SOLDATER

SOLDATER www.Kulturpartiet.dk

Præsenteret her  12. juli 2012 

SOLDATER = HVEM KÆMPER = USAs SOLDATER  = FOR  ???

KÆMPER = USAs SOLDATER = FOR USA.s BEFOLKNING  ???

HVOR KÆMPER = USAs SOLDATER = I UDLANDET MÅSKE ???

HVEM FORSVARER SÅ = USAs BEFOLKNING = I USA ???

ER DET UDENLANDSSKE SOLDATER = DER IKKE ER AMERIKANERE = DER SKAL FORSVARE = USAs BEFOLKNING = HJEMME I USA  ???

Kan det passe at = Pentagon = ligner et ( Penta´gram ) set ovenfra ???

Hvordan kan man kende et djævelens Pentagram ??? Se Israels flag.

Israels flag - Wikipedia, den frie encyklopædi

www.wikipedia.dk  www.Google.dk   www.RadioHolger.dk   www.RadioDua.dk

 


 Fra den Danske  = RØDE FREMMEDORDBOG

penta´gram - met, mer ( p + g. )  femstjerne dannet af diagonalerne i en regelmæssig femkant; ældgammet. magisk tegn. >

Hvem giver ordrerne til Pentagons Generaler  ???     Order ofDeath  

Gælder =  FRIHED LIGHED og BRODERSKAB  =  især for bøsser ???

KÆMPER USAs HÆR = for den = AMERIKANSKE BEFOLKNING =

eller for = USAs Frihedsgudinde  = Gaia  ???  www.wikipedia.net  www.Google.dk 

 


 Texe Marrs - The Pope's Secret Plan For Global Supremacy - YouTube

Hedder USAs Frihedsgudinde = Maria eller Gaia  ???   Order of Death  

Illuminati Mystery Babylon : Texe Marrs, Wanda Marrs : Free ...


 Der er jo forskel på at kæmpe for arealet USA = og for at kæmpe for USAs befolkning.

 Millions to be Killed under Agenda 21, You Have Been Warned ...

Besøg  =   http://www.guidestones.us/   og se = Videoen.

 


 

HVAD HAR MAN SOLDATER TIL ???  AT NEDKÆMPE FJENDEN MÅSKE  ???

Hvem er USA,s FrihedsGudinde = Gaia´s = fjende ???  Overbefolkning = måske ???

Det kan betyde = at det = der sker i USA = ikke er noget Personligt = det rammer bare Personligt.


 Disse = Guds ord = er fundet i Bibelen.

2. Mosebog  Kapitel 20   Vers 3. til og med Vers 17.

Gud talte disse ord: Jeg er Herren din Gud, som førte dig ud af Egypten, af trællehuset.

 


 

 Disse = Guds ord = er fundet i Bibelen. 

2. Mosebog  Kapitel 20   Vers 3. til og med Vers 17.

Gud talte disse ord: Jeg er = Herren din Gud = som førte dig ud af Egypten = af trællehuset.


1. Du må ikke have andre Guder end mig.

2. Du må ikke lave noget gudebillede i form af noget som helst oppe i himlen eller nede på jorden eller i vandet under jorden ! Du må ikke tilbede dem og dyrke dem, for jeg, Herren  din Gud, er en lidenskabelig Gud. Jeg straffer fædres skyld på børn, børnebørn og oldebørn af dem der hader mig; ! men dem, der elsker mig og holder mine befalinger, vil jeg vise godhed i tusind slægtled.

Hvad kan Loven = der blev givet til Moses = på to stentavler = på Sinai Bjerget = betyde for = USAs befolkning i USA her i = 2012  ???

 


Hvad tænker = USAs = befolkning = når de får tænkt sig om  ???

Kan = USAs = Befolkning opnå = FRIHED gennem SANDHED

eller vil = USAs befolkning = beholde deres = Frihedsgudinde Gaia  ???


Kristendommen er forkyndelse af sandheden, men sandheden kan der ikke stemmes om. Den kan kun adlydes.

Ingen demokratiske konsencus-afgørelser af sandheden. Kun bibelens sandheder. 

 


Læs mere om massemordet på = USAs = befolkning  =

http://www.healthfreedomusa.org/ 


 

Denne plan for udryddelse af USAs befolkning kaldes for = Agenda 21  

 


 

Så er spørgsmålet om ( Agenda 21 ) også er fungerende i Danmark ???

Har du været inde se på = din = Kommunes hjemmeside og kikke  ???

Besøg = www.Medie1.dk = og hør hvad = Anders Bruun Laursen = siger.  

 

Besøg  =   http://www.guidestones.us/   og se = Videoen.

Må der kun være 500 millioner mennesker på jordkloden i år 2021 ???  Er det hvad Gaia Religionens yppersterpræsters anser = for det globale Succes-kriterie ???

 


 Daniels bog Kapitel  8.  Vers 25 og 26.   Fra min bibel.

25. I sin kløgt har han held med sit bedrag, han hovmoder sig, sorgløst ødelægger han mange, han rejser sig mod fyrsternes fyrste. Men han skal blive knust,og det ikke ved menneskehånd !

26. Og det, der blev sagt om synet om aftener og morgener, er sandt. Nu skal du holde synet skjult, for det gælder en fjern fremtid. <<

Fra den åbne bibel = lyder = det således fra = Daniels Bog = Kapitel 8. Vers 25

v.25  Mod de hellige skal hans Tanke rettes; hans svigefulde Råd skal lykkes ham, og han skal sætte sig store Ting for og styrte mange i Ulykke i deres Tryghed. Mod Fyrsternes Fyrste skal han rejse sig, men så skal han knuses, dog ikke ved Menneskehånd.
 
 

 DANMARKS  PRÆSTER

Hvad har = Danmarks Præster = besluttet sig til at gøre for deres menigheder = efter at de har hørt om = Agenda 21 = i deres Kommune ???

Texas gule rose (The yellow rose of Texas) - Henry Hagemann ...

www.youtube.com/watch?v=gyOZBgQZojg14. jun 2011 - 3 min. - Uploadet af mono78rpm
Texas gule rose Musik: Trad. amerikansk Tekst: Don George På dansk ved Børge Linz Preben ...
 
Der bliver stille = når Vestens musik dør ud = i Danmark og i Texas.

Jim Marrs: The Trillion-Dollar Conspiracy - Alex Jones Tv 1/3 ...

Er det rigtigt at Maya-ernes Kalender udløber her i år 2012  ???HVAD SKER DER I EN FREMTID = UDEN BENZIN  ???
 
Jo,du får ømme fødder,lige som soldater i Gamle gade, da vi troede jorden var flad.

Lygtemandens sang - Hvor er mine fødder dog ømme - Dansk ...

HVORDAN KÆMPER NUTIDENS SOLDATER  ???

 

 
 
Det er nu alles opgave = at holde alle Bilderbergmedlemmerne under observation = hvor dette er muligt. Desuden skal mobiltelefonerne være klar til at fotografere = når der er optræk til ulovlig adfærd fra Politiets side.

http://www.healthfreedomusa.org/  =  

her findes de gode råd  = hvis du vil overleve  ???


 Hvad kæmper soldater for = Fædrelandet  = eller for =  Banker  ???

 Amerikanere der arbejder for = FEMA = er de landsforrædere  ???
 

 
 
Find selv ( Jim Marrs ) på  =   http://www.google.dk/ 

Daniel Estulin's “Den sande fortælling om Bilderberg-gruppen

www.bilderberggruppen.dk Politikere  = der har deltaget.


 UDEN  ARBEJDE I USA = HVAD GØR DU ???

Du møder op i de lejre = som James Venture overvejer at oprette i nærheden af disse = Fema-Camps = for at kontrollere hvilket personale = der bevæger sig ud og ind af disse lejre. Det er muligt at nogle af disse oplysninger = skal sendes videre til = Alex Jones = som så vil vise dem på sine = TV-Kanaler = således at Amerikas befolkning = kan høre sandheden om = hvad der sker rundt om i amerika = af aktiviteter på disse = Fema Camps = på =  www.PrisonPlanet.dk  

Jeg ved ikke hvor mange ( Fema Camps ) der findes i = USA = der ligner avancerede udgaver af de Koncentrationslejre som blev brugt = medens Hitler var ved magten. Men kik engang mere på disse billeder =

 

 Billeder af fema camps   - Rapporter billeder

 

http://www.healthfreedomusa.org/ 

 

 

Anonymous Message to the Unemployed Americans - YouTube

 

Så derfor denne = anonyme = opfordring til alle arbejdsløse Amerikanere  = find ud af hvor = Jesse Venturas = overvågningslejre til disse = Fema Camps Findes i nærheden af din bopæl. Hvis der ikke findes en af = Jesse Ventures overvågningslejre i nærheden af din bopæl = så opret den selv. 

Dem der dukker op = skal være indstillet på størst mulig selvforsyning - ved at medvirke til arbejdet - med selv at sine dyrke afgrøder. Så tag redskaber med. Desuden vil der blive organiseret vagtordninger = således at disse =  Fema Camps bliver overvåget 24 timer i træk.  På den måde kan al togtrafik tælles = og hvor mange helikopter-landinger der sker i døgnet.

FØRSTE FASE I FORSVARSKAMPEN

Første fase i Forsvarskampen = det er = at vide mest muligt om fjenden = og det vil også sige = at der er brug for viden om = hvad der foregår i disse ( Overnationale Institutioner ) Samt hvor disse ledere opholder sig = og hvor de bevæger sig hen  = samt hvilke beslutninger disse Direktører tager ???

Forkortelser på disse  = Overnationale Institutioner = 

Asean - BNP - CEBS - CEPOL - CHG - CIMIC - CIVCOM - COREPER - CRT - DER - EBC - EBRD - ECB - EDA - EF - EFC - EFD - EIB - ENP - EPC - EMS - ERM - ESCB - ESFP - ESS - EU - EUFOR - EU-ISS - EUMC - EUMS - Eurodac - Eurojust - EUPOL - EUROSUR - EUSC - EUSR - EWG - DANATO - DG - FDI - FN - FRONTEX - FUSP - FY ROM - G-7 - G-8 - G-20 - HR - IEPG - IMF- IPTF - IPU - ISAF - JSC - MF - MoU - NAC - NATO - NRF - OECD - OSCE - PfP - PMG - PRT - PSC - RIA - RELEX - SDO - SEPA - SIS - SF - SFOR - SFP - SIS - TEF - TEU - TEUF - TEØF - VIS - VEAG - VEU - Økofin - ØMU . 

Daniel Estulin = har gennemskuet =  Metodologi-Systemet  hvor en person aflægger en ed til en frimurer-orden. Pavens og Vatikanets udgave af = Metodologi - Systemet = ( Jesuitter-eden ) ser således ud =

HAR PAVEN KYSSET KORANEN = HVAD KAN DET EVT. BETYDE ??? 

Pavens udgave af = metodologien = lyder således =

 

Jesuit-eden lyder således = 

 

 

 

Min søn, du er allerede blevt lært op til at opføre dig som en hykler: At være en katolik blandt katolikker, og være en spion selv blandt dine egne brødre - og ikke tro nogen mennesker, og ikke stole på noget menneske. At være en reformeret blandt de reformerte. At være en hugenott blandt hugenotterne. At være en kalvanist blandt kalvanisterne. Blandt Protestanterne - vær i almindelighed som en af dem!

 


Tilegn dig deres tiillid  =  Jesuit Eden til Paven.

Tilegn deg deres tillid, og forsøg til og med at tale fra deres talerstoler. Fremhold med din naturs fulde heftighed vor hellige religion og Paven. Forneder deg til og med så lavt som at blive jøder blandt jøderne, således du kan være i stand til at samle al den information som kan være til nytte for din orden, som en trofast Pavens soldat. Du er blevet lært op til lumsk at plante sjalusiens og hadets frø mellem stater som før havde fred, og ophidse dem til bloddåd, idet du involverer dem i krig med hinanden, og skaber revolutioner og civile krige internt i samfund - Provinser og land som var selvstændige og fremgangsrige  - og kultiveret med kunst og videnskab - og glæder sig over fredens velsignelser.

MERE INFILTRATION

Tag parti for forkæmperne i hemmelighed - i samråd med med dine andre jesuit-brødre ... som måske er involveret på den anden side - og som måske går imod den side - som du har forbindelse med - således at Kirken til slut kan blive den vindende part - i forholdene som er lagt til rette i fredens forhandlinger - og målet helliger midlet.

GRUNDSKOLEN ER OVERSTÅET

Du er blevet lært op til din opgave som en spion - og samle al statestik - fakta og imformation som det står i din magt at fremskaffe fra alle kilder. At opnå tillid gennem smiger til i Protestanternes familier og kættere af enhver klasse og karakter - ligesom til handelsmænd - bankmænd - advokater og blandt skoler og universiteter - i Parlamentet og lovgivende forsamlinger, hos myndighederne og statsrådene - og være alle ting for alle mennesker - for Pavens sag - hvis tjener du er indtil døden.

NY-OMVENDT BEGYNDER

Som en nybegynder og nyomvendt har du allerede modtaget al fornøden instruktion, og har gjort tjeneste som en medhjælper, skriftsfar og præst, men du har endnu ikke blevet udstyret med alt det - som er nødvendigt for at være en kommandant for de loyales hær i tjenesten for Paven. Du må tjene den tilstrækkelige tid som et redskab og udøver - gennem de ordrer som bliver givet af dine overordnede - for ingen kan befale - som ikke endnu har indviet sit arbejde med blodet fra en kætter - for hvis der ikke bliver udgydt blod - sker der ingen tilgivelse.  Derfor - for at du kan blive skikket til dit arbejde - og for din frelse skal være sikret, så skal du ud over din tidligere lydighedsed til din orden og troskab til Paven repetere efter mig =

DER SVÆRGES

"Jeg  ------------------, nu i nærvær af den Almægtige Gud, den velsignede jomfru Maria, den velsignede - Ærkeengel Mikael - den velsignede døber - ST. Johannes, den Hellige Far - den Overordnede General af Jesu Samfund, grundlagt af ST Ignatius Loyola - under Paul III´s  pontifikat, som har - Jomfruens morsliv - Guds livmor - og ved Jesu herskerstav, at Hans Hellighet - Paven - er Kristi viseregent - og er det sande og eneste hoved for den Katolske Universielle Kirke og Universielle Kirke over hele jorden, og at han i kraft af bindingen og løsningen givet til = Hans Hellighed af min Frelser - Jesus Kristus - og har magt til at afsætte hedenske Konger Prinser Stater Fællesskab og Regeringer, som alle er ulovlige uden hans hellige godkendelse, og at de trygt kan ødelægges.

BESVÆRGELSEN  FORSÆTTER

 

Jeg lover og erklærer videre - at jeg ikke vil have nogen egen mening eller vilje - eller nogen mental reservation overhovedet - selv ikke som et lig eller et kadaver ( perinde ac cadaver ) men uden at nøle adlyde hver eneste ordre jeg vil modtage fra mine overordnede i hæren til Paven og til Jesus Kristus.

At jeg vil gå til hvilken som helst del af verden, uden at beklage mig - og vil være underdanig i alle ting som bliver mig fortalt .... Jeg lover og erklærer videre at jeg vil - når anledningen byder sig - starte og føre ubamhjertig krig - hemmelig eller åbenlyst - mod allekættere - Protestanter eller liberale - som jeg er anvist at gøre - for at udslette dem fra jordens overflade - og jeg vil ikke skåne hverken - køn -alder eller tilstand. Jeg vil ødelægge - koge - flå - kvæle og begrave levende disse berygtede kættere  - rive op deres maver og livmoderne til deres kvinder og knuse deres afskyelige race.

BESVÆRGELSEN  FORSÆTTER

Når det samme ikke kan blive gjort åbenlyst - vil jeg i hemmelighed bruge giftkoppen - kvælerstrengen - dolkens stål eller blykulen - uden hensyn til ære - rang - værdighed eller autoritet - til den person eller de personer - uafhængig af deres tilstand i livet - enten offentlig eller privat - når jeg når som helst bliver anvist til at gøre det - af en hvilken som helst agent fra Paven - eller en overordnet af broderskabet af
den hellige tro til Jesu Samfund.

( Findes nedtegnet i kartoteket i Kongressen ( Congressional Record ) USA, 15 FEBRUAR 1913, s. 3215-6 )

(  Også i << The Engineer Corps of Hell >> af  Edwin A. Sherman.  s. 118, 1883, Library of  Congress Catalog Card # 66-43354 ).

 Disse oplysninger bør naturligvis tjekkes = inden de forsvinder. Selv i det danske efterretningssystem forsvinder der afslørende sagsmapper.


Vatikan-staten har formentlig det bedste efterretningsvæsen = her på jordkloden.  Det kan skyldes = at Vatikanstaten = allerede før ( år 332 ) brugte at oprette forskellige ( Metodologiske Systemer ) der så har udviklet sig videre gennem historien fra ( år 332 ) og så videre frem i over 1700 år. Vi må vente med flere detaljer = indtil = Daniel Estulin og Jim Marrs = får skrevet nogle bøger = om dette emne.

JESSE VENTURAS = OVERVÅGNINGS-LEJRE.

Det bliver en hård forsvarskamp for USAs befolkning = for overlevelse. Derfor opfordres alle arbejdsløse amerikanere til at møde op i = Jesse Venturas = overvågnings-lejre af = Fema Camps = i nærheden af deres bopæl.

 

Anonymous Message to the Unemployed Americans - YouTube

 

Secret Societies 1 of 7 Conspiracy Theory Jesse Ventura - YouTube

 www.wikipedia.dk  www.Google.dk   www.wikipedia.net 

 

The President who told the Truth about the illuminati .flv - YouTube

www.youtube.com/watch?v=Vs-eB4_zOa014. sep 2011 - 9 min. - Uploadet af ConnectingthedotsNZ
This was the last true American President, all the rest are puppets to the criminal elite that really run America ...
 
 Hvad kæmper soldater for = FÆDRELANDET  eller   BANKER  ???
 

Til alle arbejdsløse amerikanere. USA og Jesse Ventura = har brug for dig = til at overvåge disse = FEMA CAMPS =

http://www.healthfreedomusa.org/ 
 

 

 

 

Hej!
Prøv at lave din egen hjemmeside ligesom mig! Det er nemt, og du kan prøve det gratis
ANNONCE