ALLE BØRN
ALLE BØRN www.kulturpartiet.dk

ALLE BØRN

ALLE BØRN STARTER SOM EGOISTER    26. JUNI 2009

Alle børn starter som egoister, hvilket sandsynligvis er nødvendigt for vores arts overlevelse. Det er naturligt inden for de fleste andre dyrearter.

OPVÆKST OG OPDRAGELSE

For at vi kan omgåes hinanden som civiliserede mennesker, så er en eller anden form for adfærdspåvirkning nødvendig, for at opnå en vis tolerence, over for sine medmennesker.

HER I DANMARK = REFERENCE - BAGGRUND

Her i Danmark, har landskabet været en del af reference-rammen for børns opdragelse. Store byer har en anden reference-ramme som  påvirker forældres opdragelse af deres børn. Det er medvirkende til, at bybørn og børn fra landet får forskellig form for børneopdragelse. Sandsynligvis har byboere i København, mere til fælles med byboere i Berlin London og Paris, end de har med land(s)mænd i Jylland.

KULTURENS REFERENCE-BAGGRUND

Når børn oplæres og opdrages  til, at omgåes andre mennesker eller medborgere, på en sådan måde, at samfundet kan fungere fornuftigt, så indgår der også en reference-baggrund, som er samfundets love, der giver en form for ensretning i voksne børns adfærd over for hinanden. Samfundet skal fungere, og  derfor er samfundets love overordnet det enkelte individ. Sådan er det i Danmark, og i Iran og hele verden. Samfundet skal kunne fungere. Denne civiliserede verdensorden begynder med børne-opdragelsen.

EN ØRKEN-KULTUR

En ørken og krigerkultur er kommet til EUs 27 medlemslande og også til Danmark. Overlevelsen af denne ørkenkultur, har været plyndringer af tilfældige nabostammer og ørkenkaravaner. Disse plyndringer er sat i system. Det kræver en indre adfærd, at have den nødvendige indre diciplin til, at foretage disse plyndringer. Det kræver en anden form for børneopdragelse en opdragelse, der adskiller sig markant fra alle fredeligere landes børneopdragelse. En ørken-kriger kultur skal også fungere som et samfund, hvor det enkelte individ skal indordne sig dette samfunds overordnede interesser. Det gøres her, ud fra en anden referencebaggrund.

MODSÆTNINGER MØDES I DANMARK

I Danmark mødes en meget  udviklet sofistikeret krigerkulturs børneopdragelse, der lægger op til, at erobre sit værtsland. Diciplinen i børneopdragelsen er efterfølgende fulgt op, med en ( TOTALITÆR IDEOLOGIS MILITÆRE DICIPLIN ) der kræver døds-straf for, at forlade krigerkulturens fællesskab, og det gælder for både kvinder og mænd, selv om disse døds-straffe er forklædt som religion.

DEN DANSKE BØRNEOPDRAGELSE

Den danske børneopdragelse har haft til formål, at opdrage børnene på en sådan måde, at det danske samfund kunne fungere optimalt, med en stor produktion. Denne succes har været så stor, at Danmark igennem årene har kunnet sende milliarder af kroner til U-landene. Mange EU-landes børne-opdragelser  har været succes-opdragelser, også i Danmark, set ud fra børneopdragelsens formål, nemlig at få det indre samfund til at producere optimalt i indbyrdes tillid og harmoni. Måske har Danmark endda fået indrettet samfundet optimalt, i forhold til børne-opdragelsens politiske formål her i Danmark ???

ØRKENKRIGERNES BØRNEOPDRAGELSE

Ørkenkrigernes børneopdragelse er også en optimal børneopdragelse, når vi ser på, at formålet med denne børneopdragelse, nemlig at erobre territorium, og det, at kunne dræbe en fjende, uden at få dårlig samvittighed. Som alle intellektuelle ved,(  så er en dårlig samvittighed = en samvittighed der gør sin pligt ). Der er ørken-religionen islams børneopdragelse helt i TOP. Alene det, at der på 1400 år, er 57 muslimske OIC - lande, der er underkastet denne ( TOTALITÆRE IDEOLOGIS MILITÆRE LOVE ) vidner om denne Børneopdragelses globale succes, når der ses på formålet med islams børneopdragelse.

2  SLAGS BØRNEOPDRAGELSER MØDES

Vi har nu to slags dominerende børneopdragelser i Danmark, der er totalt diamentrale modsætninger, Det skal naturligvis give gnidninger, og det gør det også. Det at lukke en kriger-kultur, med den optimale børneopdragelse ind i EU med formålet at erobre værtslandet, ind til en børneopdragelse, der har til formål, at vi alle sammen skal være her og enes, det giver naturligvis en  børneopdragelse, der ikke forsvarer sine værdier optimalt, netop fordi vi alle skal kunne respektere hinanden, i et kompliceret arbejdsmarked, hvor manglende overskuelighed for den enkelte,er afløst af tillid. Det giver et arbejdsmarked der fungerer.

RÆVEN og GÆSSENE

Hvem har lukket islams kriger-kulturs børneopdragelse ind i de 27 EU -lande ??? Det har EU-tilhængere og EU. I min opfattelsesverden, svarer tilladelsen af EU, til at lade muslimer få fri indvandring til EUs 27 Nationalstater til, at man sætter en ræv til at vogte gæs. Hvilken Gud skal der gælde i Fremtidens Danmark og i fremtidens EU ??? Ørkenfolkets krigsgud ( Allah ) eller den kristne fredsgud ( Gud ) der giver plads til sekulære afgøreler, gennem lovgivning i Folketinget ??? 

MØDRE OG BØRNEOPDRAGELSE

Hvis de Danske Politikere ikke kan besvare, hvilken børneopdragelse der skal være den gældende i fremtidens Danmark, så har jeg stor forståelse for, at mange danske mødre, kan være i stærk tvivl om, hvordan deres børn skal opdrages. Skal de opdrage deres børn til, at forvalte et landbrugsland, eller skal de op drage deres børn til, at tilslutte sig en ørkenkultur som erobrere, og acceptere hvad det indebærer for danske kvinders plads i denne ørken-kultur. ???

DE BEGAVEDE

Hvad er de begavede EU- Politireres afgørelser ???

http://balder.org/avisartikler/EU-Og-Medierne-Tavshed-Om-Euromediterranien-Eurabien.php


http://www.123hjemmeside.dk/kvindesyn

http://www.danskfolkeparti.eu/Eu-Skole.asp  
Besøg  eventuelt Morten Messerschmidt,s  EU - SkoleHej!
Prøv at lave din egen hjemmeside ligesom mig! Det er nemt, og du kan prøve det gratis
ANNONCE