TYRANNER DØR

TYRANNER DØR wwwKulturpartiet.dk

 

Præsenteret her 9. juli 2012

TYRANNER DØR = KONCEPTET BESTÅR

Hvordan tænker dine fjender ???

Hvordan kan det = Metodologiske System = udnyttes bedst muligt af vore fjender ??? Daniel Estulin = har = hvis jeg har forstået det rigtigt = ved hjælp af det = Metodologiske System = sporet dem = der styrer Planeten jorden = 800 år = tilbage i Tiden. Jeg vil begynde min analyse = omkring år 1776.

 

 1. maj 1776 grundlagde Adam Weishauph  Illuminati broderskabet.

 Millions to be Killed under Agenda 21, You Have Been Warned ...

 

skrig  

           ER DU DANSKER  ???  HVORDAN VED DU DET  ???
http://www.dendanskeforening.dk/ 

                VIL DU FORSVARE = SANDHEDEN = MED DIT LIV ???

 


 

MIN OPFATTELSE

 

Det er min opfattelse = at det er = EU = der styrer disse Partiledere = for de her nævnte "danske" Politiske partier = gennem det system som = Daniel Estulin = kalder for det = Metodologiske System = og som = Daniel Estulin = mener = at han kan spore over 800 år tilbage i Tiden. Det nævner = Daniel Estulin  = i denne samtale med = Jesse Ventura.

 

Secret Societies 1 of 7 Conspiracy Theory Jesse Ventura - YouTube

 Det er = Daniel Estulin = der har skrevet bogen om = Bilderberggruppen

Daniel Estulin's “Den sande fortælling om Bilderberg-gruppen

www.bilderberggruppen.dk 

Hvad finder = Jesse Ventura = ud af  ???

Conspiracy Theory Bilderberg 5/5 Jesse Ventura - YouTube

Ordren fra = Jesse Ventura = er meget klar = nu skal Bilderberg-gruppen overvåges personligt = så tæt som muligt. Desuden bør der så vidt muligt være overvågning af disse = Fema Camps. Det er en skam  at = USAs borgere = ikke har råd til sine egne overvågnings-Kammeraer.

 www.HealthFreedomUSA.ORG 

Er = USAs Journalister = dygtige nok til at finde ud af = hvem der arbejder på disse = Fema=Camps = samt at fremskaffe et billede af hver enkelt person = der arbejder i disse = Fema-Camps  ???

Hvor mange = Fema Camps = findes der i = USA ???

Hvem fotograferer de personer = der bevæger sig ud og ind af disse = Fema Camps ???  Findes der = Anonymous = i lejre uden for disse = Fema Camps ??? Hvem fotograferer bilernes nummerplader ???


Hvem andre = kan man forestille sig at = Jesse Ventura = ønsker skal overvåges meget tæt ???  Jeg kan godt forestille mig at = Jesse Ventura = ønsker de øverste chefer i disse = Overnationale Institutioner = overvåges meget nøje af det tilknyttede Personale =

Forkortelser på disse  = Overnationale Institutioner = 

Asean - BNP - CEBS - CEPOL - CHG - CIMIC - CIVCOM - COREPER - CRT - DER - EBC - EBRD - ECB - EDA - EF - EFC - EFD - EIB - ENP - EPC - EMS - ERM - ESCB - ESFP - ESS - EU - EUFOR - EU-ISS - EUMC - EUMS - Eurodac - Eurojust - EUPOL - EUROSUR - EUSC - EUSR - EWG - DANATO - DG - FDI - FN - FRONTEX - FUSP - FY ROM - G-7 - G-8 - G-20 - HR - IEPG - IMF- IPTF - IPU - ISAF - JSC - MF - MoU - NAC - NATO - NRF - OECD - OSCE - PfP - PMG - PRT - PSC - RIA - RELEX - SDO - SEPA - SIS - SF - SFOR - SFP - SIS - TEF - TEU - TEUF - TEØF - VIS - VEAG - VEU - Økofin - ØMU . 

Mange af disse = Overnationale Institutioner = formodes at arbejde for
Bilderberggruppen  = der formodes at være organiseret af frimurerlogen (  Illuminati)  efter det  Metodologiske System. Vil du vide hvordan det fungerer = så må du selv finde frem til = Jim Mars = på =   www.Google.dk 


Daniel Estulin's “Den sande fortælling om Bilderberg-gruppen

På = Daniel Estulins = hjemmeside kan du finde de organisationer = der arbejder for Bilderberg. De bør så vidt muligt også overvåges så tæt som muligt.

www.bilderberggruppen.dk  giver formentlig ordrer videre til Mange Nationalstaters Partiledere = der kontrolleres gennem det = Metodologiske System = og disse Partiledere Centraliserer så vidt muligt al lovgivning inden for de Nationale institutioner = for også at kunne kontrollere dem ovenfra = efter det = Metodologiske System = hvilket er sket i mange Nationalstater i Europa. I Danmark har vi fået en = Hedning til Kirkeminister. 

Når Tidsåndens vinde blæser = kan det = Metodologiske System = tilbyde dig den religion = som du ønsker = for ondskabens stormester kan skræddersy den Religion du ønsker = ud fra Tidsåndens vinde.

Men så let er det ikke at være  Kristen. Her er udgangspunkt =

 2. Mosebog  Kapitel 20   Vers 3. til og med Vers 17.

Gud talte disse ord: Jeg er Herren din Gud, som førte dig ud af Egypten, af trællehuset.

1. Du må ikke have andre Guder end mig.

2. Du må ikke lave noget gudebillede i form af noget som helst oppe i himlen eller nede på jorden eller i vandet under jorden ! Du må ikke tilbede dem og dyrke dem, for jeg, Herren  din Gud, er en lidenskabelig Gud. Jeg straffer fædres skyld på børn, børnebørn og oldebørn af dem der hader mig; ! men dem, der elsker mig og holder mine befalinger, vil jeg vise godhed i tusind slægtled.

3.  Du må ikke bruge Herren din Guds navn til løgn, for Herren vil aldrig lade den ustraffet, der bruger hans navn til løgn.

4. Husk sabbatdagen og hold den hellig. ! I seks dage må du arbejde og gøre alt, hvad du skal; ! men den syvende dag er sabbat for herren din Gud. Du må ikke gøre noget som helst arbejde, hverken du selv eller din søn eller datter, din træl eller trælkvinde eller dine husdyr, og heller ikke den fremmede i dine byer. ! For på seks dage skabte Herren himlen og jorden og havet med alt, hvad de rummer, men på den syvende dag hvilede han. Derfor har Herren velsignet sabbatsdagen og helliger den.

5. Ær din far og mor, for at du må få et langt liv på den jord, Herren din Gud vil give dig.

6. Du må ikke begå drab.

7. Du må ikke bryde et ægteskab.

8. Du må ikke sjæle.

9. Du må ikke vidne falsk mod din næste.

10.  Du må ikke begære din næstes hus. Du må ikke begære din næstes hustru, hans træl eller trælkvinde, hans okse eller æsel eller noget som helst af din næstes ejendom. 

KRISTENDOMMEN ER FORKYNDELSE AF = SANDHEDEN


 USA og FRIHEDS-GUDINDEN  og BUD NUMMER 2.

Spørgsmålet er hvor godt USAs = Kristne Befolkning = har analyseret ( Gaia Religionen )  ???

www.wikipedia.dk  www.Google.dk  www.wikipedia.net

Illumination: the Secret Religion - Adam Weishaupt

 


 

 

Bud nummer 6


Du må ikke begå drab.  Hvad gjorde kristne under første Verdenskrig ???  De slog andre Kristne ihjel.  Hvad gjorde Kristne under anden Verdenskrig ??? Da slog Kristne andre Kristne ihjel.  Hvem kan have haft fordel af det ??? 

 1. At afskaffe alle eksisterende regeringer
2. At afskaffe al privat ejendom
3. At afskaffe arveretten
4. At afskaffe Nationalfølelsen
5. At afskaffe alle religioner
6. At afskaffe familien
7. At danne en verdensregeringFremskridtspartiet er på banen igen  http://www.frp-z.dk/
Fremskridtspartiet er på banen igen 
= www.Radiodua.dk 
Fremskridspartiet er på banen igen www.frp-syd.dk    

www.Medie1.dk    www.RadioDua.dk  www.Monokultur.dk  www.RadioHolger.dk 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Hej!
Prøv at lave din egen hjemmeside ligesom mig! Det er nemt, og du kan prøve det gratis
ANNONCE