ILLUMINATI

ILLUMINATI www.Kulturpartiet.dk

 

Præsenteret her 10. juli 2012    www.RadioHolger.dk   www.Monokultur.dk

www.DenKorteAvis.dk   www.RadioDua.dk   www.Sappho.dk   www.Medie1.dk 

 


               ER DU DANSKER  ???  HVORDAN VED DU DET  ???
http://www.dendanskeforening.dk/ 

                      VIL DU FORSVARE = SANDHEDEN = MED DIT = LIV ???

 


 1. maj 1776 grundlagde Adam Weishauph  Illuminati broderskabet.

KENDER = DANMARKs = HISTORIE-FORSKERE SVARET  ???

 


HAR DENNE DREJEBOG EKSISTERET  ???

Havde = Adam Weishauph = der grundlagde Frimurer-ordenen - Illuminati - allerede skrevet derejebogen til flere forskellige Politiske Partier = der skulle sættes i søen under Demokratiets facade ???

DET METODOLOGISKE SYSTEM  =  FINDES DET ???

Kan det tænkes at = Adam Weishauph = havde skrevet en drejebog med over 6 Politiske Partier = baseret på grundlæggende ideologier = med interne forskelle = der kan føre til Krig = mellem de forskellige ideologier = med det formål at styre disse Politiske Partier = efter det ( Metodologiske System som ( Daniel Estulin ) siger = fungerer således at = Illuminati = har valgt den første Partileder = og denne Partileder vælger derefter sin afløser = som derefter igen vælger sin afløser = og således fremdeles ???

ILLUMATI  SYSTEMET  I  =  DANMARK

Kan = Illuminati-s Bagmænd  = gennem dette af =  Daniel Estulin = omtalte = Metodologiske System = her i = Danmark = styre disse 6 gamle Politiske Partier = ved at styre disse Partiers  Partiformænd ??? Jeg tænker specielt på disse 6. gamle danske Politiske Partier = 

Forsiden: Venstre
Konservative Folkeparti
SF - Socialistisk Folkeparti
Radikale - Tag ansvar.
Socialdemokraterne
Liberal Alliance       >>> Nyere Parti = men går ind for =  EU

 


HAR = ILLUMINATI =  UDTÆNKT DISSE IDEOLOGIER ???

Havde = Adam Weishauph = udtænkt disse ideologier før 1776 ???

Kommunismen = Socialismen = National-Socialismen = Humanismen og andre Politiske Ideologier = med det formål at skabe indre splid i de forskellige National-stater i Europa = med det formål at skabe ( Krige ) der er så frygtelige = at National-staternes ledere = opgiver sin egen kultur og  egne principper.

Her i Europa har vi jo haft = både en = Første Verdenskrig = og en = Anden Verdenskrig = der har svækket Europa. Det som er ( Illuminatis ) Politiske målsætning = er efter min opfattelse ( En ny Verdensorden ) hvilket kræver mest mulig Centralisering af de indre Nationale Institutioner.  Er det hvad vi har set i = Danmark = og måske i andre National-stater i EU ???

www.DR.dk/galtiDanmark  - se - DE 6. FILM = på = DR

 Danmark = har mistet National selvstændighed på alle 6 Punkter = men i denne her forbindelse = ser vi den Konservative Poul Sørensen fortælle = at 1400 kommuner skal reduceres til 300 Kommuner. Det kalder jeg for = Centralicering. Her i 2012 er vi nede på 98 kommuner. Men hvad er det for en Politik der føres her i = Danmark = af disse Politiske Partier =

Forsiden: Venstre
Konservative Folkeparti
SF - Socialistisk Folkeparti
Radikale - Tag ansvar.
Socialdemokraterne
Liberal Alliance  

Efter min opfattelse = så fører disse Politiske Partier = den Politik som = Illuminati = giver ordre til = skal føres her i = Danmark = gennem Bilderberggruppen  = og disse ordrer er blevet givet til = Danske Politikere = fra 1954 og frem =  og disse ordrer fra Bilderberg er blevet gennemført lige siden. Dette er min opfattelse. Denne opfattelse kan være forkert ???  Derfor må vi også have Danske Historikere på banen = ud over de internationale historikere.

Millions to be Killed under Agenda 21, You Have Been Warned ...

 


Daniel Estulin's “Den sande fortælling om Bilderberg-gruppen

www.bilderberggruppen.dk

 

Anonymous - The First Message of 2012 - YouTube

www.wikipedia.dk  www.Google.dk  www.wikipedia.net

 


Her i dag - den, 10. Juli 2012  = da er dette min opfattelse.

Det er også = ILLUMINATI = der står bag det ( Vaccinations-Program ) med mere = der skal gennemføres i = USA = og som måske allerede er sat i gang ???  Om = Metodologiske Systemer = så er det min opfattelse = at disse kan indeholde forskellige former for hvordan løftet er = til den pågældende Frimurer-orden. Lad mig her Præsentere = Jesuitter-ordenen =  som er det løfte = der skal sværges til Paven = hvis man vil være medlem af denne = Frimurer-orden.

Et lille spørgsmål til nutidens historie-forskere ???

 

Kan det være muligt = at alle imamer og alle religiøse lovkyndige i = islams Ulama = har aflagt = Jesuiter-Eden = til Paven ???

Hvis Paven har kysset Koranen = synes dette spørgsmål logisk.

 

Allerede i år 332 havde Paven magt til at flytte sabbatten fra lørdag til søndag = hvilket tyder på at = Paven = allerede i år 332 havde en formidabel magt.

 

Min søn, du er allerede blevt lært op til at opføre dig som en hykler: At være en katolik blandt katolikker, og være en spion selv blandt dine egne brødre - og ikke tro nogen mennesker, og ikke stole på noget menneske. At være en reformeret blandt de reformerte. At være en hugenott blandt hugenotterne. At være en kalvanist blandt kalvanisterne. Blandt Protestanterne - vær i almindelighed som en af dem!

 


Tilegn dig deres tiillid  =  Jesuit Eden til Paven.

Tilegn deg deres tillid, og forsøg til og med at tale fra deres talerstoler. Fremhold med din naturs fulde heftighed vor hellige religion og Paven. Forneder deg til og med så lavt som at blive jøder blandt jøderne, således du kan være i stand til at samle al den information som kan være til nytte for din orden, som en trofast Pavens soldat. Du er blevet lært op til lumsk at plante sjalusiens og hadets frø mellem stater som før havde fred, og ophidse dem til bloddåd, idet du involverer dem i krig med hinanden, og skaber revolutioner og civile krige internt i samfund - Provinser og land som var selvstændige og fremgangsrige  - og kultiveret med kunst og videnskab - og glæder sig over fredens velsignelser.

MERE INFILTRATION

Tag parti for forkæmperne i hemmelighed - i samråd med med dine andre jesuit-brødre ... som måske er involveret på den anden side - og som måske går imod den side - som du har forbindelse med - således at Kirken til slut kan blive den vindende part - i forholdene som er lagt til rette i fredens forhandlinger - og målet helliger midlet.

GRUNDSKOLEN ER OVERSTÅET

Du er blevet lært op til din opgave som en spion - og samle al statestik - fakta og imformation som det står i din magt at fremskaffe fra alle kilder. At opnå tillid gennem smiger til i Protestanternes familier og kættere af enhver klasse og karakter - ligesom til handelsmænd - bankmænd - advokater og blandt skoler og universiteter - i Parlamentet og lovgivende forsamlinger, hos myndighederne og statsrådene - og være alle ting for alle mennesker - for Pavens sag - hvis tjener du er indtil døden.

NY-OMVENDT BEGYNDER

Som en nybegynder og nyomvendt har du allerede modtaget al fornøden instruktion, og har gjort tjeneste som en medhjælper, skriftsfar og præst, men du har endnu ikke blevet udstyret med alt det - som er nødvendigt for at være en kommandant for de loyales hær i tjenesten for Paven. Du må tjene den tilstrækkelige tid som et redskab og udøver - gennem de ordrer som bliver givet af dine overordnede - for ingen kan befale - som ikke endnu har indviet sit arbejde med blodet fra en kætter - for hvis der ikke bliver udgydt blod - sker der ingen tilgivelse.  Derfor - for at du kan blive skikket til dit arbejde - og for din frelse skal være sikret, så skal du ud over din tidligere lydighedsed til din orden og troskab til Paven repetere efter mig =

DER SVÆRGES

"Jeg  ------------------, nu i nærvær af den Almægtige Gud, den velsignede jomfru Maria, den velsignede - Ærkeengel Mikael - den velsignede døber - ST. Johannes, den Hellige Far - den Overordnede General af Jesu Samfund, grundlagt af ST Ignatius Loyola - under Paul III´s  pontifikat, som har - Jomfruens morsliv - Guds livmor - og ved Jesu herskerstav, at Hans Hellighet - Paven - er Kristi viseregent - og er det sande og eneste hoved for den Katolske Universielle Kirke og Universielle Kirke over hele jorden, og at han i kraft af bindingen og løsningen givet til = Hans Hellighed af min Frelser - Jesus Kristus - og har magt til at afsætte hedenske Konger Prinser Stater Fællesskab og Regeringer, som alle er ulovlige uden hans hellige godkendelse, og at de trygt kan ødelægges.

BESVÆRGELSEN  FORSÆTTER

 

Jeg lover og erklærer videre - at jeg ikke vil have nogen egen mening eller vilje - eller nogen mental reservation overhovedet - selv ikke som et lig eller et kadaver ( perinde ac cadaver ) men uden at nøle adlyde hver eneste ordre jeg vil modtage fra mine overordnede i hæren til Paven og til Jesus Kristus.

At jeg vil gå til hvilken som helst del af verden, uden at beklage mig - og vil være underdanig i alle ting som bliver mig fortalt .... Jeg lover og erklærer videre at jeg vil - når anledningen byder sig - starte og føre ubamhjertig krig - hemmelig eller åbenlyst - mod allekættere - Protestanter eller liberale - som jeg er anvist at gøre - for at udslette dem fra jordens overflade - og jeg vil ikke skåne hverken - køn -alder eller tilstand. Jeg vil ødelægge - koge - flå - kvæle og begrave levende disse berygtede kættere  - rive op deres maver og livmoderne til deres kvinder og knuse deres afskyelige race.

BESVÆRGELSEN  FORSÆTTER

Når det samme ikke kan blive gjort åbenlyst - vil jeg i hemmelighed bruge giftkoppen - kvælerstrengen - dolkens stål eller blykulen - uden hensyn til ære - rang - værdighed eller autoritet - til den person eller de personer - uafhængig af deres tilstand i livet - enten offentlig eller privat - når jeg når som helst bliver anvist til at gøre det - af en hvilken som helst agent fra Paven - eller en overordnet af broderskabet af
den hellige tro til Jesu Samfund.

( Finnes nedtegnet i kartoteket i Kongressen ( Congressional Record ) USA, 15 FEBRUAR 1913, s. 3215-6 )

(  Også i << The Engineer Corps of Hell >> af  Edwin A. Sherman.  s. 118, 1883, Library of  Congress Catalog Card # 66-43354 ).


 www.Medie1.dk     www.endtime.net   www.RadioHolger.dk

 

Nu - hvor vore = danske Nationalgrænser = er nedlagte = så er det naturligvis interessant at vide = hvad der er de danske Partilederes Globale Agenda ???  Hedder denne Agenda for = Agenda 21 her i Danmark  ???  Her kan det være interessant at besøge medie1 og høre hvad Anders Bruun Laursen har at sige om Agenda 21 Hvis Agenda 21 allerede er indført i Danmarks Kommuner = hvor kan denne forklaring findes  ???


 

 1. maj 1776 grundlagde Adam Weishauph  Illuminati broderskabet.

Måske har Frimurer-ordenen ( Illuminati ) et andet optagelses-ritual = end det løfte der afgives til Paven = men det udelukker jo ikke = at det er = Paven = som er den Person der i virkeligheden = styrer Frimurer-ordenen ( Illuminati ) Hvilke Historikere = kender dette svar ???

Allerede i år 332 havde Vatikanstaten magt til = at flytte sabbatten fra = om Lørdagen til = om søndagen. Det betyder = at Paven kan have sat andre hemmelige = Metodologiske Systemer = i gang. Hvem kan vide om Sientologi er et = Metodologisk System = som er oprettet af den = sorte Pave = som styrer Vatikanets efterretningstjeneste for = Den Hvide Pave  ???  

 Illuminati  og   Oplysningstidens tanker.

Det var i 1776 at USA fik sin = Uafhængigheds-erklæring = formentlig den 4. Juli.  Det var ( den 1. Maj 1776 ) at Adam Weishauph oprettede Illuminati = og Den Franske Revolution skete så vidt vides i 1789. Senere blev USAs Frihedsgudinde bygget for midler fra både Franskmænd og USA.  En slags fælles Projekt.  Her kommer så mit spørgsmål til de = Nulevende historikere.

Hvilken Religion opnår en så stor sejr = at den mener = at der skal bygges en Friheds-Gudinde i USA = kort efter 1776 og 1789 ???  Kan det være = Gaia-Religionen = der står bag bygningen af = USAs Frihedsgudinde ???  Her synes jeg at = Moselovens Paragraf 2 = som den står i Bibelen = er ganske interessant.

www.wikipedia.dk    www.Google.dk   www.wikipedia.net 

 


 

Kristendommen er forkyndelse af sandheden, men sandheden kan der ikke stemmes om. Den kan kun adlydes.

2. Du må ikke lave noget gudebillede i form af noget som helst oppe i himlen eller nede på jorden eller i vandet under jorden ! Du må ikke tilbede dem og dyrke dem, for jeg, Herren  din Gud, er en lidenskabelig Gud. Jeg straffer fædres skyld på børn, børnebørn og oldebørn af dem der hader mig; ! men dem, der elsker mig og holder mine befalinger, vil jeg vise godhed i tusind slægtled.

2. Mosebog  Kapitel 20   Vers 3. til og med Vers 17.


 

Er der nogle historikere der har nogle oplysende Kommentarer  ???

Måske Proffessor = Jim Marrs = har interessant historisk viden = der kan afsløre om = USAs Friheds-Gudinde = tilbedes af religiøse = Gaia-tilhængere ???  Med mine beskedne 7 års skolegang = så er jeg ikke Kvalificeret til = at give svar på noget som helst = så det må være de endnu = nulevende Historikere = der må give svar på de Historiske spørgsmål.

911 Truth: Jim Marrs in 10 Minutes - YouTube

 Det som er interessant i forbindelse med ( Bud nummer 2 ) af Moselovens ( 10 Bud ) det er den Historie-gennemgang som = Jim Marrs = Præsenterer under disse Overskrifter =

Jim Marrs : Hidden History  = Part 1.  Part 2. Part 3. Part. 4. Part 5.

 


 

www.HealthFreedomUSA.ORG 


 Se også =  Council of Exposed !  MUST SEE  !!!!

 www.Tagryggen.dk 

 


 

VAR = TEXE MARRS = FØR 2000 PÅ SPORET AF FREMTIDEN ???

Texe Marrs - The Pope's Secret Plan For Global Supremacy - YouTube

www.youtube.com/watch?v=Z2fs8s8sFQM8. maj 2011 - 59 min. - Uploadet af kytekuttertv
Who truly is the pope and why is he calling for a New World Order?
 
 

Hvad betyder = FRIHED LIGHED og BRODERSKAB =  Order of Death  

Er det et Broderskab der betyder = Frihed og Lighed for = Bøsser ???


 Retningen  er  =  Centralisering

Fra 1400 kommuner til 300 kommuner til 98 kommuner

Verdensriget 2010 - virkeligt og virtuelt,

 

 • Hvilken politisk kontrol ønsker en ny = verdensregering ???

  1. At afskaffe alle eksisterende regeringer
  2. At afskaffe al privat ejendom
  3. At afskaffe arveretten
  4. At afskaffe Nationalfølelsen
  5. At afskaffe alle religioner
  6. At afskaffe familien
  7. At danne en verdensregering

 www.Tagryggen.dk


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

 

Hej!
Prøv at lave din egen hjemmeside ligesom mig! Det er nemt, og du kan prøve det gratis
ANNONCE