2. FALSK KRISTENDOM
2. FALSK KRISTENDOM www.Kulturpartiet.dk

Præsenteret her 17. Juni 2012      www.Kulturkloeften.dk

FINDES DER FALSK KRISTENDOM 
www.DenKorteAvis.dk

www.RadioHolger.dk  www.Sappho.dk  www.RadioDua.dk            ER DU DANSKER  ???  HVORDAN VED DU DET  ???
http://www.dendanskeforening.dk/ 

              VIL DU FORSVARE = SANDHEDEN = MED DIT = LIV ???www.wikipedia.dk  www.Google.dk  www.wikipedia.net 

         www.Medie1.dk    www.Monokultur.dk   www.islam-info.dkFINDES DER  =  FALSK KRISTENDOM  ???

MIT SVAR ER  = NEJ = DET GØR DER IKKE.

Men der findes = FALSKE PROFETER  = og der findes = FALSKE INSTITUTIONER = der ønsker at score Profit = på den sande lære = der kommer til udtryk i Bibelen. Så hvordan kan man bedømme = om en Kristen Institution = er en = FALSK = Institution ???  Hvordan kan man nu bedømme = om Paven og Vatikanet bruger = BIBELEN = til at opnå = ØKONOMISKE FORDELE  og kontrol med menneskenes sjæle = ved at udlægge Evangeliet = på sin egen fordelagtige måde  ???

HVORDAN FUNGERER = VATIKANSTATEN ???

Hvordan fungerer Vatikan-staten = med de = 2 Paver = Den hvide Pave = Der er Pavedømmets ansigt = ud af til = i Forhold til den såkaldt = Sorte Pave = der er Chef for den = Hvide Paves = Efterretningsvæsen ??? DEN STORE STRID

Hvis du ønsker mere indsigt i = Luthers kamp = og andres kamp imod Pavedømmet = så kan du =oplyse dig selv= ved at læse bogen = der bærer Titlen = Den STORE Strid = skrevet af = ELLEN G. WHITE.Effata - Ellen G White

Find selv flere oplysninger på = www.Google.dk  

Tyranner dør = ideologier består.

 Brug ikke det udenlanske ord ideal. Vi har jo det gode norske ord løgn.
Henrik Ibsen(1828-1906)
  

 • HVAD KAN DER FORTÆLLES OM = PAVEDØMMET  ???

  Hvad kan der fortælles om = Pavedømmets indre struktur = og det budskab = som Pavedømmet udlægger for de troende Katolikker ???  Jeg er snublet over disse oplysninger = som jeg finder yderst interessante.  De begynder således  = i min danske fortolkning =

  Jesuit-eden

  Min søn, du er allerede blevt lært op til at opføre dig som en hykler: At være en katolik blandt katolikker, og være en spion selv blandt dine egne brødre - og ikke tro nogen mennesker, og ikke stole på noget menneske. At være en reformeret blandt de reformerte. At være en hugenott blandt hugenotterne. At være en kalvanist blandt kalvanisterne. Blandt Protestanterne - vær i almindelighed som en af dem!

  Tilegn dig deres tiillid

  Tilegn deg deres tillid, og forsøg til og med at tale fra deres talerstoler. Fremhold med din naturs fulde heftighed vor hellige religion og Paven. Forneder deg til og med så lavt som at blive jøder blandt jøderne, således du kan være i stand til at samle al den information som kan være til nytte for din orden, som en trofast Pavens soldat. Du er blevet lært op til lumsk at plante sjalusiens og hadets frø mellem stater som før havde fred, og ophidse dem til bloddåd, idet du involverer dem i krig med hinanden, og skaber revolutioner og civile krige internt i samfund - Provinser og land som var selvstændige og fremgangsrige  - og kultiveret med kunst og videnskab - og glæder sig over fredens velsignelser.

  MERE INFILTRATION

  Tag parti for forkæmperne i hemmelighed - i samråd med med dine andre jesuit-brødre ... som måske er involveret på den anden side - og som måske går imod den side - som du har forbindelse med - således at Kirken til slut kan blive den vindende part - i forholdene som er lagt til rette i fredens forhandlinger - og målet helliger midlet.

  GRUNDSKOLEN ER OVERSTÅET

  Du er blevet lært op til din opgave som en spion - og samle al statestik - fakta og imformation som det står i din magt at fremskaffe fra alle kilder. At opnå tillid gennem smiger til i Protestanternes familier og kættere af enhver klasse og karakter - ligesom til handelsmænd - bankmænd - advokater og blandt skoler og universiteter - i Parlamentet og lovgivende forsamlinger, hos myndighederne og statsrådene - og være alle ting for alle mennesker - for Pavens sag - hvis tjener du er indtil døden.

  NY-OMVENDT BEGYNDER

  Som en nybegynder og nyomvendt har du allerede modtaget al fornøden instruktion, og har gjort tjeneste som en medhjælper, skriftsfar og præst, men du har endnu ikke blevet udstyret med alt det - som er nødvendigt for at være en kommandant for de loyales hær i tjenesten for Paven. Du må tjene den tilstrækkelige tid som et redskab og udøver - gennem de ordrer som bliver givet af dine overordnede - for ingen kan befale - som ikke endnu har indviet sit arbejde med blodet fra en kætter - for hvis der ikke bliver udgydt blod - sker der ingen tilgivelse.  Derfor - for at du kan blive skikket til dit arbejde - og for din frelse skal være sikret, så skal du ud over din tidligere lydighedsed til din orden og troskab til Paven repetere efter mig =

  DER SVÆRGES

  "Jeg  ------------------, nu i nærvær af den Almægtige Gud, den velsignede jomfru Maria, den velsignede - Ærkeengel Mikael - den velsignede døber - ST. Johannes, den Hellige Far - den Overordnede General af Jesu Samfund, grundlagt af ST Ignatius Loyola - under Paul III´s  pontifikat, som har - Jomfruens morsliv - Guds livmor - og ved Jesu herskerstav, at Hans Hellighet - Paven - er Kristi viseregent - og er det sande og eneste hoved for den Katolske Universielle Kirke og Universielle Kirke over hele jorden, og at han i kraft af bindingen og løsningen givet til = Hans Hellighed af min Frelser - Jesus Kristus - og har magt til at agsætte hedenske Konger Prinser Stater Fællesskab og Regeringer, som alle er ulovlige uden hans hellige godkendelse, og at de trygt kan ødelægges.

  BESVÆRGELSEN  FORSÆTTER

  Jeg lover og erklærer videre - at jeg ikke vil have nogen egen mening eller vilje - eller nogen mental reservation overhovedet - selv ikke som et lig eller et kadaver ( perinde ac cadaver ) men uden at nøle adlyde hver eneste ordre jeg vil modtage fra mine overordnede i hæren til Paven og til Jesus Kristus.

  At jeg vil gå til hvilken som helst del af verden, uden at beklage mig - og vil være underdanig i alle ting som bliver mig fortalt .... Jeg lover og erklærer videre at jeg vil - når anledningen byder sig - starte og føre ubamhjertig krig - hemmelig eller åbenlyst - mod alle kættere - Protestanter eller liberale - som jeg er anvist at gøre - for at udslette dem fra jordens overflade - og jeg vil ikke skåne hverken - køn -alder eller tilstand. Jeg vil ødelægge - koge - flå - kvæle og begrave levende disse berygtede kættere  - rive op deres maver og livmoderne til deres kvinder og knuse deres afskyelige race.

  BESVÆRGELSEN  FORSÆTTER

  Når det samme ikke kan blive gjort åbenlyst - vil jeg i hemmelighed bruge giftkoppen - kvælerstrengen - dolkens stål eller blykulen - uden hensyn til ære - rang - værdighed eller autoritet - til den person eller de personer - uafhængig af deres tilstand i livet - enten offentlig eller privat - når jeg når som helst bliver anvist til at gøre det - af en hvilken som helst agent fra Paven - eller en overordnet af broderskabet af
  den hellige tro til Jesu Samfund.

  ( Finnes nedtegnet i kartoteket i Kongressen ( Congressional Record ) USA, 15 FEBRUAR 1913, s. 3215-6 )

  (  Også i << The Engineer Corps of Hell >> af  Edwin A. Sherman.  s. 118, 1883, Library of  Congress Catalog Card # 66-43354 ).  TID TIL = EFTERTANKE

  Nu er det tid til lidt eftertanke. Nu findes der jo ( DE 10 BUD som Pavedømmet mener = er deres opgave at udlægge for hele Jordklodens befolkning.  Hvordan lyder ( DE 10 BUD )???

  Luthers Katekismus = Ved C.F.Balslev =  DE 10 BUD
  Gyldendalske Boghandel = København 1925

  Sådan lyder = Guds Lov = ifølge min Katekismus =

  1. Du må ikke have andre guder.
  2. Du må ikke misbruge Herren din Guds navn.
  3. Kom Hviledagen i Hu, at du holder den hellig.
  4. Ær din Fader og Moder.
  5. Du må ikke slå ihjel.
  6. Du maa ikke bedrive Hor.
  7. Du må ikke sjæle.
  8. Du må ikke sige falsk Vidnesbyrd imod din næste.
  9. Du må ikke begære din Næstes Hus
  10. Du må ikke begære din Næstes Hustru, Svend, Pige, Kvæg eller noget, som hører din Næste til.


  Det er så det = Katolske Pavedømme = der forkynder

 • = Guds Lov =her i 2012. Når jeg kikker lidt nærmere på den måde = som Pavedømmets hemmelige hær = personligt skal underkaste sig Pavens overherredømme = så er min vurdering den = at det harmonerer dårligt med ( DE 10 BUD ) og finder vejen til = Gud = spærret af Paven. Det er min vurdering. Hvad er din Vurdering  ???  Hvor langt tilbage i tiden = kan Vatikanets magt spores ???

  Guds udvalgte folk Jøderne = holdt i begyndelsen deres hviledag om lørdagen. På et kirkemøde i (  Laodikea år 336 e.Kr. ) blev sabbatten flyttet fra = lørdag til søndag. Det betyder at Pavedømmet allerede havde så stor magt blandt Kristne i år 336 = at dette var muligt.  HVAD SKER DER I = NORGE  ???

  Jo = de har fået en = Katolsk Leder = i Norges Kristne Råd. Så vidt jeg er orienteret = så er Norges kristne = Protestanter og Lutheranere = der normalt ikke ønsker en = Pave = som en mellemmand til = at fortolke Bibelens Evangelium = da Nordmænd selv kan læse. Nu har Norges Kristne råd fået en = Katolsk Leder = Else-Britt Nielsen = der trådte ind i Klosterlivet i 1971 = gav sit første løfte til i 1975 - og det evige løfte til Vatikanstaten i 1978.

  Hvad kan historisk set konstateres i Danmark i år 2012  ???

  Vi har haft flere Regeringschefer her i Danmark = der har deltaget i de Bilderbergmøder - der har fundet sted siden 1954.

  www.bilderberggruppen.dk    

  Daniel Estulin's “Den sande fortælling om Bilderberg-gruppen  I Danmark har vi en = Kirkeminister = som er = Hedning.

  I
  Danmark har vi en tidligere ( Kaos-Pilot ) som = Kulturminister.

  Er det et angreb på = Danmarks Grundlov = og  Paragraf 4. = der er i fuld gang her i Danmark ??? Du kan læse hvad Paragraf 4.  indeholder på dette link = www.danskkulturdebat.dk 
   
  ET FOLKS KULTUR = ER ET FOLKS DAGLIGE VANER

  Kan et folks daglige vaner = ændres ved at at institutioner infiltreres ovenfra = gennem regler - love - og andre mystiske tiltag = af ledere og Politikere = hvis de laver lovene = og reglerne i de = 27 National-stater = der er medlemmer af = EU ???  Min erfaring her nede fra bunden af samfundet = hvor jeg hører hjemme = der er det min erfaring = at ondskab kommer oven fra = med hjælp af lovgivning = inspireret udefra af = Overnationale Institutioner.  1. maj 1776 grundlagde Adam Weishauph  Illuminati  broderskabet.

  Illuminati-ordenen var et hemmeligt selskab stiftet 1. maj1776 i Ingolstadt i Bayern i Tyskland af den tidligere frimurerAdam Weishaupt.

  Efter at have set = Jesuit eden = så opstår dette spørgsmål i min hjerne = har =
  Adam Weishauph = eventuelt været = Jesuit = og har måske som sådan fået ordre til = at udforme "Zions Vises Protokoller" = af den daværende Pave = der levede omkring 1776. Som bekendt = så skal medlemmerne af = Illuminati = afgive et løfte = til Frimurer-ordenen Illuminati = som lyder noget i denne retning =

  evig tavshed og ubrydelig troskab og adlydelse af de højerestående medlemmer og ordenens statutter.

  og det minder i høj grad om det troskabsløfte = som en = Jesuit = skal afgive til Paven = og derfor dette spørgsmål =

  Var det Pavedømmet i Rom = der der gav ordre til = Adam Weishauph = om at skrive en Erobringsplan = om hvordan Europas 27 National-Staters Lovgivnings-apparater kunne erobres ved hjælp af en Krigslist = der splittede Europas Kristne = ved hjælp af indre splid = og indre krige = således at Vatikan-staten kunne generobre sin tidligere magt over de kristne = i de Protestantiske Nationalstater ???  Illuminati  betyder = flertydig = hvilket i sig selv inviterer til flere spørgsmål. Illuminati  har også dette ordsprog = Orden ud af Kaos = og da = Adam Weishauph = har skrevet drejebogen = hvor Demokrati skulle være facaden = for de Politiske Partier = som han udtænkte ud fra formålet om = at få overtaget magten i de resterende Nationalstater = ved = stille erobring = ved = at få indsat sine folk som Partiledere = i de Protestantiske lande = der endnu ikke var under Pavens Kontrol = sådan som USA var det efter 1776 = og Frankrig efter Revolutionen i 1789.


  Det ser ud til = at = Nationalstater kan erobres ved hjælp af det system = som = Daniel Estulin = kalder det = Metodologiske System = og som han forklarer på denne måde = hvis jeg ellers har forstået det rigtigt =

  Du får indsat en Person som du stoler på = øverst i organisationen = og derefter Kontrollerer du denne organisation oven fra.


  www.wikipedia.dk  www.Google.dk  www.wikipedia.net 

 • Voltaire og  Oplysningstidens filosoffers tanker var måske for de flestes filosoffers vedkommende  = at al Kristendom var ondskab = og skulle udryddes en gang for alle = uden at skelne mellem den Katolske Kristendom og den Protestantiske Kristendom. Sådan noget er jo svært at gennemskue = når man kun har 7 års skolegang. Heldigvis har mit fædreland = vildt begavede akademikere = der ved hvad der skal gøres = men hvis vores Partiledere i Danmark = i de seks gamle Partier = er medlemmer af = Frimurer-loger = og har aflagt et løfte til en = Frimurer-loge = så er det logisk = at de ikke kan lytte til alle de gode råd = som disse oplyste og velmenende danske akademikere =  har forsøgt at give videre til Partiformændene i disse gamle Politiske Partier her i National-staten = Danmark

  Forsiden: Venstre
  Konservative Folkeparti
  SF - Socialistisk Folkeparti
  Radikale - Tag ansvar.
  Socialdemokraterne
  Liberal Alliance

  Forskellen på Katolsk magt  og  Protestanterne er = at Vatikanet Centraliserer al magt til = een Person = Paven = medens vi Protestanter har = decentraliseret adgangen til = Guds ord = ved at placere Kirker rundt om i hele Danmark.

  Kristendommen er forkyndelse af sandheden, men sandheden kan der ikke stemmes om. Den kan kun adlydes.  JESUS = HAR SAGT= JEG ER = SANDHEDEN og VEJEN og LIVET

           

  DER FINDES OVER 2000 KIRKER I DANMARK

  Det betyder efter min opfattelse = at det danske folk har en = Kristen Protestantisk Kulturarv. Tilkæmpet af Luther. Luther tilkæmpede = FRIHED gennem SANDHED = for alle Protestanter i de Europæiske Nationalstater. For at forstå hvad denne kamp har koster = så burde alle = Protestanter = læse denne bog  = Den Store Strid  af  Ellen G.White.


 • Kirker i Danmark - en billeddatabase


  På dette link - kan du besøge de fleste - af de godt 2000 kirker - der findes rundt omkring i dit fædreland - Danmark og beundre hvad =  dine danske forfædre har præsteret. 

   
      


   På denne måde kunne = Guds Ord = komme ud til hele = Det Danske Folk. Bogen = Den Store Strid = er oversat til mere 70 sprog - og er spredt over hele verden. Det bør bemærkes = at der nu også findes en udgave af denne bog = skrevet på dansk.
  Dette bør også bemærkes af alle = EU = tilhængere. Europas = Kristne Kulturarv = den er ikke nævnt i = Lissabon-Traktaten.  I Politik sker intet tilfældigt. Det er sagt af USAs tidligere Præsident Roosevelt  =  en af dem.  Besøg evt. www.forfulgt.dk  og www.PrisonPlanet.dk 

 • Guds udvalgte folk Jøderne = holdt i begyndelsen deres hviledag om lørdagen. På et kirkemøde i (  Laodikea år 336 e.Kr. ) blev sabbatten flyttet fra = lørdag til søndag. Det betyder at Pavedømmet allerede havde så stor magt blandt Kristne i år 336 = at dette var muligt.

  Det betyder tidsmæssigt = årstalsmæssigt set = at det har været muligt for = Pavedømmet i Rom = at kunne igangsætte den religion = der kaldes for islam = af en eller flere af = Jesuitterne. Det - som kendetegner de Religioner = der forkynder med Sværdets magt = det er = efter min opfattelse = at de prædiker deres religion for = unge ubebæstede sjæle = der på den måde holdes i uvidenhed = og derfor ganske naturligt tror på det = som forkyndes af imamerne. Besøg eventuelt dette - internet-Leksikon - om Koranens indhold = under overskriften = ( Børneopdragelsen i muslimske hjem ) 

  www.islam-info.dk  se også under = Taqiya = Taqija

  Som den Kommunistiske Formand Mao = engang har sagt =

  Der er ligegyldig hvilken farve Katten har = bare den fanger mus.

  Hvad kan den tidligere muslim  

  SamSolomon   sige ???  Det er også muligt at = Muhammed = aldrig har eksisteret.  Tidsmæssigt er det muligt = at det er Romerkirken = der har udtænkt Koncepten = ideologien islam. Som Kristen så er det naturligt at mene = at det er = Satan Selv = der står bag = Vatikanets magt = og islams Religion. 

  Som = Sam Solomon = gør opmærksom på = så er der stram påklædnings-diciplin i islam = der er strammere end den diciplin jeg var udsat for = da jeg her i Danmark aftjente mine 16 måneders værnepligt. 

  Da = MONTGOMMERY = over befalingen i Afrika = strammede han straks påklædnings-diplinen = da han kæmpede mod Hitlers General = ROMMEL. Islams mødoms-kontrol giver også en indre diciplin - ved hjælp af familiernes samlede ære står på spil = hvis pigen ikke er = Jomfru = på bryllupsnatten = hvilket gør islam til en ( Stand bye hær ) der kan vente på ordrer fra en militær-Kommando i flere hundrede år. Så det åbner en mulighed for = at det var Romer-kirken = der startede det =  Muslimske Broderskab i 1928. Militære chefer er ligeglade med = at der skal ofres soldater = for at opnå den militære målsætning = som i islam lyder således = 

  Al religion skal tilhøre islam. 

  Nå - det er noget fremtidens historikere må analysere nærmere. Det første offer i en krig = det er som bekendt = Sandheden = og = Sandheden = udelukkes på forhånd i Islam = hvilket = Taqiya - Taqija = efter min opfattelse klart beviser. Så spørgsmålet er = om ikke islam i virkeligheden = er en hær = der er forklædt som religion ??? 

  KRIGSKUNSTEN af Sun Tzu 

  På side 25  = Sun Tzu sagde 

  Det koster tredive kilo sølv om dagen - at sende tusind lette stridsvogne og tusind tunge stridsvogne i felten som støtte for 100.000 brynjeklædte soldater, med forsyninger nok til at føre dem tusind li.   Citat slut. Hvis man kan få fjenden til = at betale udgifterne til denne krigsførelse = gennem fjendens egen godheds-Politik = så er det også en ganske smart form for krigsførelse. 

  Hvis man kan få fjenden til at bygge kaserner = i form af Boligselskaber = så er det også en økonomisk besparelse. Hvis man fører krig over en længere årrække = så er det også smart = at kunne få fjenden til = at myrde sine egne landsmænd = inden de er født = så er det også en smart krigsførelse. Fra 1971 = da = Censur Paragraf 266b = blev indført = er der sandsynligvis født omkring 400.000 aborter her i Danmark. Jo - velkommen til verden her i Danmark. 

  Denne advarsel til det  Danske Folk  som er fra 1975 lyder således = 

  “Der går en linje fra bestræbelserne på at mindske det danske fødselstal mest muligt ved hjælp af piller, aborter m.v., over forsøget på at ødelægge dansk ungdom med narkotika og videre over indkaldelsen af titusinder af asiater og andre for os vildfremmede folkeelementer, til et snigende halvt hemmeligt arbejde her i folketinget på at gøre det lettere at opnå dansk indfødsret. Formålet er at skabe grundlag for en fuldstændig omstyrtelse af det danske samfund og rive dets rødder i den historiske fortid over.” 

  Hele advarslen kan læses på =www.sagenskerne.dk  under overskriften = PLAN 1975 

  Besøg evt. også =  http://www.spydet.blogspot.com/  Hvem befaler over = NATO ???  Verdens banker måske ???

  jugoslavernes historie

  Men sandsynligvis skal = NATO,s soldater = udskiftes med en privat hær = Kaldet = FEMA= der skal aflægge en privat ed til = de store banker = som måske lyder noget i denne retning =

  evig tavshed og ubrydelig troskab og adlydelse af de højerestående officerers ordrer.

  HVAD ER = DANMARKS RØDDER = TIL DEN HISTORISKE FORTID.

  Jo - Danmarks Konge Harald Blåtand = indgik en pagt med = Gud = om at indføre Kristendommen i Danmark = og derfor fik han opstillet denne Runesten = som et bevis på = at han gjorde Danerne = Kristne. Denne pagt har varet over 1000 år nu = så Danmark har været en Kristen Nationalstat i over 1000 år. Så rødderne til vor Kristne fortid er næsten revet over.

  www.fortidensJelling.dk  

  Danmark Folkekirke = er efterhånden forvandlet til en bøsseklub. Hvem kan have interesse i det. Måske de personer der styrer den globale Politik ???  Jeg kan præsentere disse Personer på dette Link = 

  Order of Death  Lad mig sige det som det er = jeg er ikke bibelkyndig = men de danskere der ønsker at melde sig ud af Folkekirken - nu - og opstarte nye menigheder - der har måske mulighed for = at holde et menighedsmøde i et af de 1000 overnatnings-steder der findes rundt om i Danmark. Og når der alligevel er forandringer i luften = så er der også mulighed for = at holde lørdagen som den hellige hviledag i stedet for om søndagen. Det var jo trods alt lørdagen der var sabbatdagen - der var helligdag - inden Pavedømmet i år = 336 = besluttede på et kirkemøde i Laodikea at i fremtiden skulle sabbatten holdes om søndagen - og ikke om lørdagen. Det er måske en overvejelse værd ???  Guds natur = kan måske blive rammen om en god Gudstjeneste???

  Mark Steyn on Danish TV:
  European elites drew wrong conclusion after WWII

  http://www.youtube.com/watch?v=T463qFGsans  www.fortidensJelling.dk 

  Danskernes daværende konge = HARALD BLÅTAND = satte en Runesten for godt 1000 år siden = som et mindesmærke for = at han gjorde = Danerne kristne. Denne skik = med at sætte en runesten = eller flere = er åbenbart ikke gået helt af mode. Nu findes der også = Runestene i Georgia - Besøg evt =  http://www.guidestones.us/   og se = Videoen.


    •  
  Hej!
  Prøv at lave din egen hjemmeside ligesom mig! Det er nemt, og du kan prøve det gratis
  ANNONCE