ELLEN GOULD WHITE

ELLEN GOULD WHITE www.Kulturpartiet.dk

Præsenteret her 20 juli 2012      

ELLEN G. WHITE      ( November 26, 1827 – July 16, 1915 )

Ellen G. White ® Estate: The Official Ellen White ® Web site


 Dette er fundet på et link på =  Internettet = og skrevet af = Ellen G. White.

<KMKOS 256/1> Idet Guds folk nærmer sig de sidste dages fare, holder Satan ivrigt rådslagning med sine engle, om hvordan han bedst kan besejre deres tro. Allerede nu kan Satan se at hans snedige plan virker, for som følge af hans forførende magt er de populære trossamfund allerede faldet i søvn. En magelig selvtilfredshed og løgnagtige undere holder menighedsmedlemmerne fanget i Satans garn, han dirigerer derfor sine engle til specielt at lægge fælder for dem der ser fremad til Jesu andet komme, og som forsøger at holde alle Guds bud.

<KMKOS 256/2> Den store forfører siger: "Vi skal specielt holde øje med dem der henleder befolkningens opmærksomhed på Herrens sande sabbat. De vil få mange til at se Guds lovs gyldighed og det samme lys som åbenbarer den sande sabbat vil også åbenbare Kristus som mellemmand og ypperstepræst i den himmelske helligdom, og give menneskene en forståelse af det arbejde der udføres der for deres frelse. Hold menneskene i mørke indtil arbejdet er færdig, så har vi vundet ikke blot verdenen men også kirkerne. Sabbatten er det store spørgsmål, der afgør menneskenes skæbne.

<KMKOS 256/3> Den sabbat, som vi har indstiftet skal ophøjes. De forskellige kirkesamfund og verden har antaget den, så nu gælder det om at få kirken til at forene sig med verden for at håndhæve den. Satan vil arbejde med tegn og undere for at gøre menneskene blinde for sandheden, og lede dem til at lægge fornuften og gudsfrygten til side, og at antage traditioner og verdslige skikke i stedet.

<KMKOS 256/4> Jeg vil, siger Satan, påvirke populære præster så de får deres tilhørere til at vende sig bort fra Guds bud. Det der i Skriften er omtalt som frihedens perfekte lov, vil jeg gøre til et tungt åg. Befolkningen antager præsternes udlægning af skriften, i stedet for selv at studere det, derfor kan jeg ved at arbejde gennem præsterne kontrollere menneskenes vilje.

   

 www.wikipedia.dk      www.Google.dk        www.wikipedia.net 

Ellen G. White - Wikipedia, the free encyclopedia

 
en.wikipedia.org/wiki/Ellen_G._White   Cached - Lignende - Oversæt denne side
 

 DEN STORE STRID = mellem Kristus og Satan  =  af  = Ellen G. White

Udgivet første gang i USA  1884/1888  =   ISBN 978-87-7093-034-5

Er endetiden ved at være nær  ???       www.endtime.net 

 


 

Denne bog = Der specielt beskriver Luthers kamp mod Paven og Vatikanstaten = inspirerer til at se = om der findes religiøse forklaringer på = hvad der sker i USA = her i 2012  ???  De kloge = må så analysere = om denne teori = ( blandt andet inspireret af Ellen G. White ) holder vand ???  Teorien lyder som følger.

De religiøse kræfter = der styrede = Adam Weishauph = gennem et = Metodologisk System = der rummer den ( højeste viden ) om hvordan al magt på jorden kan opnåes = ved først at skabe ( Kaos ) og derefter skabe sin egen orden =  ifølge deres egen religion. Ifølge min hypotese eller min teori = så hedder denne = Religion Gaia - og dyrker den jord = som den = ( Kristne Gud = skabte ) = som en Gudinde.  Det betyder at hensynet til Jordklodens velbefindende  - kommer før mennesker = som betragtes som nassere - der nasser  på jordklodens resurser - som de ( Overnationale Institutioners ) ledere og Direktører betragter som deres ( Globale ejendom ) Min vurdering kan naturligvis være forkert.

Min teori er = at denne Gudinde i vores tid hedder Gaia og er = Frihedsgudinden i USA. Det må de kloge så vurdere = ud fra deres historiske studier af de Politiske begivenheder = der er sket fra = den 1. maj 1776 = og måske historisk set begivenheder = der er sket lidt før = Adam Weishauph = der skrev drejebogen til = Politiske Partidannelser baseret på = ideer = og ikke på = Sandheden.


Fra et af de ( 10 BUD ) i min = ( Bibel )

2. Du må ikke lave noget gudebillede i form af noget som helst oppe i himlen eller nede på jorden eller i vandet under jorden ! Du må ikke tilbede dem og dyrke dem, for jeg, Herren  din Gud, er en lidenskabelig Gud. Jeg straffer fædres skyld på børn, børnebørn og oldebørn af dem der hader mig; ! men dem, der elsker mig og holder mine befalinger, vil jeg vise godhed i tusind slægtled.

FRIHEDSGUDINDEN  i  USA   NEW YORK

Frihedsgudinden

Frihedsgudinden (engelsk:Statue of Liberty) er en statue i New Yorks havn som byder velkommen fra søsiden. Statuen er en gave fra Frankrig. I Frankrig er der en mindre tilsvarende statue lavet af den samme kunstner. Citat slut. Læs evt. mere =  www.wikipedia.net  Spørgsmålet til =  Unge Kristne  =

Blev Guds bud = nummer 2 = overtrådt i USA = da FrihedsGudinden i USA blev bygget ???

KRISTENDOMMEN = er forkyndelse af = SANDHEDEN

FRIHEDSGUDINDENS MOTTO = FRIHED LIGHED og BRODERSKAB

Kan dette motto ganske enkelt betyde = at et broderskab af ( Bøsser ) = ( gay ) som er Frihedsgudindens tilbedere = har frihed til at gøre hvad som helst = uden at skulle stå til ansvar over for = Nationalstaternes Nationale Lovgivninger ??? Findes der bøsser ( gay ) der har magt til at udføre de kriminelle handlinger her på jordkloden = som det passer dem ???  Det er jo en personlig vurderingssag. Hvad er din vurdering ???

Der kan jo gemme sig meget under dette motto  = Frihed - lighed og Broderskab

Tilbeder = Gaia,s = ypperstepræster = moder jord =   ???   Order of Death  

Skal bestanden af mennesker reduceres = for at gøre plads til naturområder ??? 

Kaldes denne globale plan for = agenda 21 = eller for = Den store Culling  ???

Har alle krige fra 1776 og frem = haft til formål at reducere Jordklodens befolkning mest muligt = arrangeret af Frihedsgudindens klima-tilhængere = ved at udtænke og =  indføre forskellige Politiske Partiprogrammer = der efter enhver krig = fører til mere Centralisering af den enkelte National-stat ???  Hvad er = Unge Kristne,s = vurderinger = efter selv at have læst i Bibelen = for at danne sig sit eget Personlige overblik  ??? 


Jeg håber = Historie-forskere = og Politikere = nu begynder deres analyser ???

Hvad kan de finde om = Gaia = på internettet =  www.Google.dk 


 HVEM KONTROLLERER DIREKTØRERNE OG UNDERDIREKTØRERNE I DISSE = Globale Overnationale Institutioner ???  Hvem adlyder de ???

Betyder det noget for = Unge Kristnes fremtid.   ???

Er det =  Illuminati  = der kontrollelerer disse = Overnationale Institutioner = gennem det ledelses-system som ( Daniel Estulin ) kalder for det ( Metodologiske System ) og som anvendes meget af = mørkemændene = dem - der er medlemmer af de hemmelige frimurer-organisationer. Dem der giver et hemmeligt troskabsløfte - til sin frimurerorden - som altid vil betyde mere end alle andre løfter - der gives senere - selv mere end de løfter en kommende = ( USA = Præsident ) = giver med en ed på Bibelen. Har disse direktører og underdirektører afgivet et sådant frimurerløfte = til en af bilderbergs underorganisationer ??? Der sandsynligvis styres af =  (  Illuminati  )  ???

Daniel Estulin's “Den sande fortælling om Bilderberg-gruppen

www.bilderberggruppen.dk 

 

Forkortelser på = Overnationale Institutioner

Asean - BNP - CEBS - CEPOL - CHG - CIMIC - CIVCOM - COREPER - CRT - DER - EBC - EBRD - ECB - EDA - EF - EFC - EFD - EIB - ENP - EPC - EMS - ERM - ESCB - ESFP - ESS - EU - EUFOR - EU-ISS - EUMC - EUMS - Eurodac - Eurojust - EUPOL - EUROSUR - EUSC - EUSR - EWG - DANATO - DG - FDI - FN - FRONTEX - FUSP - FY ROM - G-7 - G-8 - G-20 - HR - IEPG - IMF- IPTF - IPU - ISAF - JSC - MF - MoU - NAC - NATO - NRF - OECD - OSCE - PfP - PMG - PRT - PSC - RIA - RELEX - SDO - SEPA - SIS - SF - SFOR - SFP - SIS - TEF - TEU - TEUF - TEØF - VIS - VEAG - VEU - Økofin - ØMU . 

Hvad er de ( samlede udgifter ) til disse = Overnationale Institutioner = for Jordklodens skatteydere ??? Hvilke tre studerende regner det ud ???

O.I.C = Organization of the Islamic Conference. Har deres egne menneskerettigheder =

 

Menneskerettighederne i Islam, Cairo-deklarationen - Velkommen til ...

Er disse menneskerettigheder udtænkt af = Det muslimske Broderskab ???

Heldigvis er = Danmarks Unge Kristne = altid velorienterede. TAK for DET.

 


Forklarer bud nummer 4. noget mere om Guds sande Sabbat  ???

De ( 10 BUD ) i min bibel = ser således ud  ???

 

 2. Mosebog  Kapitel 20   Vers 3. til og med Vers 17.

Gud talte disse ord: Jeg er Herren din Gud, som førte dig ud af Egypten, af trællehuset.

1. Du må ikke have andre Guder end mig.

2. Du må ikke lave noget gudebillede i form af noget som helst oppe i himlen eller nede på jorden eller i vandet under jorden ! Du må ikke tilbede dem og dyrke dem, for jeg, Herren  din Gud, er en lidenskabelig Gud. Jeg straffer fædres skyld på børn, børnebørn og oldebørn af dem der hader mig; ! men dem, der elsker mig og holder mine befalinger, vil jeg vise godhed i tusind slægtled.

3.  Du må ikke bruge Herren din Guds navn til løgn, for Herren vil aldrig lade den ustraffet, der bruger hans navn til løgn.

4. Husk sabbatdagen og hold den hellig. ! I seks dage må du arbejde og gøre alt, hvad du skal; ! men den syvende dag er sabbat for herren din Gud. Du må ikke gøre noget som helst arbejde, hverken du selv eller din søn eller datter, din træl eller trælkvinde eller dine husdyr, og heller ikke den fremmede i dine byer. ! For på seks dage skabte Herren himlen og jorden og havet med alt, hvad de rummer, men på den syvende dag hvilede han. Derfor har Herren velsignet sabbatsdagen og helliger den.

5. Ær din far og mor, for at du må få et langt liv på den jord, Herren din Gud vil give dig.

6. Du må ikke begå drab.

7. Du må ikke bryde et ægteskab.

8. Du må ikke sjæle.

9. Du må ikke vidne falsk mod din næste.

10.  Du må ikke begære din næstes hus. Du må ikke begære din næstes hustru, hans træl eller trælkvinde, hans okse eller æsel eller noget som helst af din næstes ejendom. 

 


Hvem kender dette arbejder-klassens motto =  Først arbejde = så fornøjelse  ???

Er det sådan Vatikanstaten = opbygger flere forskellige religioner = ved hjælp af det = Metodologiske System = ved at gøre den rette person - med den rette indstilling = til  leder af den nye religion ??? Er det på den måde = at den ene religion efter den anden = er blevet oprettet helt fra = Sumerernes Tid ???  Kun gennem historisk forskning = kan svaret findes. To - af de mest oplagte historie-forskere til at finde svaret på dette spørgsmål = det er efter min vurdering = Daniel Estulin og Jim Marrs. Min vurdering kan naturligvis være forkert ???  Dette må = Unge Kristne = naturligvis selv analysere  ??? Da jeg er født i 1945 - så er det ikke min fremtid = det drejer sig om = men jeres fremtid.

www.wikipedia.dk   www.Google.dk  www.wikipedia.net  www.Medie1.dk 

HVORDAN HOLDER PAVEN SAMMEN PÅ = VATIKANSTATEN  ???

Jesuit-eden  =  ( Iøvrigt ) = Har Paven kysset Koranen  ???

Min søn, du er allerede blevt lært op til at opføre dig som en hykler: At være en katolik blandt katolikker, og være en spion selv blandt dine egne brødre - og ikke tro nogen mennesker, og ikke stole på noget menneske. At være en reformeret blandt de reformerte. At være en hugenott blandt hugenotterne. At være en kalvanist blandt kalvanisterne. Blandt Protestanterne - vær i almindelighed som en af dem!


Tilegn dig deres tillid  =  Jesuit Eden til Paven.

Tilegn deg deres tillid, og forsøg til og med at tale fra deres talerstoler. Fremhold med din naturs fulde heftighed vor hellige religion og Paven. Forneder deg til og med så lavt som at blive jøder blandt jøderne, således du kan være i stand til at samle al den information som kan være til nytte for din orden, som en trofast Pavens soldat. Du er blevet lært op til lumsk at plante sjalusiens og hadets frø mellem stater som før havde fred, og ophidse dem til bloddåd, idet du involverer dem i krig med hinanden, og skaber revolutioner og civile krige internt i samfund - Provinser og land som var selvstændige og fremgangsrige  - og kultiveret med kunst og videnskab - og glæder sig over fredens velsignelser.

MERE INFILTRATION

Tag parti for forkæmperne i hemmelighed - i samråd med med dine andre jesuit-brødre ... som måske er involveret på den anden side - og som måske går imod den side - som du har forbindelse med - således at Kirken til slut kan blive den vindende part - i forholdene som er lagt til rette i fredens forhandlinger - og målet helliger midlet.

GRUNDSKOLEN ER OVERSTÅET

Du er blevet lært op til din opgave som en spion - og samle al statestik - fakta og imformation som det står i din magt at fremskaffe fra alle kilder. At opnå tillid gennem smiger til i Protestanternes familier og kættere af enhver klasse og karakter - ligesom til handelsmænd - bankmænd - advokater og blandt skoler og universiteter - i Parlamentet og lovgivende forsamlinger, hos myndighederne og statsrådene - og være alle ting for alle mennesker - for Pavens sag - hvis tjener du er indtil døden.

NY-OMVENDT BEGYNDER

Som en nybegynder og nyomvendt har du allerede modtaget al fornøden instruktion, og har gjort tjeneste som en medhjælper, skriftsfar og præst, men du har endnu ikke blevet udstyret med alt det - som er nødvendigt for at være en kommandant for de loyales hær i tjenesten for Paven. Du må tjene den tilstrækkelige tid som et redskab og udøver - gennem de ordrer som bliver givet af dine overordnede - for ingen kan befale - som ikke endnu har indviet sit arbejde med blodet fra en kætter - for hvis der ikke bliver udgydt blod - sker der ingen tilgivelse.  Derfor - for at du kan blive skikket til dit arbejde - og for din frelse skal være sikret, så skal du ud over din tidligere lydighedsed til din orden og troskab til Paven repetere efter mig =

DER SVÆRGES

"Jeg  ------------------, nu i nærvær af den Almægtige Gud, den velsignede jomfru Maria, den velsignede - Ærkeengel Mikael - den velsignede døber - ST. Johannes, den Hellige Far - den Overordnede General af Jesu Samfund, grundlagt af ST Ignatius Loyola - under Paul III´s  pontifikat, som har - Jomfruens morsliv - Guds livmor - og ved Jesu herskerstav, at Hans Hellighet - Paven - er Kristi viseregent - og er det sande og eneste hoved for den Katolske Universielle Kirke og Universielle Kirke over hele jorden, og at han i kraft af bindingen og løsningen givet til = Hans Hellighed af min Frelser - Jesus Kristus - og har magt til at afsætte hedenske Konger Prinser Stater Fællesskab og Regeringer, som alle er ulovlige uden hans hellige godkendelse, og at de trygt kan ødelægges.

BESVÆRGELSEN  FORSÆTTER

Jeg lover og erklærer videre - at jeg ikke vil have nogen egen mening eller vilje - eller nogen mental reservation overhovedet - selv ikke som et lig eller et kadaver ( perinde ac cadaver ) men uden at nøle adlyde hver eneste ordre jeg vil modtage fra mine overordnede i hæren til Paven og til Jesus Kristus.

At jeg vil gå til hvilken som helst del af verden, uden at beklage mig - og vil være underdanig i alle ting som bliver mig fortalt .... Jeg lover og erklærer videre at jeg vil - når anledningen byder sig - starte og føre ubamhjertig krig - hemmelig eller åbenlyst - mod allekættere - Protestanter eller liberale - som jeg er anvist at gøre - for at udslette dem fra jordens overflade - og jeg vil ikke skåne hverken - køn -alder eller tilstand. Jeg vil ødelægge - koge - flå - kvæle og begrave levende disse berygtede kættere  - rive op deres maver og livmoderne til deres kvinder og knuse deres afskyelige race.

BESVÆRGELSEN  FORSÆTTER

Når det samme ikke kan blive gjort åbenlyst - vil jeg i hemmelighed bruge giftkoppen - kvælerstrengen - dolkens stål eller blykulen - uden hensyn til ære - rang - værdighed eller autoritet - til den person eller de personer - uafhængig af deres tilstand i livet - enten offentlig eller privat - når jeg når som helst bliver anvist til at gøre det - af en hvilken som helst agent fra Paven - eller en overordnet af broderskabet af
den hellige tro til Jesu Samfund.

( Findes nedtegnet i kartoteket i Kongressen ( Congressional Record ) USA, 15 FEBRUAR 1913, s. 3215-6 )

(  Også i << The Engineer Corps of Hell >> af  Edwin A. Sherman.  s. 118, 1883, Library of  Congress Catalog Card # 66-43354 ).

Hvad sker der i = USA = her i = Juli måned  2012  ???


Hvilken tro har Danmarks nye = Kirkeminister = Manu Sareen ???  

  • Har Manu Sareen sværget = Jesuit-eden = til Paven

  • Hvem kan være deltagere i en ny global sammensværgelse  ???

    Er = Jesuit-eden = et  =
    Motodologisk Styrings-System  ???

  • Hvilken vurdering har = Daniel Estulin = af dette spørgsmål  ???


 www.Tagryggen.dk    www.islam-info.dk    www.Sappho.dk 

 


Texe Marrs - The Pope's Secret Plan For Global Supremacy - YouTube

Hedder USAs Frihedsgudinde = Gaia  ???   Order of Death  

Illuminati Mystery Babylon : Texe Marrs, Wanda Marrs : Free ...

 


KULTUR  =  ER ET FOLKS DAGLIGE VANER ??? = sagt af = Hartvig Frisch = socialdemokrat.

Har en = Kulturminister = i en Ny Global Verdensorden = til opgave at ensrette et folks daglige vaner = i alle Nationalstater her på Jordkloden = til ensartede daglige vaner  ???  Kan man forestille sig = at alle her på jordkloden = der har rang af ( Kulturminister ) har sværget en ed til Paven = begyndende med Julius Bomholdt her i Danmark ???  Er det et spørgsmål som vores nuværende "danske" ( Kulturminister ) her i 2012 =  Hr. Elbæk = kan besvare ???

Man har et standpunkt = indtil man tager et nyt = sagt af socialdemokraten JENS OTTO KRAG = der som Handelsminister har opholdt sig meget i USA = inden han blev Statsminister i Danmark.  Har han fået instrukser af en = Frimurer-orden i USA = inden han blev Statsminister i Danmark ???

Hvad er = Sandheden  ???   Besøg eventuelt  =  www.sandheden.net  inden du gør som = Jesse Ventura = siger = THINK AGAIN.  


 Besøg evt. = www.danskkultur.dk   og evt. www.danskkulturdebat.dk 

www.wikipedia.dk   www.Google.dk   www.wikipedia.net 


Find evt. disse håndtryk og frimurer-tegn på = www.Google.dk  = under denne overskrift.

Freeman and Texe Marrs - Secret Handsigns of the Illuminati 1/2


Her er spørgsmål mere = til =  Danmarks Unge Kristne ???  Bør = Unge Kristne  = være mistænksomme = hver gang en = Rothschild = invisterer i et eller andet ??? 

Er det = Rothschild = der financerede oprettelsen af = Israel  ???

Er det et Pentagram  = der er på Israels flag = djævelens mærke. ???

www.radioLiberty.Com  


Er det = Morice Strong og en Rothschild = der har samlet 197 statsledere = til et Politisk Klima-TOP-møde - der skal finde sted i 2021 -  under overskriften ( Agenda 21 )  ???

Jeg må indrømme = at jeg ikke kender navnene på disse  = ( 197 Politiske overhoveder ) der skal mødes under overskriften ( Agenda 21 ) i 2021.  Jeg ved heller ikke = hvor de skal mødes. Det som jeg formoder = det er at = Unge Kristne = søger efter = Sandheder  ved hjælp af Bibelens forudsigelser i de sidste tider = for at fravælge falsk information = og direkte = Løgne = ved hjælp af = Bibelens Sandheder. Hvad mere kan vi finde om ( Agenda 21 ) som er fakta fra virkelighedens verden ??? 

Millions to be Killed under Agenda 21, You Have Been Warned ...

Styrer frimurerlogenIlluminati) ( Agenda 21 ) og de 197 Nationale Statsledere gennem =  Metodologiske Systemer ??? Var = Mugabe = et medlem af = ( Illuminati)  = allerede da han blev valgt i Afrika ???

http://www.guidestones.us/   og se = Videoen.

 


 Illumination: the Secret Religion - Adam Weishaupt

Har ( Illuminati ) en hemmelig religion ??? Hvad er = Sandheden ???

Hvilke religionsforskere har forsøgt at analysere = om illuminatis religion og indholdet af Israels hellige skrifter i Jødernes = Talmud = har lighedspunkter ??? Har = Unge Kristne = faste lørdagsmøder hvor de analyserer andre religioner = og sammenligner deres religiøse budskaber = og analyserer dem efter den metode der kaldes = Creation  Destruktion ???


Når man tror på = løgne = kan man komme til at hade de forkerte mennesker og de forkerte Nationalstater. Derfor er det så vigtigtigt at kende sandheden. Det er især vigtigt ( Globalt ) at kende = Sandhederne = -inden for disse områder =

 
Da = Kristendommen =  er forkyndelse af = Sandheden = så anser jeg hovedformålet med = Ordet = det er at forkynde = Sandheder = og for = Unge Kristne = især at kende = Sandhederne = inden for disse områder =

Politik
kultur
lovgivning
Økonomi
militæret
religion
Medie strategi og
Medie-Censur.

Det at bo i en Nationalstat = uden Nationale grænser = Kræver stor Viden af = Unge Kristne =  så de kan kende forskel på = Løgne = og Sandheder. Som næsten alle = Unge Kristne= ved = så er ( den værste løgn ) af dem alle = fortielse af = sandheden. Derfor er det så vigtigt for = Unge Kristne = at vide = hvad der sker inden for disse områder = også globalt. Så det kan være en ide for = Unge Kristne = at samles 3 personer foran en Computer hver lørdag = og analysere hvad der sker = rundt om på Jordkloden ??? Det hedder = Kristen Analyse-lørdag.


 www.PrisonPlanet.dk  www.infowars.dk  www.Google.dk  www.wikipedia.net

 


 What in the World Are They Spraying? (Full Length) - YouTube

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hej!
Prøv at lave din egen hjemmeside ligesom mig! Det er nemt, og du kan prøve det gratis
ANNONCE