ISLAMS EFTERRETNINGSTJENESTE
ISLAMS EFTERRETNINGSTJENESTE WWW.KULTURPARTIET.DK

ISLAMS EFTERRETNINGSVÆSEN  i  EUROPA

I en ( DEMOGRAFISK KRIG ) der går så langsomt, at "vore" POLITIKERE  ikke aner, at der er en erobringskrig i gang i Europa, så har islam for længst ( efter min opfattelse ) oprettet et ( EFTERRETNINGSVÆSEN ) her i Europa, og naturligvis også her i Danmark.

PÅ GADEPLAN

På gadeplan er det min opfattelse,at det er ( TAXA - CHAUFFØRER ) der indsamler relevante oplysninger. Hvis en datter til en muslimsk familie,vil giftes med en Dansker i Danmark imod familiens vilje,og stikker af fra København til Odense. Hvem holder så udkik efter den slags frafaldne kvinder ??? Det er der såmænd nogle TAXA-CHAUFFØRER der gør. Jeg forestiller mig,at når kvinden er genkendt,så får imamen en telefonbesked om kvindens nye adresse. Imamen underretter pigens familie,der pålægger at forsvare familiens ære,som de gode muslimer,som den familie jo er.

HVAD VED JEG  ???
  INTET JEG FORMODER.

Den muslimske familie får lige et vink med en vognstang om, at imamen forventer at familiens ære bliver genoprettet med et,for os efter Demokratiske normer helt  uacceptabelt  ( ÆRELØST MORD ) på en datter i sin egen familie. Det er med til, at religionen islam beholder sit faste greb i sine tilhængere. Det normale dogme for en hær i krig er opretholdt  ( nemlig ) døds-straf for at desertere.

HVAD SIGER  SUN TZU i BOGEN ( KRIGSKUNSTEN ) ???

SUN TZU siger lidt om ( brug af agenter )  på side 77 og frem til side 80. KRIGER-GENERALEN ( SUN TZU ) der levede før JESUS blev født, siger følgende. De kloge politiske ledere og Generaler sætter sig i besiddelse af viden om fremtiden. Med denne viden kan de sejre. Her må jeg indskyde.((( Betingelsen er,at vore ledere vil kæmpe. Vil de det ??? )))

VIDEN om fremtiden kan ikke bringes for dagen ved hjælp af ånder eller tro,eller de rigtige meninger. Viden kan heller ikke erhverves ved erfaring eller spekulationer. Viden om fjendens fremtidige handlinger kan kun fåes fra mennesker, der er inde i fjendens forhold. Derfor anvendes der agenter,og dem findes der 5 klasser af.

EFTERRETNINGS - AGENTER

Der findes disse 5 slags agenter ifølge SUN TZUs bog om KRIGSKUNST.
1  Lokale Agenter
2  Indre Agenter
3  Dobbeltagenter
4  Dødsdømte Agenter
5  Agenter der skal leve.

EROBRINGS-PLANEN

  Projekt-dokumentet har cirkuleret i efterretningskredse, men er stort set ikke omtalt i pressen. Det kom først til offentlighedens kendskab med den schweiziske journalist Sylvain Besson’s bog, “La conquête de l'Occident: Le projet secret des Islamistes (Erobringen af Vesten: Islamisternes Hemmelige Projekt),” fra oktober 2005.

 

 

  Her følger en række af de taktiske tiltag fra ”Projektet:”

 

·1  Etablering af netværk og koordinering af aktioner mellem ligesindede islamiske organisationer;


·2
 At undgå åbne alliancer med kendte terroristorganisationer og –individer for at opretholde en tilsyneladende moderat fremtræden;


·3
 Infiltrering og overtagelse af eksisterende muslimske organisationer for at bringe dem på linie med Det Muslimske Broderskabs kollektive mål;


·4
 Brug vildledning for at maskere målene for islamiske aktioner, blot dette ikke er i konflikt med sharia-lov;


·5
 Undgå sociale konflikter med lokale vesterlændinge, nationalt og globalt, når dette kunne skade langtids evnen til at ekspandere den islamiske magtbase i vesten eller provokere et tilbageslag mod muslimer;


·6
 Etablering af finansielle netværk til at betale arbejdet med omdannelsen af de vestlige lande, incl. understøttelsen af fuldtids administratorer og arbejdere;


·7
 At foretage overvågning, indhente data, opsamle data og etablere faciliteter til dataoplagring;


·8
 Etablering af overvågningssystemer for at følge vestlige medier med henblik på at advare muslimer mod “internationale sammensværgelser imod dem;”


·9
 At dyrke et islamisk intellektuelt fællesskab incl. etablering af tænketanke og græsrods-grupper, udgivelse af akademiske studier for at legitimere islamiske standpunkter og for at skrive den islamiske bevægelses historie;


·10
 Udvikling af en sammenhængende 100-års plan for at fremme den islamiske ideologi på verdensplan;


·11
 Afbalancering af internationale mål med lokal fleksibilitet;


·12
 Udbygning af omfattende sociale netværk af skoler, hospitaler og velgørende organisationer dedikeret til islamiske idealer, så kontakten med bevægelsen af muslimer i vesten er konstant.


·13
 Ideologisk involvering af engagerede muslimer i demokratisk-valgte institutioner på alle niveauer i vesten incl. regeringer, NGO’er, private organisationer og faglige organisationer.


·14
 Deltage i brugen af vestlige institutioner indtil de kan konverteres og bringes i islams tjeneste;


·15
 Udformning af islamiske forfatninger, love og politikker for senere ikrafttræden;


·16
 At undgå konflikter inden for de islamiske bevægelser på alle niveauer, incl. udvikling af   processer for konfliktløsning;


·17
 At indgå alliancer med vestlige “progressive” organisationer, der deler lignende mål;


·18
 Etablering af selvstændige “sikkerheds styrker” for at beskytte muslimer i vesten;


·19
 Opflamme til vold og holde muslimer i vesten i en “jihad-sindstilstand;”


·20
 At understøtte jihad-bevægelser overalt i den muslimske verden gennem ledelse af bøn,   propaganda, personel, finansiering, teknisk og operational støtte;


·21
 At gøre den palæstinensiske sag til en global kernesag for muslimer;


·22
 At gøre den totale befrielse af Palæstina fra Israel og dannelsen af en islamisk stat en hjørnesten i planen for den globale islamiske dominans;


·23
 At ophidse i en konstant kampagne for at opildne til muslimsk had mod jøder og forkaste enhver diskussion om forsoning og sameksistens med dem;


·24
 Aktivt at skabe jihad terror-celler i Palæstina;


·25
 At sammenkæde terrorist-aktiviteterne i Palæstina med den globale terror-bevægelse;


·26
 At indsamle tilstrækkelige pengemidler til ubegrænset at forlænge og understøtte jihad verden rundt;

 

  “Projektet”blev altså skrevet i 1982, da de nuværende spændinger og terroristaktiviteter i Mellemøsten kun var i deres spæde begyndelse.

KONKLUSION 

 

  I uhyggeligt omfang kan vi konkludere, at disse retningslinier svarer til faktiske islamiske aktiviteter i den vestlige verden, hvad enten vi ser på “de moderate” eller på egentlige terrorgrupper gennem de seneste par årtier.

Der kan næppe være megen tvivl om, hvad 100 års-planen indeholder. CITAT SLUT.  KILDER

Kilder:
http://www.frontpagemag.com/articles/Read.aspx?GUID={61829F93-7A81-4654-A2E8-F0A5E6DD3DC4}

http://www.e-prism.org/aboutprism.html

http://www.cooperativeresearch.org/context.jsp?item=a1282theproject

EROBRINGS-STRATEGIEN og TROJANSKE HESTE

Er Danmarks Folketing allerede infiltreret af islams spioner. Vi må ihvert-til-fald konstatere, at islams sharia-tilhængere har været her i Danmark, og flere Europæiske lande i mange år,og har her i Danmark plejet omgang med vore politikere lige siden Olirkrisen i 1973 og 1974 . Du har stadig lov til,at tænke dine personlige tanker her i Danmark, men om du også fremover må have lov til at udtrykke dem,det er en anden sag,som måske afgøres på et ( FN-MØDE ) i april måned 2009.

Besøg  www.durban2.dk og, overvej så, hvilket holdning vor politiker Udenrigsminister Hr PER STIG MØLLER bør have til ( FN-MØDET ) i april.


ISLAMS EFTERRETNINGSTJENESTE WWW.KULTURPARTIET.DK

ISLAMS EFTERRETNINGSVÆSEN  i  EUROPA

I en ( DEMOGRAFISK KRIG ) der går så langsomt, at "vore" POLITIKERE  ikke aner, at der er en erobringskrig i gang i Europa, så har islam for længst ( efter min opfattelse ) oprettet et ( EFTERRETNINGSVÆSEN ) her i Europa, og naturligvis også her i Danmark.

PÅ GADEPLAN

På gadeplan er det min opfattelse,at det er ( TAXA - CHAUFFØRER ) der indsamler relevante oplysninger. Hvis en datter til en muslimsk familie,vil giftes med en Dansker i Danmark imod familiens vilje,og stikker af fra København til Odense. Hvem holder så udkik efter den slags frafaldne kvinder ??? Det er der såmænd nogle TAXA-CHAUFFØRER der gør. Jeg forestiller mig,at når kvinden er genkendt,så får imamen en telefonbesked om kvindens nye adresse. Imamen underretter pigens familie,der pålægger at forsvare familiens ære,som de gode muslimer,som den familie jo er.

HVAD VED JEG  ???
  INTET JEG FORMODER.

Den muslimske familie får lige et vink med en vognstang om, at imamen forventer at familiens ære bliver genoprettet med et,for os efter Demokratiske normer helt  uacceptabelt  ( ÆRELØST MORD ) på en datter i sin egen familie. Det er med til, at religionen islam beholder sit faste greb i sine tilhængere. Det normale dogme for en hær i krig er opretholdt  ( nemlig ) døds-straf for at desertere.

HVAD SIGER  SUN TZU i BOGEN ( KRIGSKUNSTEN ) ???

SUN TZU siger lidt om ( brug af agenter )  på side 77 og frem til side 80. KRIGER-GENERALEN ( SUN TZU ) der levede før JESUS blev født, siger følgende. De kloge politiske ledere og Generaler sætter sig i besiddelse af viden om fremtiden. Med denne viden kan de sejre. Her må jeg indskyde.((( Betingelsen er,at vore ledere vil kæmpe. Vil de det ??? )))

VIDEN om fremtiden kan ikke bringes for dagen ved hjælp af ånder eller tro,eller de rigtige meninger. Viden kan heller ikke erhverves ved erfaring eller spekulationer. Viden om fjendens fremtidige handlinger kan kun fåes fra mennesker, der er inde i fjendens forhold. Derfor anvendes der agenter,og dem findes der 5 klasser af.

EFTERRETNINGS - AGENTER

Der findes disse 5 slags agenter ifølge SUN TZUs bog om KRIGSKUNST.
1  Lokale Agenter
2  Indre Agenter
3  Dobbeltagenter
4  Dødsdømte Agenter
5  Agenter der skal leve.

EROBRINGS-PLANEN

  Projekt-dokumentet har cirkuleret i efterretningskredse, men er stort set ikke omtalt i pressen. Det kom først til offentlighedens kendskab med den schweiziske journalist Sylvain Besson’s bog, “La conquête de l'Occident: Le projet secret des Islamistes (Erobringen af Vesten: Islamisternes Hemmelige Projekt),” fra oktober 2005.

 

 

  Her følger en række af de taktiske tiltag fra ”Projektet:”

 

·1  Etablering af netværk og koordinering af aktioner mellem ligesindede islamiske organisationer;


·2
 At undgå åbne alliancer med kendte terroristorganisationer og –individer for at opretholde en tilsyneladende moderat fremtræden;


·3
 Infiltrering og overtagelse af eksisterende muslimske organisationer for at bringe dem på linie med Det Muslimske Broderskabs kollektive mål;


·4
 Brug vildledning for at maskere målene for islamiske aktioner, blot dette ikke er i konflikt med sharia-lov;


·5
 Undgå sociale konflikter med lokale vesterlændinge, nationalt og globalt, når dette kunne skade langtids evnen til at ekspandere den islamiske magtbase i vesten eller provokere et tilbageslag mod muslimer;


·6
 Etablering af finansielle netværk til at betale arbejdet med omdannelsen af de vestlige lande, incl. understøttelsen af fuldtids administratorer og arbejdere;


·7
 At foretage overvågning, indhente data, opsamle data og etablere faciliteter til dataoplagring;


·8
 Etablering af overvågningssystemer for at følge vestlige medier med henblik på at advare muslimer mod “internationale sammensværgelser imod dem;”


·9
 At dyrke et islamisk intellektuelt fællesskab incl. etablering af tænketanke og græsrods-grupper, udgivelse af akademiske studier for at legitimere islamiske standpunkter og for at skrive den islamiske bevægelses historie;


·10
 Udvikling af en sammenhængende 100-års plan for at fremme den islamiske ideologi på verdensplan;


·11
 Afbalancering af internationale mål med lokal fleksibilitet;


·12
 Udbygning af omfattende sociale netværk af skoler, hospitaler og velgørende organisationer dedikeret til islamiske idealer, så kontakten med bevægelsen af muslimer i vesten er konstant.


·13
 Ideologisk involvering af engagerede muslimer i demokratisk-valgte institutioner på alle niveauer i vesten incl. regeringer, NGO’er, private organisationer og faglige organisationer.


·14
 Deltage i brugen af vestlige institutioner indtil de kan konverteres og bringes i islams tjeneste;


·15
 Udformning af islamiske forfatninger, love og politikker for senere ikrafttræden;


·16
 At undgå konflikter inden for de islamiske bevægelser på alle niveauer, incl. udvikling af   processer for konfliktløsning;


·17
 At indgå alliancer med vestlige “progressive” organisationer, der deler lignende mål;


·18
 Etablering af selvstændige “sikkerheds styrker” for at beskytte muslimer i vesten;


·19
 Opflamme til vold og holde muslimer i vesten i en “jihad-sindstilstand;”


·20
 At understøtte jihad-bevægelser overalt i den muslimske verden gennem ledelse af bøn,   propaganda, personel, finansiering, teknisk og operational støtte;


·21
 At gøre den palæstinensiske sag til en global kernesag for muslimer;


·22
 At gøre den totale befrielse af Palæstina fra Israel og dannelsen af en islamisk stat en hjørnesten i planen for den globale islamiske dominans;


·23
 At ophidse i en konstant kampagne for at opildne til muslimsk had mod jøder og forkaste enhver diskussion om forsoning og sameksistens med dem;


·24
 Aktivt at skabe jihad terror-celler i Palæstina;


·25
 At sammenkæde terrorist-aktiviteterne i Palæstina med den globale terror-bevægelse;


·26
 At indsamle tilstrækkelige pengemidler til ubegrænset at forlænge og understøtte jihad verden rundt;

 

  “Projektet”blev altså skrevet i 1982, da de nuværende spændinger og terroristaktiviteter i Mellemøsten kun var i deres spæde begyndelse.

KONKLUSION 

 

  I uhyggeligt omfang kan vi konkludere, at disse retningslinier svarer til faktiske islamiske aktiviteter i den vestlige verden, hvad enten vi ser på “de moderate” eller på egentlige terrorgrupper gennem de seneste par årtier.

Der kan næppe være megen tvivl om, hvad 100 års-planen indeholder. CITAT SLUT.  KILDER

Kilder:
http://www.frontpagemag.com/articles/Read.aspx?GUID={61829F93-7A81-4654-A2E8-F0A5E6DD3DC4}

http://www.e-prism.org/aboutprism.html

http://www.cooperativeresearch.org/context.jsp?item=a1282theproject

EROBRINGS-STRATEGIEN og TROJANSKE HESTE

Er Danmarks Folketing allerede infiltreret af islams spioner. Vi må ihvert-til-fald konstatere, at islams sharia-tilhængere har været her i Danmark, og flere Europæiske lande i mange år,og har her i Danmark plejet omgang med vore politikere lige siden Olirkrisen i 1973 og 1974 . Du har stadig lov til,at tænke dine personlige tanker her i Danmark, men om du også fremover må have lov til at udtrykke dem,det er en anden sag,som måske afgøres på et ( FN-MØDE ) i april måned 2009.

Besøg  www.durban2.dk og, overvej så, hvilket holdning vor politiker Udenrigsminister Hr PER STIG MØLLER bør have til ( FN-MØDET ) i april.


ISLAMS EFTERRETNINGSTJENESTE WWW.KULTURPARTIET.DK

ISLAMS EFTERRETNINGSVÆSEN  i  EUROPA

I en ( DEMOGRAFISK KRIG ) der går så langsomt, at "vore" POLITIKERE  ikke aner, at der er en erobringskrig i gang i Europa, så har islam for længst ( efter min opfattelse ) oprettet et ( EFTERRETNINGSVÆSEN ) her i Europa, og naturligvis også her i Danmark.

PÅ GADEPLAN

På gadeplan er det min opfattelse,at det er ( TAXA - CHAUFFØRER ) der indsamler relevante oplysninger. Hvis en datter til en muslimsk familie,vil giftes med en Dansker i Danmark imod familiens vilje,og stikker af fra København til Odense. Hvem holder så udkik efter den slags frafaldne kvinder ??? Det er der såmænd nogle TAXA-CHAUFFØRER der gør. Jeg forestiller mig,at når kvinden er genkendt,så får imamen en telefonbesked om kvindens nye adresse. Imamen underretter pigens familie,der pålægger at forsvare familiens ære,som de gode muslimer,som den familie jo er.

HVAD VED JEG  ???
  INTET JEG FORMODER.

Den muslimske familie får lige et vink med en vognstang om, at imamen forventer at familiens ære bliver genoprettet med et,for os efter Demokratiske normer helt  uacceptabelt  ( ÆRELØST MORD ) på en datter i sin egen familie. Det er med til, at religionen islam beholder sit faste greb i sine tilhængere. Det normale dogme for en hær i krig er opretholdt  ( nemlig ) døds-straf for at desertere.

HVAD SIGER  SUN TZU i BOGEN ( KRIGSKUNSTEN ) ???

SUN TZU siger lidt om ( brug af agenter )  på side 77 og frem til side 80. KRIGER-GENERALEN ( SUN TZU ) der levede før JESUS blev født, siger følgende. De kloge politiske ledere og Generaler sætter sig i besiddelse af viden om fremtiden. Med denne viden kan de sejre. Her må jeg indskyde.((( Betingelsen er,at vore ledere vil kæmpe. Vil de det ??? )))

VIDEN om fremtiden kan ikke bringes for dagen ved hjælp af ånder eller tro,eller de rigtige meninger. Viden kan heller ikke erhverves ved erfaring eller spekulationer. Viden om fjendens fremtidige handlinger kan kun fåes fra mennesker, der er inde i fjendens forhold. Derfor anvendes der agenter,og dem findes der 5 klasser af.

EFTERRETNINGS - AGENTER

Der findes disse 5 slags agenter ifølge SUN TZUs bog om KRIGSKUNST.
1  Lokale Agenter
2  Indre Agenter
3  Dobbeltagenter
4  Dødsdømte Agenter
5  Agenter der skal leve.

EROBRINGS-PLANEN

  Projekt-dokumentet har cirkuleret i efterretningskredse, men er stort set ikke omtalt i pressen. Det kom først til offentlighedens kendskab med den schweiziske journalist Sylvain Besson’s bog, “La conquête de l'Occident: Le projet secret des Islamistes (Erobringen af Vesten: Islamisternes Hemmelige Projekt),” fra oktober 2005.

 

 

  Her følger en række af de taktiske tiltag fra ”Projektet:”

 

·1  Etablering af netværk og koordinering af aktioner mellem ligesindede islamiske organisationer;


·2
 At undgå åbne alliancer med kendte terroristorganisationer og –individer for at opretholde en tilsyneladende moderat fremtræden;


·3
 Infiltrering og overtagelse af eksisterende muslimske organisationer for at bringe dem på linie med Det Muslimske Broderskabs kollektive mål;


·4
 Brug vildledning for at maskere målene for islamiske aktioner, blot dette ikke er i konflikt med sharia-lov;


·5
 Undgå sociale konflikter med lokale vesterlændinge, nationalt og globalt, når dette kunne skade langtids evnen til at ekspandere den islamiske magtbase i vesten eller provokere et tilbageslag mod muslimer;


·6
 Etablering af finansielle netværk til at betale arbejdet med omdannelsen af de vestlige lande, incl. understøttelsen af fuldtids administratorer og arbejdere;


·7
 At foretage overvågning, indhente data, opsamle data og etablere faciliteter til dataoplagring;


·8
 Etablering af overvågningssystemer for at følge vestlige medier med henblik på at advare muslimer mod “internationale sammensværgelser imod dem;”


·9
 At dyrke et islamisk intellektuelt fællesskab incl. etablering af tænketanke og græsrods-grupper, udgivelse af akademiske studier for at legitimere islamiske standpunkter og for at skrive den islamiske bevægelses historie;


·10
 Udvikling af en sammenhængende 100-års plan for at fremme den islamiske ideologi på verdensplan;


·11
 Afbalancering af internationale mål med lokal fleksibilitet;


·12
 Udbygning af omfattende sociale netværk af skoler, hospitaler og velgørende organisationer dedikeret til islamiske idealer, så kontakten med bevægelsen af muslimer i vesten er konstant.


·13
 Ideologisk involvering af engagerede muslimer i demokratisk-valgte institutioner på alle niveauer i vesten incl. regeringer, NGO’er, private organisationer og faglige organisationer.


·14
 Deltage i brugen af vestlige institutioner indtil de kan konverteres og bringes i islams tjeneste;


·15
 Udformning af islamiske forfatninger, love og politikker for senere ikrafttræden;


·16
 At undgå konflikter inden for de islamiske bevægelser på alle niveauer, incl. udvikling af   processer for konfliktløsning;


·17
 At indgå alliancer med vestlige “progressive” organisationer, der deler lignende mål;


·18
 Etablering af selvstændige “sikkerheds styrker” for at beskytte muslimer i vesten;


·19
 Opflamme til vold og holde muslimer i vesten i en “jihad-sindstilstand;”


·20
 At understøtte jihad-bevægelser overalt i den muslimske verden gennem ledelse af bøn,   propaganda, personel, finansiering, teknisk og operational støtte;


·21
 At gøre den palæstinensiske sag til en global kernesag for muslimer;


·22
 At gøre den totale befrielse af Palæstina fra Israel og dannelsen af en islamisk stat en hjørnesten i planen for den globale islamiske dominans;


·23
 At ophidse i en konstant kampagne for at opildne til muslimsk had mod jøder og forkaste enhver diskussion om forsoning og sameksistens med dem;


·24
 Aktivt at skabe jihad terror-celler i Palæstina;


·25
 At sammenkæde terrorist-aktiviteterne i Palæstina med den globale terror-bevægelse;


·26
 At indsamle tilstrækkelige pengemidler til ubegrænset at forlænge og understøtte jihad verden rundt;

 

  “Projektet”blev altså skrevet i 1982, da de nuværende spændinger og terroristaktiviteter i Mellemøsten kun var i deres spæde begyndelse.

KONKLUSION 

 

  I uhyggeligt omfang kan vi konkludere, at disse retningslinier svarer til faktiske islamiske aktiviteter i den vestlige verden, hvad enten vi ser på “de moderate” eller på egentlige terrorgrupper gennem de seneste par årtier.

Der kan næppe være megen tvivl om, hvad 100 års-planen indeholder. CITAT SLUT.  KILDER

Kilder:
http://www.frontpagemag.com/articles/Read.aspx?GUID={61829F93-7A81-4654-A2E8-F0A5E6DD3DC4}

http://www.e-prism.org/aboutprism.html

http://www.cooperativeresearch.org/context.jsp?item=a1282theproject

EROBRINGS-STRATEGIEN og TROJANSKE HESTE

Er Danmarks Folketing allerede infiltreret af islams spioner. Vi må ihvert-til-fald konstatere, at islams sharia-tilhængere har været her i Danmark, og flere Europæiske lande i mange år,og har her i Danmark plejet omgang med vore politikere lige siden Olirkrisen i 1973 og 1974 . Du har stadig lov til,at tænke dine personlige tanker her i Danmark, men om du også fremover må have lov til at udtrykke dem,det er en anden sag,som måske afgøres på et ( FN-MØDE ) i april måned 2009.

Besøg  www.durban2.dk og, overvej så, hvilket holdning vor politiker Udenrigsminister Hr PER STIG MØLLER bør have til ( FN-MØDET ) i april.

Hej!
Prøv at lave din egen hjemmeside ligesom mig! Det er nemt, og du kan prøve det gratis
ANNONCE