DEN GLOBALE PLAN

Beskrivelse

Overskrift

 DEN GLOBALE PLAN  =  2. juli 2012    Act! for America - Home  

Sharia finans = jihad  =  Hvem ejer -  USA - økonomisk ???

 

 
 
 

 

 

           ER DU DANSKER  ???  HVORDAN VED DU DET  ???
http://www.dendanskeforening.dk/ 

                VIL DU FORSVARE = SANDHEDEN = MED DIT LIV ???

 


Er du ked af at være = Dansker = Vil du hellere være = muslim ???

www.RadioHolger.dk   Act! for America - Home     Sam Solomon     

 Sharia finans = jihad  =  Hvem ejer hvem  - økonomisk ???


www.PrisonPlanet.dk     www.infowars.dk 

Order of Death   Styrer islams imamer = USAs Regering  ???

 

 Sharia finans = jihad  =  Hvem ejer  USA = økonomisk ???

 Act! for America - Home       Besøg evt. = www.RadioDua.dk 

HAR PAVEN KYSSET = KORANEN ???    hvorfor og hvor ???

Hvilke ligheder er der mellem Vatikanets og islams måde - at adminstrere deres religiøse tros-systemer - over for deres troende ???

Det er godt at Danmark = har vildt begavede studerende.


Hvem har udtænkt den Globale Plan ???  Order of Death

 DEN  GLOBALE  PLAN  =  ER DJÆVELSK SNEDIG  

Den globale plan er enkel.  Vestens skoler i = USA - CANADA - MEXICO - ENGLAND - FRANKRIG - TYSKLAND - og resten af = EU = skal igennem skolegangen have så små udfordringer = at børnenes intelligens bevæger sig helt til bund rent intellektuelt = og på denne måde bliver Skolebørnenes hjerner i vesten tømt for kritisk sans.

 Besøg evt =  www.Medie1.dk   og hør = Anders Bruun Laursen 

Når Vestens skolebørns hjerner = så er tomme og uden normal kritisk sans = så skal der fyldes et nyt tankesystem ind i hovederne på de næste generationer. Det er derfor = EU kræver = indvandring fra muslimske lande i Nordafrika.  Danske børns hjerner vil blive tilvænnet måden som muslimer tænker på = gennem en adfærdsregulering der ensretter deres hjerners tankegang.

Dette er en løbende proces = der forsætter så langsomt = at de fleste forældre ikke rigtigt er opmærksom på ( Denne påvirknings samlede påvirkning på deres børn )

 


 Danske mødre kan lytte til Gertrud Galster  www.Medie1.dk 

Mit bedste råd til børnenes mødre = det er at mødes hver lørdag = og afsætte minimum  4 timer af ( hver lørdag ) = til at tale om skolens påvirkning på deres børn = og måske overveje at oprette private skoler = hvor det er mødrene der sammensætter undervisnings-planen i disse Privat-skoler.

 Find selv frem til  =  Aaron Russo =  på  Google

www.wikipedia.dk   www.Google.dk   www.wikipedia.net

 


 Har Paven kysset Koranen = Hvorfor = Hvor 

Kristendommen er forkyndelse af = Sandheden ???

Efter Reformationen fik de Lutherske Kristne = lov til selv at læse i Bibelen = uden at blive brændt på bålet af Pavens hær. Paven og Vatikanet vil igen have ( eneret ) til = at udlægge bibelens tekst overalt i den kristne verden.


 

Hvis Danmarks mødre = ønsker bedre at forstå = hvad der sker i Verden her i 2012 = så bør de læse denne bog =

DEN STORE STRID  af  Ellen G. White  www.Google.dk 

Udgivet i over i over 70 Nationalstater = på forskellige sprog.


Paven havde allerede magt til i år 332 at at flytte ugens sabbat fra Lørdag til Søndag.  Her i 2012 har vi en ( Hedning ) som Kirkeminister = der ved lov har gjort = Den Danske Folkekirke = til en ( Bøsseklub ) gennem lovgivning.

Besøg eventuelt =   www.danskkulturdebat.dk 

Derfor bør kommende frikirker = overveje = at holde deres ugentlige gudstjeneste om lørdagen = således at de nye frikirker ikke mistænkes for at oprette nye ( bøsseklubber )

Hvorfor har = Paven Kysset Koranen ???  Har Vatikanstaten selv Skrevet Koranen ???

Rolf Slot-Henriksen = har i sin bog givet udtryk for = at der i Koranen er tydelige Kristne aftryk i Koranens skrifter.  Nu har Robert Spencer skrevet en ny bog med titlen = Har Muhammed overhovedet eksisteret ???

 

Hvem opfandt = Muhammed  ???

 

 Robert Spencer - YouTube

Har muslimernes profet overhovedet levet, spørger Robert Spencer, der er aktuel med bogen, Did Muhammad Exist? An Inquiry into Islam's Obscure Origins. 

 

Most people assume that no one bothers to investigate whether or not Muhammad was a real person for the same reason that no one bothers to investigate the reality of other religious founders such as Joseph Smith or Martin Luther or Anton LaVey — because the evidence for their existence is overwhelming, well-documented and unquestioned. Regardless of whether or not Muhammad’s teachings were moral or useful, everyone, even the most hardened infidels, of course accepts that he must have existed. Right?

Well, actually, no. At least not according to a surprising and eye-opening new book by  Robert Spencer, the bestsellingauthor of  The Politically Incorrect Guide to Islam  and manyother books, and a well-known critic of the Islamic doctrine of jihad.
 

www.islam-info.dk     Koranen      artikeldatabase.

www.islam-info.dk  et internet-leksikon om Koranens indhold.


 

Sam Solomon            Medforfatter til denne bog.


MOSKEEN       =  ( af Sam Solomon og Elyias Alamaqdisi  )
og dens rolle i samfundet
Udgivet i 2008    Denne udgave findes på Dansk.

Hvis Muhammed ikke har levet = hvem skrev så Koranen = der efter Rolf Slot-Henriksens bog = rummer inspiration fra Bibelen. Her er Vatikanet med Paven i spidsen = en mulighed. Efter i år 332 at have flyttet Guds Hellige hviledag fra Lørdag til Søndag = så kunne Vatikanet godt tidsmæssigt have haft tid til fra år 332 og frem til Muhammeds officielle død i år 632 = at have skrevet Koranen.

Det er jo tidsmæssigt muligt i virkelighedens verden.  Så måske er det muligt = at det er Paven = der kontrolerer samtlige muslimske religiøse ledere igennem det ledelses-system som = Daniel Estulin = kalder for det = Metodologiske System. Efter min opfattelse = så er den Jesuitiske ed til Paven = et sådant kontrollerende = Metodologisk System: Men det er naturligvis noget = som Danmarks mødre selv må vurdere.  Det er jo trods alt disse mødres børns fremtid = det hele drejer sig om = eller burde dreje sig om ??? 

Her ses = Jesuit-eden = som ikke er afskaffet her i 2012.

Min søn, du er allerede blevt lært op til at opføre dig som en hykler: At være en katolik blandt katolikker, og være en spion selv blandt dine egne brødre - og ikke tro nogen mennesker, og ikke stole på noget menneske. At være en reformeret blandt de reformerte. At være en hugenott blandt hugenotterne. At være en kalvanist blandt kalvanisterne. Blandt Protestanterne - vær i almindelighed som en af dem!


Tilegn dig deres tiillid  =  Jesuit Eden til Paven.

Tilegn deg deres tillid, og forsøg til og med at tale fra deres talerstoler. Fremhold med din naturs fulde heftighed vor hellige religion og Paven. Forneder deg til og med så lavt som at blive jøder blandt jøderne, således du kan være i stand til at samle al den information som kan være til nytte for din orden, som en trofast Pavens soldat. Du er blevet lært op til lumsk at plante sjalusiens og hadets frø mellem stater som før havde fred, og ophidse dem til bloddåd, idet du involverer dem i krig med hinanden, og skaber revolutioner og civile krige internt i samfund - Provinser og land som var selvstændige og fremgangsrige  - og kultiveret med kunst og videnskab - og glæder sig over fredens velsignelser.

MERE INFILTRATION

Tag parti for forkæmperne i hemmelighed - i samråd med med dine andre jesuit-brødre ... som måske er involveret på den anden side - og som måske går imod den side - som du har forbindelse med - således at Kirken til slut kan blive den vindende part - i forholdene som er lagt til rette i fredens forhandlinger - og målet helliger midlet.

GRUNDSKOLEN ER OVERSTÅET

Du er blevet lært op til din opgave som en spion - og samle al statestik - fakta og imformation som det står i din magt at fremskaffe fra alle kilder. At opnå tillid gennem smiger til i Protestanternes familier og kættere af enhver klasse og karakter - ligesom til handelsmænd - bankmænd - advokater og blandt skoler og universiteter - i Parlamentet og lovgivende forsamlinger, hos myndighederne og statsrådene - og være alle ting for alle mennesker - for Pavens sag - hvis tjener du er indtil døden.

NY-OMVENDT BEGYNDER

Som en nybegynder og nyomvendt har du allerede modtaget al fornøden instruktion, og har gjort tjeneste som en medhjælper, skriftsfar og præst, men du har endnu ikke blevet udstyret med alt det - som er nødvendigt for at være en kommandant for de loyales hær i tjenesten for Paven. Du må tjene den tilstrækkelige tid som et redskab og udøver - gennem de ordrer som bliver givet af dine overordnede - for ingen kan befale - som ikke endnu har indviet sit arbejde med blodet fra en kætter - for hvis der ikke bliver udgydt blod - sker der ingen tilgivelse.  Derfor - for at du kan blive skikket til dit arbejde - og for din frelse skal være sikret, så skal du ud over din tidligere lydighedsed til din orden og troskab til Paven repetere efter mig =

DER SVÆRGES

"Jeg  ------------------, nu i nærvær af den Almægtige Gud, den velsignede jomfru Maria, den velsignede - Ærkeengel Mikael - den velsignede døber - ST. Johannes, den Hellige Far - den Overordnede General af Jesu Samfund, grundlagt af ST Ignatius Loyola - under Paul III´s  pontifikat, som har - Jomfruens morsliv - Guds livmor - og ved Jesu herskerstav, at Hans Hellighet - Paven - er Kristi viseregent - og er det sande og eneste hoved for den Katolske Universielle Kirke og Universielle Kirke over hele jorden, og at han i kraft af bindingen og løsningen givet til = Hans Hellighed af min Frelser - Jesus Kristus - og har magt til at afsætte hedenske Konger Prinser Stater Fællesskab og Regeringer, som alle er ulovlige uden hans hellige godkendelse, og at de trygt kan ødelægges.

BESVÆRGELSEN  FORSÆTTER

Jeg lover og erklærer videre - at jeg ikke vil have nogen egen mening eller vilje - eller nogen mental reservation overhovedet - selv ikke som et lig eller et kadaver ( perinde ac cadaver ) men uden at nøle adlyde hver eneste ordre jeg vil modtage fra mine overordnede i hæren til Paven og til Jesus Kristus.

At jeg vil gå til hvilken som helst del af verden, uden at beklage mig - og vil være underdanig i alle ting som bliver mig fortalt .... Jeg lover og erklærer videre at jeg vil - når anledningen byder sig - starte og føre ubamhjertig krig - hemmelig eller åbenlyst - mod allekættere - Protestanter eller liberale - som jeg er anvist at gøre - for at udslette dem fra jordens overflade - og jeg vil ikke skåne hverken - køn -alder eller tilstand. Jeg vil ødelægge - koge - flå - kvæle og begrave levende disse berygtede kættere  - rive op deres maver og livmoderne til deres kvinder og knuse deres afskyelige race.

BESVÆRGELSEN  FORSÆTTER

Når det samme ikke kan blive gjort åbenlyst - vil jeg i hemmelighed bruge giftkoppen - kvælerstrengen - dolkens stål eller blykulen - uden hensyn til ære - rang - værdighed eller autoritet - til den person eller de personer - uafhængig af deres tilstand i livet - enten offentlig eller privat - når jeg når som helst bliver anvist til at gøre det - af en hvilken som helst agent fra Paven - eller en overordnet af broderskabet af
den hellige tro til Jesu Samfund.

( Finnes nedtegnet i kartoteket i Kongressen ( Congressional Record ) USA, 15 FEBRUAR 1913, s. 3215-6 )

(  Også i << The Engineer Corps of Hell >> af  Edwin A. Sherman.  s. 118, 1883, Library of  Congress Catalog Card # 66-43354 ).

 


 

Der er igen lagt op til = at hovedet kan kappes af = kristne Protestanter = der selv vil læse i Bibelen og selv vil vurdere om Bibelen forkynder = Sandheden.  Jo - Censur-Paragraf 266b - er i brug = og = Blasfemilov 140 = ligger som en = ( Censur Paragraf ) der også kan strammes op = når tidsånden blæser den rigtige vej. Det som Tyranner frygter = det er = Sandheden ???

 

 

 

 


 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hej!
Prøv at lave din egen hjemmeside ligesom mig! Det er nemt, og du kan prøve det gratis
ANNONCE