DEN STORE STRID

DEN STORE STRID www.Kulturpartiet.dk

Præsenteret her den 10. juli 2012

DEN STORE STRID = mellem Kristus og satan.

Denne bog er skrevet af =  ELLEN  G.  WHITE

Denne bog er oversat til mere end 70 sprog - og - denne bog er spredt over store dele af verden. Den er nu også omsat til dansk.

www.wikipedia.dk   www.Google.dk   www.wikipedia.net 


Denne bog bør alle Danskere læse = fordi =  Det Danske Folk  = har en pagt med den Kristne Gud = og denne Pagt har varet i over = 1000 år = og = Harald Blåtands = Pagt med den Kristne Gud = den kan stadig aflæses i Danmarks seneste vedtagne Grundlov. Danmarks Riges Grundlov af 1953 = og Paragraf 4. kan læses på dette Link = og Paragraf 4. lyder således = § 4
Den evangelisk-lutherske kirke er den danske folkekirke og understøttes som sådan af staten.

www.danskkulturdebat.dk    

Det bør bemærkes = at den danske Kristendom ikke er = Katolsk Kristendom = forstået på den måde = at vi danskere ikke er underkastet = Vatikanstaten og de to = Pavers udlægning af Kristendommen. Der er som bekendt den officielle hvide Pave = og så den = sorte Pave der samler og styrer Vatikanstatens efterretninger.

DEN STORE STRID = af = ELLEN G. WHITE = er nu oversat til dansk.

Den handler om forholdet mellem Vatikanstaten og den evangelisk-Lutherske kirke = gennem flere hundrede år - og burde læses af alle = danske kvindelige Konfirmander - og af alle andre danskere der også kan tænke selvstændigt.

Danmarks Kirkeminister = Manu Sareen = er en = Hedning

Denne bog = DEN STORE STRID = er specielt interessant her i 2012 = fordi vi har en Hedning der er Kirkeminister i Danmark = der tror på = at Kristendommens budskaber hviler på demokratiske flertalsafgørelser = det = der også kaldes koncensus-afgørelser. Tilsyneladende kræver en ny verdensorden = en = New World Order = at den globale Religion = skal styres af Konsensus-afgørelser. Hvorfor kan det  være  klogt af danskere at læse denne bog  ???  Det kan det være mange gode grunde til. Foreningen = dansk kultur = har udtrykt det således =

"den der ikke vedkender sig sin fortid - forstår ikke sin nutid og har derfor ingen fremtid.

www.danskkultur.dk     www.fortidensJelling.dk

Så længe Danmark har = en Pagt med = Gud = og med Guds søn = Jesus = så længe vil Danmark - efter min opfattelse bestå = og så længe Paragraf 4. er en del af = Danmark Grundlov = så vil Danmark bestå. Det kan udtrykkes således = 

"en National-befolkning = der ikke vedkender sig sin fortid - forstår ikke sin nutid og har derfor ingen fremtid.

Som flertallet af danskere ved = så er = KRISTENDOMMEN forkyndelse af de SANDHEDER = der står skrevet i Bibelen. For at Religioner og Politiske Partiprogrammer = der er baseret på = Løgne = ikke skal blive fundamentet for National-statens Lovgivning = så findes disse 10 bud i Bibelen som vejledning for = hvordan mødre personligt bør opdrage deres børn. På denne måde har vi her i Danmark = som et folk = kunnet stole på hinanden i over 1000 år. Den tid er formentlig forbi = fordi = Danmarks Grundlov = langsomt men sikkert erobres = og dermed indføres religioner = og = eller = Politiske systemer = der har = Løgnen = som fundament = og de dermed følgende Konsekvenser = plejer at føre til organiseret ondskab. Derfor er det vigtigt for børn - at de lærer ( DE 10 BUD ) som de står skrevet Bibelen = så de kan kende forskel på = Løgne og Sandheder. Børn lærer ikke ( DE 10 BUD ) i skolen mere = så denne opgave må ( Kristne Forældre ) selv påtage sig.

2. Mosebog  Kapitel 20   Vers 3. til og med Vers 17.

Gud talte disse ord: Jeg er Herren din Gud, som førte dig ud af Egypten, af trællehuset.

1. Du må ikke have andre Guder end mig.

2. Du må ikke lave noget gudebillede i form af noget som helst oppe i himlen eller nede på jorden eller i vandet under jorden ! Du må ikke tilbede dem og dyrke dem, for jeg, Herren  din Gud, er en lidenskabelig Gud. Jeg straffer fædres skyld på børn, børnebørn og oldebørn af dem der hader mig; ! men dem, der elsker mig og holder mine befalinger, vil jeg vise godhed i tusind slægtled.

3.  Du må ikke bruge Herren din Guds navn til løgn, for Herren vil aldrig lade den ustraffet, der bruger hans navn til løgn.

4. Husk sabbatdagen og hold den hellig. ! I seks dage må du arbejde og gøre alt, hvad du skal; ! men den syvende dag er sabbat for herren din Gud. Du må ikke gøre noget som helst arbejde, hverken du selv eller din søn eller datter, din træl eller trælkvinde eller dine husdyr, og heller ikke den fremmede i dine byer. ! For på seks dage skabte Herren himlen og jorden og havet med alt, hvad de rummer, men på den syvende dag hvilede han. Derfor har Herren velsignet sabbatsdagen og helliger den.

5. Ær din far og mor, for at du må få et langt liv på den jord, Herren din Gud vil give dig.

6. Du må ikke begå drab.

7. Du må ikke bryde et ægteskab.

8. Du må ikke sjæle.

9. Du må ikke vidne falsk mod din næste.

10.  Du må ikke begære din næstes hus. Du må ikke begære din næstes hustru, hans træl eller trælkvinde, hans okse eller æsel eller noget som helst af din næstes ejendom. The Visions of Ellen G. White    Læs bogen = DEN STORE STRID

 Vil du vide mere om Kampen mellem = Paven og Luther = der førte til Reformationen = som igen førte til at Danmark fik en = evangelsk-Luthersk kirke.

VAR = TEXE MARRS = FØR 2000 PÅ SPORET AF FREMTIDEN ???

Texe Marrs - The Pope's Secret Plan For Global Supremacy - YouTube

www.youtube.com/watch?v=Z2fs8s8sFQM8. maj 2011 - 59 min. - Uploadet af kytekuttertv
Who truly is the pope and why is he calling for a New World Order?
 

 


 www.RadioHolger.dk        www.endtime.net     www.RadioDua.dk 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hej!
Prøv at lave din egen hjemmeside ligesom mig! Det er nemt, og du kan prøve det gratis
ANNONCE