UBEFÆSTEDE SJÆLE
UBEBÆSTEDE SJÆLE www.kulturpartiet.dk

Præsenteret her 12. juni 2012   www.Kulturpartiet.dk

UBEFÆSTEDE SJÆLE og DANSKE MØDRE            www.DenKorteAvis.dk

www.RadioHolger.dk  www.Sappho.dk  www.RadioDua.dk             ER DU DANSKER  ???   HVORDAN VED DU DET  ???
http://www.dendanskeforening.dk/  

           VIL DU FORSVARE = DANMARKS KVINDER = MED DIT LIV ???www.wikipedia.dk   www.Google.dk   www.wikipedia.net  

      www.DenKorteAvis.dk        www.Monokultur.dk   HVAD ER EN UBEFÆSTET (  Dansk ) SJÆL  ??? 

Det kan jo forklares på mange måder. Hvis du er dansker = og ikke kender til = H.C.Andersens Eventyr =

så er du en ubefæstet dansker. 

      ER DU DANSKER  ???  HVORDAN VED DU DET  ???

Jo - det er du fordi du har læst nogle af = H.C.Andersens Eventyr = og = dem kender du måske fordi = din mor har læst nogle af disse Eventyr for dig. Som du ved = Ingen kan erstatte din mor.

H.C. Andersens eventyr - HC Andersen Centret - Syddansk Universitet

Hvornår er dit barn klar til at høre historien om ( Den første aften ) af = H. C. Andersen  = hvor fyrsten har besøg af ( Knokkelmanden ) ??? 2:10Føjet til kø Ravnevisenaf Religion0

Man kan godt få = ømme fødder = hvis man forsøger at løbe fra = Knokkelmanden.

Lygtemandens sang - Hvor er mine fødder dog ømme - Dansk ...

www.youtube.com/watch?v=Vrh2HCz34QQ28. feb 2011 - 3 min. - Uploadet af markandodk
Musikvideo hvor MARKANDO synger deres version af Lygtemandens sang af Finn Molsted. 2011 www ...


DA HAVFRUEN MISTEDE HOVEDET I 1964

Da havfruen mistede sit hovede i 1964 = var det en manifestion af = at nu havde Illuminati-ordenen ( kontrol ) med alle de øverste institutioner i Danmark = indbefattet Danmarks Folketing. Dette signal i alle aviser den gang = kunne også  registreres helt ovre i USA.  Dette er naturligvis kun en konspirations-teori = men hvis den alligevel skulle vise sig at være sandfærdig = så er der mange mødre = der sender deres børn - med ubefæstede sjæle = hen i disse skoler.

1. maj 1776 grundlagde Adam Weishauph  Illuminati  broderskabet.EN HISTORISKE ADVARSEL

GERTRUD GALSTER  = har skrevet bogen = FEMTE KOLONNE

14 års kamp for nedbrydningen af = www.danskkultur.dk 

Fotografisk genoptryk fra 1995
med ændringer og tilføjelser.

Forlaget   >> Spydpigen <<
ISBN 978-87-985477-1-6

ET FOLKS KULTUR = ER DETTE FOLKS DAGLIGE VANER.

http://www.spydet.blogspot.com/Efter inspiration fra Grundlovsforeningen = www.danskkultur.dk 

Et samfund i indre splid kan ikke bestå   ( Citat )

Af Foreningen Dansk Kulturs formand, Rolf Slot-Henriksen, Vejle.

Hvad er et samfund ? Et samfund er en befolkning, som har noget til fælles. Det, som definerer et samfund, er netop, at befolkningen har noget at være sammen om - først og fremmest fælles kultur og fælles rod. Hvis en befolkning ikke vil kæmpe sammen, eller ikke har noget, de i fællesskab vil kæmpe for, så opløses samfundet.    Citat slut.

"Den Nation som ikke vil vedkende sig sin fortid
   forstår ikke sin nutid og har ingen fremtid".

Læs evt. om Grundloven her =  www.danskkulturdebat.dkwww.fortidensJelling.dk   Folket = må selv forske i Fortiden.

Hovedet i det danske samfund = mistede =Danmark= i 1964 da hovedet blev kappet af Havfruen. Derfor må = Det Danske Folk = selv forske i Danmarks Fortid. Det betyder efter min opfattelse = at næsten alle = Danmarks Nationale Institutioner = er bestyret af ideologer = efter det = Metodologiske System = og = Daniel Estulin = har forklaret hvordan det = Metodologiske System = fungerer.  Desuden har = Daniel Estulin = også skrevet denne bog om bilderberggruppen = som bliver Præsenteret på dette link =

Daniel Estulin's “Den sande fortælling om Bilderberg-gruppen

www.bilderberggruppen.dk 

Har holdt hemmelige møder fra 1954 = indtil Joe Tucker og Daniel Estulin = langsomt - men sikkert afslørede - at disse møder fandt sted. Flere oplysninger kan eventuelt findes på dette link = www.Tagryggen.dk G. Edward Griffin - The Collectivist Conspiracy - YouTube


Mere om New World Order: Varer over 60 minutter.
http://www.youtube.com/watch?v=VebOTc-7shU


KRISTENDOMMEN = ER FORKYNDELSE AF = SANDHEDEN.

Mark Steyn on Danish TV:
European elites drew wrong conclusion after WWII


http://www.youtube.com/watch?v=T463qFGsansHvem er medlemmer af frimurer-ordenen = Illuminati  broderskabet = der har dette ordsprog = Orden ud af Kaos ???

Order Of Death Final - Alex Jones - YouTube

Efter at have set denne film = så ser det ud til = at dette ( illuminati Broderskab ) er et broderskab af bøsser. Dette broderskab af bøsser = har åbenbart bestået helt tilbage fra før den = 1. maj 1776 = og disse medlemmer af illuminati broderskabet = er åbenbart også medlemmer af en satankult. Det er denne Satan-kult = der efter min opfattelse har sammensat den børneopdragelse = der praktiseres her i Danmark i 2012.


DANSKE BØRN = ER UBEFÆSTEDE SJÆLE

Danske børn sendes i danske skoler = og i disse danske skoler = der opdrages de danske børn = efter en socialistisk børneopdragelse = der er udtænkt af = Illuminati broderskabet = allerede før den 1. maj 1776.

DANMARKS KULTURMINISTER er TIDLIGERE KAOS-PILOT

DANMARKS KIRKEMINISTER er HEDNING


Derfor dette spørgsmål til = Danmarks filosoffer =

Tror i at det var tilfældigt at = Censur Paragraf 266b = blev en del af = Dansk Lovgivning = i 1971 ???  Er formålet med frimurer-ordenens =  Illuminatis børneopdragelse = at udskifte = Sandhedens Religion= med en Religion =der bruger løgnen som forkyndelses-redskab  ???

Besøg evt.  www.islam-info.dk  under = Taqiya = Taqija

Censur Paragraf 266b = beskytter stadig ( islams præsteskab ) fra at fortælle ( Sandheden ) om koranens indhold. Frygter imamerne = at muslimer bliver så oplyste = at de begynder at forstå = at det er imamerne = der er muslimernes største fjender ??? Det er ikke os = Kristne = der forhindrer muslimer i at fravælge islam som religion.


Hør   Sam Solomon    fortælle om begge religioner.


Jesus sagde = Falske religioner kendes på deres frugter.

WINSTON CHURCHILL  =   OM ISLAM

Hvor frygtelige er ikke de forbandelser, som muhamedanismen lægger på sine tilhængere. Bortset fra det fanatiske vanvid, som er lige så farligt i et menneske som galskab i en hund, er der denne angstfyldte, fatalistiske apati. Virkningen er tydelig i mange lande. Uforudseende, sløsede vaner, sjuskede landbrugsmetoder, træge handelsmetoder og usikkerhed omkring ejendomsret, det er tilstanden overalt, hvor Profetens tilhængere regerer eller lever. En fornedrende sanselighed berøver dette liv dets ynde og det næste liv dets værdighed og urørlighed. Det faktum, at enhver kvinde i islamisk lov må tilhøre en mand som hans absolutte ejendom enten som barn, hustru eller konkubine forsinker den endelige udryddelse af slaveriet, indtil den islamiske tro er ophørt med at have magt mellem mennesker. () Der findes ingen stærkere bagstræberisk bevægelse i verden () var det ikke, fordi kristenheden er beskyttet af videnskabens stærke arme - den samme videnskab, som den forgæves har bekæmpet - kunne den moderne europæiske civilisation falde, ganske som det gamle Rom.

Winston Churchill, The River War, II, s. 248-50. London 1899


Er det hvad der er formålet med = EUs = indvandrings-Politik ???

HVAD GØR DANMARKS MØDRE ???

Opretter de flere privat-skoler ??? Gør de lige som = Helle Thorning-Schmidt og Mette Frederiksen = og flytter deres børn over i en anden skole ???


www.islam-info.dk  ( Børneopdragelse i muslimske hjem )

Børneopdragelsen i muslimske hjem = og = den socialistiske Børneopdragelse = har åbenbart det til fælles = at de kan gøre (  ubefæstede sjæle ) til hjerne-tomme lydige slaver = gennem deres Børneopdragelses-systemer.

Der skal mange til at gå i takt. Det gælder = uanset = om det er Kinesere eller Russere eller Tyskere der går i Takt. Hvor begynder det ???

Men som Kinas Formand Mao har sagt =

Det er lige meget hvilken farve katten har ??? 

BARE  DEN FANGER MUS.


Hvem kæmper soldater for  =  Fædrelandet  eller  Banker  ???


ISLAMS BØRNEOPDRAGELSE I MUSLIMSKE HJEM

Islams børneopdragelse i muslimske hjem = fører til = ustabile samfund = som det ses i de i de 57 muslimske lande der er medlemmer i O.I.C. = ( Organisation of the Islamic Conference ) som iøvtigt har haft en delegation siddende i ( FN = UN ) fra 1969 = og har inspireret af ( FN = UN har sammensat deres egne menneskerettigheder = som ser således ud = når der er taget hensyn til islams sharia-lovgivning.


Den Oprindelige Danske Børneopdragelse

2. Mosebog  Kapitel 20   Vers 3. til og med Vers 17.

Gud talte disse ord: Jeg er Herren din Gud, som førte dig ud af Egypten, af trællehuset.

1. Du må ikke have andre Guder end mig.

2. Du må ikke lave noget gudebillede i form af noget som helst oppe i himlen eller nede på jorden eller i vandet under jorden ! Du må ikke tilbede dem og dyrke dem, for jeg, Herren  din Gud, er en lidenskabelig Gud. Jeg straffer fædres skyld på børn, børnebørn og oldebørn af dem der hader mig; ! men dem, der elsker mig og holder mine befalinger, vil jeg vise godhed i tusind slægtled.

3.  Du må ikke bruge Herren din Guds navn til løgn, for Herren vil aldrig lade den ustraffet, der bruger hans navn til løgn.

4. Husk sabbatdagen og hold den hellig. ! I seks dage må du arbejde og gøre alt, hvad du skal; ! men den syvende dag er sabbat for herren din Gud. Du må ikke gøre noget som helst arbejde, hverken du selv eller din søn eller datter, din træl eller trælkvinde eller dine husdyr, og heller ikke den fremmede i dine byer. ! For på seks dage skabte Herren himlen og jorden og havet med alt, hvad de rummer, men på den syvende dag hvilede han. Derfor har Herren velsignet sabbatsdagen og helliger den.

5. Ær din far og mor, for at du må få et langt liv på den jord, Herren din Gud vil give dig.

6. Du må ikke begå drab.

7. Du må ikke bryde et ægteskab.

8. Du må ikke sjæle.

9. Du må ikke vidne falsk mod din næste.

10.  Du må ikke begære din næstes hus. Du må ikke begære din næstes hustru, hans træl eller trælkvinde, hans okse eller æsel eller noget som helst af din næstes ejendom. For at undgå = at hemmelige Hedenske børneopdragelser = anvendes i danske folkeskoler = så skal den første skoletime indledes med at ( DE 10 BUD ) som de står i Bibelen = bliver læst højt. Det skal absolut være ( DE 10 BUD ) der står i Bibelen der skal læses op =  således at dit barn = ikke står tilbage som en ubefæstet sjæl = og det danske samfund  = ikke står tilbage som = et ubefæstet samfund = der godtager et samfund = der fungerer ligesom = de muslimske samfund  ??? 

Besøg eventuelt = www.forfulgt.dk 


Kristne Mødre = bør danne Bibelgrupper = der mødes fasthver lørdag = for at tale om børneopdragelse = set ud fra en Kristen indfaldsvinkel. Der hvor skoledagen ikke indledes med at DE 10 BUD ) repeteres inden skoledagen begynder = de forældre bør forsøge = at oprette deres egne skoler.


Kristendommen er forkyndelse af Sandheden.

Der hvor ( Sandheden ) ikke kan siges højt i et samfund = der vil = ( Løgnens religioner og Løgnens styreformer ) overtage magten i et samfund.

UBEFÆSTEDE DANSKE SJÆLE OG PLANLAGTE FRISTELSER


Vendsyssel Tidende 19-1-1975:

 

En indvandring, som udhuler danskheden

 

Tidligere forlagsredaktør, tidl. assisterende presse- og kulturattache i Paris og dansk repræsentant i Unesco J. Stenberg-Rasmussen har sendt os dette indlæg:

 

For nogen tid siden sad jeg på Christiansborg og talte med en folketingsmand [1] . Vi talte om rigets almindelige tilstand, og det har jo længe ikke været fornøjelig underholdning, men det blev i ganske særlig grad foruroligende, da han i samtalens løb udtalte:

         
“Der går en linje fra bestræbelserne på at mindske det danske fødselstal mest muligt ved hjælp af piller, aborter m.v., over forsøget på at ødelægge dansk ungdom med narkotika og videre over indkaldelsen af titusinder af asiater og andre for os vildfremmede folkeelementer, til et snigende halvt hemmeligt arbejde her i folketinget på at gøre det lettere at opnå dansk indfødsret. Formålet er at skabe grundlag for en fuldstændig omstyrtelse af det danske samfund og rive dets rødder i den historiske fortid over.”


Hvad folketingsmanden der sagde, ligger nær op ad og bekræftes i ikke ringe grad af, hvad der allerede længe har kunnet anes i København. Der er ikke mere entydigt en dansk, nordisk eller blot europæisk by, men frembyder et nærmest halvasiatisk befolkningsbillede, og det er vitterligt, at de fremmede trods arbejdsløsheden ikke sendes hjem, men tværtimod bliver flere, samtidig med, at arbejdsløse danskere i hundredvis må søge arbejde i udlandet.

«

          Hvor mange fremmede, her faktisk er, har ingen rede på. Myndighederne har for længst indrømmet, at de ikke mere har kontrol over dem, og det er umiddelbart iøjnespringende, at det i sig selv enorme tal på ca. 60.000, der er seneste officielle opgørelse, ligger endog meget langt under virkeligheden.

          Til dette kommer, at folketinget er ved at gøre det til vane uden offentlig debat hvert halve år at give udlændinge i tusindvis indfødsret efter blot fem-seks års ophold i landet, og der virkes for at give dem, der endnu ikke har fået dansk statsborgerskab, kommunal stemmeret på grundlag af deres blotte tilstedeværelse.

«

          Alt dette tyder virkelig på, at vi, så godt som uden at nogen blot få snese kilometer fra København har anelse om det, er stillet over for den største folkelige og nationale fare, vi har kendt i vor historie, en udfordring så truende, at det slesvigske problem i sammenligning aldrig har været andet end lidt splid i familien. To gange har vi sagt nej til at få Sydslesvig tilbage med den begrundelse, at vi ikke ville have mindretalsproblemer i landet. Dette standpunkt kom under den anden verdenskrig til at koste adskillige dansksindede livet, men i dag er Danmarks politiske ledelse åbenlyst rede til at lade et gigantisk mindretal af og historisk, kulturelt, religiøst og racemæssigt vildfremmede folk, hvoraf for øvrigt kun en ringe del har noget som helst med begrebet “arbejdere” at gøre, sætte sig fast i landet. Sker det, så overgår der os en national katastrofe, som efter al erfaring er uoprettelig.

         
Derfor må det danske folk forlange af sine politikere at blive gjort nøje bekendt med, hvad det er her foregår, og det må stå uafviseligt klart, at hver enkelt af os har ret og pligt til at øve direkte indflydelse på afgørelsen af, om Danmark også i fremtiden skal være en folkelig enhed, eller vi og vore efterkommere herefter skal være en folkelig enhed, eller vi og vore efterkommere herefter skal strides med hjemstavnsretten i landet med et mindretal på flere hundredetusind mennesker, der er os så fjerntstående, at de aldrig vil kunne glide umærkeligt ind i det danske samfund.[1] Johan Nielsen, Soc.dem., Færøerne

Dette er en advarsel fra en socialdemokrat afsendt i 1975. Er danske socialdemokrater blevet bange for at se ( ubekvemme Sandheder ) i øjnene  ???

http://www.spydet.blogspot.com/En kronik skrevet af socialdemokraten = Mogens Jensen.
Kronik: Gør plads til islam i Europa    hvorfor ???
Er denne opfordring godkendt af =
EU-Kommissionen ???

Besøg eventuelt Morten Messerschmidt,s  EU - Skole
http://www.danskfolkeparti.eu/Eu-Skole.asp  

Hvis det er en = socialdemokrat = der er budbringeren af et budskab fra en = Overnational Institution= betyder det så = at enhver kritisk analyse = om konsekvenen af dette budskab udelukkes = uanset hvilke sandheder der præsenteres ???Forsiden: Venstre
Konservative Folkeparti
SF - Socialistisk Folkeparti
Radikale - Tag ansvar.
Socialdemokraterne
Liberal Alliance

Hvis det er = EU = tilhænger-partier vi ser her = hvilke Politiske Partier har bekymrede mødre så = de kan stemme på = hvis de ønsker at Danmark skal meldes ud af = EU  ???

Måske =  www.Danskfolkeparti.dk 

Men står dette = Politiske Parti =  Fast nok ???


Hvem bestemmer i Danmarks Folketing over lovgivningen ???  Er det i Virkeligheden = overnationale institutioner = der bestemmer lovene i Danmark = igennem det = Metodologiske system??? Er = Jesuittereden = en del af det = Metodologiske System ???  Er det noget som = Daniel Estulin = kender svaret på ???  Hvad gemmer der sig under = Demokratiets Facade ???  Er det noget som = Aaron Russo = kender svaret på  ???

www.wikipedia.dk  www.Google.dk  www.wikipedia.net 

 

Jamen, så lad dog uretten fortsætte

Dato: d. 19.02.11, 00:07
Af: Morten Uhrskov Jensen
Emner:

På sin egen djævelske vis er der noget lindrende ved, at danskerne snart vil blive klar over, at Danmarks selvstændighed vedrørende udlændingepolitikken på alle tænkelige områder er blevet afhændet af politikerne. EUbestemmer nådesløst vores  familiesammenføringspolitik . Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol bestemmer vores flygtningepolitik , og  FN  beslutter, hvem vi skal tildele  statsborgerskab .

Mellem 400 og 500 statsløse palæstinensere kan nu frit og kvit få dansk statsborgerskab. Jamen, hvad nu hvis nogen af dem er dømt for grov kriminalitet? Glem det, i hvert fald næsten. Kun hvis det er lykkedes at få en dom på fem års fængsel eller mere, eller man er dømt for en forbrydelse mod landets sikkerhed, kan det automatiske statsborgerskab  afvises .    Citat slut.

HVAD ER UBEFÆSTEDE SJÆLE  ???

Efter min opfattelse = så er Ubefæstede sjæle = de mennesker der mangler den = elementære grundviden = om de trusler = der truer deres forsatte eksistens som frie mennesker individuelt = hvilket samtidig er en trussel imod samfundets forsatte beståen. Når mange af Danmarks mødre også kan beskrives som ubefæstede sjæle = så skyldes det ikke at = Danmarks Mødre = er dumme = men at de medier der burde bringe denne viden til = Danmarks Mødre = ejes af dem der vil omstyrte samfundet = og danne deres egen udgave af et Globalt Diktatur. Det kaldes en ny Verdensorden = New World Order.

G. Edward Griffin - The Collectivist Conspiracy - YouTube


 

Mere om New World Order: Varer over 60 minutter.
http://www.youtube.com/watch?v=VebOTc-7shU


Vi er taknemmelig til The Washington Post, The New York Times, Time Magazine og andre store publikationer ,

hvis direktører har overværet vore møder og respekteret deres løfter om diskretion i næsten fyrre år. Det ville have været umuligt for os at udvikle vores plan for verden, hvis vi havde været underlagt offentlighedens bevågenhed i disse år. Men verden er nu meget mere sofistikeret og parat til at marchere i retning af en verdensregering. Den overnationale suverænitet af en intellektuel elite og verdens bankfolk er sikkert at foretrække frem for nationale automatiske bestemmelser, praktiseret i tidligere århundreder.
[1]

Som David Rockefeller sagde, i sin ofte citerede tale ved et møde med den Trilaterale Kommission i 1991: "Vi er taknemmelig til The Washington Post, The New York Times, Time Magazine og andre store publikationer, hvis direktører har overværet vore møder og respekteret deres løfter om diskretion.   Citat slut.

http://www.tagryggen.dk/ Da denne takketale er udtalt i 1991 = og det er takken for = 40 års tavshed - så kan denne plan for = en ny verdensorden - være udtænkt før 1951. Lige nu skriver vi 2011. Det betyder at denne plan om en ny verdensorden må være udtænkt før 1951. Hvordan denne plan - skal gennemføres - det vides ikke - men = Henry Kissinger - har engang udtalt - hvis du vil styre hele kloden - så skal du kontrollere =

Klodens madvare-forsyning
og
Klodens ernergi-forsyning.

Verdensriget 2010 - virkeligt og virtuelt ,


"Zions Vises Protokoller"  findes under = Illuminatis Protokoller.Er CLAES KASTHOLM  ved at danne et nyt journalist-forbund  ???
www.DR.dk/galtiDanmark    Se film nr. 1 og nr. 6. 
Mediene viktig for fremme av multikultura-lismen 4. juni 2007  

I går møttes rundt 100 redaktører og journalister fra hele verden i Oslo for å delta på en internasjonal konferanse om medier og globalisering. FNs spesialutsending for overvåkning av rasisme og fremmedfrykt, Doudou Diene (bildet), innledet konferansen med å henstille mediene om aktivt å gå inn for å skape et multikulturelt samfunn. Han uttrykte bekymring for at demokratiske prosesser kan føre til at innvandringsrestriktive partier kommer til makten.

Citat slut  Læs resten her =medier og globaliseringSom = Danske mødre = kan se ovenover = så er der hemmelig =medie-censur- i Danmark. Men også = EU= kræver = medie-censur. Det kan du konstatere ved at besøge = www.Medie1.dk  og lytte til et interview af  Anders Bruun Laursen. Jo = EU= har hemmelige = Censur - Protokoller


Mark Steyn on Danish TV:
European elites drew wrong conclusion after WWII

http://www.youtube.com/watch?v=T463qFGsans


ER DET = EUs = GLOBALE PLAN  = VI SER HER  ???

1. At afskaffe alle eksisterende regeringer
2. At afskaffe al privat ejendom
3. At afskaffe arveretten
4. At afskaffe Nationalfølelsen
5. At afskaffe alle religioner
6. At afskaffe familien
7. At danne en verdensregering 


EN NY VERDENSORDEN = EN = NEW WORLD ORDER

LYKKELIG ER DEN UVIDENDE
DER ER UVIDENDE
OM SIN EGEN UVIDENHED

Når medierne ikke leverer det forventede = så må = Danmarks  mødre = selv søge den nødvendige viden fra alternative medier. Der har været = Censur i Danmark = fra 1971 = da "Danmarks Folketing"  indførte = Censur Paragraf 266b = der straffer de  borgere i Danmark = der vover at sige = Sandheden = om muslimer og Koranens indhold. Her er navnene på de mennesker = der har været anklaget efter den danske = Censur Paragraf 266b = for at sige de = ubekvemme  sandheder = som magthaverne i = EU = ikke vil høre =

1. Mogens Glistrup          Er desværre død.
2. 
Peter Neerup Buhl
3.
Kaj Vilhelmsen            http://www.radioholger.dk/ 
4. Morten Messerschmidt
5.
Lars Hedegaard
6.
Jesper Langballe
7. Daniel Carlsen            =   Anklaget for Sandheden
8.
Lars Kragh Andersen
9. Firoozeh Bazrafkan
10. Rolf Slot-Henriksen   =  Er desværre død
11. Torben Mark Pedersen  = 29. maj  2012

Præsenteret her  28.  juni  2012

Torben Mark Pedersen = er i dag blevet sigtet for overtrædelse af §266b og konstaterer, at det kun er ”krænkelser ” af religiøse grupper, der fører til sigtelse.  Etniske grupper er det straffrit at krænke.

Denne unge modige kvinde = Firoozeh Bazrafkan = er tilsyneladende også anklaget efter =   Censur Paragraf 266b ???  Hun skal også med i Bogen = over de Personer = der har mod til - at tale Roma midt imod.  

7. Daniel Carlsen = også anklaget = er formand for = http://www.danskernesparti.dk/www.wikipedia.dk  www.Google.dk  www.wikipedia.net


911 Truth: Jim Marrs in 10 Minutes - YouTubeProfessor =  Jim Marrs  =  har tilsyneladende et åbent sind = og er derfor en skrap analytiker = der ikke udelukker muligheder = heller ikke historisk = før de kan udelukkes 100 procent. Han har to bemærkninger om udtalelser af = Kommunisten Lenin = som jeg har bemærket. Måske udtaler jeg denne bemærkning forkert = men jeg opfattede den således =  Lenin sagde = Giv mig et barn i 4 år = og jeg har en Kommunist. Så Lenin har vidst noget om børneopdragelse og skole-undervisning. Men =  Jim Marrs  = viser også en interessant historisk foredragsrække  på = You Tube = som jeg finder ret interessante.  De er =

Hidden Historie = Part 1. Part 2. Part 3. Part 4. Part 5.

Disse historiske = Sandheder = er ret interessante = for en Person som mig = der kun har 7. års skolegang = så derfor mange Tak = M.V.H. Saxo-Poul.
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 


Hej!
Prøv at lave din egen hjemmeside ligesom mig! Det er nemt, og du kan prøve det gratis
ANNONCE