DET STORE PERSPEKTIV
DET STORE PERSPEKTIV www.kulturpartiet.dk

NÆSTE  GENERATION

Hvordan skal næste generation kunne overskue det store globale persprktiv om islam,når de kun må betragte muslimer som et mindretal her i Danmark ??? Her mangler det globale overblik.

BOGEN BEFALER  Muslimer adlyder. SÅDAN ER DET GLOBALT, og sådan er det også i DANMARK.

Efter min opfattelse så bør NÆSTE GENERATION oplyses om,at uanset hvor på jordkloden der bor muslimer,så opdrages de på den samme måde og efter den samme bog og de samme forskrifter. Det betyder,at muslimers opførsel overalt på jordkloden tager samme udvikling. Islam når sit mål,og får indført sine sharialove.

VORE UNIVERSITETER

Engang kunne vore universiteter fylde Danmarks ungdoms klogeste hoveder med ( konkret viden ) Når det gælder islam,så har mantraet været,at alle mennesker er lige gode,og alle har ret til deres religion.

I VIRKELIGHEDENS VERDEN

Så er det religionen islams opgave,at myrde alle vantro.Da det er en del af deres religion,og da alle muslimer har ret til,at have deres religion,betyder det så,at vore UNIVERSITETS-UNDERVISERE mener,at muslimer er i deres gode ret til,at slå os blåøjede vantro ihjel,kan det ikke betyde,at der mangler lidt oplysning,og konkret viden,som burde være formidlet videre til NÆSTE GENERATION ???


DEN RIGTIGE MENING

Det kan ikke være noget specielt galt i,at have de rigtige meninger,men det kan blive svært for NÆSTE GENERATION af STUDERENDE og de unge POLITIKERE, hvis de ikke udstyres med den fornødne KONKRETE VIDEN fra vore UNIVERSITETER.
MINE TO RÅD TIL STUDERENDE

1.  Når det gælder viden om islam,så må i ud på internettet,og finde de nødvendige konkrete oplysninger.Islam skal analyseres som om det var en HÆR der fører ( Demografisk
krigsførelse ) og som bruger religionen til,at retfærdiggøre deres krav om overherredømme over alle andre folkeslag.


2Prøv at studere hvordan og hvilke udfoldelsesmuligheder og karrieremuligheder de studerende og intellektuelle har i muslimske lande, samt hvilke friheder og pligter, som kvinder har i de 57 muslimske lande. Det er jeres fremtid og jeres arbejdsbetingelser det drejer sig om i fremtidens verden.

Kære STUDERENDE og unge POLITIKERE. Jeg synes i bør lægge mærke til,at troende muslimer i Danmark undervises efter samme bog,som muslimer undervises i, overalt på  jordkloden. Hvis islams sharialov gennemføres i Danmark og i de 26 andre EU-lande,hvordan bliver jeres karriere - muligheder så,og jeres arbejdsbetingelser ???

INTELLEKTUELLE TÆNKER   ZOMBIER GØR SOM DE ANDRE.KULTUR - BERIGERNE

Det vi ikke ser, det aner vi intet om eksisterer, netop fordi vi ikke ser det. Hvis der er usynlige "kulturberigere"  i Danmark som du ikke ser,fordi du ikke bor lige i nærheden, så kan det være svært at forstå,at der er en  fremmed kultur i vort land der breder sig og ønsker at overtage vores territorium. Der er ikke noget  nyt i disse "kulturberigeres" adfærd. Denne adfærd har næsten ikke forandret sig i 1400 år. Denne adfærd koster vort Danske samfund penge.

FINANSMINISTER  Hr  LARS LØKKE RASMUSSEN

Mit spørgsmål til dig. :"Ved du hvad de SAMLEDE UDGIFTER er til hærværk i disse områder". ??? Jeg formoder det er en opgave,som du kan bede Danmarks statestik om at løse, så vi Danskere i Januar 2010 kan blive præsenteret for et økonomisk overblik over disse hærværks-udgifter for 2009. Kan du og Danmarks statestik klare denne opgave ??? Jeg kan ikke forestille mig,at en FINANSMINISTER kan styre et Nationalt budget,uden at kende den slags udgifter. Jeg kan heller ikke forestille mig,at vi har en FINANSMINISTER der dyrker FORTIELSENS KUNST, og ønsker at fortie disse udgifter for Danmarks Befolkning.

KULTURPARTIETS KRAV TIL DANMARKS STATESTIK

KULTURPARTIET kræver et økonomisk overblik over ødelæggelserne og udgifterne til disse ødelæggelser i disse boligområder. Vi ønsker et økonomisk overblik over hvilke udgifter der er i disse boligområder,som årligt bliver præsenteret for DANMARKS BEFOLKNING.
Det er et meget godt tidspunkt at starte indsamling af disse oplysninger fra 1. Januar 2009. Jeg vil her nævne de områder det drejer sig om.

Albertslunds Boligsociale Center
Albertslund syd
Albertslund  Hedemarken
Allerød  Ørnevang og uglevang
Ballerup Eskebjerggård / Måløvvang
Bornholm  Højvangsparken mf.
Brøndby Strand
Esbjerg Stengårdsvej. Kvaglund Østerbro Thuleveej og Blåbjergparken
Faxe  Frøgården

Fredensborg   Egedalsvænge
Fredensborg  Nivåhøj og Islandshøjparken
Fredensborg  Enebærhaven Humlebæk
Fredensborg  Niverød iii og iv
Frederiksberg  Solbjerg Have og Finsenshave-kvarteret
Frederiksberg  Solbjerg Have og Søndermarken
Furesø  Farum Midtpunkt
Gladsaxe Høje Gladsaxe
Gladsaxe  Mørkhøjvænge
Glostrup  Hvissinge

Greve  Askerød
Greve Gersagerparken
Guldbergsund  Lindholm
Haderslev  Hjortebroparken
Helsingør  Nøjsomhed
Helsingør Vapnagård
Hillerød Kongevænget 1. og  2.
Hjørring  Hjørring Vestby
Holbæk  Havevang/Agervang og Agervang/Engvang
Holbæk Ladegårdsparken

Holbæk  Bjergmarken
Horsens Sundparken
Horsens  Beringsvænget
Horsens  Axelborg Sønderbro
Hvidovre  Avedøre Stationsby
Hvidovre  Egevolden ii
Høje Tåstrup  Charlottekvarteret
Høje Tåstrup  Gadehavegård
Høje Tåstrup Tåstrupgård
Ishøj  Gadekæret
Kolding  Skovparken

København  Akaciaparken
København  Telemarksgadekvarteret
København   Lundtoftegade
København  Holmbladskvarteret
København  indre Nørrebro ( og Bispebjerg )
København  Mimersgadekvarteret
København  Tingbjerg - Utterslevhuse
København  Sjælør Boulevard
København  Gyldenrisparken
København  Sundbyholmsvej-kvarteret

København  Urbanplanen
København  Bispebjerg
København  Fritidsjobkonsulenterne
København  Afdeling 60 og 61- Dialog Vesterbro
København  Kongens Enghave
København  Jagtvejskvarteret
København  Lønstrupgård og Hvidbjergvej
København  Folehaven
København  AKBs Ældreboligafdelinger
København  Livormoparken og Grøndal
København  Samvirkende boligselskabs Ældreboligafdelinger

Lolland  Sognefogedvænget, Syltholmparken og Kongeleddet
Lolland  Ridderborgsparken og Nørrevænget
Middelfart  Melfarparken
Odense Vollsmose
Odense Skt. Klemensparken
Odense  Højstruphave og Uffesvej
Randers  Randers Nordby
Ringkøbing-Skjern  Damtoften
Ringsted  Opsøgende Boligsocial medarbejder i Ringsted
Roskilde  Bs Sjællands afdelinger Roskilde
Rødovre  Kærene og Bybjerget

Slagelse  Ringparken
Slagelse  Motalavejkvarterer
Slagelse  Parkvej
Svendborg  Byparken og Skovparken
Sønderborg  Afdeling  22, 24, 30, 33 og 35
Varde Boulevardbebyggelserne
Vejle  BolivVejle ( især Finlandsparken og løget )
Viborg  Houlkær
Aabenrå  Høje Kolstrup
Ålborg  Ålborg Øst

Århus Gellerupparken og Tovehøj
Århus  Højskoleprojekt i Gellerup
Århus  Bispehaven
Århus  Herredsvang
Århus  Frydenlund
Århus  Trigeparken
Århus  Rundhøj
Århus  Møllevangen
Århus  Holmstrup, Odinsgård og Thorsbjerg
Århus  Skovgårdsparken
Århus  Kalmargade

TILLÆGS-SPØRGSMÅL til FINANSMINISTEREN

Hr LARS LØKKE RASMUSSEN lige nogle få tillægs-spørgsmål og ønsker til budget-overblik for finansloven 2008 og 2009.

1.  Som vælger vil jeg meget vide,hvor mange penge,der er brugt til Video-udstyr i ovenstående boligområder i 2008 sammenlagt, samt hvor meget DSB har fundet det nødvendig at invistere i Vidio-overvågning,for at holde øje med disse
stenkastende kulturberigere ???

2  Som vælger vil jeg også gerne vide,hvor meget af dette Video-overvågnings-udstyr der er blevet stjålet ???

3. Som vælger vil jeg også gerne vide,hvilken virkning dette Video-overvågnings-udstyr har haft ???

Da EU har overskredet budgettet 14 år i træk,så håber jeg ikke,at EU er dit økonomiske forbillede,når det gælder om,at styre en NATIONAL-STATS budget.

Selvfølgelig har jeg stor forståelse for,at det som du,og dit finansministerium ( ikke ved ) om Danmarks økonomi, det kan i naturligvis heller ikke præsentere og forklare for Danmarks befolkning.

På den anden side set,hvis du og dit Finansministerium ikke kan klare denne opgave, har Danmark så den rigtige Finansminister ???

Som vælger må jeg konstatere,at efter vores tidligere FINANSMINISTER Hr THOR PEDERSEN ikke mere er FINANSMINISTER så er det gået grueligt galt med Jordklodens økonomi. Jeg tror det var en GLOBAL FEJL, da vores STATSMINISTER forflyttede Hr THOR PEDERSEN til FORMAND for FOLKETINGET. Den globale økonomi,har haft nedtur lige siden. USAs og KINAs og RUSLANDs og mange andre landes økonomier er blevet vildt hårdt presset,efter Hr THOR PEDERSEN forlod posten som
DANMARKS FINANSMINISTER.

Hr LARS LØKKE RASMUSSEN, her er der noget at leve op til. Som vælger formoder jeg ikke,at du får rettet op på den Globale økonomi det første års tid, men som vælger har jeg andre forventninger til dig.

Hr LARS LØKKE RASMUSSEN, som du naturligvis godt ved om islam og muslimer,så er det sådan, at BOGEN BEFALER og at muslimer adlyder i alle de 57 muslimske lande,der er medlem af  O.I.C. Du ved også, at denne BOG BEFALER over de muslimer der bor i Danmark. Du ved også,at der ikke er blevet rettet et komma i denne bog,i de sidste 1000 år.

Ud fra denne viden,så er indenrigspolitik og udenrigspolitik ud fra min bedømmelse to sider af samme sag. I det øjeblik,at udgifterne til muslimer i Danmark og deres hærværk overstiger Danmarks Ulandsbudget,så vil KULTURPARTIET
stoppe U-landshjælpen,og alle ansatte i Godsheds-industrien vil blive overflyttet til opgaver her i Danmark.

KULTURPARTIET anerkender,at penge kun kan bruges een gang. Derfor er det set med KULTURPARTIETS øjne vigtigt at vide, hvor meget der bruges af penge på de tilflyttede kulturberigere og hvad der bruges af Danmark til U-Landsbistand. Efter min opfattelse så er der foretaget en KULTUREL FEJLBEDØMMELSE af vores politikere angående islam. Islams kultur er en TOTALITÆR IDEOLOGI ,som muslimer ikke kan,eller ikke vil forandre, og jeg har som indfødt Dansker heller intet ønske om,at forlade den
DANSKE KULTUR. Jeg har ingen planer om,at udskifte Julen med Ramadanen.

FREMTIDEN

Vil fremtiden her i Europa udvikle sig således. Først som beskrevet af LARS HEDEGAARD i interviewet på
www.Sappho.dk med overskriften DEN HOLOGRAFISKE VERDENSORDEN. Er det sådan Europa og Danmark erobres, nemlig i små områder hvor det er livsfarligt for en kvinde at gå uden tørklæde ???

VENSTREFLØJENS GLEMTE ERFARINGER

Vil Europas fremtidige kultur blive domineret af muslimer,fordi VENSTREFLØJEN havde glemt erfaringerne fra 1979,som er blevet hevet op fra den historiske glemsel af HELLE MERETE BRIX i interviet af Historiker TORBEN HANSEN
www.Sappho.dk under overskriften VENSTREFLØJENS BLINDE ØJE ???

KULMINATIONEN

Vil Europas kultur gå under i et  VOLDSORGIE,
når islams MÅLSÆTNING om TOTAL MAGT og islams overtal af børnefødsler går op i en højere enhed, som det beskrives af GUNNAR HEINSOHN i et interview på www.Sappho.dk foretaget af LARS HEDEGAARD som har overskriften TABERNES KONTINENT.

Ovenstående boligområder modtager støtte til nedbringelse af huslejen. i virkelighedens verden ligner det vi ser her, det samme som er beskrevet af LARS HEDEGAARD i DEN HOLOGRAFISKE VERDENSORDEN. Det ligner en DEMOGRAFISK EROBRING af Danmark, fra alle disse militære brohoveder som islam har etableret her i Danmark.

Hvis denne udvikling skal ændres,så kræver det nok,at VENSTREFLØJENS BLINDE ØJE, bliver åbnet,og VENSTREFLØJENS  hjerner begynder at analysere virkelighedens verden. Skal jeres børn eller børnebørn vokse op under en Dansk Grundlov,eller islams sharialov. Det er den overvejelse der bør få et ansvarligt menneske til,at analysere virkeligheden om islam. Et delt folk er ilde stet mod en TOTALITÆR IDEOLOGI. God fornøjelse med tænkearbejdet.Hej!
Prøv at lave din egen hjemmeside ligesom mig! Det er nemt, og du kan prøve det gratis
ANNONCE