EFTER SKABELSEN

EFTER SKABELSEN www.Kulturpartiet.dk

Præsenteret her  23. juli 2012  www.PrisonPlanet.dk   www.Medie1.dk  www.infowars.dk


 

               ER DU DANSKER  ???  HVORDAN VED DU DET  ???
http://www.dendanskeforening.dk/ 

                VIL DU FORSVARE = PARAGRAF 4 = MED DIT LIV ???

 


 

Besøg  evt.   www.danskkultur.dk    www.danskkulturdebat.dk

 


 

EFTER SKABELSEN  =  HISTORIEFORSKERES  OPGAVE

Hvad er historieforskernes opgave efter skabelsen ??? Er det bare at skjule de ( historiske sandheder )  gennem tiderne ( fortielse af informationer ) ( gennem direkte Løgne ) gennem ( fordrejede sandheder ) ???  Kan historieforskere finde frem til den historiske udvikling fra begyndelsen - uden at søge efter sandheder ???

HVORNÅR BEGYNDTE BEGYNDELSEN

Da historie-forskerne ikke levede = da vor Kristne Gud skabte Jorden - så må den første historiske viden = nødvendigvis bygge på gætterier = samt ud fra Guds vejviser Bibelens anvisninger om = hvordan ondskaben kan holdes på afstand. Så de samfund der er skabt af  mennesker = der ønsker at holde ondskaben på afstand = ved hjælp af Bibelens anvisninger - de kaldes i Danmark for Kristne. 

HVAD ER BIBELENS FØRSTE ANVISNINGER ??? 

Hvad er Bibelens første anvisninger på et godt samfund ??? Det er ( DE 10 BUD ) som første gang blev præsenteret af Moses. De ( 10 BUD der findes i min Bibel lyder således =

2. Mosebog  Kapitel 20   Vers 3. til og med Vers 17.

Gud talte disse ord: Jeg er Herren din Gud, som førte dig ud af Egypten, af trællehuset.

1. Du må ikke have andre Guder end mig.

2. Du må ikke lave noget gudebillede i form af noget som helst oppe i himlen eller nede på jorden eller i vandet under jorden ! Du må ikke tilbede dem og dyrke dem, for jeg, Herren  din Gud, er en lidenskabelig Gud. Jeg straffer fædres skyld på børn, børnebørn og oldebørn af dem der hader mig; ! men dem, der elsker mig og holder mine befalinger, vil jeg vise godhed i tusind slægtled.

3.  Du må ikke bruge Herren din Guds navn til løgn, for Herren vil aldrig lade den ustraffet, der bruger hans navn til løgn.

4. Husk sabbatdagen og hold den hellig. ! I seks dage må du arbejde og gøre alt, hvad du skal; ! men den syvende dag er sabbat for herren din Gud. Du må ikke gøre noget som helst arbejde, hverken du selv eller din søn eller datter, din træl eller trælkvinde eller dine husdyr, og heller ikke den fremmede i dine byer. ! For på seks dage skabte Herren himlen og jorden og havet med alt, hvad de rummer, men på den syvende dag hvilede han. Derfor har Herren velsignet sabbatsdagen og helliger den.

5. Ær din far og mor, for at du må få et langt liv på den jord, Herren din Gud vil give dig.

6. Du må ikke begå drab.

7. Du må ikke bryde et ægteskab.

8. Du må ikke sjæle.

9. Du må ikke vidne falsk mod din næste.

10.  Du må ikke begære din næstes hus. Du må ikke begære din næstes hustru, hans træl eller trælkvinde, hans okse eller æsel eller noget som helst af din næstes ejendom.  www.wikipedia.dk  www.Google.dk  www.wikipedia.net   www.Monokultur.dk 

( VORES ART ) = MENESKET = ER FØDT I GUDS BILLEDE.

Her er mine gætterier = ud fra min opfattelse af tilgængelig viden.

I følge mine oplysninger - så er mennesket skabt i Guds billede = men er født som et barn. Da et barn skal opdrages = så besluttede vor Kristne Gud, at kvinden skulle skabes = og kvinden skulle opdrage barnet ud fra disse ( 10 bud ) således = at barnet som voksen = grundlæggende ville opføre sig tåleligt over for sine naboer = og medmennesker.

DE FALDNE ENGLE = SÅ DENNE OPDRAGELSE AF BØRN.

De faldne Engle = med Lucifer eller Satan i spidsen = så her en chance for - at overtage opdragelsen af menneskenes børn = inden børnenes hjerner var fuldt udviklet - for at påvirke alle børns tankegang til = at ønske at en fælles verdensorden for alle mennesker på jordkloden. Denne tankegang om en fælles verdensorden = er første gang udtænkt af Djævelen eller fanden selv. Det er bare min opfattelse = der naturligvis kan være forkert ???

JIM MARRS  = EN HISTORISK GENNEMGANG = AF FORTIDENS VIDEN

 Jim Marrs: Hidden History Part 1 - YouTube

 Se også = Hidden History = Part 2.  og  3.  og 4  og  5.


 ATLANTIS  FORSVANDT I HAVET =  ER = USA = KALDT DET NYE ATLANDIS  ???

Var det allerede planlagt at = USA = skulle ødelægges = af Frimurere = i 1776 da USA Uafhængigheds-erklæring blev skrevet i 1776 = måske af Illuminati = eller da USAs Forfatning blev vedtaget nogle få år senere ???

SUMERERNES  CIVILISATION

Den ældste Civilisation vi kender noget til her i 2012 = det er tilsyneladende ( Sumerernes Civilisation ) ???  Hvad kan jeg sige om dem ???  Tilsyneladende så var der også soldater = allerede på Sumerernes tid. Det tyder på = at allerede Sumererne havde skoler = hvor de kunne hjernevaske børnene med en kommunistisk eller socialistisk tankegang - så de senere kunne gå i takt - samt lære blindt =  at adlyde alle ordrer . Allerede dengang = ville disse børn - når de blev ældre = blive gode soldater. Er denne viden om kontrol af børneopdragelsen = for at starte en hær = blevet bevaret helt frem til =  Lenins tid = og Maos tid = og Stalins tid = og Hitlers tid. Ingen kan lide at svigte sin hærs fællesskab = selv om ordrerne fører til samfundets indre tilintegørelse ???  Jeg må indrømme - at jeg ikke ved om denne antagelse - ligger inden for logisk sandsynligheds-beregning  ??? Hvis satan selv = skal kunne føre ( hemmeligheden om børneopdragelsen ) videre generation efter generation - så er det sandsynligvis nødvendigt at oprette hemmelige frimurer-loger  ??? Eksisterede =  illuminati = allerede dengang Sumerernes Civilisation var på sit højeste  ???

NU TIL LIDT HISTORISK NUTID

Hvad sagde = Senator = Lyndon B. Johnson  = den 7. januar 1958 til det Demokratiske senat = til nogle lokale Politikere = om at kontrollere jordklodens Politik = fra luften ??? Da jeg ikke kan Engelsk = så find selv oplysningen på dette link =

Jim Marrs: Hidden History Part 3 - YouTube  ( Rød alarm )

 

"What in the World are They Spraying?" - Official Trailer - YouTube

www.youtube.com/watch?v=te_FOsKL_5Q24. maj 2010 - 11 min. - Uploadet af Truthmediaproduction
"What in the World are They Spraying?" - Official Trailer http://www.realityzone. com/angels.html The Reality ...

Har denne plan om at udrydde = USAs befolkning = gennem forgiftning = været i gang allerede i 1958. Er det denne plan ( Lyndon B. Johnson ) har omtalt allerede den 7. Januar 1958 = ( måske ) været en plan om = at forgifte USAs befolkning fra luften ???  Noget tyder på = at enhver amerikaner = der støtter det Demokratiske Parti = eller det = Republikanske Parti = invisterer i sit eget selvmord = og giftmordet af sin egen familie.  Min vurdering kan naturligvis være forkert.  Hvad er din vurdering ???

 

G. Edward Griffin - The Collectivist Conspiracy - YouTube


 

Mere om New World Order: Varer over 60 minutter.
http://www.youtube.com/watch?v=VebOTc-7shU

 


 http://www.guidestones.us/   og se = Videoen.

Anonymous - The First Message of 2012 - YouTube
Millions to be Killed under Agenda 21, You Have Been Warned ...

Er dette giftmord = af hele USAs befolkning fra luften = led i en den plan = der kaldes for en = New World order ???  Er det muligt at reducere bestanden af mennesker på jordkloden med 90 procent inden udgangen af 2021 ???

Hvad sagde James Warburg i 1950  om en Verdensregering  ???

Hvad sagde ( Lyndon B. Johnson ) om at styre jordkloden fra luften allerede i 1958 = på et internt møde = for nogle specielt udvalgte ???

 


 

Er det to Punkter i en større global = helhedsplan  - ??? 

 

 

 

 

Hej!
Prøv at lave din egen hjemmeside ligesom mig! Det er nemt, og du kan prøve det gratis
ANNONCE