METODOLOGIEN

METODOLOGIEN www.Kulturpartiet.dk

Præsenteret her 11.  juli 2012     www.DenKorteAvis.dk    www.Kulturkloeften.dk

METODOLOGI = SYSTEMET 

Tilsyneladende finder styringsgruppen af = Metologi-systemet = deres kommende Frimurer-slaver på Universiteter. Det kan læses her = hvilket løfte en ung studerende skal afgive til en frimurer-loge.

1. maj 1776 grundlagde Adam Weishauph  Illuminati  broderskabet.

evig tavshed og ubrydelig troskab og adlydelse af de højerestående medlemmer og ordenens statutter.


Som = Daniel Estulin = der har skrevet bogen om = Bilderberggrruppen = så kan = Illuminati = styre hele Bilderberggruppen = ved at styre lederen af de enkelte Politiske Partier = og organisationer.

 Daniel Estulin's “Den sande fortælling om Bilderberg-gruppen

 Hvem har deltaget i møderne i  =  www.bilderberggruppen.dk 

Find selv = Jim Marrs = på =   www.Google.dk HAR PAVEN KYSSET KORANEN = HVAD KAN DET EVT. BETYDE ??? 

Pavens udgave af = metodologien = lyder således =

Jesuit-eden lyder således = 

 

Min søn, du er allerede blevt lært op til at opføre dig som en hykler: At være en katolik blandt katolikker, og være en spion selv blandt dine egne brødre - og ikke tro nogen mennesker, og ikke stole på noget menneske. At være en reformeret blandt de reformerte. At være en hugenott blandt hugenotterne. At være en kalvanist blandt kalvanisterne. Blandt Protestanterne - vær i almindelighed som en af dem!


Tilegn dig deres tiillid  =  Jesuit Eden til Paven.

Tilegn deg deres tillid, og forsøg til og med at tale fra deres talerstoler. Fremhold med din naturs fulde heftighed vor hellige religion og Paven. Forneder deg til og med så lavt som at blive jøder blandt jøderne, således du kan være i stand til at samle al den information som kan være til nytte for din orden, som en trofast Pavens soldat. Du er blevet lært op til lumsk at plante sjalusiens og hadets frø mellem stater som før havde fred, og ophidse dem til bloddåd, idet du involverer dem i krig med hinanden, og skaber revolutioner og civile krige internt i samfund - Provinser og land som var selvstændige og fremgangsrige  - og kultiveret med kunst og videnskab - og glæder sig over fredens velsignelser.

MERE INFILTRATION

Tag parti for forkæmperne i hemmelighed - i samråd med med dine andre jesuit-brødre ... som måske er involveret på den anden side - og som måske går imod den side - som du har forbindelse med - således at Kirken til slut kan blive den vindende part - i forholdene som er lagt til rette i fredens forhandlinger - og målet helliger midlet.

GRUNDSKOLEN ER OVERSTÅET

Du er blevet lært op til din opgave som en spion - og samle al statestik - fakta og imformation som det står i din magt at fremskaffe fra alle kilder. At opnå tillid gennem smiger til i Protestanternes familier og kættere af enhver klasse og karakter - ligesom til handelsmænd - bankmænd - advokater og blandt skoler og universiteter - i Parlamentet og lovgivende forsamlinger, hos myndighederne og statsrådene - og være alle ting for alle mennesker - for Pavens sag - hvis tjener du er indtil døden.

NY-OMVENDT BEGYNDER

Som en nybegynder og nyomvendt har du allerede modtaget al fornøden instruktion, og har gjort tjeneste som en medhjælper, skriftsfar og præst, men du har endnu ikke blevet udstyret med alt det - som er nødvendigt for at være en kommandant for de loyales hær i tjenesten for Paven. Du må tjene den tilstrækkelige tid som et redskab og udøver - gennem de ordrer som bliver givet af dine overordnede - for ingen kan befale - som ikke endnu har indviet sit arbejde med blodet fra en kætter - for hvis der ikke bliver udgydt blod - sker der ingen tilgivelse.  Derfor - for at du kan blive skikket til dit arbejde - og for din frelse skal være sikret, så skal du ud over din tidligere lydighedsed til din orden og troskab til Paven repetere efter mig =

DER SVÆRGES

"Jeg  ------------------, nu i nærvær af den Almægtige Gud, den velsignede jomfru Maria, den velsignede - Ærkeengel Mikael - den velsignede døber - ST. Johannes, den Hellige Far - den Overordnede General af Jesu Samfund, grundlagt af ST Ignatius Loyola - under Paul III´s  pontifikat, som har - Jomfruens morsliv - Guds livmor - og ved Jesu herskerstav, at Hans Hellighet - Paven - er Kristi viseregent - og er det sande og eneste hoved for den Katolske Universielle Kirke og Universielle Kirke over hele jorden, og at han i kraft af bindingen og løsningen givet til = Hans Hellighed af min Frelser - Jesus Kristus - og har magt til at afsætte hedenske Konger Prinser Stater Fællesskab og Regeringer, som alle er ulovlige uden hans hellige godkendelse, og at de trygt kan ødelægges.

BESVÆRGELSEN  FORSÆTTER

Jeg lover og erklærer videre - at jeg ikke vil have nogen egen mening eller vilje - eller nogen mental reservation overhovedet - selv ikke som et lig eller et kadaver ( perinde ac cadaver ) men uden at nøle adlyde hver eneste ordre jeg vil modtage fra mine overordnede i hæren til Paven og til Jesus Kristus.

At jeg vil gå til hvilken som helst del af verden, uden at beklage mig - og vil være underdanig i alle ting som bliver mig fortalt .... Jeg lover og erklærer videre at jeg vil - når anledningen byder sig - starte og føre ubamhjertig krig - hemmelig eller åbenlyst - mod allekættere - Protestanter eller liberale - som jeg er anvist at gøre - for at udslette dem fra jordens overflade - og jeg vil ikke skåne hverken - køn -alder eller tilstand. Jeg vil ødelægge - koge - flå - kvæle og begrave levende disse berygtede kættere  - rive op deres maver og livmoderne til deres kvinder og knuse deres afskyelige race.

BESVÆRGELSEN  FORSÆTTER

Når det samme ikke kan blive gjort åbenlyst - vil jeg i hemmelighed bruge giftkoppen - kvælerstrengen - dolkens stål eller blykulen - uden hensyn til ære - rang - værdighed eller autoritet - til den person eller de personer - uafhængig af deres tilstand i livet - enten offentlig eller privat - når jeg når som helst bliver anvist til at gøre det - af en hvilken som helst agent fra Paven - eller en overordnet af broderskabet af
den hellige tro til Jesu Samfund.

( Findes nedtegnet i kartoteket i Kongressen ( Congressional Record ) USA, 15 FEBRUAR 1913, s. 3215-6 )

(  Også i << The Engineer Corps of Hell >> af  Edwin A. Sherman.  s. 118, 1883, Library of  Congress Catalog Card # 66-43354 ).

Så det må formodes at = Jesuiteden = stadig er gældende.

 
Hvilken tro har Danmarks nye = Kirkeminister = Hedningen = Manu Sareen ???  

Har Manu Sareen sværget = Jesuit-eden = til Paven

Hvilke personer kan være deltagere i en ny global sammensværgelse  ???

 


 

Som alle danske Præster ( formentlig ved ) eller burde vide - så havde Vatikanet - med Paven i spidsen = magt til = allerede i ( år 332 ) at = få flyttet sabbatten fra lørdag til om søndagen = som om vores Kristne Gud var en = Solens søn. Det må have været en stor magt-demonstration dengang i ( år 332 )  Så - hvor mange ( Metodologiske Systemer ) kan Vatikan-staten så ikke have oprettet fra ( år 332 ) og frem til her i 2012 ???  Det motiver naturligvis til teorier fra min side = som naturligvis må = Verificeres = af Nutidens og fremtidens Historikere men er denne =  teoretiske mulighed = også en mulighed i Virkelighedens verden ???

Kan det være muligt for ( den hvide Pave ) og den ( sorte Pave ) i fællesskab at kontrollere disse her nævnte  ( Overnationale Institutioner ) igennem det = ( Metodologiske System ) ???

 


 

Forkortelser på = Overnationale Institutioner = 

Asean - BNP - CEBS - CEPOL - CHG - CIMIC - CIVCOM - COREPER - CRT - DER - EBC - EBRD - ECB - EDA - EF - EFC - EFD - EIB - ENP - EPC - EMS - ERM - ESCB - ESFP - ESS - EU - EUFOR - EU-ISS - EUMC - EUMS - Eurodac - Eurojust - EUPOL - EUROSUR - EUSC - EUSR - EWG - DANATO - DG - FDI - FN - FRONTEX - FUSP - FY ROM - G-7 - G-8 - G-20 - HR - IEPG - IMF- IPTF - IPU - ISAF - JSC - MF - MoU - NAC - NATO - NRF - OECD - OSCE - PfP - PMG - PRT - PSC - RIA - RELEX - SDO - SEPA - SIS - SF - SFOR - SFP - SIS - TEF - TEU - TEUF - TEØF - VIS - VEAG - VEU - Økofin - ØMU . 

I denne forbindelse kan det være interessant at regne ud - hvad de  ( samlede udgifter ) til disse = Overnationale Institutioner = er for Jordklodens skatteydere ???  Hvilke tre studerende regner det ud ???

O.I.C = Organization of the Islamic Conference = har haft en delegation siddende i ( FN = UN ) fra 1969 ( hvis jeg husker rigtigt ) og har åbenbart udarbejdet deres egne menneskerettigheder = måske med inspiration fra selveste Paven ??? Sådan lyder menneskerettighederne i islam fra 1990 = som er underkastet islams sharialove. Hvis jeg husker rigtigt = så ligger Al-azhar Moskeen i Cairo = som kan være en slags hemmelig hovedkvarter for Vatikanstaten. Vatikan-staten har jo haft mulighed for at skrive Koranen fra ( år 332 ) og frem = inden Muhammeds officielle død i år 632.


Menneskerettighederne i Islam, Cairo-deklarationen - Velkommen til ...

 


 

Det som kendetegner = Det Metodologiske system = er også evnen til = at ( hjernevaske ) deres tilhængere til at kæmpe for et eller andet ( ideal ) med det formål = at erobre mest mulig magt.  Derfor ligger det inden for mulighedens rammer = at det er = Vatikan-Staten = der har skrevet Koranen ???  Denne mistanke øges betragteligt - når man har læst bogen = DEN STORE STRID af ELLEN G. WHITE.

 


 

www.islam-info.dk     Koranen      artikeldatabase.

www.islam-info.dk  et internet-leksikon om Koranens indhold.

Besøg evt. - teksterne under disse overskrifter.

KVINDER  Her findes ( Sura 33.59 ) og ( Sura 24.13 )
KOLONIALISME
REN UREN
TØRKLÆDE
TAQIYA =

KORANFORSKNING AF = ROLF SLOT-HENRIKSEN

Koran-forskning af = ROLF SLOT-HENRIKSEN = viser hen til = at = Koranens indhold = har flere tydelige relationer til Bibelen.

OM KORANENS TILBLIVELSE  

 

ISBN 87-91107-04 -0
Forskningsforlaget RAFAEL
ROLF SLOT-HENRIKSEN


Desuden er der ny forskning = der stiller spørgsmål ved = om Muhammed overhovedet har eksisteret. Det styrker mistanken om - at det er Vatikanstaten med Paven i spidsen = der har skrevet Koranen = et sted mellem ( år 332 ) og inden Muhammeds officielle død i år 632


Muhammed = døde officielt i år 632. Nu rejser ny forskning spørgsmål ved = om = Muhammed = overhovedet har levet.

 Hvem opfandt = Muhammed  ???

 

Robert Spencer - YouTube

 

 

Most people assume that no one bothers to investigate whether or not Muhammad was a real person for the same reason that no one bothers to investigate the reality of other religious founders such as Joseph Smith or Martin Luther or Anton LaVey — because the evidence for their existence is overwhelming, well-documented and unquestioned. Regardless of whether or not Muhammad’s teachings were moral or useful, everyone, even the most hardened infidels, of course accepts that he

 

  • Har muslimernes profet overhovedet levet, spørger Robert Spencer, der er  aktuel med bogen, Did Muhammad Exist? An Inquiry into Islam's Obscure Origins.  Læs evt. forsættelsen under overskriften = 

  • Pamela Geller 

  • og lidt mere om Rolf Slot-Henriksens Forskning  ???

 


Var = Adam Weishauph = en frimurer af den slags = der havde aflagt = Jesuitter-eden ??? Besøger du dette link til  ( Illuminati  så vil du finde ud af = at der er efterladt en ( Månekalender ) der begynder med årstallet 632 = hvilket kan indikere at = Adam Weishauph = allerede før den 1. maj 1776 havde noget inside-Viden fra Vatikanstaten.  Det kan indikere - at Vatikanstaten allerede omkring ( år 332 ) ønskede eller planlagde at skifte ( Bibelen ud med Koranen ) ???  Hvem kan vide dette = ud over fremtidens Historie-forskere = medmindre = Censur Paragraf 266b =forhindrer denne forskning  ???

1. maj 1776 grundlagde Adam Weishauph  Illuminati  broderskabet.

Også geografiske lokaliteter blev omdøbt med hemmelige navne, München blev til Athen, Tyrol blev Pelopennes, Frankfurt blev Edessa og Ingolstadt blev Eleusis; selv tidsangivelsen blev ændret til en ny hemmelig kalender med persiske månedsnavne, og som startede med år 632.

Tyder dette på at = Adam Weishauph = havde indside viden om Koranenms iondhold = der kunne stamme fra Vatikan-staten ???  Professor i kirkeret og praktisk filosofi på Ingolstadt Universitet Adam Weishaupt = var netop Professor i Kirkeret. Så viden om en Månekalender = med Persiske navne tyder på at indfaldsvinklen til en viden = der skulle bruges som baggrund for en månekalender begyndende fra = år 632 = kunne jo passende være en begivenhed = der kunne smelte sammen med at ( FN = UN ) indførte denne globale lov = og hvis du ikke overholder denne lov = så er du naturligvis at betragte som en teorist. 

 

Menneskerettighederne i Islam, Cairo-deklarationen - Velkommen til ...

 

Pause  =  medens du tænker = og jeg sover.


 

  

 

 

 

Hej!
Prøv at lave din egen hjemmeside ligesom mig! Det er nemt, og du kan prøve det gratis
ANNONCE