ENDETIDS-TANKER

Præsenteret her  6. Juli 2012

BEGYNDELSEN  og  ENDETIDS-TANKER

Min begyndelse begyndte - da jeg blev født. Bibelen taler om de sidste tider. Selv om min begyndelse begyndte - da jeg blev født - så kan det godt være - at jeg her i 2012 - lever i = Endetiden - for jeg kan ikke huske - hvad der skete før jeg blev født. Desuden har ( Winston Churchill ) sagt = Det er vinderen skriver historien = og normalt er der ingen vindere af Krige = der taler om deres onde sider.  Derfor skal der efter min opfattelse forskes i historie-skrivningen.

KAN HISTORIE-SKRIVNINGEN FORFALSKES ???

Historie-skrivningens ( Sandheder ) kan forfalskes og fordrejes på mange måder - hvilket har ført til den nuværende historiske sitivation - i USA og i EUs 27 Nationalstater. Historiens udviklings-historie fra den fjerne fortid og til nu = den viser at Personer som mig - med en stor Naivitets-Kvotient = og en lav intelligens-kvotient = kan forføres til at tro på ideologier = der kun kan føre til folkemord.

Når man kender lidt til historie-skrivningen = så ender alle de socialistiske idealer = om det gode samfund = altid med massemord - begået af systemets ordenshåndhævere. Lad mig nævne = Mao - Lenin - Pol Pot.  Hvis de er hemmelige tilbedere af ( Gaia ) så kan det måske forklare de mange mord på uskyldige folkeslag ???

www.wikipedia.dk  www.Google.dk  www.wikipedia.net 

 


             ER DU DANSKER  ???  HVORDAN VED DU DET  ???
http://www.dendanskeforening.dk/ 

                      VIL DU FORSVARE = SANDHEDEN = MED DIT LIV ???

 


Kristendommen er forkyndelse af sandheden, men sandheden kan der ikke stemmes om. Den kan kun adlydes.

Det var ( Harald Blåtand ) der gjorde danskerne ( Kristne )  www.fortidensJelling.dk

Udgangspunktet for en ( Dansk Kristen Børneopdragelse ) det er ( DE 10 BUD )

Hvordan lyder ( DE 10 BUD ) så = dem der er beskrevet i Bibelen  ???


 2. Mosebog  Kapitel 20   Vers 3. til og med Vers 17.

Gud talte disse ord: Jeg er Herren din Gud, som førte dig ud af Egypten, af trællehuset.

1. Du må ikke have andre Guder end mig.

2. Du må ikke lave noget gudebillede i form af noget som helst oppe i himlen eller nede på jorden eller i vandet under jorden ! Du må ikke tilbede dem og dyrke dem, for jeg, Herren  din Gud, er en lidenskabelig Gud. Jeg straffer fædres skyld på børn, børnebørn og oldebørn af dem der hader mig; ! men dem, der elsker mig og holder mine befalinger, vil jeg vise godhed i tusind slægtled.

3.  Du må ikke bruge Herren din Guds navn til løgn, for Herren vil aldrig lade den ustraffet, der bruger hans navn til løgn.

4. Husk sabbatdagen og hold den hellig. ! I seks dage må du arbejde og gøre alt, hvad du skal; ! men den syvende dag er sabbat for herren din Gud. Du må ikke gøre noget som helst arbejde, hverken du selv eller din søn eller datter, din træl eller trælkvinde eller dine husdyr, og heller ikke den fremmede i dine byer. ! For på seks dage skabte Herren himlen og jorden og havet med alt, hvad de rummer, men på den syvende dag hvilede han. Derfor har Herren velsignet sabbatsdagen og helliger den.

5. Ær din far og mor, for at du må få et langt liv på den jord, Herren din Gud vil give dig.

6. Du må ikke begå drab.

7. Du må ikke bryde et ægteskab.

8. Du må ikke sjæle.

9. Du må ikke vidne falsk mod din næste.

10.  Du må ikke begære din næstes hus. Du må ikke begære din næstes hustru, hans træl eller trælkvinde, hans okse eller æsel eller noget som helst af din næstes ejendom. Dette er DE 10 BUD ) som de er beskrevet i Bibelen. Hvis vi kikker lidt på = Bud nummer 2 - som den er formuleret i Bibelen = så kræver vores Kristne Gud = at disse ( 10 BUD ) overholdes meget strengt - og - det gælder efter min opfattelse også = ( BUD NUMMER 2 )  

Hvad er det vi ser i = USA = ???

Jo = vi ser  "Friheds-Gudinden"  som er et flot bygningsværk. Men dette flotte bygningsværk = det er efter min opfattelse en klar overtrædelse af ( BUD NUMMER 2 )  Hvad betyder = USAs Befolknings overtrædelse så af ( BUD NUMMER 2 )  ???  Jo = det betyder at = (  Jesse Ventura  ) = må i gang med analyser i  Virkelighedens Verden om = hvem der er = USAs = fjender ???  www.Endtime.net 

 
Min kristne Gud siger i ( BUD NUMMER 2 )

Herren din Gud, er en lidenskabelig Gud. Jeg straffer fædres skyld på børn, børnebørn og oldebørn af dem der hader mig;

Er det hvad der sker i = USA = lige nu ??? Er de trusler = der truer = USAs befolkning = en straf som Herren har lovet = og som skal ramme ud i tredie og fjerde generation - fordi USAs befolkning har givet plads lil løgne - fordi de ikke har holdt fast i Sandheden ??? Hvorfor blev det besluttet at bygge Frihedsgudinden i USA = og hvem besluttede at USAs Frihedsgudinde skulle bygges ??? 

Millions to be Killed under Agenda 21, You Have Been Warned ...

http://www.guidestones.us/   og se = Videoen.

 


 KLIMA - RELIGION

Er de globalister - der styrer Jordkloden - i virkeligheden dybt religiøse = Gaia  tilbedere = der selv tror = at deres største pligt i tilværelsen - det er at beskytte Gudinden jordkloden = imod menneskers aktiver. Det kan gøres ved at reducere bestanden af mennesker væsentligt ???  Derfor kan det være interessant = at læse hvor mange krige USA har deltaget i fra 1776 og frem ???  Men hvad har = Alex Jones = fundet ud af ???

 Climate-Gate (Alex Jones) - YouTube

 

 

Mere om New World Order: Varer over 60 minutter.
http://www.youtube.com/watch?v=VebOTc-7shU

www.wikipedia.dk     www.Google.dk     www.wikipedia.net 


FINDES DER ET GLOBALT GAIA  ( KLIMA-MØNSTER )  ???

1. maj 1776 grundlagde Adam Weishauph  Illuminati  broderskabet.

USA = har deltaget i mange krige siden 1776. Hvis det er religiøse  = Gaia tilhængere = der har udtænkt disse krige = 1. og 2. Verdenskrig = så er det muligt at det har været hensigten har været = at holde bestanden af mennesker nede  = fordi det er en del af denne = Gaia = Religion ???  Så det er muligt at = ADAM WEISHAUPH = har udtænkt de forskellige = Demokratiske Partiprogrammer = allerede i 1776 = med det formål = at holde bestanden af mennesker nede - ved at få landsmænd til at bekrige hinanden  ???

Er det en mulighed en ( analytisk hjerne ) = kan udelukke ???

Jesse Venture = har været i Alaska = og set på et anlæg = der måske kan kontrollere vejret. Kan et sådant anlæg bruges til at overbevise mennesker med en kort skoleuddannelse = om at Jordkloden = er en levende Gud ???

Nogle er jo gode til de religiøse Ceremonier   =  Order of Death  

Når = George Bush = taler om en ny Verdensorden = og udtaler = vi vil få succes = hvad betyder dette ord = ( succes ) = i dette tilfælde ???

Kan det betyde = at der i år  = 2021 = kun må være  500 millioner indbyggere tilbage = her på jordkloden = hvis det lykkes  tilhængerne af en ny Verdensorden = at få succes ???

 Conspiracy Theory Bilderberg 5/5 Jesse Ventura - YouTube

 Anonymous - The First Message of 2012 - YouTube


 

  

 

Hej!
Prøv at lave din egen hjemmeside ligesom mig! Det er nemt, og du kan prøve det gratis
ANNONCE