PAMELA GELLER

PAMELA GELLER www.Kulturpartiet.dk

Præsenteret her  7. Juli 2012   www.Medie1.dk   www.RadioHolger.dk 

www.wikipedia.dk      www.Google.dk     www.wikipedia.net

 


 

PAMELA GELLER  =  EN  TIGERMOR MED 4. BØRN.   

Pamela Geller

pamelageller.com/ Cached  -Oversæt denne side
 
Hvad er Jødernes Religion ???  Hvilke ordrer står der i Toraen = som jøder skal leve efter ??? Eller hedder det = Talmud = eller måske en doktrin - der hedder en Kabala ??? 
 

IS THERE A GOD? THE SECRET OF THE U.N VATICAN JAH BUL ...

www.youtube.com/watch?v=M5f8v5RL1CU3. dec 2011 - 224 min. - Uploadet af YHWHisSALVATION4ever
IS THERE A GOD? THE SECRET OF THE U.N VATICAN JAH BUL ON EXPOSED! Pt 1 WARNING GORE ...
 

Antal besøg =  7. juli 2012  = hvis sammentællingen er korrekt  ???

www.kulturpartiet.dk            206.759
www.Forsvarspartiet.dk        165.019
www.sagenskerne.dk              289.345
www.fornyelsespartiet.dk       149.703
www.oplysningspartiet.dk       146.483
www.advarselspartiet.dk         117.828
www.feriepartiet.dk                156.835

www.pokerpartiet.dk              90.541
www.Tavshedens-Tyranni.dk  122.056

ANTAL BESØG PÅ DISSE SIDER = IALT  =  1. 444.569

 


 HVORFOR BRINGER MEDIERNE IKKE FLERE =  SANDHEDER ???

 
Vi er taknemmelig til The Washington Post, The New York Times, Time Magazine og andre store publikationer, hvis direktører har overværet vore møder og respekteret deres løfter om diskretion i næsten fyrre år. Det ville have været umuligt for os at udvikle vores plan for verden, hvis vi havde været underlagt offentlighedens bevågenhed i disse år. Men verden er nu meget mere sofistikeret og parat til at marchere i retning af en verdensregering. Den overnationale suverænitet af en intellektuel elite og verdens bankfolk er sikkert at foretrække frem for nationale automatiske bestemmelser, praktiseret i tidligere århundreder.[1]

Som David Rockefeller sagde, i sin ofte citerede tale ved et møde med den Trilaterale Kommission i 1991: "Vi er taknemmelig til The Washington Post, The New York Times, Time Magazine og andre store publikationer, hvis direktører har overværet vore møder og respekteret deres løfter om diskretion.   Citat slut.

http://www.tagryggen.dk/ 


Da denne takketale er udtalt i 1991 = og det er takken for = 40 års tavshed - så kan denne plan for = en ny verdensorden - være udtænkt før 1951. Lige nu skriver vi 2011. Det betyder at denne plan om en ny verdensorden må være udtænkt før 1951. Hvordan denne plan - skal gennemføres - det vides ikke - men = Henry Kissinger - har engang udtalt - hvis du vil styre hele kloden - så skal du kontrollere =

Klodens madvare-forsyning
og
Klodens energi-forsyning.

Verdensriget 2010 - virkeligt og virtuelt,


"Zions Vises Protokoller"  findes under = Illuminatis Protokoller.

 


1. maj 1776 grundlagde Adam Weishauph  Illuminati broderskabet.


Mediene viktig for fremme av multikultura-lismen 4. juni 2007 

 

I går møttes rundt 100 redaktører og journalister fra hele verden i Oslo for å delta på en internasjonal konferanse om medier og globalisering. FNs spesialutsending for overvåkning av rasisme og fremmedfrykt, Doudou Diene (bildet), innledet konferansen med å henstille mediene om aktivt å gå inn for å skape et multikulturelt samfunn. Han uttrykte bekymring for at demokratiske prosesser kan føre til at innvandringsrestriktive partier kommer til makten.

 

Citat slut  Læs resten her =medier og globalisering

KRISTENDOMMEN er forkyndelse af SANDHEDEN  www.endtime.net 


Medie-censur  = er også et ( globalt ) problem

 

Tandløs behandling af medieansvarsloven

 http://www.dendanskeforening.dk/ 

 Det er på tide at tvinge medierne til at dementere usande beskyldninger så det kan ses, mener Ole Hasselbalch.


http://www.siaddk.wordpress.com/          Anders Gravers

Vil du forsvare Danmarks Kvinder  ???  
Bliv eventuelt 
VELFÆRDS-KAVALER.
Meld dig ind i nærheden af din bopæl.

Antallet af seksualforbrydelser i Sverige er vokset med 873% siden 1975

Forfatter: HV

 

Sveriges indbyggertal er i samme periode kun vokset med 16%.

 

Kilde: http://danmark.wordpress.com/2012/04/03/sveriges-befolket-med-16-flere-siden-1975-men-seksualforbrydelserne-antal-er-steget-873/

 

En forklaring af årsagen er aldeles unødvendig. Magthaverne kalder det kulturel berigelse.

 FRIHED LIGHED og BRODERSKAB = er for Bøsser = Order ofDeath  

Jeg ønsker = FRIHED gennem SANDHED  =  Saxo-Poul
De modige fortæller ( Sandheder til os  =  TAK.

Millions to be Killed under Agenda 21, You Have Been Warned ...

Conspiracy Theory Bilderberg 5/5 Jesse Ventura - YouTube

Hvem vaccinerer Bilderberggruppen ???  tidligere soldater = Måske ???

Hvem har til opgave at vaccinere jordklodens bankdirektører ???


Daniel Estulin's “Den sande fortælling om Bilderberg-gruppen

www.bilderberggruppen.dk 

Anonymous - The First Message of 2012 - YouTube

www.wikipedia.dk  www.Google.dk  www.wikipedia.net

 


VIGTIG BESKYTTELSE  af  ELITEN

 

 [Council on Foreign

 

(CFR)

 IMF [Den Internationale Valutafond],

Verdensbanken, Den Trilaterale Kommission, EU,

 

ECB’s Jean-Claude Trichet, Den Engelske Bank’s

 

Mervyn King.

Hvem sørger for = at disse personer bliver Vaccineret = inden den store Pandemi ???

 


Forkortelser på = Overnationale Institutioner = 

Asean - BNP - CEBS - CEPOL - CHG - CIMIC - CIVCOM - COREPER - CRT - DER - EBC - EBRD - ECB - EDA - EF - EFC - EFD - EIB - ENP - EPC - EMS - ERM - ESCB - ESFP - ESS - EU - EUFOR - EU-ISS - EUMC - EUMS - Eurodac - Eurojust - EUPOL - EUROSUR - EUSC - EUSR - EWG - DANATO - DG - FDI - FN - FRONTEX - FUSP - FY ROM - G-7 - G-8 - G-20 - HR - IEPG - IMF- IPTF - IPU - ISAF - JSC - MF - MoU - NAC - NATO - NRF - OECD - OSCE - PfP - PMG - PRT - PSC - RIA - RELEX - SDO - SEPA - SIS - SF - SFOR - SFP - SIS - TEF - TEU - TEUF - TEØF - VIS - VEAG - VEU - Økofin - ØMU . 

Hvad er de ( samlede udgifter ) til disse = Overnationale Institutioner = for Jordklodens skatteydere ??? Hvilke tre studerende regner det ud ???

O.I.C = Organization of the Islamic Conference. Har deres egne menneskerettigheder =

Menneskerettighederne i Islam, Cairo-deklarationen - Velkommen til ...

 

Har = Cairo-deklarationen = allerede nu afløst = Danmarks Grundlov. ???


Kan det passe = at Maya-Kalenderen slutter her i 2012 ??? Kan det betyde jordens Undergang = eller skal Maya-Kalenderen afløses af en = Månekalender der tager sin begyndelse i årstallet 632 ???  Har Adam Weishauph skrevet eller fået overbragt en sådan ( Månekalender ) inden han dannede frimurer-logen = Illuminati ???


1. maj 1776 grundlagde Adam Weishauph  Illuminati broderskabet.

Dette er der fundet her på dette link =  Illuminati  =

 

Som en ligeså virksom mystifikation modtog hvert ordensmedlem ved indvielsen et hemmeligt navn, et såkaldt nom de guerre, som altid var af ikke-kristen eller i alt fald ikke ortodoks oprindelse: Weishaupt opkaldte sig karakteristisk efter lederen af det romerske slaveoprør Spartacus, Knigge hed Philo, opkaldt efter den jødiske filosof fra Alexandria, og Goethe modtog navnet Abaris, efter en skytisk troldmand. Også geografiske lokaliteter blev omdøbt med hemmelige navne, München blev til Athen, Tyrol blev Pelopennes, Frankfurt blev Edessa og Ingolstadt blev Eleusis; selv tidsangivelsen blev ændret til en ny hemmelig kalender ( med persiske månedsnavne ) , og som startede med år 632. 

Muhammed = døde officielt i år 632. Nu rejser ny forskning spørgsmål ved = om = Muhammed = overhovedet har levet.


Hvem opfandt = Muhammed  ???

 

 

Robert Spencer - YouTube

Most people assume that no one bothers to investigate whether or not Muhammad was a real person for the same reason that no one bothers to investigate the reality of other religious founders such as Joseph Smith or Martin Luther or Anton LaVey — because the evidence for their existence is overwhelming, well-documented and unquestioned. Regardless of whether or not Muhammad’s teachings were moral or useful, everyone, even the most hardened infidels, of course accepts that he

 

 •  

  Har muslimernes profet overhovedet levet, spørger Robert Spencer, der er  aktuel med bogen, Did Muhammad Exist? An Inquiry into Islam's Obscure Origins. 

   

  Most people assume that no one bothers to investigate whether or not Muhammad was a real person for the same reason that no one bothers to investigate the reality of other religious founders such as Joseph Smith or Martin Luther or Anton LaVey — because the evidence for their existence is overwhelming, well-documented and unquestioned. Regardless of whether or not Muhammad’s teachings were moral or useful, everyone, even the most hardened infidels, of course accepts that he must have existed. Right?

  Well, actually, no. At least not according to a surprising and eye-opening new book by  Robert Spencer, the bestsellingauthor of  The Politically Incorrect Guide to Islam  and manyother books, and a well-known critic of the Islamic doctrine of jihad.

  Nyeste Koranforskning
  skrevet af Rolf Slot-Henriksen

   

  Revolution i forskningen
  I islamisk teologi anses Koranen som et kopi (um al-kitab) af Allahs himmelske bog og lovgivning formidlet til jorden ord for ord og komma for komma uden mellemmand.
  Siden middelalderen stod teologernes arbejde med en vurdering af Koranen i vesten i stampe, fordi filosofiske strømninger siden oplysningstiden havde taget magten fra teologien. Men siden 1880 er der på den teologisk videnskabelige front for alvor sket noget indenfor Koranforskningen i den vestlige verden. Med udgangspunkt i den middelalderlige forståelse af, at islam i høj grad er afhængig af Det gamle Testamente i forkvaklet og fordrejet form, er der sket 3 tigerspring i den teologiske forskning i vesten:
  1. Påvisningen af islams afhængighed af flere ældre religioner og stoffets forvridning og forvrængning undervejs. Her må fremhæves de to tyske teologer Theodor Nöldike (1836-1930) og Julius Wellhausen (1844-1918), som var banebrydende i påvisningen af islams afhængighed af ældre religioner. Nöldike lagde også grundlaget for skabelsen af en kronologi i Koranens kaotiske kapitelrækkefølge. Siden kom en lang række kendte folk til: i Danmark Frants Buhl, i Sverige Tor Andrae, i England Richard Bell og i Tyskland Karl Ahrens.
  2. Påvisningen af islams jødiske rødder i ”The Jewish Foundation of Islam”1933, af Charles Cutler Torrey.
  3. Teologiske nybrud på baggrund af arkæologi og papyrusfund. 

  Find evt.  selv forsættelsen fra denne  =  artikeldatabase.

  www.islam-info.dk      Koranen       artikeldatabase .

  www.islam-info.dk   et internet-leksikon om Koranens indhold.

  Besøg evt. - teksterne under disse overskrifter.

  KVINDER  Her findes ( Sura 33.59 ) og ( Sura 24.13 )
  KOLONIALISME
  REN UREN
  TØRKLÆDE
  TAQIYA = islams lovlige forviringsløgn.
 •  
   
   Kan det være = Illuminati broderskabet. der har udtænkt denne ( månekalender ) for flere hundrede år siden ???
 •  

Daniel Estulin = mener at kunne spore brugen af det = Metodologiske System = cirka 800 år tilbage i tiden = hvis jeg ellers har forstået = Daniel Estulins = udtalelser Korrekt ???

 

Secret Societies 1 of 7 Conspiracy Theory Jesse Ventura - YouTube

 

 


Illumination: the Secret Religion - Adam Weishaupt

  

 


 

 

 


 

 

Hej!
Prøv at lave din egen hjemmeside ligesom mig! Det er nemt, og du kan prøve det gratis
ANNONCE