1. FALSK KRISTENDOM
1. FALSK KRISTENDOM www.Kulturpartiet.dk

Præsenteret her 16. juni 2012     www.Kulturkloeften.dk

FALSK KRISTENDOM                   www.DenKorteAvis.dk

www.RadioHolger.dk  www.Sappho.dk www.RadioDua.dk            ER DU DANSKER  ???   HVORDAN VED DU DET  ???
http://www.dendanskeforening.dk/  

                VIL DU FORSVARE = SANDHEDEN = MED DIT LIV ???www.wikipedia.dk    www.Google.dk   www.wikipedia.net  HVAD ER FALSK KRISTENDOM  ??? 

Hvad er falsk Kristendom ???  Det kan være svært at svare på = men efter at være begyndt at læse den bog = som hedder = Den Store Strid = Skrevet af = ELLEN G WHITE = så er jeg begyndt at forstå betydningen af foeskellen mellem det at være Katolik = og det at være Lutheraner = og det at være Protestant. Derfor bliver indholdet af = Danmarks Riges Grundlov af 1953 mere interessant = især Danmarks Grundlovs Paragraf nummer 4. og som kan læses på dette Link =

www.danskkulturdebat.dk 

LUTHERS OPRØR MOD PAVEN

Når Paver gennem tiderne = har brændt kristne på bålet = hvis de ikke underkastede sig måden = Paven = udlagde Kristendommen på = så er det ikke sand Kristendom = fordi der i de 10 bud står = Du må ikke slå ihjel = og når den øverste Katolske myndighed = Paven = siger du skal myrdes og brændes på Bålet = hvis du ikke anerkender vores udlægning af Bibelen = så bliver du brændt på bålet = ja - så er det efter min opfattelse = Falsk Kristendom = som Pavedømmet forkynder.

ROLF SLOT-HENRIKSEN

Nu afdøde = Rolf Slot-Henriksen = der var medstifter og Formand for foreningen = Dansk Kultur = var med til at udforme disse ord =

  "den der ikke vedkender sig sin fortid
forstår ikke sin nutid og har ingen fremtid"

Efter at have læst godt 200 sider i denne bog = Den Store Strid = så begynder jeg så småt at forstå betydningen  af disse ord = som den dybt kristne Præst = Rolf Slot-Henriksen = var med til at formulere - og som kan læses på - Dansk Kulturs - egen hjemmeside = hvor man også kan læse om = det danske folks tidligere = mærkesager og skikke = og meget andet.

Grundlovsforeningen  =  www.danskkultur.dk 

Med mine beskedne 7 års skolegang = så kan jeg måske ikke gentage alle ord = i den korrekte version = men en filolog og Socialdemokrat = Hartvig Frisch = der var medlem af Danmarks Folketing = under Anden Verdenskrig = har udtalt følgende =

ET FOLKS KULTUR = ER DETTE FOLKS DAGLIGE VANER 

Så kan en socialdemokrat = og andre indfødte danskere = så selv tænke over = hvad der er udgangspunktet = for = hvad  der før i tiden = var det danske Folks daglige vaner. Så derfor er det godt at vide = hvad Kristendommen i virkelighede er. Det har = Søren Krarup = den tidligere danske Præst og tidligere Folketingsmand ganske kort fortalt =

KRISTENDOMMEN = er forkyndelse af = SANDHEDEN  

Kristendommen er ikke en religion = der truer med = bål eller brand = eller truer mennesker med sværd i hånd til = at foretrække = SANDHEDEN frem for LØGNENHer finder jeg = efter at have læst godt 200 sider i bogen = Den Store Strid = af = Ellen G. White = at Vatikanets Pave,s krav = om eneret til at forkynde Bibelens Evangelium og Islam forkyndelse af Muhammeds lære = har det til fælles = at hvis du ikke anderkender islams religion = som den rette tro = så skal du myrdes. 

Bogen = DEN STORE STRID af = ELLEN G. WHITE 

Denne bog burde enhver nysgerrig dansker læse. Desværre er Danmarks studerende ikke specielt nysgerrige. Det der er lidt uforståeligt = det er som om mange studerende lever efter denne læresætning = 

LYKKELIG ER DEN UVIDENDE
DER ER UVIDENDE
OM SIN EGEN UVIDENHED

En nysgerrig studerende vil måske forsøge at købe den bog i en boghandel ??? Hvad nu hvis denne bog ikke er til salg - i den nærmeste boghandel = og denne boghandel ikke kan skaffe bogen hjem - hvad gør en studerende så ??? 
Stiller spørgsmål om - hvorfor denne bog ikke kan skaffes hjem i boghandelen ???  Jeg vil gerne gøre opmærksom på = at bogen er udkommet på forskellige sprog i over 70 lande. Hvorfor bør danske studerende gøre et energisk forsøg på at læse denne bog = når nu de studerende - kan forsætte med at være =

LYKKELIG SOM ANDRE UVIDENDE
DER ER UVIDENDE
OM DERES EGEN UVIDENDENHED


Jo - studerende bør overveje at læse denne bog = fordi vi nu lever i en global verden - med globale udfordringer for hele menneskeheden. Hvis studerende ikke interesserer sig for dette emne ( menneskehedens fremtid på jordkloden ) hvem bør så læse denne bog  ??? 


Hvad sagde Jesus om Sandheden = det kan du sandsynligvis læse mere om på dette link =   www.Sandheden.net  

har jeg forstået det rigtigt = så findes der kun =
een Sandhed = der har mange sider = og hvor kun vor = Kristne Gud  = kender hele = Sandheden= fra tidernes begyndelse. 

PAVEN HAR KYSSET = KORANEN 

Så vidt jeg er orienteret = så har Paven Kysset Koranen = hvilket efter min opfattelse = tyder på et åndeligt religiøst fællesskab = mellem det at være muslim og katolik = og det åndelige fællesskab ser jeg =  som = som eneretten til at forkynde de to religioner ovenfra = med dødstrusler = hvis du ikke underkaster dig deres udlægning af deres religioner. Min vurdering kan naturligvis være forkert
. Hvad er din vurdering ???  Selvfølgelig bør det være naturligt = selv at analysere = om det er rigtigt = at Paven har kysset Koranen ???

MIN ERFARING = ONDSKAB KOMMER OVENFRA 

Min erfaring = her nede fra bunden af samfundet - hvor jeg hører hjemme = så kommer ondskab oven fra = gennem lovgivning = der på snedig vis giver = Løgnens Religioner = fortrinsret = over for den kristne Forkyndelse af =
Sandheden. 

FORTIDENS = KRISTNE JURISTER  

Det er min opfattelse = at fortidens ( Kristne Jurister ) for at beskytte det ( Danske Folk ) folk og kommende slægter imod = Pavedømmets eneret på udlægning af
= Kristendommen = har indført Paragraf 4. i den danske lovgivning. 

 § 4
Den evangelisk-lutherske kirke er den danske folkekirke og understøttes som sådan af staten. 

Det bemærkelsesværdige ved Paragraf 4. i Danmarks Grundlov = der er efter min opfattelse = at = Paragraf 4. ikke forhindrer andre religioner i at udøve den tro - som deres Religion står for. Det at vælge Kristendommen og dens forkyndelse af = Sandheden = bliver derfor et spørgsmål = om et personligt tilvalg eller fravalg. Det er min vurdering. Hvad er din vurdering ???HVAD ER EN FALSK RELIGION  ???

En falsk religion = er en religion = der er nødt til at bruge magt = med trusler om = bål og brand = eller med trusler med sværdet i håndet = at true sig til magten = over for sine egne tilhængere = således at de religiøse magthavere = kan udlægge de religiøse tekster til deres egen fordel og deres egne interesser. Derfor er det også interessant = hvad Robert Spencer har at sige om islam 


I forbindelse med islam = så er det meget lidt = som de danske medier = har fortalt om koranens religiøse budskaber. Derfor kan det være interessant for Danmarks vælgere at kende noget mere til = hvad Koranen indeholder. Det kan Danmarks befolkning så oplyse sig selv om = ved at besøge dette internet Leksikon = om Koranens indhold = 

www.islam-info.dk  et internet-leksikon om Koranens indhold.

www.islam-info.dk     Koranen      artikeldatabase.

Desuden må det være interessant = for Danmarks befolkning at vide = hvad der står i Koranen under disse overskrifter =

Besøg evt. - teksterne under disse overskrifter.

KVINDER  Her findes ( Sura 33.59 ) og ( Sura 24.13 )
KOLONIALISME
REN UREN
TØRKLÆDE
TAQIYA = islams lovlige forviringsløgn.
TØRKLÆDER
VANTRO
STENING
JIHAD  = at udbrede islam med vold-om nødvendigt.
APOSTAT
APOSTASI
ÆGTESKAB
BØRNEOPDRAGELSE I MUSLIMSKE HJEM

Det bør i denne sammenhæng oplyses = at islam også bruger ( Taqiya Taqija ) som redskab til at forkynde islams religiøse budskaber. Den mest udbredte løgn ( der efter min opfattelse ) bruges af muslimer = det er = at
islam er fredens religion. Når muslimer siger det = så er det fordi = de selv tror på det = fordi = det er = hvad de får at vide af deres imamer. Alle Sandheder skjuler islams imamer over for muslimerne = således = at muslimerne forbliver i uvidenhedens mørke = når det gælder konsekvenserne islams religion = også over deres egne begrænsninger af = selv at kunne leve et liv i frihed. Men hvad har = Sam Solomon = at sige om islam og Kristendommen  =

Sam Solomon    

Sam Solomon = er medforfatter til denne bog =MOSKEEN       =  ( af Sam Solomon og Elyias Alamaqdisi  )
og dens rolle i samfundet
Udgivet i 2008    
Denne udgave findes på Dansk.

www.wikipedia.net    http://www.google.dk/    http://www.islam-info.dk/ Religion har stor indflydelse på = hvordan et samfund fungerer internt = og Winston Churchills iagtagelser af hvordan islams samfund fungerer lyder således =

WINSTON CHURCHILL  =   OM ISLAM

Hvor frygtelige er ikke de forbandelser, som muhamedanismen lægger på sine tilhængere. Bortset fra det fanatiske vanvid, som er lige så farligt i et menneske som galskab i en hund, er der denne angstfyldte, fatalistiske apati. Virkningen er tydelig i mange lande. Uforudseende, sløsede vaner, sjuskede landbrugsmetoder, træge handelsmetoder og usikkerhed omkring ejendomsret, det er tilstanden overalt, hvor Profetens tilhængere regerer eller lever. En fornedrende sanselighed berøver dette liv dets ynde og det næste liv dets værdighed og urørlighed. Det faktum, at enhver kvinde i islamisk lov må tilhøre en mand som hans absolutte ejendom enten som barn, hustru eller konkubine forsinker den endelige udryddelse af slaveriet, indtil den islamiske tro er ophørt med at have magt mellem mennesker. () Der findes ingen stærkere bagstræberisk bevægelse i verden () var det ikke, fordi kristenheden er beskyttet af videnskabens stærke arme - den samme videnskab, som den forgæves har bekæmpet - kunne den moderne europæiske civilisation falde, ganske som det gamle Rom.

Winston Churchill, The River War, II, s. 248-50. London 1899

Hvis jeg husker rigtigt = så har = min kristne Guds sønJesus = sagt følgende = 

Den = der griber til sværdet = skal omkomme ved sværdet. Hvordan er det så at være = Kristen = i muslimske lande ???

Det kan du læse mere om på dette link = www.forfulgt.dk Johannes Evangeliet  KAPITEL 1.   VERS 1

Ordet

I begyndelsen var Ordet, og Ordet var hos Gud, og Ordet var Gud. ! Han var i begyndelsen hos Gud. ! Alt blev til ved ham, og uden ham blev intet til af det, som er.  Citat slut.Da Kristendommen er forkyndelse af = Sandheden = så anser jeg hovedformålet med = Ordet = det er at forkynde = Sandheder = også om =

Politik
kultur
lovgivning
Økonomi
militæret
religion
Medie strategi og
Medie-Censur. 

Så her har Medierne mulighed for = at skrive nogle Sandheder om de forskellige religioner - og sammenligne hvordan de fungerer inden for disse områder. Mere om = New World Order: Varer over 60 minutter.
http://www.youtube.com/watch?v=VebOTc-7shUINDSKUDT BEMÆRKNING = HAR PAVEN KYSSET KORANEN  ???

ER DET NU OGSÅ KORREKT  ???SET PÅ TV = ER DET NU OGSÅ KORREKT  ???

George Bush = udtalte medens han endnu var Præsident i USA 

Enten er i med os = eller i er med terroristerne.

 SÅ HVEM ER = OS  ???   JA = HVEM ER OS ???  

Når = George Bush = dengang sagde = ( enten er i med os ) eller ( i er med terroristerne  )  Så er det interessant at vide = hvem er os  ??? = så er det også ganske interessant at vide = om han talte som repræsentant for hele = USAs Befolkning = eller om det han sagde  var som repræsentant  for den =  Kult = som han er medlem af = som kaldes for = Skull and Bones = ??? - - -  ??? Order of Death       Er dette falsk Kristendom  ???George Bush 
=  har også sagt følgende på = TV =  hvis jeg husker rigtigt = mens der stod en muslim ved hans side =

ISLAM ER FRED = ISLAM ER EN RELIGION AF FRED 

Måske faldt ordene ikke helt på denne måde = men jeg føler mig sikkert på  = at jeg har set denne udtalelse = også på = TV = men jeg kan jo have husket forkert  ???Hvornår var det første møde  ???  

BOHEMIAN GROVE EXPOSED!www.wikipedia.dk  www.Google.dk  www.wikipedia.netHVIS PAVEN HAR KYSSET = KORANEN 

Hvis Paven har kysset Koranen = hvis det altså er rigtigt = kan det = PAVEN = står for = så være = falsk Kristendom???


www.islam-info.dk     Koranen      artikeldatabase.

www.islam-info.dk  et internet-leksikon om Koranens indhold.

Besøg evt. - teksterne under disse overskrifter.

KVINDER  Her findes ( Sura 33.59 ) og ( Sura 24.13 )
KOLONIALISME
REN UREN
TØRKLÆDE
TAQIYA = islams lovlige forviringsløgn.
TØRKLÆDER
VANTRO
STENING
JIHAD  = at udbrede islam med vold-om nødvendigt.
APOSTAT
APOSTASI
ÆGTESKAB
BØRNEOPDRAGELSE I MUSLIMSKE HJEM

Her bør tilføjes - at Koranen ikke indeholder ( DE 10 BUD
)
Her bør tilføjes - Koranen betragter de kristne som vantro
Ja alle - der ikke er muslimer - anser Koranen for vantro.

Islam bruger løgnen ( Taqiya-Taqija ) som religiøst arbejdsredskab.

Min bemærkning = En religion der bruger løgnen - ( Taqiya ) som religiøst arbejdsredskab - opfatter jeg således =

KORANEN RUMMER  =  RELIGIØST SET ET LØGNENS EVANGELIUM

MVH.  Poul Leo Nielsen  alias   Saxo-Poul. 


 
Hej!
Prøv at lave din egen hjemmeside ligesom mig! Det er nemt, og du kan prøve det gratis
ANNONCE