43 PRÆSTER
43 PRÆSTER www.kulturpartiet.dk


Præsenteret her  19. juni 2012    www.Kulturkloeften.dk

NYT OM DANMARKS KIRKE PÅ =   www.RadioHolger.dk  

Hvad er de = 43 Præsters = budskab ???

www.Monokultur.dk  www.Sappho.dk  www.Medie1.dk              ER DU DANSKER 
???  HVORDAN VED DU DET  ???
http://www.dendanskeforening.dk/ 

              VIL DU FORSVARE = SANDHEDEN = MED DIT = LIV ???FORRÆDERIET MOD  FOLKET  www.RadioHolger.dk 

FORRÆDERIET MOD =  DANMARKS KRISTNE  ???www.wikipedia.dk  www.Google.dk  www.wikipedia.netSom bekendt = så er der nu besluttet af 8 Biskopper = ud af 10 Biskopper = at indføre et vielses-ritual for Danske Bøsser i Danmarks Folkekirke.

Hvilket forlig kan = 43 Præster = foreslå = hvis de ønsker at undgå = at den danske Folkekirke Sprænges. Det er måske en umulig opgave = men hvis forslaget skal gøres = så har jeg dette forslag = med min begrundelse.  Men først begrundelsen.


MIN VURDERING =

Den = DANSKE FOLKEKIRKE = er blevet en = Bøsseklub = gennem en Politisk ordre = som kommer fra højeste Politiske sted på Jordkloden = der arbejder for en ny Verdensorden. Dem - der arbejder for denne nye Verdensorden = er tilsyneladende medlemmer af en ( Overnational Bøsseklub ) der samtidig er dyrkere af en = ( Satan-Kult ) Lyt med her.
 • Dette er så min vurdering.  Hvad er din vurdering  ???

  Er = FRIHED LIGHED og BRODERSKAB

  Et Politisk Kampråb for = Hedninger = eller

  Er det et Politisk Kampråb for et broderskab af = Bøsser ??? 

  The Forbidden Book - History of the English Bible (1 of 7) - YouTube

  www.youtube.com/watch?v=uRNOW-xVzHU17. jan 2010 - 9 min. - Uploadet af Anastasis300
  http://www.amazon.com/gp/product/B000E9X36U?ie=UTF8&tag=fratnoth-20&l... DISCOVER THE ...

 •  
 • LØRDAGS-GUDSTJENESTE for RIGTIGE FAMILIER med BØRN

  Hvis jeg fremover går i kirke om = Søndagen = så kan folk jo tro = at jeg er bøsse = eller ønsker at gå i kirke om søndagen = for at vise = at jeg er en = Politisk Korrekt = kirkegænger. For ikke at komme under den form for mistanke = så har jeg dette forslag til de = 43 Præster = Forslaget lyder således =

  Der bliver lavet en speciel = Gudstjeneste = som holdes om Lørdagen = hvor de = kristne bøsser = forhåbentlig undlader at dukke frem = for ikke at provokere de kristne = der ønsker en Kirkegang baseret på Evangeliet = og ikke ud fra en flertalsbeslutning = baseret på en form for = Demokratisk Konsensus.  www.Sappho.dk  
   

 • Efter at Gud er erklæret død, er vi ikke blevet irreligiøse. Vi er bare begyndt at tro på andre religioner båret af dogmer, der er langt mere tyranniske end Bibelens Gud, skriver Melanie Phillips.  DANMARKS FOLKEKIRKE = NU EN BØSSEKLUB

  Hvem har gjort = Danmarks Folkekirke = til en bøsseklub ???

  Ved Profetens Skæg

  Klik på tegningen
  for at se en større version

  Besøg eventuelt = 
  www.Sappho.dk  

  DET GLOBALE RELIGIØSE = KONSENSUS PROJEKT = SÅ ALLE RELIGIONER GLOBALT = KONTROLERES  OVENFRA.


  Ikke alle forstår hvilken sammensværgelse de er en del af = med global undertrykkelse ???  Måske kan i nå at skifte side = inden tidens ende.  

 • www.endtime.net   15. kendetegn på jesu genkomst. • For de danskere = der måske ikke ved det = denne oplysning =


  Kristendommen er forkyndelse af sandheden, men sandheden kan der ikke stemmes om. Den kan kun adlydes.

  Der findes mennesker = der foretrækker =  Løgne frem for = Sandheder.Jesus sagde: " I skal vandre, mens I har lyset, for at ikke mørket skal få bugt med jer."  Joh. 12. 35  Den, der vandrer i mørket skal gribe jer. Den, der vandrer i mørket, ved ikke hvor han går. Tro på lyset, mens i har lyset, så i kan blive lysets børn.

  BEGRUNDELSE FOR = LØRDAGS-GUDSTJENESTE

  Som det er bekendt blandt = Danmarks teologer = så var lørdagen den dag jøderne oprindeligt holdt sabbat på = og var dagen hvor Jøderne tilbad Gud. Det blev lavet om på et Kirkemøde i Laodikea ( år 336 e. Kr. ) hvor den Katolske Kirke besluttede = at den nye fridag ikke mere skulle være lørdag - men søndag. Så lørdagen kan jo godt genoptages som hviledag - uden at fornærme vor Kristne Gud. Er dette forslag med to ugentlige Gudstjenester = som 43 Præster vil overveje ??? • Brug byen = Laodikea,s = 4. sidste bogstaver = og vi har Ikea.

  Har det overhovedet nogen betydning  ???

  Hvad betyder ( samlebåndet ) for håndværkeres fremtidige evner ???
  TANKER AF AFVEJE =  UNDSKYLD

  Ikea = får mine tanker på afveje. Jeg mener at erindre = at det var en tidligere = Nazist = der startede = Ikea = og så rejser der sig dette spøgsmål i min hjerne. Har Nazismen og Katolazismen noget med hinanden at gøre ???   SAMLEBÅND  = gør mange møbelhåndværkere overflødige = samtidig med = at vi som samfund bliver dummere = og måske også overflødige som mennesker - i forhold til - hvad der gavner økonomien.

  Hvem kæmper soldater for Fædreland  eller  Banker  ???  PAVEDØMMET ER ÆLDRE END ISLAM


  www.danskkulturdebat.dk 

  LUTHERS OPRØR MOD PAVEN

  Når Paver gennem tiderne = har brændt kristne på bålet = hvis de ikke underkastede sig måden = Paven = udlagde Bibelen og Kristendommen på = så er det ikke sand Kristendom = fordi der i de 10 bud står = Du må ikke slå ihjel = og når den øverste Katolske myndighed = Paven = siger du skal myrdes og brændes på Bålet = hvis du ikke anerkender vores udlægning af Bibelen = så bliver du brændt på bålet = ja - så er det efter min opfattelse = Falsk Kristendom = som Pavedømmet forkynder.


  POLITIK = DET MULIGES KUNST.

  Kan det være muligt = at alle imamer og alle religiøse lovkyndige i islams Ulama = har aflagt = Jesuiter-Eden = til Paven ???

  Jesuit-eden  =  Har Paven kysset Koranen  ???

  Min søn, du er allerede blevt lært op til at opføre dig som en hykler: At være en katolik blandt katolikker, og være en spion selv blandt dine egne brødre - og ikke tro nogen mennesker, og ikke stole på noget menneske. At være en reformeret blandt de reformerte. At være en hugenott blandt hugenotterne. At være en kalvanist blandt kalvanisterne. Blandt Protestanterne - vær i almindelighed som en af dem!


 • Tilegn dig deres tillid  =  Jesuit Eden til Paven.

  Tilegn deg deres tillid, og forsøg til og med at tale fra deres talerstoler. Fremhold med din naturs fulde heftighed vor hellige religion og Paven. Forneder deg til og med så lavt som at blive jøder blandt jøderne, således du kan være i stand til at samle al den information som kan være til nytte for din orden, som en trofast Pavens soldat. Du er blevet lært op til lumsk at plante sjalusiens og hadets frø mellem stater som før havde fred, og ophidse dem til bloddåd, idet du involverer dem i krig med hinanden, og skaber revolutioner og civile krige internt i samfund - Provinser og land som var selvstændige og fremgangsrige  - og kultiveret med kunst og videnskab - og glæder sig over fredens velsignelser.

  MERE INFILTRATION

  Tag parti for forkæmperne i hemmelighed - i samråd med med dine andre jesuit-brødre ... som måske er involveret på den anden side - og som måske går imod den side - som du har forbindelse med - således at Kirken til slut kan blive den vindende part - i forholdene som er lagt til rette i fredens forhandlinger - og målet helliger midlet.

  GRUNDSKOLEN ER OVERSTÅET

  Du er blevet lært op til din opgave som en spion - og samle al statestik - fakta og imformation som det står i din magt at fremskaffe fra alle kilder. At opnå tillid gennem smiger til i Protestanternes familier og kættere af enhver klasse og karakter - ligesom til handelsmænd - bankmænd - advokater og blandt skoler og universiteter - i Parlamentet og lovgivende forsamlinger, hos myndighederne og statsrådene - og være alle ting for alle mennesker - for Pavens sag - hvis tjener du er indtil døden.

  NY-OMVENDT BEGYNDER

  Som en nybegynder og nyomvendt har du allerede modtaget al fornøden instruktion, og har gjort tjeneste som en medhjælper, skriftsfar og præst, men du har endnu ikke blevet udstyret med alt det - som er nødvendigt for at være en kommandant for de loyales hær i tjenesten for Paven. Du må tjene den tilstrækkelige tid som et redskab og udøver - gennem de ordrer som bliver givet af dine overordnede - for ingen kan befale - som ikke endnu har indviet sit arbejde med blodet fra en kætter - for hvis der ikke bliver udgydt blod - sker der ingen tilgivelse.  Derfor - for at du kan blive skikket til dit arbejde - og for din frelse skal være sikret, så skal du ud over din tidligere lydighedsed til din orden og troskab til Paven repetere efter mig =

  DER SVÆRGES

  "Jeg  ------------------, nu i nærvær af den Almægtige Gud, den velsignede jomfru Maria, den velsignede - Ærkeengel Mikael - den velsignede døber - ST. Johannes, den Hellige Far - den Overordnede General af Jesu Samfund, grundlagt af ST Ignatius Loyola - under Paul III´s  pontifikat, som har - Jomfruens morsliv - Guds livmor - og ved Jesu herskerstav, at Hans Hellighet - Paven - er Kristi viseregent - og er det sande og eneste hoved for den Katolske Universielle Kirke og Universielle Kirke over hele jorden, og at han i kraft af bindingen og løsningen givet til = Hans Hellighed af min Frelser - Jesus Kristus - og har magt til at afsætte hedenske Konger Prinser Stater Fællesskab og Regeringer, som alle er ulovlige uden hans hellige godkendelse, og at de trygt kan ødelægges.

  BESVÆRGELSEN  FORSÆTTER

  Jeg lover og erklærer videre - at jeg ikke vil have nogen egen mening eller vilje - eller nogen mental reservation overhovedet - selv ikke som et lig eller et kadaver ( perinde ac cadaver ) men uden at nøle adlyde hver eneste ordre jeg vil modtage fra mine overordnede i hæren til Paven og til Jesus Kristus.

  At jeg vil gå til hvilken som helst del af verden, uden at beklage mig - og vil være underdanig i alle ting som bliver mig fortalt .... Jeg lover og erklærer videre at jeg vil - når anledningen byder sig - starte og føre ubamhjertig krig - hemmelig eller åbenlyst - mod allekættere - Protestanter eller liberale - som jeg er anvist at gøre - for at udslette dem fra jordens overflade - og jeg vil ikke skåne hverken - køn -alder eller tilstand. Jeg vil ødelægge - koge - flå - kvæle og begrave levende disse berygtede kættere  - rive op deres maver og livmoderne til deres kvinder og knuse deres afskyelige race.

  BESVÆRGELSEN  FORSÆTTER

  Når det samme ikke kan blive gjort åbenlyst - vil jeg i hemmelighed bruge giftkoppen - kvælerstrengen - dolkens stål eller blykulen - uden hensyn til ære - rang - værdighed eller autoritet - til den person eller de personer - uafhængig af deres tilstand i livet - enten offentlig eller privat - når jeg når som helst bliver anvist til at gøre det - af en hvilken som helst agent fra Paven - eller en overordnet af broderskabet af
  den hellige tro til Jesu Samfund.

  ( Finnes nedtegnet i kartoteket i Kongressen ( Congressional Record ) USA, 15 FEBRUAR 1913, s. 3215-6 )

  (  Også i << The Engineer Corps of Hell >> af  Edwin A. Sherman.  s. 118, 1883, Library of  Congress Catalog Card # 66-43354 ).

  Hvilken tro har Danmarks nye = Kirkeminister = Manu Sareen ???  

 • Har Manu Sareen sværget = Jesuit-eden = til Paven

 • Hvem kan være deltagere i en ny global sammensværgelse  ???

  Er = Jesuit-eden = et  =
  Motodologisk Styrings-System  ???

 • Hvilken vurdering har = Daniel Estulin = af dette spørgsmål  ??? • POLITIK = ER DET MULIGES KUNST.

  Teoretisk = tidsmæssigt set = så har det jo været muligt - at sammensætte religionen ( islam ) efter daværende Pavers ønsketænkning = og om = hvordan = Pavers drømmesamfund = burde se ud i virkelighedens verden. Så det har jo været muligt = at udtænke sammensætningen af islams kommando-struktur???

  Så her er noget at overveje for de =
  43 Præster

 • G. Edward Griffin - The Collectivist Conspiracy - YouTube


   

  Mere om New World Order: Varer over 60 minutter.
  http://www.youtube.com/watch?v=VebOTc-7shU

 • CIA-forhandler Susan Lindauer kan endelig efter 10 år afsløre hvad ...

  Have you forgotten  ???  Find den på = www.Google.dk

  Hvad kæmper soldater for =  Fædreland  eller  Banker  ???

  Find selv mere om = Susan Lindauer = på = www.Google.dk  9/11 Whistleblower Susan Lindauer: 'Libyan Opposition Is Al-Qaeda ...

  www.youtube.com/watch?v=bfv1uPBmR5g30. jun 2011 - 5 min. - Uploadet af NotForSale2NWO
  RT - With bin Laden's elimination, the US announced a withdrawal of troops from Afghanistan. Now President ...

   


  have yuo forgotten???  =   www.Google.dk
  Hvem kæmper soldater for =  Fædrelandet  eller  Banker  ???


  www.PrisonPlanet.com     http://www.spydet.blogspot.com/  Verdensriget 2010 - virkeligt og virtuelt,

 • Hvilken politisk struktur ønsker en ny = verdensregering ???

  1. At afskaffe alle eksisterende regeringer
  2. At afskaffe al privat ejendom
  3. At afskaffe arveretten
  4. At afskaffe Nationalfølelsen
  5. At afskaffe alle religioner
  6. At afskaffe familien
  7. At danne en verdensregering

  www.wikipedia.dk   www.Google.dk   www.wikipedia.net


  1. maj 1776 grundlagde Adam Weishauph  Illuminati   broderskabet.

  Med Mottoet =
    Orden ud af Kaos.

  Er = USAs = Regering medlemmer af  = 
  Illuminati   ???

  Skaber = USAs Regering = Kaos
  ???

  Er det Paven der kontrollerer det hele gennem = fri-murer-loger= og som også styrer = islams Præsteskab ???

  Daniel Estulin   =  har forklaret hvordan det  =  Metodologiske System = fungerer.  Er det også det system Pavedømmet bruger ???
  http://www.bilderberggruppen.dk/  Kan børn = der er ubefæstede sjæle = læres op til at afgive den ed = eller det løfte =  som Jesuitter afgiver til Paven. Kan børn = med den rigtige opdragelse = oplæres til at blive en slags levende robotter ??? Har Pave-Kirken mulighed for - at kunne uddanne børn nok - til - at de kan have et effektivt efterretningsvæsen ??? 

  http://www.guidestones.us/    og se = Videoen.  Tiden er kommet til = at = DET DANSKE FOLK  = læser om forskellen på den = Protestantiske Kirke - hvor de kristne selv kan læse i Bibelen  =  og den Katolske Kirke = hvor kun Pavens udlægning af Bibelen = er den rette udlægning.

  Derfor vil jeg anbefale denne bog = som en ( nødvendig bog )

  DEN STORE STRID  af   ELLEN G. WHITE  www.Google.dk


  Edward Everett - Wikipedia, the free encyclopedia

  DET TAVSE SÆDEKORN ( inspireret ) af  EDWARD EVERETT

  Står der noget i Bibelen om = USA  ???  Bibelen er så vidt vides skrevet før = USA = blev en del af den = Kristne Civilisation  = hvilket jeg bygger på - at  USAs Uafhængighederklæring er fra = den 4. juli 1776.

  Som = det tavse sædekorn = voksede vi op til at blive en stormagt. Det er da også muligt = at disse ord første gang blev udtalt af = G.A. Townsend  ???

  www.wikipedia.dk  www.Google.dk  www.wikipedia.net  USA og  BIBELEN

  Da = Edward Everett = talte om de Pilgrimsfædre som grundlagde USA = da skulle der på hans tid være sagt = ( De forenede Stater ) var et vidunderligt rige = som dukkede op - og - i jordens stilhed dagligt forøgede sin magt og stolthed.
  Da = Edward Everett = talte om de pilgrimsfædre der grundlagde = USA = sagde han blandt andet følgende = :" Søgte de et afsides sted, som var harmløst i sin ubemærkethed og trygt i dens fjernhed, og hvor en lille menighed fra Leyden kunne nyde sin trosfrihed". Ja = hvad står der i Bibelen om USA ??? 

  NÅR LAMMET BLIVER TIL EN DRAGE  ???

  Som det tavse sædekorn - voksede vi op til at blive en stormagt.

  Historieundervisning af Jim Marrs. Hør hvordan eliten og hvem ...

  Find selv mere information om = Jim Marrs = på = www.Google.dk 

  911avisen.dk - Professor Jim Marrs om den officielle 9/11 ...  KRISTENDOMMEN  er forkyndelse af  SANDHEDEN

  SANDHEDEN har mange sider = kun Gud kender hele = SANDHEDEN

  MÅske skal de = Store Sandheder = findes uden for Kirken ???  Mit bedste råd til = Kristne Protestanter = i dag  ??? 

  23. juni 2012 = Anskaf den bog = der hedder =  DEN STORE STRID = af ELLEN G. WHITE = og læs især om = Luthers og Protestanternes kamp = for at frigøre sig fra den Katolske Dominans.  Jeg finder som Protestant især indholdet under disse overskrifter særdeles interessante.

  7.    Luthers adskillelse fra Rom = side 89.
  8.    Luther for Rigsdagen = side 107.  

  Reformkampen som Luther satte i gang = krævede utallige ofre = rundt om i de Europæiske Nationalstater. Hvad kæmpes der om ???  Pavedømmet kæmper for retten til ( alene )  = at måtte fortolke = Bibelen = medens Protestanterne = Lutheranerne = kæmpede for selv at måtte læse og fortolke Bibelens indhold. Hvad kæmper de 8 biskopper for ???  Kan Bibelens budskaber udhules = oven fra  ???

  15.  Bibelen og den Franske Revolution  =  side 201.

 • Også meget interessant = for en nysgerrig = der leder efter sandhederVar Nazismens ideologi = og er Socialisternes ideologi = en form for Religion ???

  Kristendommen er forkyndelse af Sandheden.  www.sandheden.net  

     HVORDAN ARBEJDER = LUCIFER - DJÆVELEN og SATAN  ???

  Hvordan arbejder = Lucifer = Djævelen og Satan ??? Jeg forestiller mig = at de går efter ( ubefæstede sjæle ) Hvor findes der flest ubefæstede sjæle. Det gør der i Børnehaverne og i skolerne. Hvis det er Lucifer = der har sammensat børneopdragelsen i børnehaven og i skolerne = så har Lucifer et materiale at arbejde videre med - når disse børn forlader skolen.

  Hvis de danske skoler har til opgave = at tømme disse børns hjerner for viden = om det danske folks vaner og historie i Gamle dage = samt så vidt muligt lære disse børn så lidt som muligt rent fagligt = så forlader disse børn den danske skole = med en tom kulturel hjerne = der er klar til at modtage nye informationer.

  DET ER SÅ HALVDELEN = AF DETTE SYSTEM.

  For at forstå den anden halvdel af dette system = så bør man høre hvad = Anders Bruun Laursen = kan fortælle i dette interview på =  www.Medie1.dk 

  DANSKE BØRN LÆRER = AT ISLAM ER FREDENS RELIGION.

  Det tror danske børn så ganske naturligt på = når de forlader skolen. Så er spørgsmålet = om det er korrekt = at islam er fredens religion ???  Det kan være derfor at = EUs = Politikere presser på for at fastholde den store indvandring af muslimer til Danmark og andre Europæiske Nationalstater. Det er muligvis for at få udskiftet den kristne Protestantiske tankegang = med de muslimske imamers fortolkning af islams sharia-love ???  Ubefæstede børns sjæle = er åbne for = og er villige til at tro på = at islam er fredens religion = især hvis hele børnehave-uddannelsen og skoleuddannelsen er sammensat med dette formål for øje ???  Så er det nu rigtigt = at islam er fredens religion = eller en hær = der er forklædt som religion ???  Lad os lytte = og tænke lidt.

 • Robert Spencer - YouTube


  Sam Solomon      

  Muslimer er ikke onde mennesker = men de bliver fanget ind i det system = som er nedfældet i Koranen = og som kun imamer må fortolke. Det som Danmarks Præster måske bør analysere = det er hvordan danske børns sjæle = kan befæstes = så de kan kende forskel på løgne og sandheder ???

  Så måske bør intet barn have lov til at begynde i en Dansk Folkeskole = før det har lært = Guds lov at kende = som er ( DE 10 BUD ) og som lyder således =

  2. Mosebog  Kapitel 20   Vers 3. til og med Vers 17.

  Gud talte disse ord: Jeg er Herren din Gud, som førte dig ud af Egypten, af trællehuset.

  1. Du må ikke have andre Guder end mig.

  2. Du må ikke lave noget gudebillede i form af noget som helst oppe i himlen eller nede på jorden eller i vandet under jorden ! Du må ikke tilbede dem og dyrke dem, for jeg, Herren  din Gud, er en lidenskabelig Gud. Jeg straffer fædres skyld på børn, børnebørn og oldebørn af dem der hader mig; ! men dem, der elsker mig og holder mine befalinger, vil jeg vise godhed i tusind slægtled.

  3.  Du må ikke bruge Herren din Guds navn til løgn, for Herren vil aldrig lade den ustraffet, der bruger hans navn til løgn.

  4. Husk sabbatdagen og hold den hellig. ! I seks dage må du arbejde og gøre alt, hvad du skal; ! men den syvende dag er sabbat for herren din Gud. Du må ikke gøre noget som helst arbejde, hverken du selv eller din søn eller datter, din træl eller trælkvinde eller dine husdyr, og heller ikke den fremmede i dine byer. ! For på seks dage skabte Herren himlen og jorden og havet med alt, hvad de rummer, men på den syvende dag hvilede han. Derfor har Herren velsignet sabbatsdagen og helliger den.

  5. Ær din far og mor, for at du må få et langt liv på den jord, Herren din Gud vil give dig.

  6. Du må ikke begå drab.

  7. Du må ikke bryde et ægteskab.

  8. Du må ikke sjæle.

  9. Du må ikke vidne falsk mod din næste.

  10.  Du må ikke begære din næstes hus. Du må ikke begære din næstes hustru, hans træl eller trælkvinde, hans okse eller æsel eller noget som helst af din næstes ejendom. 
  Sådan ser ( DE 10 BUD  ) ud = der står skrevet i min bibel. Så Politikere kan gøre det til lovkrav = at alle børn skal kunne ( DE 10 BUD ) uden ad = inden de kan optages i en Dansk skole. Nu har Danmarks mødre jo denne mulighed = uden at der behøver at være et lovkrav ??? Harmonerer ( Vor Kristne Guds lov ) så med Koranens religiøse budskaber ??? Det må ansvarlige mødre så selv vurdere og bedømme. Det kan mødre i Danmark så gøre = ved at besøge dette internet-leksikon under disse overskrifter = 

  www.islaminfo.dk     Koranen      artikeldatabase.

    et internet-leksikon = om Koranens indhold.

  Besøg evt. - teksterne under disse overskrifter.

  KVINDER  Her findes ( Sura 33.59 ) og ( Sura 24.13 )
  KOLONIALISME
  REN UREN
  TØRKLÆDE
  TAQIYA = islams lovlige forviringsløgn.
  TØRKLÆDER
  VANTRO
  STENING
  JIHAD  = at udbrede islam med vold-om nødvendigt.
  APOSTAT
  APOSTASI
  ÆGTESKAB
  BØRNEOPDRAGELSE I MUSLIMSKE HJEM

  Her bør tilføjes - at Koranen ikke indeholder ( DE 10 BUD
  )
  Her bør tilføjes - Koranen betragter de kristne som vantro
  Ja alle - der ikke er muslimer - anser Koranen for vantro.

  Islam bruger løgnen ( Taqiya-Taqija ) som religiøst arbejdsredskab.

  Min bemærkning = En religion der bruger løgnen - ( Taqiya ) som religiøst arbejdsredskab - opfatter jeg således =

  KORANEN RUMMER  =  RELIGIØST SET LØGNENS EVANGELIUM  Da jeg var barn var der forskel på løgn og sandhed = men tidsånden flytter sig jo af og til. Det kan jo skyldes den måde " de danske børnehaver"  og  "de danske skoler" fungerer på = og har gjort det i cirka 40 år.

  DANSKE MØDRE

  Danske mødre = kan jo besøge de tre mest anvendte ( børneopdragelser ) i Danmark = der også er præsenteret her  på Kulturpartiets hjemmeside = og derefter sammenligne disse tre børneopdragelser.  Daniel Estulin = og = Illuminati  = Det Metodologiske system.

  Hvis jeg har forstået = Daniel Estulin = korrekt = så går det = Metodologiske System = ud på = at finde den øverste chef inden for et eller andet område = som man kan stole på = og derfor kan kontrollere hele det område = som denne person er Chef for. Det kan jo eventuelt gøres gennem en = frimurer= orden som = Illuminati  =  hvor det nye medlem afgiver et løfte = som kan lyde således =  

  evig tavshed og ubrydelig troskab og adlydelse af de højerestående medlemmer og ordenens statutter.  VATIKANET og  jesuit-eden til = PAVEN  

  Vatikanet med Pavemagten = havde så stor indflydelse i ( år 336 ) at de havde magt til = at flytte jødernes helligdag fra om ( Lørdagen ) til om ( søndagen ) Denne magt i ( år 336 ) kan skyldes et = udbygget ( Metodologisk System ) ???  Efter denne ( magtdemonstration ) mod Bibelens lære = så er det jo muligt = at disse ( daværende Katolikker ) ville lave det = som Vatikan-Staten på det tidspunkt anså for rigtigt = at lave en ny Bibel = hvor de troende kunne kontrolleres af Paven. Denne nye Bibel blev så kaldt for = Koranen. Så det er jo teoretisk muligt at = Vatikanstaten = styrer islams religiøse Præsteskab ( Ulamaens Lovkyndige ) gennem et hemmeligt broderskab = der kontrolleres gennem det ( Metodologiske System ) som Pavedømmet kalder for = Jesuitter-eden ??? Dette er selvfølgelig en hypotese eller en teori - men kan virkeligheden være sammensat således ???


 • HAR DEN NUVÆRENDE PAVE = KYSSET KORANEN  ???

  Lige nu skriver vi år = 2012 = og jeg mener at den nuværende Pave = har kysset muslimernes Koran = inden for de sidste 5 år ???  Det er jo muligt = at jeg er forkert informeret ??? Hvis Paven har kysset Koranen - så forstår jeg det på den måde = at Paven som minimum accepterer Koranens indhold.


  www.wikipedia.dk   www.Google.dk         www.wikipedia.net    Vil du vide noget om danske skikke og mærkedage - så besøg = Grundlovsforeningen  =  www.danskkultur.dk 

  Vil du vide noget om = Danmarks Riges Grundlov af 1953 = og Paragraf 4.  så besøg  =  www.danskkulturdebat.dk 


  Som både døbt og Konfirmeret  = så betragter jeg den Pagt = som = Harald Blåtand = indgik for = Det Danske Folk = for over 1000 år siden = som overholdt = så længe at Paragraf 4. er en del af = Danmarks Riges Grundlov.

  Med Venlig Hilsen = Poul Leo Nielsen  alias   Saxo-Poul  Besøg eventuelt Danmarks Kristne Dåbs-attest på dette link =

  www.fortidensJelling.dk    

  En ny hobby for børnefamilier med bil.

  Hvor mange af Danmarks cirka 2200 - kirker kan en børnefamilie nå at besøge på et år = hvis disse besøg bliver til familiens fælles hobby  ???  JESUS =  HAR SAGT = JEG ER = SANDHEDEN og VEJEN og LIVET

             

  DER FINDES OVER 2600 KIRKER I DANMARK

  Det betyder efter min opfattelse = at det danske folk har en = Kristen Kulturarv.
  Har du en anden vurdering af Danmarks Kulturarv ??? Har værdi-kommissionen en anden vurdering af Danmarks Kulturarv ???

 • Kirker i Danmark - en billeddatabase


  På dette link - kan du besøge de fleste - af de godt 2600 kirker - der findes rundt omkring i dit fædreland - og beundre hvad =  dine danske forfædre har præsteret. 

        

  Hvad kæmper = Danmarks Præster for =
 • Bibelens indhold  = eller for = Banker  ???

 • Besøgene på disse internetsider er følgende  =

  www.oplysningspartiet.dk       143.953
  www.sagenskerne.dk                  285.355
  www.kulturpartiet.dk               204.316 
  www.forsvarspartiet.dk               161.854
  www.fornyelsespartiet.dk            147.461
  www.advarselspartiet.dk              115.612
  www.feriepartiet.dk                           153.951
  www.Tavshedens-Tyranni.dk              118.302
  www.Pokerpartiet.dk                             89.228

  Tilsammen har der været = 1.420.032  = besøg = på disse hjemmesider. Det betyder dog ikke = at du behøver at vide det samme = som alle de andre besøgende nu ved.  Men du er naturligvis velkommen til at forsøge ???

  Med Venlig Hilsen  =  Poul Leo Nielsen.    1. Juli  2012  Hej!
  Prøv at lave din egen hjemmeside ligesom mig! Det er nemt, og du kan prøve det gratis
  ANNONCE