Ondskabens Håndlangere

Ondskabens Håndlangere www.Kulturpartiet.dk

Præsenteret her  25. juli. 2012   www.PrisonPlanet.dk  www.Google.dk  www.wikipedia.net 

www.Medie1.dk  www.RadioHolger.dk  www.Monokultur.dk  www.wikipedia.dk 

HVEM ER = ONDSKABENS = HÅNDLANGERE  ???


                ER DU DANSKER  ???   HVORDAN VED DU DET  ???
 http://www.dendanskeforening.dk/  

               VIL DU FORSVARE = SANDHEDEN = MED DIT LIV ???

 


 

HVEM ER = ONDSKABENS = HÅNDLANGERE  ???

Hvem er ondskabens håndlangere ??? Min teori ( den er ) at mindst 90 procent af alle de mennesker = der udfører de onde handlinger = tror = at det arbejde de udfører = fører til det gode = eller til en bedre verden. Det er muligt at gennemtænke = om det arbejde du udfører på en arbejdsplads = som lønmodtager = fører til en bedre verden = det er jo muligt at forlade en arbejdsplads = der fører til den totale ondskab ??? Er denne mulighed en overvejelse værd ???


www.feriepartiet.dk    www.RadioDua.dk    www.infowars.dk

 


The Forbidden Book - History of the English Bible (1 of 7) - YouTube

www.youtube.com/watch?v=uRNOW-xVzHU17. jan 2010 - 9 min. - Uploadet af Anastasis300
http://www.amazon.com/gp/product/B000E9X36U?ie=UTF8&tag=fratnoth-20&l... DISCOVER THE ...

Flere videoer for the forbidden book - history of the english bible »

www.kulturpartiet.dk   se evt  =  43 præster


KRISTENDOMMEN  er forkyndelse af  SANDHEDEN.

I tider med = Universielt bedrag - bliver det at sige - Sandheden 
en revolutinær handlingGeorge Orwell

Find selv = Jim Marrs = på =  www.Google.dk 

 


 

2. Du må ikke lave noget gudebillede i form af noget som helst oppe i himlen eller nede på jorden eller i vandet under jorden ! Du må ikke tilbede dem og dyrke dem, for jeg, Herren  din Gud, er en lidenskabelig Gud. Jeg straffer fædres skyld på børn, børnebørn og oldebørn af dem der hader mig; ! men dem, der elsker mig og holder mine befalinger, vil jeg vise godhed i tusind slægtled.


 
Tilbeder Amerikanere i USA  =  FRIHEDSGUDINDEN  i  USA i  New York  ???

Frihedsgudinden

Frihedsgudinden (engelsk:Statue of Liberty) er en statue i New Yorks havn som byder velkommen fra søsiden. Statuen er en gave fra Frankrig. I Frankrig er der en mindre tilsvarende statue lavet af den samme kunstner. Citat slut. Læs evt. mere =  www.wikipedia.net  Spørgsmålet til =  Unge Kristne  =

Blev Guds bud = nummer 2 = overtrådt i USA = da FrihedsGudinden i USA blev bygget ???


 

HVAD ER BIBELENS FØRSTE ANVISNINGER  ??? 

Hvad er Bibelens første anvisninger på et godt samfund ??? Det er efter min opfattelse  ( DE 10 BUD ) som første gang blev præsenteret af Moses. De ( 10 BUD der findes i min Bibel = de lyder således =

2. Mosebog  Kapitel 20   Vers 3. til og med Vers 17.

Gud talte disse ord: Jeg er Herren din Gud, som førte dig ud af Egypten, af trællehuset.

1. Du må ikke have andre Guder end mig.    www.endtime.net 

2. Du må ikke lave noget gudebillede i form af noget som helst oppe i himlen eller nede på jorden eller i vandet under jorden ! Du må ikke tilbede dem og dyrke dem, for jeg, Herren  din Gud, er en lidenskabelig Gud. Jeg straffer fædres skyld på børn, børnebørn og oldebørn af dem der hader mig; ! men dem, der elsker mig og holder mine befalinger, vil jeg vise godhed i tusind slægtled.

3.  Du må ikke bruge Herren din Guds navn til løgn, for Herren vil aldrig lade den ustraffet, der bruger hans navn til løgn.

4. Husk sabbatdagen og hold den hellig. ! I seks dage må du arbejde og gøre alt, hvad du skal; ! men den syvende dag er sabbat for herren din Gud. Du må ikke gøre noget som helst arbejde, hverken du selv eller din søn eller datter, din træl eller trælkvinde eller dine husdyr, og heller ikke den fremmede i dine byer. ! For på seks dage skabte Herren himlen og jorden og havet med alt, hvad de rummer, men på den syvende dag hvilede han. Derfor har Herren velsignet sabbatsdagen og helliger den.

5. Ær din far og mor, for at du må få et langt liv på den jord, Herren din Gud vil give dig.

6. Du må ikke begå drab.

7. Du må ikke bryde et ægteskab.

8. Du må ikke sjæle.

9. Du må ikke vidne falsk mod din næste.

10.  Du må ikke begære din næstes hus. Du må ikke begære din næstes hustru, hans træl eller trælkvinde, hans okse eller æsel eller noget som helst af din næstes ejendom. 

 


Kan man forestille sig = at = USAs befolkning fjerner = FrihedsGudinden ???


 

"What in the World are They Spraying?" - Official Trailer - YouTube

www.youtube.com/watch?v=te_FOsKL_5Q24. maj 2010 - 11 min. - Uploadet af Truthmediaproduction
"What in the World are They Spraying?" - Official Trailer http://www.realityzone. com/angels.html The Reality ...

 

Har denne plan om at udrydde = USAs befolkning = gennem forgiftning = været i gang = allerede fra 1958. Er det denne plan ( Lyndon B. Johnson ) har omtalt allerede den 7. Januar 1958 = ( måske ) været en plan om = at forgifte USAs befolkning fra luften ???  Noget tyder på = at enhver amerikaner = der støtter det Demokratiske Parti = eller det = Republikanske Parti = invisterer i sit eget selvmord = og giftmordet af sin egen familie.  Min vurdering kan naturligvis være forkert.  Hvad er din vurdering ???  Det er trods alt dig og din familie = det drejer sig om.

Hvor mange af denne slags overflyvninger foregår der i døgnet på globalt plan ???

Hvor mange af den slags overflyvninger foregår der i døgnet i USA ???

Hvem har navne og adresser på disse Piloter = der foretager disse overflyvninger ???

Jesus = har sagt = Tilgiv dem = Thi de ved ikke hvad de gør.


 KRISTENDOMMEN  er forkyndelse af  SANDHEDEN

Som = kristen er jeg naturligvis interesseret i at vide = hvilke Religioner der er onde = fordi de indeholder sandhedens modsætning løgnen. Dette kan muligvis måles = ved hjælp af det der kaldes for = Creation destruction ??? 

Hvis jeg har forstået ( Creation destruction ) rigtigt = så virker djævelens religioner på denne måde.

Hvis du ikke adlyder mine ordrer = så slår jeg dig ihjel. Denne måle-metode kaldes efter min opfattelse for = ( Creation destruction )

 


 www.islam-info.dk     Koranen      artikeldatabase.

www.islam-info.dk  et internet-leksikon om Koranens indhold.

Besøg evt. - teksterne under disse overskrifter.

KVINDER  Her findes ( Sura 33.59 ) og ( Sura 24.13 )
KOLONIALISME
REN UREN
TØRKLÆDE
TAQIYA = islams lovlige forviringsløgn.
TØRKLÆDER
VANTRO
STENING
JIHAD  = at udbrede islam med vold-om nødvendigt.
APOSTAT
APOSTASI
ÆGTESKAB
BØRNEOPDRAGELSE I MUSLIMSKE HJEM

Her bør tilføjes - at Koranen ikke indeholder ( DE 10 BUD
)
Her bør tilføjes - Koranen betragter de kristne som vantro
Ja alle - der ikke er muslimer - anser Koranen for vantro.

Islam bruger = Apostat = over for sine tilhængere. Er det ( Creation destruction ) ???

Muslimer må ikke ( ifølge islam ) ikke høre ( Sandheder ) så de begynder at tænke selvstændigt. Derfor skal de slå alle ( Budbringere af sandheden ihjel ) Muslimer må nemlig ikke opdage = at islams religiøse ledere er djævelens eller Lucifers håndlangere.

Når muslimer ikke må høre ( Sandheder ) men har pligt til at bruge ( Løgne ) i deres religiøse forkyndelse - og hvis disse løgne ikke accepteres og adlydes = så siger islams religion = så slår vi dig ihjel.  Nu kan muslimer jo ikke gøre for = at de er født muslimer = og ikke lærer ( DE 10 BUD ) som er de Kristnes udgangspunkt for Børneopdragelse at kende = hvilket bevirker = at kristne børn kan kende forskel på ( Løgne og Sandheder )

Dette har taget mig mange år at fatte = og der skulle flere islam-forskere med ( stor viden ) til at få mig til at fatte  = at muslimer er fanger af deres egen religion.

Derfor dette spørgsmål =  Er islam en hær = der er forklædt som religion  ???

 


 Sam Solomon 

Robert Spencer - YouTube  

Hvor foregår kampen for at bevare ( Sandheden ) i vestens Civilisationer  ???  Denne kamp føres af kvinderne i deres hjem = gennem opdragelsen af deres børn.

PAMELA GELLER  =  EN  TIGERMOR MED 4. BØRN.   

Pamela Geller

pamelageller.com/ Cached  -Oversæt denne side

Der hvor = der er sprækker i ( Sandhedens Skjold ) i samfundet = der bliver der plads til Løgnens Religioner. Så - hvad var = Winston Churchill,s = vurdering af muslimske samfund for over hundrede år siden ???  Ja - de lød således =

 

WINSTON CHURCHILL  =   OM ISLAM

 

Hvor frygtelige er ikke de forbandelser, som muhamedanismen lægger på sine tilhængere. Bortset fra det fanatiske vanvid, som er lige så farligt i et menneske som galskab i en hund, er der denne angstfyldte, fatalistiske apati. Virkningen er tydelig i mange lande. Uforudseende, sløsede vaner, sjuskede landbrugsmetoder, træge handelsmetoder og usikkerhed omkring ejendomsret, det er tilstanden overalt, hvor Profetens tilhængere regerer eller lever. En fornedrende sanselighed berøver dette liv dets ynde og det næste liv dets værdighed og urørlighed. Det faktum, at enhver kvinde i islamisk lov må tilhøre en mand som hans absolutte ejendom enten som barn, hustru eller konkubine forsinker den endelige udryddelse af slaveriet, indtil den islamiske tro er ophørt med at have magt mellem mennesker. () Der findes ingen stærkere bagstræberisk bevægelse i verden () var det ikke, fordi kristenheden er beskyttet af videnskabens stærke arme - den samme videnskab, som den forgæves har bekæmpet - kunne den moderne europæiske civilisation falde, ganske som det gamle Rom.

Winston Churchill, The River War, II, s. 248-50. London 1899

Ligesom = Kai Sørlander = har udtrykt det = så er muslimer ikke mere onde = når de fødes = end alle andre folkslag. Muslimernes adfærd reguleres af islams religion igennem ( Børneopdragelsen i muslimske hjem ) Når jeg ser muslimernes religion udefra = så ser jeg i mit indre = en slange der spiser sig selv.  Hvem kan sætte muslimerne fri ???

 Over 90 procent af alle muslimer ved ikke = at de er ondskabens håndlangere.


 

Første gang jeg hørte disse to ord = ( Creation destruction ) det var da jeg så denne film på = You Tube = hvor de blev udtalt af = Alex Jones =  

 BRODERSKAB = er nok mest for Gay = Order ofDeath  

At gennemføre = FRIHED LIGHED og BRODERSKAB = kræver åbenbart et blodbad først.

Der var kampen mellem Sydstaterne og Nordstaterne først = inden USAs Uafhængigheds-erklæring i 1776 og før USAs forfatning kunne skrives nogle år senere. Det krævede også blod = at få gennemført Revolutionen i 1789 i Frankrig. Dermed var = Kristendommen = smidt ud af regerings-lokalerne = i både USA og Frankrig.  Dette blev måske fejret ved at bygge en Statue af = Lysbæreren Lucifer = også kaldet for = Frihedsgudinden = i New York. Hvis Lucifer ønsker at regere over hele jordkloden = bliver det så under dæknavnet ( Gaia )  eller under et andet dæknavn = forhandlet på plads med den ( Pave ) der efter vedholdende rygter = skulle have kysset Koranen  ???


 HVEM ER ONDSKABENS HÅNDLANGERE  ???   www.Tagryggen.dk  

Council of 7 EXPOSED! MUST SEE!!!.flv - YouTube

 

The Hidden Agenda Behind Fluoride [Dr. Stanley Monteith] - YouTube

www.youtube.com/watch?v=HzQpLoiepks14. mar 2011 - 68 min. - Uploadet af GoodFightUploads
Fluoride & the Reproductive System: http://www.fluoridealert.org/health/repro/ Fluoride & Bone Disease: ...
 
 Hvad siger ( din Bibel ) om Jordens sidste tider ???    www.endtime.net 
 
Kontroleres disse = Overnationale Institutioner = igennem det = Metodologiske System ???

 Forkortelser på = Overnationale Institutioner = 

Asean - BNP - CEBS - CEPOL - CHG - CIMIC - CIVCOM - COREPER - CRT - DER - EBC - EBRD - ECB - EDA - EF - EFC - EFD - EIB - ENP - EPC - EMS - ERM - ESCB - ESFP - ESS - EU - EUFOR - EU-ISS - EUMC - EUMS - Eurodac - Eurojust - EUPOL - EUROSUR - EUSC - EUSR - EWG - DANATO - DG - FDI - FN - FRONTEX - FUSP - FY ROM - G-7 - G-8 - G-20 - HR - IEPG - IMF- IPTF - IPU - ISAF - JSC - MF - MoU - NAC - NATO - NRF - OECD - OSCE - PfP - PMG - PRT - PSC - RIA - RELEX - SDO - SEPA - SIS - SF - SFOR - SFP - SIS - TEF - TEU - TEUF - TEØF - VIS - VEAG - VEU - Økofin - ØMU . 

Hvad er de ( samlede udgifter ) til disse = Overnationale Institutioner = for Jordklodens skatteydere ??? Hvilke tre studerende regner det ud ???

O.I.C = Organization of the Islamic Conference. Har deres egne menneskerettigheder =

Menneskerettighederne i Islam, Cairo-deklarationen - Velkommen til ...

Hvem er Folkets fjender = på denne jordklode ??? Kan det være Direktøren for disse = Overnationale Institutioner og  måske Direktørens nærmeste medarbejder ???  I det ( Metodologiske System ) er det normalt øverstbefalende = der vælger sin efterfølger.  Men en sådan teori = den må naturligvis analyseres i dybden.

De fleste mennesker går på arbejde = for at betale deres faste udgifter. Nu siger Jesse Ventura. Nu skal du tænke igen. Er den arbejdsindsats du udfører på din arbejdsplads = medvirkende til at slavebinde mennesker = og måske din egen familie???   Derfor siger =

 

JESSE VENTURA SAY = THINK  AGAIN   ???  are there something you can do ???

 JESSE VENTURA SAY = THINK  AGAIN = before you do something - then do it.


Derfor bør du måske overveje at = søge andet arbejde ??? 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hej!
Prøv at lave din egen hjemmeside ligesom mig! Det er nemt, og du kan prøve det gratis
ANNONCE