OM SKABELSEN

Præsenteret her  23. juli  2012       www.RadioDua.dk    www.Sappho.dk   www.Medie1.dk


Præsenteret her  3. december 2011  www.Google.dk

SKABELSES-BERETNINGEN     www.Kulturkloeften.dk

www.wikipedia.dk   www.wikipedia.net  www.Radioholger.dk           ER DU DANSKER  ???   HVORDAN VED DU DET  ???
http://www.dendanskeforening.dk/  

                 VIL DU FORSVARE = SANDHEDEN = MED DIT LIV ???HVOR ER MIN BIBEL  ???

Når jeg at prøver at bedømme min kristne Guds skaberværk - og det gode - som Mikael Jalving - i sin bog - Magt og Ret - gør opmærksom på - så tænker jeg - at min kristne Gud sikkert også vil os mennesker det gode. Det gode - kan bare ikke komme til sin udfoldelse - på den gode måde. 

TILBAGE TIL RODEN = SKABELSENS-BERETNINGEN.

Som tidligere spillefugl - der vist nok hedder ludoman i vore dage - fordi alt skal gøres til et samfundsproblem - så ved jeg - at den der laver reglerne - har en fordel - over for den uvidende - der ikke kender spillereglerne. Jeg bør lige tilføje - jeg hører til i bunden af samfundet - både socialt og økonomisk. Det skyldes sikkert - at jeg har spillet for meget. 

DJÆVELEN og CENSUR-PARAGRAF 266b

Som vi danskere tit har hørt - så findes djævelen i detaljerne - og når djævelen har fået lusket - racisme-paragraf 266b - ind i den danske lovgivning - ganske vist ved hjælp af en vikar - eller en stedfortræder - så er det fordi djævelen - har kendt Guds spilleregler - lige fra da skabelses-beretningen blev skrevet ned i Bibelen. Det betyder efter min opfattelse også - at djævelen kan have fået et afgørende fingeraftryk - ind i Bibelen - allerede i skabelses-beretningen.

MATAMATIKERE VED DET 

Matematikere ved godt - og de dygtige hasardspillere ved det også godt - at forudsætningen for at et regnestykke giver det rigtige facit - så skal regnestykket være stillet rigtigt op - for ellers er det ikke muligt - at finde det rigtige facit. Så fik jeg den tanke - at det Paradis som Gud har skabt for os mennesker - i virkelig er den jordklode - som vi bor på lige nu. Derfor fik jeg lyst til at læse lidt mere om skabelses-beretningen - i den bibel - som jeg har erhvervet mig for nylig. Måske er paradiset ikke oppe i himlen - for os mennesker - men her nede på jorden ???  Det er jo også muligt - at djævelen har fået sat sit fingeraftryk - Pr stedfortræder - på Bibelens skabelses-beretning - så det er svært - at bruge sandheden som vejen - til at finde den rigtige sandhed - hvilket giver et forkert facit til fornuftens rationelle filosofiske tænkere. 

FORNUFTEN HAVNER I EN BLINDGYDE = UDEN SANDHEDEN

De filosoffer der interesser sig for = skabelses-beretninger - kan på en måde havne i en blindgyde - ved hjælp af deres sunde fornuft - og direkte tro - at paradiset for os mennesker - ikke findes. Det kan betyde - at stærkt troende mennesker - er nærmere Paradiset - end de mennesker - der alene bruger deres sunde fornuft - til at bestemme hvordan de vil leve deres liv - hvilket næsten kun kan blive PÅ et falsk grundlag - fordi forudsætningerne for fornuftens succes er drejet 180 grader - og er baseret på løgne.  Det får en til at tænke på = Ole Birk Olesen - der har skrevet bogen = Taberfabrikken. 

HER TIL MORGEN - KAN JEG IKKE FINDE MIN BIBEL. 

Her til morgen - kan jeg ikke lige finde min bibel - så jeg må læse om skabelses-beretningen senere. Ellers må jeg ind på internettet at lede efter Bibelens skabelses-beretning. Her mindes jeg hvad min = mormor - har sagt. De kan ikke se skoven - for bare træer. Hun har også sagt - han er så indskrænket - at han ikke kan se ud over sin egen næsetip. Jo - der findes mange sider af sandheden - bare udtrykt på forskellig måde. Det har - Jesus - sagt til Apostlen - Thomas - da han vandrede her på Jorden. Sandheden  kan i læse mere om - på dette Link. 

www.sandheden.net  

Der er mange måder - at udtrykke sandheden på - og en af dem - der udtrykker sandheden på en meget vred måde - det er = Kaj Vilhelmsen - på www.Radioholger.dk - og hvorfor denne vrede måde - at udtrykke sandheden på ??? Det er efter min opfattelse fordi - at dem - der burde kende mest til sandheden - er de Politikere der styrer Nationalstaten - der burde kende mest til sandheden. De fornægter sandheden der - hvor sandheden berører deres magtbase - fordi deres magtbase er vigtigere end sandheden. Til gengæld er de samme politikere geniale til tom retorik - så de undgår direkte konfrontation med sandheden. Det er forståeligt - for deres globale Politiske Projekt bygger på ( frihed - lighed og broderskab ) og ikke på sandheden. 

ILLUSIONERNES VERDEN 

Hvis Paven har kysset Koranen - kan det efter min opfattelse godt betyde - at Paven er med i en global Politisk aftale om - at der skal indføres en ny global enheds-religion - der ikke er baseret på sandheden og Kristendommen - med det formål - at skabe en global enheds-religion - hvor islam er en del af denne globale aftale. Paven sætter sig derfor i Guds sted - og det må man ikke ifølge DE TI BUD men religiøs global magt - det er jo en stor fristelse - når muligheden nu engang eksisterer - i Pavens tilfælde. 

DE 7 DØDSSYNDER og MAGTENS ELITE

Det farlige for et folk - det er når magtens mænd - dem der skulle beskytte sandheden - for at oprette en retstilstand i riget - til beskyttelse af sit folks daglige vaner = som er et folks kultur - så må disse daglige vaner - nødvendigvis ensrettes - hvilket de religioner - der kalder sig - Politiske Partier - godt er klar over - for at deres Politiske Ideologier - kan blive en global succes. Her i vesten adfærds-reguleres vi bort fra sandheden og Kristendommen - af de Politiske ypperste-Præster - der har skiftet religion - bort fra sandheden. Min personlige teori er - at en global civilisation ikke kan eksistere i rimelig harmoni - medmindre denne civilisation er baseret på sandheden. 

ROVDRIFTS - CIVILISATIONER 

Hvis vi tankemæssigt - går tilbage i tiden - lige efter at mennesker - blev smidt ud af Paradisets have - så har der været flere såkaldte civilisationer.  Disse civilisationer er kollapset - på grund af menglende resourser - på grund af rovdrift på jordklodens mange ressourser. Disse Civilisationer er ( efter min opfattelse ) brudt sammen - når resurserne slap op. Hvorfor er det sket igen og igen - at der bliver skabt Civilisationer - som har bygget på rovdrift af jorklodens resurser. Efter min opfattelse - så er det fordi - at djævelen selv - ønsker al magt over alle mennesker på jordkloden. Det lykkes måske denne gang - igennem en ny verdensorden - som er en = klima-verdens-orden. Der er ikke resurser nok - til at alle mennesker på jordkloden - kan få dækket deres naturlige daglige behov. 

Mere om New World Order: Varer over 60 minutter.
http://www.youtube.com/watch?v=VebOTc-7shU

Så hvad taler de så om - på et sådant klima-top-møde - som denne gang hedder = Durban 3.  Set her fra bunden af samfundet - hvor vi hører hjemme - der drøfter de nok - hvordan jordklodens resurser kan fordeles - så de ikke selv - kommer til at mangle noget. Denne klima-religions præsteskab - bureaukraterne - de er nok i gang med - at regne ud - hvordan de kan opnå - 80 procent af jordens resurser til sig selv - og 20 procent til resten af jordklodens befolkning - eller noget i den retning. For at kunne kontrollere jordklodens brug af resurser - så skal hver enkelt husstand sandsynligvis ( resurce-kontrolleres ) med vand og eletricitets-kontrol og så videre. Middelstanden skal gøres så fattige - at den til sidst ikke eksisterer.  Mine vurderinger kan naturligvis være forkerte. 

Find eventuelt ordet ( Gaia ) på www.Google.dk 
Mange af de klima-regulerende institutioner er på plads.
Det ligner ikke de rene tilfældigheder.

Gaia religionens største fjende - er sandheden. Derfor skal Kristendommen - der jo er forkyndelse af sandheden - stækkes mest muligt. Det sker efter min opfattelse med juridiske paragraffer og anden adfærds-regulerende lovgivning. Hvis en ny verdensregering oprettes - som også opretter en ny verdensbank - så behøver de ikke mere USAs seddelpresse. Så kan de blot sende pengene over internettet. Er det ikke paven - der for nylig har foreslået en sådan Verdensbank. 

KULTUR og INDIANERE

Indianerne kunne leve af de store flokke af bøfler - og nedlagde kun det nødvendige bytte. Kultur - er som bekendt ( et folks daglige vaner ). Indianerne behøvede ikke køleskabe - fordi de kun nedlagde hvad de behøvede. Så kom den hvide mand og deres civilisation. De drev rovdrift på bøflerne - og indianerne sultede.  Vores Civilisation er sandsynligvis djævelens værk. Efter flere hundrede år - er der gjort så mange overflødige opfindelser - af alskens tingel tangel - der er unødvendige på grund af opfindelsen af samlebåndet - der nu gør masser af håndværkere overflødige - og samtidig er rovdrift på jordklodens resurser. Måske Vestens civilisation ikke bygger på kristendommen - men på Gaia-religionens ypperste-præster - der kun ønsker den globale magt.  Der står vist ikke noget om Kristendommen - i USAs forfatning eller Frankrigs forfatning - eller i = FNs menneskerettigheder. 

Hvilken udviklingskultur - giver arkitekturen udtryk for i USA fra 1776 og frem - sammen-lignet med Danmarks kirker ??? Firkantede skyskrabere og kønsløse arbejderboliger. Hvis vi sammenligner = DRs = firkantede bygninger - sammenlignet med Danmarks Kristne oprindelige Kirker - så virker disse DR bygnInger set udefra - kønsløs arkitektur. Du kan jo besøge de fleste af Danmarks kirker - på denne internetside - og sammenligne arkitekturen. Måske har en vis - Peter Nielsen - en bemærkning des-angående.


         

DER FINDES OVER 2100 KIRKER I DANMARK = BESØG DEM og TÆL DEM 

Det betyder efter min opfattelse = at det danske folk har en = Kristen Kulturarv.
Har du en anden vurdering af Danmarks Kulturarv ??? Har værdi-kommissionen en anden vurdering af Danmarks Kulturarv - nå nej - den er jo nedlagt af kulturministeren - en tidligere kaos-Pilot.  ???

 • Kirker i Danmark - en billeddatabase

  FRA VELFÆRDS-SLAVE TIL = VISA DAN-KORT SLAVE

 • Jo - der er sket meget - siden vores kristne Gud skabte jorden - som et Paradis tilpasset os mennesker. Solen jorden og månen - der rykker i vandet - som skaber bevægelser i vandstanden - og giver liv på jorden og årstider der giver os mennesker store udfordringer. En jord med resourser nok - indtil samlebåndet - udkonkurrerede håndværkerne. Så kom alt til at ske alt for hurtigt. Her i 2011 er der ikke engang tid til en fast ugentlig fridag - for hele folket. De magt-begærliges globale drømme-samfund begynder at vise sig. 

  Besøg evt. = www.danskkultur.dk  www.Tagryggen.dk     www.danskkulturdebat.dk  • FORNEM  KULTUR
  En grønlænder skulle have sagt. Vi går gerne langt - for at ære vore døde. Det er hvad jeg kalder en fornem kultur. Indianernes kultur er ødelagt. Der var en kulturrevolution i Kina. Folkeslagenes oprindelige kulturer ( deres daglige vaner ) respekteres ikke af Vestens civilisation. Kan det skyldes - at Vestens civilisationer ikke er kristne Civilationer - men har været styret af hedninger - siden 1776 - eller fra endnu før.  Det kaldes vist nok = oplysningstiden - da Kristendommen og dermed sandheden  - blev smidt ud som  grundlag for regeringsførelsen  i de forskellige nationalstater. De kristne konger - svigtede der regerings-ansvar. Hvilke ideologier havde påvirket kongernes ansvarlighed over for folket - med nye ideer - med det formål - at splitte Kristendommens sammenhængskraft ad - med personlige magtdrømme ??? Der har tilsyneladende også været nogle ( samfunds -destabiliserende ideologier ) før oplysningstiden. 

  Oplysningstiden - Wikipedia, den frie encyklopædi

  Har der eksisteret hemmelige ( frimurer-loger ) lige fra Adam og Eva blev smidt ud af Paradisets have ??? Historisk set er det nok svært - at give konkrete svar på dette spørgsmål.

  1. maj 1776 grundlagde Adam Weishauph  Illuminati-broderskabet.  HVORDAN OPERERER FRIMURER-LOGER  ???

  Efter min opfattelse - så hverver de deres medlemmer - på seminarier og universiteter - og højere læreanstalter - hvor det forventes - at disse studerende - kan tænke kreativt - og ud fra forventninger om - at nogle af disse personer kan få stor indflydelse på den førte politik i en given Nationalstat - på et senere tidspunkt. Indtil den tid oprinder uddannes de til fremtidens opgaver - alt efter indstilling og evner. For at komme ind i en frimurerloge - så skal de unge mennesker - sværge en slags troskabsed over for loge-brødrene. Den troskabsed kunne lyde således =

  Evig tavshed og ubrydelig troskab til de højerestående medlemmer og ordenens statuetter.

  En kristen ung dame - eller en kristen ung mand - får måske at vide - at logen tilbeder et højeste væsen - og kan tro - at dette højeste væsen - er den kristne Gud. Det modsatte kan også være tilfældet - da det ikke røbes mere om dette højeste væsen. Da man ikke altid kan vide - hvem der med i samme loge som en selv - så giver det også lidt spænding i tilværelsen - for et ungt menneske. Det er muligt - at det er en af fandens ideologier - man adlyder. 

  KARRIERE-FREMMENDE LOGER

  De stræbsomme vælger måske karriere-fremmende-loger, for senere at kunne opnå en senere glorværdig karriere. Hvis man kikker på at oplysningstiden regnes for at være fra cirka 1620 til år 1800 - så er det jo en teoretisk mulighed for - at samtlige Partiformænd i Danmark  - er medlem af en frimurer-loge. Når man ser på - at frimureriet havde en stor opblomstring på i oplysningstiden - så er denne mulighed til stede. 

  PARTIFORMÆNDENES MAGT 

  Da det er Partiformanden der udstikker den Politiske kurs - så adlyder partimedlemmerne naturligvis Partiformandens Politiske kurs. Her i Danmark kan frimurerre teoretisk have opnået den Politiske magt - for over hundrede år siden. Er der så noget i Danmark - der tyder på - at det forholder sig således ??? Ja - det må de unge mennesker på cirka 16 år - så selv vurdere. Det seneste krav er - fra nogle bestemte partier - at de unge på 16 år og 17 år - også skal have stemmeret ved valgene. Socialdemokratiet har åbenbart brug for mere stemmekvæg - inden de unge mennesker - begynder at tænke lidt dybere over - hvorfor samfundet - er struktureret som det nu engang er. 

  NÅR UNGE VÆLGER POLITISK PARTI 

  Når unge vælger, at melde sig ind i et af de gamle Politiske Partier = så som - Venstre - De Konservative . De radikale - Socialdemokratiet - SF - eller Liberal alliance  - så risikerer de - at melde sig ind i et Politisk Parti - der styres af en af djævelens mange Frimurer-loger. Så vil en ung dame - eller ung mand - melde sig ind i et Politisk Parti - og være sikker på - at det ikke styres af fri-murere - ja -så har i unge tilsyneladende disse to oplagte valgmuligheder =

  http://www.siaddk.wordpress.com/

  www.danskernesparti.dk  

  Så nu kan i allerede nu begynde - at tænke på - hvordan Danmark skal organiseres - når Danmark er meldt ud af = EU. Skal arbejdsformidlingen stadig bestå ??? Ja - hvorfor blev arbejdsformidlingen oprettet og i hvilket årstal ??? Den bedste sikkerhed for ikke at stemme på et Politisk Parti - der ikke er styret af Partiformænd - der er medlemmer af en frimurer-loge - det er nok - at stemme på Politiske Partier - der er unge og friske - og ikke har medlemmer i Folketinget.
 

Texe Marrs - The Pope's Secret Plan For Global Supremacy - YouTube

Hedder USAs Frihedsgudinde = Gaia  ???   Order of Death  

Illuminati Mystery Babylon : Texe Marrs, Wanda Marrs : Free ...

The Forbidden Book - History of the English Bible (1 of 7) - YouTube

www.youtube.com/watch?v=uRNOW-xVzHU17. jan 2010 - 9 min. - Uploadet af Anastasis300
http://www.amazon.com/gp/product/B000E9X36U?ie=UTF8&tag=fratnoth-20&l... DISCOVER THE ...
 
 
 

 
Besøg  =  http://www.bibliotek.trykkefrihed.dk/


               

HVEM MANGLER AT LÆSE DENNE FORFATTERS BØGER  ???

http://www.bibliotek.trykkefrihed.dk/

Mig og Muhammed
HB 199,00 kr.

 

Michael Jalving

Magt og ret

Et opgør med Godheden
PRIS kr. 175,00
 
 


 
 EN TEORI = OM OPLYSNINGSTIDEN
 
I 1776  i USA  og i FRANKRIG i 1789  var Kristendommen blevet udraderet. Kristendommen er som bekendt forkyndelse af = Sandheden = og derfor skulle Bibelens = sandheder = afløses af andre = "sandheder" = udtrykt af  "oplysningstidens" filosoffer = som erstatning for Bibelens ægte sandhederDisse oplysnings - filosoffers teorier kan være ret gode og velformuleret = men det ændrer ikke ved = at der hvor = Sandheder = begrænses ellerundertrykkes = der finder = Løgnens religioner og Løgnens Politiske ideologiske Partiprogrammer = ind og overtager styringen af Nationalstaternes lovgivningsmagt = fra de oprindelige folkeslag.  Vil du vide = Sandheden = om = Løgnenes = forførelses-strategier under = "oplysningstiden" så vil jeg anbefale alle = ( ægte intellektuelle ) at læse denne bog af = Mikael Jalving =  MAGT og RET
 

 
 OM OPLYSNINGSTIDENS ERFARINGER
 

G. Edward Griffin - The Collectivist Conspiracy - YouTube


 

Mere om New World Order: Varer over 60 minutter.
http://www.youtube.com/watch?v=VebOTc-7shU

HAR VI FÅET EN BEDRE VERDEN  ???

 


FØRSTE MOSEBOG  =   Verdens Skabelse    Kapitel 1. Vers ( 1. - 31. ) 

Kapitel 2.  Vers ( 1. - 4. )  Læs om skabelsen i din egen Bibel.


 Min religiøse teori =     www.Google.dk   www.wikipedia.net   www.Medie1.dk 

Satan og andre onde kræfter = blev misundelige på vores Kristne Gud = da han skabte jorden på 6 dage. Derfor besluttede de = at de ville beherske jordkloden - for at vise vores  = Kristne Gud = trods. Min Vurdering kan naturligvis være forkert ???

Da indianerne levede med Bison-okser = da udryddede USA indianernes livsgrundlag  = deres Bison-okser = der blev leveret til jernbanearbejderne. Var det i 1776 at toget var køreklar første gang i England ??? Fører storindustri frem til ondskab - og har virkeligheden været således i mange hundrede år ???

What in the World Are They Spraying? (Full Length) - YouTube

Jeg kan huske = at jeg flere gange har set fly i luften = over Lindholm Lufthavn ved Aalborg Lufthavn i Danmark = efterlade dette hvide spor efter noget fly har sprøjtet ud. Disse minder er ( hvis jeg husker rigtigt  ??? ) helt tilbage fra cirka 1965. Al ny teknologi skal jo udvikles. Nå ja - Mayaernes Kalender stopper her i 2012.

HVEM ER ONDSKABENS MEDLØBERE ???

Har de Piloter = der udfører dette arbejde = et medansvar for at myrde alt liv i USA ???

Når man forandrer jordeklodens indre økologiske balance = og indre klima-balance = så rører man ved Guds skaberværk = og så skal alt jo gå galt.  Måske har vor ( Kristne Gud ) allerede indset det. Står der noget i Bibelen om = at Gud vil genskabe jordkloden igen ??? Kan det være fordi det er nødvendigt - hvis jordkloden igen skal kunne beboes af Mennesker og andre levende skabninger ??? 

 

 

 

 
 
Hej!
Prøv at lave din egen hjemmeside ligesom mig! Det er nemt, og du kan prøve det gratis
ANNONCE