KEND DINE FJENDER

KEND DINE FJENDER www.Kulturpartiet.dk

Præsenteret her  28. juli 2012  www.wikipedia.dk   www.Google.dk  www.wikipedia.net 

 


   

   ER DU DANSKER  ???   HVORDAN VED DU DET  ???
 http://www.dendanskeforening.dk/  

               VIL DU FORSVARE = SANDHEDEN = MED DIT LIV ???

 


 www.sagenskerne.dk   www.Monokultur.dk  www.Kulturkloeften.dk 

Vil du kæmpe for bevarelsen af ( Danmarks Grundlov ) med dit liv ???

På den anden side set = hvad har vi Politikere til ???   www.Sappho.dk 

Besøg evt.  www.danskkulturdebat.dk  = og læs ( Danmarks Grundlov )

 


Kend også din = fjendes = arbejdsmetoder.  

Hvem er = den globale fjende ??? Det er = Lucifer = og de = faldne Engle.

Målsætning = En = New World Order =  med total global magt.  

Arbejdsmetoder =

Overtage Nationalstaternes lovgivning = gennem stedfortrædere. Her må det formodes = at Lucifer = gennem stedfortrædere og med magtens medløbere = har udviklet det ( Metodologiske System ) helt tilbage fra = Sumerernes = tid.  Dette system er omtalt af Canadieren ( Daniel Estulin )

EN HISTORISK GENNEMGANG AF = JIM MARRS =

 

Jim Marrs: Hidden History Part 1 - YouTube

www.youtube.com/watch?v=r6zG47K1Ruw7. feb 2012 - 35 min. - Uploadet af EPICVOYAGERS
Jim Marrs, author of "Rule by Secrecy", informs us of the Hidden History and conspiracies that myriad ...

 Læs også = Hidden History = Part 2 og 3 og 4 og 5.


 

TEORIEN ER = AT DET ( METODOLOGISKE SYSTEM ) FUNGERER GENNEM  BØRNEOPDRAGELSEN.

Et barn der ikke er en fuldt udviklet personlighed - kan opdrages til = at tro på hvad som helst. Hvis min teori er rigtig = så var det Guds plan = at det var mødrene der skulle opdrage børnene. Lucifers menneskelige medløbere her på jordkloden = fik til opgave = at overtage denne børneopdragelse = allerede fra Sumerernes tid.  Når børn bliver lokket i samfundets børnehaver og skoler = så overtager ( Lucifer ) børneopdragelsen af børnene. Dette har ifølge denne teori - været tilfældet = lige fra Sumerernes tid.

DET METODOLOGISKE SYSTEM

Dette system starter ovenfra = hvor en Person med de rigtige Kvalifikationer = set fra Lucifers side = får til opgave = at oprette en Frimurer-loge = og selv vælger sin efterfølger = til at lede dette system videre. Da kristendommen er forkyndelse af Sandheden = så har Lucifer alle = Løgnens strenge at spille på = og de er mange.  Hver eneste af disse Frimurer-loger der oprettes = har hver for sig  = et ædelt og godt formål = men sammenlagt bliver det til den velorganiserede ondskab.

ALLE FRIMURER-LOGER STYRES AF ( LUCIFER SELV )

Alle Frimurer-loger styres af ( Lucifer selv ) gennem disse medløbere = der i deres ungdoms begejstring har afgivet en = Frimurer-ed til en organisation. Det er efter min opfattelse typist = at nye frimurere optages på universiteter. Hvordan et sådan frimurer-løfte  lyder = det kan du selv analysere nærmere = ved at besøge dette Link  =  Illuminati  = som foreløbig er kendt tilbage fra 1776 i USA og Europa.

1. maj 1776 grundlagde Adam Weishauph  Illuminati  broderskabet.


 

 Det = Metodologiske System = kan også bruges til = at oprette Politiske Partier og deres Partiprogrammer = hvilket formentlig er sket allerede i 1776.  Det er normalt Partiformanden = der vælger den næste Partiformand = og her i Europa har det = Metodologiske System = tilsyneladende fungeret fint = under demokratiets Facade lige siden den Franske Revolution i 1789.  Og i USA fra 1776 = bare på en lidt anden måde.

 

G. Edward Griffin - The Collectivist Conspiracy - YouTube


 

Mere om New World Order: Varer over 60 minutter.
http://www.youtube.com/watch?v=VebOTc-7shU


 

HER EN FILM AF ALEX JONES  Order ofDeath  

Min teori ( den er ) at Djævelens tilbedere = Satans tilbedere = Lucifers tilbedere = har holdt sådanne hedenske møder = hvert år = helt tilbage til Sumerernes tid = og måske endnu længere tilbage i tiden. Allerede i 1939 omtalte = H.G. Welsh = disse ord = en = New World Order. Det tyder på = at alle Partiledere i Europa = også er medlem af en Frimurer-Loge. De udtaler også bestandig disse ord = en = New World Order.

www.PrisonPlanet.dk        www.infowars.dk       www.endtime.net  


 Jeg formoder også = at det = METODOLOGISKE  SYSTEM = kan bruges til kontrollere disse ( Overnationale Organisationer )  der naturligvis må formodes at adlyde de ordrer - som Direktøren og underdirektøren giver.

 

Kontroleres disse = Overnationale Institutioner = igennem det = Metodologiske System ???

 

 Forkortelser på = Overnationale Institutioner = 

Asean - BNP - CEBS - CEPOL - CHG - CIMIC - CIVCOM - COREPER - CRT - DER - EBC - EBRD - ECB - EDA - EF - EFC - EFD - EIB - ENP - EPC - EMS - ERM - ESCB - ESFP - ESS - EU - EUFOR - EU-ISS - EUMC - EUMS - Eurodac - Eurojust - EUPOL - EUROSUR - EUSC - EUSR - EWG - DANATO - DG - FDI - FN - FRONTEX - FUSP - FY ROM - G-7 - G-8 - G-20 - HR - IEPG - IMF- IPTF - IPU - ISAF - JSC - MF - MoU - NAC - NATO - NRF - OECD - OSCE - PfP - PMG - PRT - PSC - RIA - RELEX - SDO - SEPA - SIS - SF - SFOR - SFP - SIS - TEF - TEU - TEUF - TEØF - VIS - VEAG - VEU - Økofin - ØMU . 

Hvad er de ( samlede udgifter ) til disse = Overnationale Institutioner = for Jordklodens skatteydere ??? Hvilke tre studerende regner det ud ???

O.I.C = Organization of the Islamic Conference. Har deres egne menneskerettigheder =

 

Menneskerettighederne i Islam, Cairo-deklarationen - Velkommen til ...

Om disse menneskerettigheder allerede afprøves i Danmark på danskere = på forsøgsbasis = det vides ikke ???  Men med en nidkær = Hans Gammeltoft-Hansen = så er mistanken stor.

DIN FAMILIES  VÆRSTE FJENDE ER MÅSKE = MEDIERNES UVIDENHED

 Der er jo visse ting medierne ikke kan fortælle = for de kan jo ikke vide alt. Bare se her.

Har medierne en forklaring - på Europas = befolknings-udskiftning ???

 

Nazis (& alike) did not lose WW2 according to Charlotte Iserbyt ...

www.fidyo.info/de3667da1.html5. jul 2012 - 58 min.
Nazis (& alike) did not lose WW2 according to Charlotte Iserbyt - 'Skull & Bones'? see Movie 'Skull ...

 www.RadioHolger.dk   www.Medie1.dk    www.RadioDua.dk   www.DenKorteAvis.dk

 
ENGANG SAMARBEJDEDE NAZISTER OG
MUSLIMSKE RELIGIØSE LEDERE =Vi ser her Hajj Amin al-Husseini - stormufti af Jerusalem og tidligere præsident for Palæstinas Øverste Islamisle Råd i samtale med Hitler. Havde de aftalt at udskifte Danmarks og Europas oprindelige befolkninger ??? Er forsættelsen af denne  Nazistiske arbejdsopgave = bare blevet overtaget af =  EU ???

 

<KMKOS 256/4> Jeg vil, siger Satan, påvirke populære præster så de får deres tilhørere til at vende sig bort fra Guds bud. Det der i Skriften er omtalt som frihedens perfekte lov, vil jeg gøre til et tungt åg. Befolkningen antager præsternes udlægning af skriften, i stedet for selv at studere det, derfor kan jeg ved at arbejde gennem præsterne kontrollere menneskenes vilje

Besøg evt.  www.danskkultur.dk    og se under = skikke og mærkedage ???

 

          

DER FINDES OVER 2100 KIRKER I DANMARK = BESØG DEM og TÆL DEM 

  • Kirker i Danmark - en billeddatabase

    FRA VELFÆRDS-SLAVE TIL = VISA DAN-KORT SLAVE

  • Jo - der er sket meget - siden vores kristne Gud skabte jorden - som et Paradis tilpasset os mennesker. Solen jorden og månen - der rykker i vandet - som skaber bevægelser i vandstanden - og giver liv på jorden og årstider der giver os mennesker store udfordringer. En jord med resourser nok - indtil samlebåndet - udkonkurrerede håndværkerne. Så kom alt til at ske alt for hurtigt. Her i 2012 er der ikke engang tid til en fast ugentlig fridag - for hele folket - på samme tid.  De magt-begærliges globale drømme-samfund begynder at vise sig. 

    Besøg evt. = www.danskkultur.dk  www.Tagryggen.dk     www.danskkulturdebat.dk 

 

 HVEM  KONTROLLERER DISSE ( OVERNATIONALE INSTITUTIONER )  ???

Forkortelser på = Overnationale Institutioner = 

Asean - BNP - CEBS - CEPOL - CHG - CIMIC - CIVCOM - COREPER - CRT - DER - EBC - EBRD - ECB - EDA - EF - EFC - EFD - EIB - ENP - EPC - EMS - ERM - ESCB - ESFP - ESS - EU - EUFOR - EU-ISS - EUMC - EUMS - Eurodac - Eurojust - EUPOL - EUROSUR - EUSC - EUSR - EWG - DANATO - DG - FDI - FN - FRONTEX - FUSP - FY ROM - G-7 - G-8 - G-20 - HR - IEPG - IMF- IPTF - IPU - ISAF - JSC - MF - MoU - NAC - NATO - NRF - OECD - OSCE - PfP - PMG - PRT - PSC - RIA - RELEX - SDO - SEPA - SIS - SF - SFOR - SFP - SIS - TEF - TEU - TEUF - TEØF - VIS - VEAG - VEU - Økofin - ØMU . 

Er det ( Bilderberggruppen ) der styrer de to topchefer for disse ( Overnationale Institutioner ) igennem ( Frimurer-systemet ) som er det ( Metodologiske System ) som Canadieren Daniel Estulin ) har forklaret hvordan fungerer.

Hvordan er ( medløber-mentaliteten ) hos de ansatte ???  Har de en fri vilje ???

Hvad er de ( samlede udgifter ) til disse = Overnationale Institutioner = for Jordklodens skatteydere ??? Hvilke tre studerende regner det ud ???

O.I.C = Organization of the Islamic Conference. Har deres egne menneskerettigheder =

 

Menneskerettighederne i Islam, Cairo-deklarationen - Velkommen til ...

Har = Cairo-deklarationen = allerede afløst =  Danmarks Grundlov. ???


Daniel Estulin's “Den sande fortælling om Bilderberg-gruppen

www.bilderberggruppen.dk 


 

 Millions to be Killed under Agenda 21, You Have Been Warned ...

 Besøg  evt.   http://www.guidestones.us/   og se = Videoen.

 


 

Hvilke Planer indeholder en (  New World Order her i 2012  ???

Vil det være muligt at nedbringe bestanden af mennesker her på jordkloden til cirka = 500 millioner mennesker = inden udgangen af 2021 ??? 

Hvordan kan dette gøres  ???   Der  er sandsynligvis flere muligheder ???

http://www.healthfreedomusa.org/      Hvem kan hjælpe hvem ???

How to Clean FLOURIDE out of tap water - YouTube

www.youtube.com/watch?v=WUq2oztVPUQ1. jan 2009 - 2 min. - Uploadet af FreeCalamus
Alex Jones talks about the dangers of Sodium Fluoride and how to decontaminate your drinking water. The ...

 


The Hidden Agenda Behind Fluoride [Dr. Stanley Monteith ...

 
www.newsnet14.com/?p=82581Cached -Oversæt denne side


 

What in the World Are They Spraying? (Full Length) - YouTube

www.youtube.com/watch?v=jf0khstYDLA 20. dec 2010 - 98 min. - Uploadet af djscrumpit
http://www.facebook.com/WhatintheWorldAreTheySpraying The Chemtrail/Geo- Engineering Coverup Revealed ...

www.PrisonPlanet.dk   www.Medie1.dk  www.infowars.dk   www.endtime.net 

Er enhver ( Frimurer-orden ) under = Lucifers = og = Satans = kontrol  ???


Sandheden = vil gøre eder frie    =   www.RadioHolger.dk 

FRIHED gennem SANDHED               http://www.radiodua.dk/ 

 

 
Hvorfor frygter = løgnerne = sandheden ???  Fordi  ( Sandheden )  afslører Løgnernes løgne.  
 
Er det Korrekt at = Kommunismens fader =  Karl Marx = var Frimurer ???
 

 
 Ser den  ( New World Orders ) globale (  succes kreterie ) således ud =
1. At afskaffe alle eksisterende regeringer
2. At afskaffe al privat ejendom
3. At afskaffe arveretten
4. At afskaffe Nationalfølelsen
5. At afskaffe alle religioner
6. At afskaffe familien
7. At danne en verdensregering

Vil en  ( New World Order )  få succes = Hvad er din vurdering ???

 

Mere om  = New World Order: Varer over 60 minutter.
http://www.youtube.com/watch?v=VebOTc-7shU

  

G. Edward Griffin - The Collectivist Conspiracy - YouTube


 jeg vil lige gøre opmærksom på - hvad Winston Churchill mente om islam - for godt 100 år siden.

WINSTON CHURCHILL  =   OM ISLAM

Hvor frygtelige er ikke de forbandelser, som muhamedanismen lægger på sine tilhængere. Bortset fra det fanatiske vanvid, som er lige så farligt i et menneske som galskab i en hund, er der denne angstfyldte, fatalistiske apati. Virkningen er tydelig i mange lande. Uforudseende, sløsede vaner, sjuskede landbrugsmetoder, træge handelsmetoder og usikkerhed omkring ejendomsret, det er tilstanden overalt, hvor Profetens tilhængere regerer eller lever. En fornedrende sanselighed berøver dette liv dets ynde og det næste liv dets værdighed og urørlighed. Det faktum, at enhver kvinde i islamisk lov må tilhøre en mand som hans absolutte ejendom enten som barn, hustru eller konkubine forsinker den endelige udryddelse af slaveriet, indtil den islamiske tro er ophørt med at have magt mellem mennesker. () Der findes ingen stærkere bagstræberisk bevægelse i verden () var det ikke, fordi kristenheden er beskyttet af videnskabens stærke arme - den samme videnskab, som den forgæves har bekæmpet - kunne den moderne europæiske civilisation falde, ganske som det gamle Rom.

Winston Churchill, The River War, II, s. 248-50. London 1899

http://www.kvinderfordanmark.dk/


Nu kan de døde ikke jo ikke anklages efter paragraf 266b.
Ville det være sket i Danmark hvis = Winston Churchil = var kommet med disse udtalelser i Dagens Danmark her i 2010 ???
             

WINSTON CHURCHILL = HAR OGSÅ UDTALT FØLGENDE =

"Altså, hvis vi ikke vil kæmpe for vores ret, når vi let kan vinde uden blodsudgydelser, hvis vi ikke vil kæmpe, når vor sejr er sikker og ikke så dyrekøbt -
så kan vi nå til det øjeblik, hvor vi er nødt til at kæmpe med alle odds imod os og kun have en yderst spinkel chance for at overleve.
Men der kan gives et endnu værre tilfælde: At vi er nødt til at kæmpe, når der ingen chancer er for at sejre, fordi det er bedre at gå til grunde end leve som slaver."  Citat slut


Tænk at = Danmark = har haft en konge ved navn = Valdemar Atterdag ??? 

Besøg evt. =  www.fortidensJelling.dk 

 


 

 

 

 

 

Hej!
Prøv at lave din egen hjemmeside ligesom mig! Det er nemt, og du kan prøve det gratis
ANNONCE