediterranienaftalen i 2008 , som altså allerede er godkendt af EU. Hvad mener du kære vælger om denne aftale ???

http://balder.org/avisartikler/EU-Og-Medierne-Tavshed-Om-Euromediterranien-Eurabien.php

Der kommer hele tiden nye personligheder, der i bøger forsøger at advare en Dansk befolkning, og endnu engang præsenteres der en ny bog i Trykkefrihedsselskabet, af en sådan forfatter. Besøg derfor =

http://www.bibliotek.trykkefrihed.dk/

www.DanskKultur.DK  

den der ikke vedkender sig sin fortid,
forstår ikke sin nutid og har ingen fremtid"
 

 

 


 
Hej!
Prøv at lave din egen hjemmeside ligesom mig! Det er nemt, og du kan prøve det gratis
ANNONCE