DEMOPATER
DEMOPATER
2 - 1 - 09

Demopater og godtroende fjolser

 

Oversat fra Augean Stables

Demopater er folk der anvender demokratisk retorik og påberåber sig menneskerettigheder, men kun når det tjener deres egne interesser, og ikke når det kalder på selvkritik eller selvkontrol. Demopater kræver høje standarder for menneskerettigheder, men anvender ikke disse grundlæggende standarder, de kræver for andre, på deres egen adfærd. De mest dødbringende demopater bruger demokratiske rettigheder til at ødelægge demokratiet.


Demopaterne adskiller sig fra civilsamfundets snyltere; sidstnævnte nyder flere rettigheder end de tillader andre, ganske enkelt af ren og skær egoisme og dovenskab. Demopater er grundlæggende afvisende overfor at give andre rettigheder, og foragter i hemmelighed det civile samfunds værdier (der kræver at man tolererer og respekterer andre). I stedet for at komme ombord i båden, så ønsker de at sænke båden.


Demopater bruger civilsamfundets jargon og menneskerettighederne til at overbevise om deres mål. Gennem denne progressive diskurs udnytter demopaterne folks iver efter at tro på, at civile værdier kan løse problemerne. Somme tider er demopater fuldstændigt fjendtlige mod de kulturer, i hvilke de lever, og manipulerer menneskerettighederne som en trojansk hest, for at komme ind i byen og ødelægge den.


Demopati er et fra neutralt til negativt spil. Det forfølger systemets ødelæggelse (demopater vinder og reetablerer plynder-eller-bliv-plyndret aristokratiet); i processen ødelægger det selve systemets kapacitet til at producere hvad der i første omgang gjorde det interessant at plyndre. Demopater ser ikke modstandere som medlemmer af et ”positiv-sum”-kollektiv, men som fjender der skal ødelægges. I sine mest ondartede stadier er demopati voldsomt paranoidt.


Karakteristika

Radikal ubalance mellem deres insisteren på egne rettigheder og deres mangel på interesse i at forsvare andres rettigheder.


Moralsk retorik der udtrykker stor indignation når det drejer sig om deres personlige rettigheder.


Tendens til at fortælle dæmoniserende historier om fjenderne


Tendens til at tænke i konspiratoriske termer (de er selv konspiratorer), og projektere ond vilje på modstanderne/fjenden.


Udføre minimalt arbejde i forbindelse med forsvaret af andres rettigheder – modstandernes/fjendernes.


En demopatisk organisation ville protestere mod mediernes portræt af etnisk/religiøse terrorister som associerede (utilladelige stereotyper), men ville ikke protestere mod terroristgerningerne udført af medlemmerne af disse etnisk/religiøse grupper (tilladelige umotiverede myrderier af civile).


Så længe samfundet er sundt, forbliver demopaterne skjulte. Siden bombningerne i London er antallet af demopater, fremkommet gennem den undersøgende energi af sine egne reportere eller demopaternes egen skamløshed, steget substantielt. Eftersom man i de fleste tilfælde uden fordomme må nærme sig beviser på demopati, foretrækkes det at anvende følgende eksempler og efterlade det enkelte individ til de større spørgsmål.


Dårlig spøg?

Ifølge én definition af chutzpah er dette, når én eller anden dræber sine forældre, og derefter trygler domstolen om nåde, fordi man er forældreløs. Spøgdefinitionen af en demopat kan derfor være udlændingen der søger et lån hos landbrugsafdelingen i et demokratisk land for at købe en afgrødesprøjter med forstørrede beholdere. Selvom intentionen er at spraye gift på befolkningen, når dennes lån afvises, grundet at denne er udlænding, og ingen indlysende brug har for en afgrødesprøjter, anklages afdelingen for racistisk xenofobi.


Demopatisk diskurs

Demopater mener, at al interaktion mellem folk fungerer efter princippet ”reger eller bliv regeret” – det dominerende imperativ. For at forhindre dig i at dominere mig må jeg først dominere dig. Denne tilgang producerer normalt delte samfund, hvor eliten bruger deres magt til at dominere andre. Men civilsamfundet stækker vingerne på de der ville bruge magt mod andre. Under sådanne betingelser går folk der nægter at opgive det dominerende imperativ under jorden, og bliver demopater, brugende al den frihed civile samfund tilbyder til at arbejde for samfundets ødelæggelse. Indtil for nylig har de civile samfunds attitude været at nære demopatiske tendenser, antagende at fordelene ved civil overflod vil overvinde selv de mest ondsindede aktører.


Demopatisk diskurs efterligner menneskerettighederne. Det er derfor ofte vanskeligt at pege på forskellene. For de indsigtsfulde demopater betyder estimering personlig dømmekraft. Derfor illustreres demopati bedst gennem eksempler.


Hizb ut Tahrir

Den britiske gren af Hizb-ut-Tahrir, en islamisk gruppe bandlyst i Centralasien, konstituerer et magtfuldt eksempel på en demopatisk gruppe, der arbejder indenfor civile vestlige samfund. Gruppen og nogle af dens tilhængere fandt efter at være bandlyste i deres hjemlande tilflugt i Storbritannien, hvor Hizb ut Tahrir i årevis har opereret som lovlig organisation. Dens ideologi bringer løfter om at etablere et verdensomspændende kalifat, hvor al religiøs praktik ville blive reguleret gennem Sharia lov. Hjemmesider med tilknytning til gruppen har åbenlyst promoveret jihad, selvmordsbombere som martyrer, racisme og antisemitisme.


Medlemmer af Hizb ut Tahrir

Sheikh Bakri Mohammed, grundlægger af den første britiske gren af Hizb ut Tahrir, har jævnligt

prædiket jihad mod Vesten og prist flykaprerne den 9. september som ”de fantastiske 19”. Da den

britiske stat, i lyset af bombninger i London den 7. juli, besluttede at udvise den radikale muslim,

der var på offentlig forsørgelse, råbte denne op om ufint spil, og sagde, at dette var en uretfærdighed, da hans fire koner og familier ville lide under dette. Han er et glimrende eksempel på en demopat, der gennem lang tid har arbejdet på at underminere civilsamfundets værdier og principper, og når hans egne interesser så trues, påberåber sig civilsamfundets principper, for at lave en sag for sig selv. Bakri Mohammed fortjener den demopatiske chutzpah pris.


Dilpazier Aslam er en engelsk født pakistansk muslim ansat som journalist på Manchester Guardian. Udover hans nyhedsartikler skrev Aslam en leder anvendende første person flertal i sin omtale af England og englænderne. Han argumenterer, at fordi ”vi” (englænderne) har begået så mange ugerninger mod ”dem” (araberne, muslimerne), kan ”vi” ikke være overraskede over ”deres” raseri og terrorisme. For ”Dagens muslimer er ikke parate til at ignorere uretfærdigheder”. Så mens han påberåbte sig at være en udenforstående, repræsenterende den undertrykte minoritets synspunkter hos sine medborgere, var han faktisk én af ”dem”, brugende pressens beskyttelse, ytringsfriheden, retten til respekt – og endog til et arbejde – til at smutte retfærdiggørelsen af jihad igennem, og en mulighed for at revse Vesten for hadet og den regressive revolution han fremkalder.

Endeligt, efter afsløringen af Aslam´s fordækte aktiviteter, nægtede Guardian at fyre ham, under påskud af at sagen var under behandling. Da de endeligt fyrede ham (ikke nogen konsensusbeslutning, en redaktør trak sig), var Aslam rasende, og påberåbte sig den journalistiske friheds principper, til trods for det faktum at hans jihad ideologi afviser disse værdier.


Sami Amin Al Arian

Sami Amin al Arian er en kuwaitisk født professor i computervidenskab ved University of Florida. Som aktivist for palæstinensernes rettigheder kom han i søgelyset af F.B.I., og er nu anklaget for adskillige tilfælde af støtte til terroristorganisationer i sit hjemland, i U.S.A. og andre steder i udlandet (især Israel).


Al Arian påberåbte sig alle beskyttelser det amerikanske system kunne producere, og appellerede til civile liberale som offer for paranoid heksejagt. Som resultat heraf har al Arian modtaget omfattende støtte fra menneskerettighedsaktivister, demopaternes godtroende fjolser.


International Solidarity Movement

International Solidarity Movement er en bevægelse der opstod i kølvandet på den anden intifada, og støtter de mest reformistiske palæstinensiske krav. Den hævder at være en ikke-voldelig organisation dedikeret til retfærdighed og menneskerettigheder.


Alligevel viser International Solidarity Movement alle karakteristika for en demopat. På den ene side protesterer den mod, og prøver at forhindre, hvad de kalder utilladelig ”kollektiv straf”, Israel´s politik med ødelæggelsen af selvmordsbomberes huse. Men de protesterer ikke mod praktikken af selvmordsterrorisme (massemord), den mest afskyelige slags kollektiv straf. Den demopatiske kvalitet af diskursen er særligt tydelig i International Solidarity Movement´s patenterede slogan: ”Modstand er ikke terrorisme”. Det eneste mulige emne for dette slogan er selvmordsbombere målrettet civile. Med andre ord er terror i modstandens navn ikke terror – og det kommer fra en pacifistisk organisation. International Solidarity Movement har erklæret, at eftersom alle israelere skal i militæret, så er alle israelere legale militære mål.


Demopaternes godtroende fjolser

For at kunne være effektiv må demopater overbevise andre om, at deres tale om menneskerettigheder er oprigtige. Kun da trojanerne troede at hesten var en gave, der udtrykte byens styrke, kunne fjenden indtage byen. Når demopater har succes, fremkommer en dysfunktionel relation med oprigtige menneskerettighedsaktivister i en tiltagende dæmoniserende retorik mod demopaternes mål, der søger at influere offentlige meninger og eventuelt politikker.


Der findes adskillelige attituder der prædisponerer godtroende fjolser til at følge demopaternes diskurs.


Liberal kognitiv egocentrisme: Næsten alle ønsker løsninger med positivt udkomme – forhindrer folk i at forestille sig sådanne uhyrligheder.


Masochistisk omnipotent syndrom: Det er vores fejl, og kan vi ændre det, vil tingene fungere – gør folk særligt modtagelige for omfattende påstande om, at demopater er i tråd med vestlige samfund.


Menneskerettighedskompleks: Menneskerettighedskrænkelser er særligt forkastelige, når de kommer fra vestlige kulturer – åbner for demopaternes adgang til at deltage i den offentlige moralske diskussion.


Frygt for hån: Når menneskerettighedsdiskursen overtrumfer alle andre værdier, kan demopater etablere deres position så magtfuldt, at folk der begynder at få en mistanke om ufint spil, ikke tør diskutere emnet af frygt for at blive kaldt racist.


Der findes en vittighed om amerikaneren og russeren, der diskuterede om, hvem der havde mest frihed. ”Jeg kan stå i Washington og kalde præsidenten for U.S.A. en idiot, og ingen anholder mig”, hævdede amerikaneren. ”Det kan jeg også”, svarede russeren. Hvis ikke du forstod pointen med dette, så er du et oplagt mål for demopaterne.


Jo mere radikale nogle mennesker bliver, jo mere træder de ind i grænsen mellem demopat og godtroende fjols. For en vestlig, født og opfostret i et civilt samfund formelt dedikeret til menneskerettigheder, synes grænsen at ligge omkring hvor revolutionær deres ideologi er. Visse godtroende fjolser tror oprigtigt de arbejder på at fremme menneskerettighedernes og civilsamfundets sag. Andre vestlige, der er samvittighedsløst fjendtlige mod deres egen kultur, velkommer fjendens vold, og håber at kunne fostre en revolutionær opstand, der vil udrydde den vestlige verdens kultur. Disse destruktive revolutionære – giftige ”drivhus” blomster – ville kun kunne blomstre i den beskyttende atmosfære skabt af det civile samfund. Ironien er, at de modarbejder selve de betingelser der tillader dem at blomstre.


At skelne godtroende fjolser fra demopater er en vanskelig og til tider ubehagelig opgave. I de fleste tilfælde kan forskellige personer være ærligt uenige. Meget afhænger af graden af oprigtighed, man tillægger en given person, på samme måde som man anslår hvor kortsynede eller langsynede de kan være (er de onde eller blot stupide?).


Augean Stables


GLOBAL KRIGSERKLÆRING www.kulturerklæring.dk

Præsenteret her 12. juni 2012   www.kulturkloeften.dk

DEN GLOBALE KRIGSERKLÆRING  www.DenKorteAvis.dk

www.RadioHolger.dk  www.Sappho.dk  www.RadioDua.dk             ER DU DANSKER  ???  HVORDAN VED DU DET  ???
http://www.dendanskeforening.dk/ 

           VIL DU FORSVARE = DANMARKS KVINDER = MED DIT LIV  ???www.wikipedia.dk      www.Google.dk        www.wikipedia.dk

                 www.Medie1.dk                 www.Monokultur.dk DEN GLOBALE KRIGSERKLÆRING = ER AFGIVET

Har vi de rigtige forudsætninger = og den rigtige skolegang = til at kunne bruge vores intelligens = til at kunne forstå de oplysninger fra virkelighedens verden = som bliver os givet = fra mange forskellige kilder = rundt om på jordkloden 
???

Mere om New World Order: Varer over 60 minutter.
http://www.youtube.com/watch?v=VebOTc-7shUCensur Paragraf 266b  =  venter i kulissen.

Jeg kan konstatere at = George Bush = har udtalt = enten er i med os = eller i er med Terrorristerne.
Det må betyde = i en verden uden Nationalgrænser = og med en Central menneskeretsdomstol - at enhver der opponerer må betragtes som en terrorrist = eller en medskyldig. Ingen der bliver anklaget eller arresteret for et eller andet = har mulighed for at forsvare sig.

Blasfemi Paragraf 140  =  udgør lov reserven.

Enhedslisten har haft muligheden = for at få afskaffet = Blasfemi Paragraf 140 = men gjorde det ikke.Hvilke aviser = eller andre medier fortæller om = hvordan blasfemi-Paragraffer bruges i Muslimske lande.

Besøg eventuelt dette link  =    www.forfulgt.dk

KRISTEN- FORFØLGELSER I VERDEN - 2 Order of Death

Var det ( USAs Præsident George w.Bush  ) der sagde = enten er i med os = eller i er med terroristerne ???

BOHEMIAN GROVE EXPOSED!
www.infowars.com/bg1.html Cached - Lignende -Oversæt denne side

Har = George w. Bush = udtalt
( Islam er en religion af fred  ) ???

Har USAs tidligere Præsident erklæret hele Jordklodens indbyggere for ar være Terrorister ) hvis de ikke gav deres opbakning til "kampen mod terrorisme" ???HVORDAN FUNGERER DENNE GLOBALE KRIG ???

Du kan jo forsøge at regne ud = hvordan denne globale krig føres =

Politisk
Kulturelt
juridisk
økonomisk
militært
religiøst
og hvordan den globale den medie-strategi fungerer

med disse links som udgangspunkt =

www.oplysningspartiet.dk 
www.sagenskerne.dk
www.kulturpartiet.dk         her er = du
www.forsvarspartiet.dk
www.fornyelsespartiet.dk 
www.advarselspartiet.dk 
www.feriepartiet.dk
www.Tavshedens-Tyranni.dk
www.Pokerpartiet.dkMenneskerettighederne i Islam, Cairo-deklarationen - Velkommen til ...
Hej!
Prøv at lave din egen hjemmeside ligesom mig! Det er nemt, og du kan prøve det gratis
ANNONCE