EFTER MIG SYNDFLODEN
EFTER MIG SYNDFLODEN www.Kulturpartiet.dk

Præsenteret her  15. juni 2012   www.KulturKloeften.dk

EFTER MIG SYNDFLODEN           www.DenKorteAvis.dk

www.RadioHolger.dk  www.Sappho.dk  www.RadioDua.dk              ER DU DANSKER  ???   HVORDAN VED DU DET  ???
http://www.dendanskeforening.dk/  

                VIL DU FORSVARE = SANDHEDEN = MED DIT LIV ???www.wikipedia.dk   www.Google.dk   www.wikipedia.dkDEN STORE STRID  af  ELLEN G. WHITE

For øjeblikket er jeg ved at læse denne bog = DEN STORE STRID = og her er jeg kommet til side 212 og Ludvig XV regerer i Frankrig. Når kongens rådgivere advarede ham - og forklarede en reform  var nødvendig - var hans dorske svar:"Efter mig kommer syndfloden !"

www.PrisonPlanet.dk     www.infowars.dk 


JEG SIGER =  FRIHED gennem SANDHED

Andre siger = FRIHED LIGHED og BRODERSKAB

Jeg kan godt få mistanke om = at dette ( broderskab ) = der skal sikre ( Frihed og Lighed ) for alle her på jordkloden  = er et ( Broderskab af bøsser ) der er medlemmer af en = Satan Kult. 

Order of Death

Hvordan regerer denne = Satan Kult bestående af mange bøsser = så Jordkloden ???

Det gør de = ved at have overtrådt (  USAs Forfatning ) og bruge den = Politiske magt = som tilhører det Amerikanske folk. Disse Politikere i USA arbejdede ikke for Forbedringer for = USAs befolkning = men for en ( New World Order ) hvilket efter min opfattelse er Landsforræderi af værste skuffe. 

Ordrerne udføres af disse organisationer = som nævnes af =
Daniel Estulin i hans bog og på dette internet =

Daniel Estulin's “Den sande fortælling om Bilderberg-gruppen

www.bilderberggruppen.dk 


Det er også =Daniel Estulin = der omtaler det system = som han kalder for det = Metodologiske System = som jeg hører om for første gang = da jeg besøger denne hjemmeside =

http://verdenversion2.dk/nyside/index.php/filmnwo/58-morkets-lakajer.html

Her forklarer = Daniel Estulin = hvordan det som han kalder for det = Metodologiske System = fungerer. Hvis jeg har forstået = Daniel Estulin = korrekt = så fungerer det = Metodologiske System = således = at det kun er nødvendigt = at kontrollere den der står øverst i systemet = inden for et eller andet område.  Hvis man så går efter = den globale magt = så er det efter min opfattelse nødvendigt = som minimum  = at kontrollere disse samfunds-funktioner. Det er naturligvis lettere = hvis alle National-grænser er nedlagte = for så er det "kun" nødvendigt = med en enkelt lovgivning = som alle jordklodens beboere skal underkaste sig.

Politik
Økonomi
Kultur
lovgivning
Domstolene
Politiet
Religionen
militæret
Medie-kontrol

Er det muligt = at opnå den = globale magt = ud fra det = Metdologiske System = som er omtalt af = Daniel Estulin = igennem hans forskning af = www.Bilderberggruppen.dk  ???

Det kræver jo nok mange = generationers målrettet indsats = for at kunne opnå kontrol over = Kongedømmer og Nationalstater. Er det muligt = at holde sammen på et = Metodologisk system = igennem flere generationer og måske igennem flere hundrede år ??? Ja måske over flere tusind år ???  Her kan vi historisk konstatere = at = Adam Weishauph = grundlagde = Illuminati = den ( 1. maj 1776 )

1. maj 1776 grundlagde Adam Weishauph  Illuminati-broderskabet.

Det siges at = Viden er magt. Hvornår giver = Viden = størst mulig magt ???  Sandsynligvis hvis nogen ved noget = som andre ikke ved noget om. Hvordan kan man få nogen til = at tilbageholde ( den viden ) der giver magt = således at denne Viden ikke kommer til kendskab = over for de folkeslag = som vil miste respekten for = denne indtil nu =  hemmelige autoritet = der behersker denne hemmelige viden ???

Det gøres ved hjælp af det system = som Frimurer-Loger bruger = når der der skal optages et nyt medlem i deres = Frimurer-Loge. Hvordan kan et sådant løfte til en frimurer-loge som = Eluminati - broderskabet = eventuelt lyde  ???  Det kan eventuelt lyde således =

evig tavshed og ubrydelig troskab og adlydelse af de højerestående medlemmer og ordenens statutter.

Et naturligt spørgsmål = når man får tænkt sig lidt om. Kan = Adam Weishauph = selv have været medlem af en = Frimurer-loge = inden han dannede = Illuminati - Broderskabet  ???  Måske havde han så stor intelligens = at den = Frimurer orden = han selv var medlem af = uddannede ham netop til denne specielle opgave  = det var = at danne en ny frimurer-loge ???

Det man også bemærker = når man besøger = Illuminati  = det er = at han var Professor i kirkeret og praktisk filosofi - samt at det var på Universiteter = han fandt sine tilhængere til det nye - Frimurer-broderskab =  IlluminatiNår = Adam Weishauph = siges = ikke at være medlem af Jesuiterordens. broderskab = selv om han gik mellem tidligere medlemmer af en jesuitterorden = der var opløst i 1773 = så står der flere muligheder åbne = som fremtidens historieforskere må analysere noget dybere.

1. Adam Weishauph = var udset til en special-opgave = der var et angreb på den daværende tids = Protestandiske Kristendom ???
2.
Nogle udlærte Jesuitter besluttede sig til = at infiltrere = Illuminati = at infiltrere dette = Frimurer- Broderskab =for i hemmelighed at overtage styringen af = Illuminati = indefra i al hemmelighed.

Er nogle af disse 2 muligheder realistiske = ud fra vores nuværende viden her i 2012 ???  For at kunne danne sig et overblik over disse 2 muligheder = så kan det være nyttigt at vide noget om = Pavedømmets indre magtstruktur = og hvilken rolle Jesuitterne spiller i Pavens magt. Derfor kan det være nødvendigt at vide noget om = Jesuit-eden = for at kunne vurdere disse 2 muligheder.

Jesuit-eden  =  Lyder således =

Min søn, du er allerede blevt lært op til at opføre dig som en hykler: At være en katolik blandt katolikker, og være en spion selv blandt dine egne brødre - og ikke tro nogen mennesker, og ikke stole på noget menneske. At være en reformeret blandt de reformerte. At være en hugenott blandt hugenotterne. At være en kalvanist blandt kalvanisterne. Blandt Protestanterne - vær i almindelighed som en af dem!

Tilegn dig deres tiillid

Tilegn deg deres tillid, og forsøg til og med at tale fra deres talerstoler. Fremhold med din naturs fulde heftighed vor hellige religion og Paven. Forneder deg til og med så lavt som at blive jøder blandt jøderne, således du kan være i stand til at samle al den information som kan være til nytte for din orden, som en trofast Pavens soldat. Du er blevet lært op til lumsk at plante sjalusiens og hadets frø mellem stater som før havde fred, og ophidse dem til bloddåd, idet du involverer dem i krig med hinanden, og skaber revolutioner og civile krige internt i samfund - Provinser og land som var selvstændige og fremgangsrige  - og kultiveret med kunst og videnskab - og glæder sig over fredens velsignelser.

MERE INFILTRATION

Tag parti for forkæmperne i hemmelighed - i samråd med med dine andre jesuit-brødre ... som måske er involveret på den anden side - og som måske går imod den side - som du har forbindelse med - således at Kirken til slut kan blive den vindende part - i forholdene som er lagt til rette i fredens forhandlinger - og målet helliger midlet.

GRUNDSKOLEN ER OVERSTÅET

Du er blevet lært op til din opgave som en spion - og samle al statestik - fakta og imformation som det står i din magt at fremskaffe fra alle kilder. At opnå tillid gennem smiger til i Protestanternes familier og kættere af enhver klasse og karakter - ligesom til handelsmænd - bankmænd - advokater og blandt skoler og universiteter - i Parlamentet og lovgivende forsamlinger, hos myndighederne og statsrådene - og være alle ting for alle mennesker - for Pavens sag - hvis tjener du er indtil døden.

NY-OMVENDT BEGYNDER

Som en nybegynder og nyomvendt har du allerede modtaget al fornøden instruktion, og har gjort tjeneste som en medhjælper, skriftsfar og præst, men du har endnu ikke blevet udstyret med alt det - som er nødvendigt for at være en kommandant for de loyales hær i tjenesten for Paven. Du må tjene den tilstrækkelige tid som et redskab og udøver - gennem de ordrer som bliver givet af dine overordnede - for ingen kan befale - som ikke endnu har indviet sit arbejde med blodet fra en kætter - for hvis der ikke bliver udgydt blod - sker der ingen tilgivelse.  Derfor - for at du kan blive skikket til dit arbejde - og for din frelse skal være sikret, så skal du ud over din tidligere lydighedsed til din orden og troskab til Paven repetere efter mig =

DER SVÆRGES

"Jeg  ------------------, nu i nærvær af den Almægtige Gud, den velsignede jomfru Maria, den velsignede - Ærkeengel Mikael - den velsignede døber - ST. Johannes, den Hellige Far - den Overordnede General af Jesu Samfund, grundlagt af ST Ignatius Loyola - under Paul III´s  pontifikat, som har - Jomfruens morsliv - Guds livmor - og ved Jesu herskerstav, at Hans Hellighet - Paven - er Kristi viseregent - og er det sande og eneste hoved for den Katolske Universielle Kirke og Universielle Kirke over hele jorden, og at han i kraft af bindingen og løsningen givet til = Hans Hellighed af min Frelser - Jesus Kristus - og har magt til at agsætte hedenske Konger Prinser Stater Fællesskab og Regeringer, som alle er ulovlige uden hans hellige godkendelse, og at de trygt kan ødelægges.

BESVÆRGELSEN  FORSÆTTER

Jeg lover og erklærer videre - at jeg ikke vil have nogen egen mening eller vilje - eller nogen mental reservation overhovedet - selv ikke som et lig eller et kadaver ( perinde ac cadaver ) men uden at nøle adlyde hver eneste ordre jeg vil modtage fra mine overordnede i hæren til Paven og til Jesus Kristus.

At jeg vil gå til hvilken som helst del af verden, uden at beklage mig - og vil være underdanig i alle ting som bliver mig fortalt .... Jeg lover og erklærer videre at jeg vil - når anledningen byder sig - starte og føre ubamhjertig krig - hemmelig eller åbenlyst - mod alle kættere - Protestanter eller liberale - som jeg er anvist at gøre - for at udslette dem fra jordens overflade - og jeg vil ikke skåne hverken - køn -alder eller tilstand. Jeg vil ødelægge - koge - flå - kvæle og begrave levende disse berygtede kættere  - rive op deres maver og livmoderne til deres kvinder og knuse deres afskyelige race.

BESVÆRGELSEN  FORSÆTTER

Når det samme ikke kan blive gjort åbenlyst - vil jeg i hemmelighed bruge giftkoppen - kvælerstrengen - dolkens stål eller blykulen - uden hensyn til ære - rang - værdighed eller autoritet - til den person eller de personer - uafhængig af deres tilstand i livet - enten offentlig eller privat - når jeg når som helst bliver anvist til at gøre det - af en hvilken som helst agent fra Paven - eller en overordnet af broderskabet af
den hellige tro til Jesu Samfund.

( Finnes nedtegnet i kartoteket i Kongressen ( Congressional Record ) USA, 15 FEBRUAR 1913, s. 3215-6 )

(  Også i << The Engineer Corps of Hell >> af  Edwin A. Sherman.  s. 118, 1883, Library of  Congress Catalog Card # 66-43354 ).www.wikipedia.dk  www.Google.dk  www.wikipedia.net

Når Paven kræver eneret til at fortolke Bibelens indhold = for alle kristne = så tiltager Paven sig en magt = som kun tilhører vor = Kristne Gud = og hans søn = Jesus = som er givet al magt i himmelen og på jorden. Denne magt til at fortolke Bibelens indhold =  har Paven så = over alle Katolikker = men Protestanter i Danmark har takket være = Luthers Reformation = ret til selv at læse i Bibelen = og selv lære de = Sandheder = der er  Guds budskab til os mennesker.

Kristendommen =  er forkyndelse af  = SandhedenDet er jo også muligt = at = Illuminati  broderskabet = ikke er blevet infiltreret af = Pavens Jesuitter = men at = Illuminati - broderskabet = i virkeligheden er en gammel religion der tilbeder jorden og  = Gaia = som jordens Gudinde ??? Det kan muligvis være med til at forstå = at = Agenda 21 = i det hele taget eksisterer ???

Kan skolers undervisning til sidst blive så dårlig = at Danmarks og Europas befolkninger = ikke mere kan læse i Bibelen = og på den måde få endnu mere = Kontrol = over menneskesindet individuelt og på globalt plan  ???

KORAN - FORSKNING

 

ISBN 87-91107-04 -0
Forskningsforlaget RAFAEL
ROLF SLOT-HENRIKSEN

LÆS EVT. OM KORANENS TILBLIVELSE 
side 10

Når man har læst lidt i denne bog om = ( Koran forskning ) = af den nu afdøde Præst = Rolf Slot-Henriksen = så gør han opmærksom på = at meget af Koranens indhold er inspireret af = Bibelen.  Når det gælder Koranens budskab til muslimer = så er det kun imamer og andre lovkyndige mænd = der har ret til at fortolke Koranens indhold = og på den måde holde muslimer uvidende om Koranens rigtige budskab = og på den måde holde muslimer væk fra de ( Sandheder ) der findes i Bibelen.
 
PAVEDØMMET og ISLAMS = FÆLLES KENDEMÆRKE

Deres menigheder skal så vidt muligt holdes uvidende om = Sandheden = og om de = Sandheder = bibelen indholder. Når Paven kysser Koranen = så kan det jo skyldes = at det er = Pavedømmet der selv har sammensat = Koranens budskaber. Som Præst og Koran-Forsker = så påviser han i sin bog = Koran Kommentaren = at der er visse træk i Koranen = der tager udgangspunkt i Bibelen.  Uvidenhed hos menighederne styrker de religiøses magt over deres menigheder.

NÅR PAVEN KYSSER KORANEN

Når man ser = Paven kysse Koranen = så kan det jo være fordi = det er Vatikanstaten = der selv engang for Cirka 1400 år siden = skrev deres egen udgave af = hvordan Pavestaten i virkeligheden mente Bibelens indhold skulle være ??? Det er jo noget fremtidens historie-forskere må analysere lidt nøjere = hvis de ønsker at finde frem til = Sandheden ???

Jesuitternes Infiltrations-strategi

Når man så ser på hvordan = Pavedømmet og islam = infiltrerer Europas 27 Nationalstater oven fra = og hvordan muslimske Religiøse ledere holder religiøse fester i Danmarks Folketing = så genkender man jo nogle af = jesuitternes erobrings-strategier = med at gøre sig gode venner med deres fjender = for senere at kunne opnå fuldstændig kontrol = over disse områder = hvilket måske allerede er sket =

Politik
Økonomi
Kultur
lovgivning
Domstolene
Politiet
Religionen
militæret
Medie-kontrol

Hvorfor må muslimer ikke høre det kristne budskab = Sandheden ???Sam Solomon            Medforfatter til denne bog.MOSKEEN       =  ( af Sam Solomon og Elyias Alamaqdisi  )
og dens rolle i samfundet
Udgivet i 2008    Denne udgave findes på Dansk.

www.wikipedia.net    http://www.google.dk/    http://www.islam-info.dk/ HVAD KAN = PAVEN KONTROLLERE  ???

Hvad kan Paven kontrollere ??? Kan Paven Kontrollere Islams Religiøse Lovgivere  = igennem det = Metodologiske System = som er omtalt af = Daniel Estulin = som måske sker igennem = Jesuit-eden ??? Dette lyder ikke særligt sansynligt = men er det muligt = at denne historiske udvikling har fundet sted i Virkelighedens verden ???  Dette må lige være en opgave for = Jim Marrs ???  Jeg ved ikke hvor langt tilbage i Historien = at Pavedømmets magt kan spores ???  Det - som jeg mener at have fundet frem til = det er = at på et Katolsk Kirkemøde i  ( år 336 e. Kr ) så havde den Katolske Kirke så stor magt, at de kunne skifte jødernes sabbat ( LØRDAGEN ) ud med ( SØNDAGEN )  Hvilket skete i ( år 336 e. Kr. )


HVAD HAR PAVEDØMMET FORETAGET SIG SIDEN

Hvad har Pavedømmet foretaget sig fra ( år 336 ) og frem til ( år 580 ) Kan en pave på den tid = have beordret en omskrivelse af Bibelen = således at Pavedømmets magt kom til udtryk i en ny Bibel skrevet i den Katolske Vatikanstat = og som nu benævnes = Koranen ???

OMVENDT KATOLSK LOGIK = FØRST FRIDAG = SÅ ARBEJDSDAG.

Tilsyneladende besluttede ( Den Katolske Kirke )  for næsten 1700 år siden = at ugen skulle starte med en fridag = og slutte med en arbejdsdag. Men her i 2012 = så kan vi konstatere her i Danmark = at det med fridage = ikke er en fast fridag = for hele folket på en bestemt ugedag = men er opløst på grund af - at der arbejdes alle ugedage = så fridage bliver valgt tilfældigt. Dette er med til - ( sammen med andre tiltag ) at opløse en Nationalstat indefra. Som bekendt så er lørdagen = den sidste dag i ugen.


Fra Thomas Evangeliet  = Dette sagde Jesus til sine apostle.


(14) Jesus sagde til dem. "Hvis I faster, vil I frembringe synd for jer selv; og hvis I beder, vil I fordømmes, og når I giver almisse, vil I handle ilde mod jeres ånd. Når I tager til et hvilket som helst land og vandrer omkring i egnene, og hvis de tager imod jer,

så spis det, som de sætter for jer og helbred de syge iblandt dem. For det, som kommer ind i jeres mund, vil ikke gøre jer urene; men det, som kommer ud af jeres mund - det vil gøre jer urene."HVEM SKABER LIV  og  HVEM SLÅR IHJEL  ???

Sam Solomon     


FADEREN  SØNNEN  og  HELLIGÅNDEN
Gud Jesus og Helligånden.

Det er vor = Kristne Guds Ånd = Helligånden = der skaber liv i alle mennesker på Jordkloden = også muslimer = når de bliver født.
Derefter er det = forældrenes opgave = at opdrage deres børn = så de bliver til selvstændige personligheder = der kan træffe selvstændige personlige beslutninger.

Når mennesker så bliver voksne = og forældrene har klaret deres opgave med at opdrage børnene = så tilbyder = Kristendommen = jordklodens  mennesker = Kristendommens budskab = som er = Sandheden. Dette budskab kan = Vælges = eller = Fravælges. Dette er et personligt valg.

SKÆV BØRNEOPDRAGELSE = KOMBINERET MED = LØGNE.

Den muslimske børneopdragelse er skæv = fordi Piger og drenge i islam opdrages forskelligt = og har meget  forskellige Pligter.

www.islam-info.dk  internet-leksikonom Koranens indhold.

Læs om   ( Børneopdragelsen  i Muslimske hjem )

Læs under overskriften = (  Kvinder )

Læs under overskriften = ( Taqiya )Djævelen= har grebet ind i vor = Kristne Guds Plan = for hvordan mennesker selv = skal opdrage deres børn. Det ses tydeligt i = hvordan muslimske samfund fungerer internt i de muslimske lande. Det skyldes islams børneopdragelse = kombineret med muslimers pligt til at lyve = ( Taqiya ) for at fremme Allahs sag.

Hvis børneopdragelsen ikke forløber efter vores =
( Kristne Guds Plan ) ender alt i Kaos.

Når man ser hvad islam har at sige om = muslimske kvinder = så ser det ud til = at det er en flok ( Bøsser = der er besat af satan selv ) der har sammensat islams religiøse tekster.Order of Death  I dag = den 22. Juni 2012 =

vil jeg Præsentere jer ( Muslimer ) for denne rapport = som er skrevet af den = militære = sejrherre i Anden Verdenskrig =

WINSTON CHURCHILL  =   OM ISLAM

Hvor frygtelige er ikke de forbandelser, som muhamedanismen lægger på sine tilhængere. Bortset fra det fanatiske vanvid, som er lige så farligt i et menneske som galskab i en hund, er der denne angstfyldte, fatalistiske apati. Virkningen er tydelig i mange lande. Uforudseende, sløsede vaner, sjuskede landbrugsmetoder, træge handelsmetoder og usikkerhed omkring ejendomsret, det er tilstanden overalt, hvor Profetens tilhængere regerer eller lever. En fornedrende sanselighed berøver dette liv dets ynde og det næste liv dets værdighed og urørlighed. Det faktum, at enhver kvinde i islamisk lov må tilhøre en mand som hans absolutte ejendom enten som barn, hustru eller konkubine forsinker den endelige udryddelse af slaveriet, indtil den islamiske tro er ophørt med at have magt mellem mennesker. () Der findes ingen stærkere bagstræberisk bevægelse i verden () var det ikke, fordi kristenheden er beskyttet af videnskabens stærke arme - den samme videnskab, som den forgæves har bekæmpet - kunne den moderne europæiske civilisation falde, ganske som det gamle Rom.

Winston Churchill, The River War, II, s. 248-50. London 1899HVORFOR  ???

Sådan fungerer muslimske  samfund stadig = med stor indre splid. Hvorfor ??? Det skyldes efter min opfattelse  ( Børneopdragelsen i muslimske hjem ) Kombineret med pligten til at lyve = for at udbrede islams religion = til alle mennesker her på denne jordklode. Der er mange ( muslimer ) der siger = at islam er fredens religion.  De kan jo læse på denne internetside = at der hvor der er et flertal af muslimer = der er muslimer ikke så fredelige

www.forfulgt.dk  Muslimers Sitivation set udefra = af muslimer

Da det normalt kun er ( imamer ) der må fortolke = Koranens indhold = så er det svært for muslimer at overskue udefra hvor ( Koranens Indhold ) tillader = at muslimske samfund kan forbedres ??? Men har muslimer altid været muslimer ??? Da Muhammed døde i år 632 = så har han måske været omkring 60 år da han døde ???  Det betyder efter mit = Kristne regnestykke = at før (  år 570 ) så fandtes der ikke muhamedanere.  Hvad var Muhammeds religiøse tilhængere før år = ( 570 ) ???  Jo - mange af de nuværende muslimers forfædre var = kristne.  Men - så skete der noget - før år 570. Hvad der skete = det ved jeg ikke = så derfor må jeg gætte = og jeg kan jo gætte forkert ???

Rigtige = Kristne = foretrækker = Sandheder = frem for = Løgne= Det gjaldt også for de nuværende Muslimers forfædre - dem der levede før år 570. I år 336 = da ønskede den Katolske  Pave = at erobre al Religion her på Jordkloden. For at opnå dette = så fik han = den Katolske kirke til = at lave en ny bibel = som skulle give Pavedømmet al magt på jordkloden. Denne ny Bibel = som Pavedømmet fik lavet fik navnet = en Koran

Hvordan overtale muslimernes  = kristne forfædre  = før år 570  til at skifte Bibelen ud = ( der som bekendt forkynder Sandheden )= med en = Koran = der som bekendt kræver - at muslimer bruger = ( Løgnen ) = til fremme Islams magt  ???

Det har naturligvis heller ikke været nemt. Men den = Katolske Pave = fik sine Jesuitter til at infiltrere de muslimske forfædres konge-dømmer = og fik langsomt hele det kristne Mellemøstens magtpositioner besat med Jesuitter.

For at kunne forstå = hvordan det kunne lade sig gøre = skal man nok forstå = hvilket løfte en Jesuit giver til Paven. Så jeg gentager lige = Jesuit-eden = engang mere  =

Jesuit-eden

Min søn, du er allerede blevt lært op til at opføre dig som en hykler: At være en katolik blandt katolikker, og være en spion selv blandt dine egne brødre - og ikke tro nogen mennesker, og ikke stole på noget menneske. At være en reformeret blandt de reformerte. At være en hugenott blandt hugenotterne. At være en kalvanist blandt kalvanisterne. Blandt Protestanterne - vær i almindelighed som en af dem!

Tilegn dig deres tiillid

Tilegn deg deres tillid, og forsøg til og med at tale fra deres talerstoler. Fremhold med din naturs fulde heftighed vor hellige religion og Paven. Forneder deg til og med så lavt som at blive jøder blandt jøderne, således du kan være i stand til at samle al den information som kan være til nytte for din orden, som en trofast Pavens soldat. Du er blevet lært op til lumsk at plante sjalusiens og hadets frø mellem stater som før havde fred, og ophidse dem til bloddåd, idet du involverer dem i krig med hinanden, og skaber revolutioner og civile krige internt i samfund - Provinser og land som var selvstændige og fremgangsrige  - og kultiveret med kunst og videnskab - og glæder sig over fredens velsignelser.

MERE INFILTRATION

Tag parti for forkæmperne i hemmelighed - i samråd med med dine andre jesuit-brødre ... som måske er involveret på den anden side - og som måske går imod den side - som du har forbindelse med - således at Kirken til slut kan blive den vindende part - i forholdene som er lagt til rette i fredens forhandlinger - og målet helliger midlet.

GRUNDSKOLEN ER OVERSTÅET

Du er blevet lært op til din opgave som en spion - og samle al statestik - fakta og imformation som det står i din magt at fremskaffe fra alle kilder. At opnå tillid gennem smiger til i Protestanternes familier og kættere af enhver klasse og karakter - ligesom til handelsmænd - bankmænd - advokater og blandt skoler og universiteter - i Parlamentet og lovgivende forsamlinger, hos myndighederne og statsrådene - og være alle ting for alle mennesker - for Pavens sag - hvis tjener du er indtil døden.

NY-OMVENDT BEGYNDER

Som en nybegynder og nyomvendt har du allerede modtaget al fornøden instruktion, og har gjort tjeneste som en medhjælper, skriftsfar og præst, men du har endnu ikke blevet udstyret med alt det - som er nødvendigt for at være en kommandant for de loyales hær i tjenesten for Paven. Du må tjene den tilstrækkelige tid som et redskab og udøver - gennem de ordrer som bliver givet af dine overordnede - for ingen kan befale - som ikke endnu har indviet sit arbejde med blodet fra en kætter - for hvis der ikke bliver udgydt blod - sker der ingen tilgivelse.  Derfor - for at du kan blive skikket til dit arbejde - og for din frelse skal være sikret, så skal du ud over din tidligere lydighedsed til din orden og troskab til Paven repetere efter mig =

DER SVÆRGES

"Jeg  ------------------, nu i nærvær af den Almægtige Gud, den velsignede jomfru Maria, den velsignede - Ærkeengel Mikael - den velsignede døber - ST. Johannes, den Hellige Far - den Overordnede General af Jesu Samfund, grundlagt af ST Ignatius Loyola - under Paul III´s  pontifikat, som har - Jomfruens morsliv - Guds livmor - og ved Jesu herskerstav, at Hans Hellighet - Paven - er Kristi viseregent - og er det sande og eneste hoved for den Katolske Universielle Kirke og Universielle Kirke over hele jorden, og at han i kraft af bindingen og løsningen givet til = Hans Hellighed af min Frelser - Jesus Kristus - og har magt til at agsætte hedenske Konger Prinser Stater Fællesskab og Regeringer, som alle er ulovlige uden hans hellige godkendelse, og at de trygt kan ødelægges.

BESVÆRGELSEN  FORSÆTTER

Jeg lover og erklærer videre - at jeg ikke vil have nogen egen mening eller vilje - eller nogen mental reservation overhovedet - selv ikke som et lig eller et kadaver ( perinde ac cadaver ) men uden at nøle adlyde hver eneste ordre jeg vil modtage fra mine overordnede i hæren til Paven og til Jesus Kristus.

At jeg vil gå til hvilken som helst del af verden, uden at beklage mig - og vil være underdanig i alle ting som bliver mig fortalt .... Jeg lover og erklærer videre at jeg vil - når anledningen byder sig - starte og føre ubamhjertig krig - hemmelig eller åbenlyst - mod alle kættere - Protestanter eller liberale - som jeg er anvist at gøre - for at udslette dem fra jordens overflade - og jeg vil ikke skåne hverken - køn -alder eller tilstand. Jeg vil ødelægge - koge - flå - kvæle og begrave levende disse berygtede kættere  - rive op deres maver og livmoderne til deres kvinder og knuse deres afskyelige race.

BESVÆRGELSEN  FORSÆTTER

Når det samme ikke kan blive gjort åbenlyst - vil jeg i hemmelighed bruge giftkoppen - kvælerstrengen - dolkens stål eller blykulen - uden hensyn til ære - rang - værdighed eller autoritet - til den person eller de personer - uafhængig af deres tilstand i livet - enten offentlig eller privat - når jeg når som helst bliver anvist til at gøre det - af en hvilken som helst agent fra Paven - eller en overordnet af broderskabet af
den hellige tro til Jesu Samfund.

( Finnes nedtegnet i kartoteket i Kongressen ( Congressional Record ) USA, 15 FEBRUAR 1913, s. 3215-6 )

(  Også i << The Engineer Corps of Hell >> af  Edwin A. Sherman.  s. 118, 1883, Library of  Congress Catalog Card # 66-43354 ).Hvordan foregår denne infiltration så her i 2012 af = de Overnationale Institutioner???  Måske du kan blive lidt klogere ved at besøge dette Link ???

www.endtime.net  


  
PAVEDØMMETS TRUSLER = MOD PROTESTANTER  ???

Under Reformationen i Europa = brugte Pavedømmet truslen om død og ødelæggelse.

Luthers Remormations-kampe mod Pavedømmet bør alle danskere læse mere om i denne bog =

DEN STORE STRID =  af  =  ELLEN G WHITE

www.wikipedia.dk  www.Google.dk  www.wikipedia.net

Hej!
Prøv at lave din egen hjemmeside ligesom mig! Det er nemt, og du kan prøve det gratis
ANNONCE