EU og NORDAFRIKA
EU og NORDAFRIKA www.kulturpartiet.dk

I DAG INSÆTTES USAs 44 PRÆSIDENT BARACK HUSSEIN OBAMA =  
20 - 01 - 09

TILLYKKE  USA    TILLYKKE USA   TILLYKKE USA

EFTER CERONOMIEN VENTER VERDEN OG VIRKELIGHEDEN

Som en ret uvidende dansker, så er det naturligvis interessant at vide, hvilke opgaver der venter USAs næste Præsident i USA og resten af verden.


DRs TOP-PRIORITERINGER

Hvad mener DR er de 20 største udfordringer, som USAs Præsident vil møde i denne 4 års valgperiode ??? Det gælder både udfordringerne i USA og Globalt set. ???

Har DR en sådan global TOP 20 liste,som kan fremvises for DRs mange tilfredse licensbetalere.

Præsenteret her  12.  november  2009
NORD-AFRIKA NU MED I EU.

EUs - Udenrigspolitik  og   skattetrykket.

DEN LOGISKE LOGIK

EUs mantra nummer 1. er varernes frie bevægelighed i mellem EUs 27 nationalstater. Derfor er de interne grænser imellem EUs 27 Nationalstater nedlagt.

EUROMEDITERRANIENAFTALEN  =  EUROMED

Da EU I 2008 skrev under på ( EUROMED )  i Frankrig, med disse Nord-afrikanske lande, så er der naturligvis ( logisk logik ) i, at varerne skal kunne flyde frit imellem  de  27 Nationalstater i EU og også imellem disse Nord-Afrikanske lande. Min vurdering = Det er elementær logik.

VARERNES  FRIE  BEVÆGELIGHED

Hvis varernes frie bevægelighed,  skal foregå imellem disse 9  til 11 Nord-afrikanske lande, så er det logiske sted, at placere en forbindelse imellem EUs  27 nationalstater og disse Nord-afrikanske lande = MAROKKO = fordi, = der er kortest vej imellem de 2 kontinenter  = 
EUROPA  og  NORD-AFRIKA.

DERFOR DETTE SPØRGSMÅL

Har EU allerede nu, invisteret i en havn, og anden infra-struktur i Marokko 
???

Hvis det er tilfældet, så har EU, tilsyneladende allerede nu besluttet, at gennemføre dette EUROMED - PROJEKT uden, at spørge EUs befolkning på næsten 500 millioner mennesker. Det er ikke hvad jeg forstår ved respekt for Demokratiet.

HVAD ER EU I GRUNDEN ???

For mig ligner det et kommunist-projekt, der har erkendt, at økonomien ikke fungerede i sovjet-unionen, og derfor har allieret sig med multikulturelle selskaber, således, at deres fælles globale stormagts-drømme kan realiseres = økonomisk bæredygtigt. Jeg kan tage fejl, og vurdere forkert. Det er sket før i min tilværelse. Det som er interessant, det er hvad vælgerne mener i EUs 27 Nationalstater. Ønsker de, at der bygges en bro imellem Marokko og Nordafrika, således, at Nordafrikas Muslimer kan bevæge sig frit i EUs 27 Nationalstater i ( al fremtid ) 
???

FORRÅDT

Jeg følte mig forrådt ( ovenfra ) da jeg så EU godkendte( Euromediterranien-aftalen)  13. juli 2008 i Frankrig. Det gør jeg stadig, og det er der også andre der gør. Bare se her, hvis i ikke allerede har gjort det =

http://balder.org/avisartikler/EU-Og-Medierne-Tavshed-Om-Euromediterranien-Eurabien.php

DANMARKS  VÆLGERE

Jeg vil gerne gøre Danmarks vælgere opmærksom på, hvad Pia Kjærsgaard har udtalt om Danmarks Grundlov =

I dag er truslen mod Grundloven langt mere reel. Loven er nemlig en torn i øjet på kommissærerne i Bruxelles, for nu vil EU have sin egen grundlov; Danmarks Riges Grundlov umuliggør planen om at reducere Danmark til en region , som EU kan styre. Den forhindrer deres projekt ...

Dansk Folkepartis overordnede formål er at hævde Danmarks eksistens som et selvstændigt land, at sikre det danske folks frihed i eget land, at bevare og udbygge folkestyret og at bevare monarkiet.
Danmarks Riges Grundlov er lysende klar på netop disse punkter.

Et frit Danmark er dermed betinget af Danmarks Riges Grundlov.   
                        
Pia  Kjærsgaard

EU  og  DANMARKS  FREMTID

Jeg ved ikke hvornår dette EU-Projekt er planlagt, men da vi efterhånden har erfaringer i flere af EUs nationalstater med muslimer, som ikke vil integreres, og medbringer deres egen Parallel-lovgivning, så er det måske på tide, at Kommissærerne i EU evaluerer dette projekt igen ???

OPLYSNINGEN fra 1975


 
Vendsyssel Tidende19-1-1975:

 

En indvandring, som udhuler danskheden

 

Tidligere forlagsredaktør, tidl. assisterende presse- og kulturattache i Paris og dansk repræsentant i Unesco J. Stenberg-Rasmussen har sendt os dette indlæg:

 

For nogen tid siden sad jeg på Christiansborg og talte med en folketingsmand[1]. Vi talte om rigets almindelige tilstand, og det har jo længe ikke været fornøjelig underholdning, men det blev i ganske særlig grad foruroligende, da han i samtalens løb udtalte:

         
“Der går en linje fra bestræbelserne på at mindske det danske fødselstal mest muligt ved hjælp af piller, aborter m.v., over forsøget på at ødelægge dansk ungdom med narkotika og videre over indkaldelsen af titusinder af asiater og andre for os vildfremmede folkeelementer, til et snigende halvt hemmeligt arbejde her i folketinget på at gøre det lettere at opnå dansk indfødsret. Formålet er at skabe grundlag for en fuldstændig omstyrtelse af det danske samfund og rive dets rødder i den historiske fortid over.”


Hvad folketingsmanden der sagde, ligger nær op ad og bekræftes i ikke ringe grad af, hvad der allerede længe har kunnet anes i København. Der er ikke mere entydigt en dansk, nordisk eller blot europæisk by, men frembyder et nærmest halvasiatisk befolkningsbillede, og det er vitterligt, at de fremmede trods arbejdsløsheden ikke sendes hjem, men tværtimod bliver flere, samtidig med, at arbejdsløse danskere i hundredvis må søge arbejde i udlandet.

«

          Hvor mange fremmede, her faktisk er, har ingen rede på. Myndighederne har for længst indrømmet, at de ikke mere har kontrol over dem, og det er umiddelbart iøjnespringende, at det i sig selv enorme tal på ca. 60.000, der er seneste officielle opgørelse, ligger endog meget langt under virkeligheden.

          Til dette kommer, at folketinget er ved at gøre det til vane uden offentlig debat hvert halve år at give udlændinge i tusindvis indfødsret efter blot fem-seks års ophold i landet, og der virkes for at give dem, der endnu ikke har fået dansk statsborgerskab, kommunal stemmeret på grundlag af deres blotte tilstedeværelse.

«

          Alt dette tyder virkelig på, at vi, så godt som uden at nogen blot få snese kilometer fra København har anelse om det, er stillet over for den største folkelige og nationale fare, vi har kendt i vor historie, en udfordring så truende, at det slesvigske problem i sammenligning aldrig har været andet end lidt splid i familien. To gange har vi sagt nej til at få Sydslesvig tilbage med den begrundelse, at vi ikke ville have mindretalsproblemer i landet. Dette standpunkt kom under den anden verdenskrig til at koste adskillige dansksindede livet, men i dag er Danmarks politiske ledelse åbenlyst rede til at lade et gigantisk mindretal af og historisk, kulturelt, religiøst og racemæssigt vildfremmede folk, hvoraf for øvrigt kun en ringe del har noget som helst med begrebet “arbejdere” at gøre, sætte sig fast i landet. Sker det, så overgår der os en national katastrofe, som efter al erfaring er uoprettelig.

         
Derfor må det danske folk forlange af sine politikere at blive gjort nøje bekendt med, hvad det er her foregår, og det må stå uafviseligt klart, at hver enkelt af os har ret og pligt til at øve direkte indflydelse på afgørelsen af, om Danmark også i fremtiden skal være en folkelig enhed, eller vi og vore efterkommere herefter skal være en folkelig enhed, eller vi og vore efterkommere herefter skal strides med hjemstavnsretten i landet med et mindretal på flere hundredetusind mennesker, der er os så fjerntstående, at de aldrig vil kunne glide umærkeligt ind i det danske samfund.

KÆRE VÆLGER

Tiden er måske inde til, at du tænker lidt dybere over, hvilket parti du bør stemme på, ved det først-kommende Demokratiske valg her i Danmark ???

EN   KÆMPEMÆSSIG  SKATTEYDER-OPGAVE


Efter min opfattelse, så bliver det en kæmpemæssig skattebyrde, der lægges på Danmarks og Europas skatteydere, uden at skatteyderne kan se, en lysning for enden af skattetryks-tunnelen. Hvad er din vurdering ???

Den islamisk-arabiske slavehandel

Hej!
Prøv at lave din egen hjemmeside ligesom mig! Det er nemt, og du kan prøve det gratis
ANNONCE