BARCALONA - ERKLÆRINGEN
BARCALONA - ERKLÆRINGEN www.kulturpartiet.dk

Uddrag af Barcalona - erklæringen 1995 :

EUROMEDITERRANIEN-AFTALEN  blev indgået i 1995 mellem EU og disse lande. MAROKKO, SYRIEN, LIBANON, TYRKIET, ALGERIET, TUNIS, EGYPTEN, TYRKIET, DET PALÆSTINENSISKE SELVSTYRE og ISRAEL.

Vi vælgere må konstatere,at vi vælgere først blev præsenteret for EUROMEDITERRANIEN-AFTALEN i 2008 ,da aftalen blev underskrevet 13. eller 14.  juli 2008 i Frankrig. Vi vælgere blev hermed præsenteret for en ( politisk kendsgerning ),som vi vælgere ikke har haft mulighed for,at have indflydelse på. Vores demokrati er efter min opfattelse blevet stjålet ovenfra af EU- Politikere. Jeg har mistanke om,at vore danske EU- politikere været med i frontgruppen for denne udvikling.

Fra 1995 til 2008 burde der have været tid nok til,at EU kunne præsentere vælgerne for EUROMEDITERRANIEN-AFTALEN ,og spørge vælgerne,om de ønskede en sådan udvikling ??? DET VAR FORTIELSENS 12 ÅR.

Besøg  http://www.youtube.com/watch?v=6-3X5hIFXYU 

SAMARBEJDETS FORMÅL

Omfattende politisk partnerskab om bl.a :
1. Oprettelse af frihandelses-område samt fra 2010 start på økonomisk sammensmeltning.
2. Væsentlig flere EU-penge til partnere.
3. Kulturelt partnerskab.

DER GARANTERES RESPEKT FOR ISLAM

Mit synspunkt.

Det er klart,for ellers bliver vi vantro eller kristne myrdet.

Der gives garanti for respekt for mangfoldighed,dvs for at fremme tålsomhed mellem forskellige samfundsgrupper. Vigtigheden af beslutsomt fælles felttog mod racisme,fremmedhad og utålsomhed understrejes. Tæt gensidig europæisk-muslimsk påvirkning mellem radio, fjernsyn, aviser og blade,skal bevirke kulturel forståelse. EU vil aktivt fremme sådan gensidig påvirkning.Ungdomsudvekslinger er midlet til fremtidige slægtleds samarbejde.
www.http://ec.europa.eu/comm/external_relations/euromed/bd.htm

EU har tilbudt 9 muslimske landes befolkninger fri bevægelighed ind i EU.

EU tilbyder som gengæld for håndgribelige politiske og økonomiske omstillinger partnernes fuldgyldige optagelse i det udvidede europæiske indre marked og mulighed for fri bevægelighed for varer, tjenesteydelser, penge og mennesker.
Associationsaftaler er indgået med alle deltagerne undtagen Syrien,som snart skulle komme med.( Uddrag af 28.11.2003 fra euro-medediterransk udenrigsministermøde i napoli ).
Bekræftiget af statsministeren 29.08.06 i korrespondance, hvor han 12.09.ikke ønskede at oplyse om,hvorfor Euromediterranien-projektet i 11 år er fortiet af ham,regering og medier.

Tre uger efter terrorangrebet på WTO center i New York faldt EU på knæ for islam og bruger nu Euromediterranien-aftalen som lynafleder:

Ministrene afviste som både farligt og ubegrundet ethvert lighedstegn mellem terrorisme og den arabiske og muslimske verden. I denne sammenhæng blev vigtigheden af Barcalonaprocessen understrejet af alle som et passende og anerkendt instrument til,at fremme en samtale mellem ligeberettigede kulturer og civilisationer.
Ministrene enedes om at arbejde på at uddybe den bestående samtale mellem kulturerne og civilisationerne,idet man især ville rette opmærksomheden mod ungdommen, uddannelse, fjernsyn, radio, aviser og blade.

EU og Europaråd ønsker vor 1000 årige idenditet væk.

Kulturpolitik skal undgå den populære skelnen mellem "dem" og "os". idet den åbner for at fylde den enkelte med en fælles idenditet/selvopfattelse.
( Traugott Schoefthaler, chef for Anne Lindh Foundation, euromediterransk propagandaapparat ).
" Idenditet er roden til alle konflikter." ( World Culture Forum Alliance,som er stiftet af Fond Foundation,der er uløseligt knyttet til USAs Council On Foreign Relations og CIA .EU og Europarådet er også tilknyttet).

www.euromedalex.org/en/files/DialoguetoHospitality.pdf
www.unesco.de/c_english/arab-europe-Dialogue.pdf

Udenrigsministeriet er i færd med at opdrage os
fra vore "stivnede fordomme" til islamisk kultur.

Vi vil tage fat på stivnede fordomme og uvidenhed samt ændre den daglige "nyheds-journalistik" i retning af beskrivelser af almindelige menneskers dagligliv,som kan skabe betagelse,genkendelse og fremme mellemfolkelig forståelse. Vi vil ved hjælp af nye forsøg med billeder på offentlige pladser, i radio. TV, blade, aviser og reklamer tage fat på vore stivnede billeder af fremmede. Og hertil lave fællesprojekter med dem. Vi vil udvikle journalisters, skoleelevers og kunstneres mellemfolkelige færdigheder og udveksle folk fra disse grupper med muslimske kolleger.
Vi vil styre kunsten og kulturelle frembringelser. Vi vil påvirke læreruddannelsen og påvirke skolernes læseplaner til kulturel mangfoldighed ved hjælp af nyt undervisningsmateriale og ændring af skolebøgerne.
Vi vil arrangere store muslimske ungdomsfestivaler. Alt for at fremme samtale og forståelse.

I korrespondance af 12.9.2006 ønsker statsministeren ikke at oplyse,hvorfor regeringen bøjer sig for EUs UNESCOs, Europarådets og Den Arabiske Ligas krav om anførte opdragelsespolitik.
EU og regeringens CKU har indgået samarbejdsaftaler med Islamic Education Scientific and Cultural Organization, hvis målsætning iflg. ISESCO-charterets artikel 5a erat udbrede muslimsk tankegang og levevis i hele verden.
www.dccd.dk/dccd/cku.nsf/doc/isescoaftale?OpenDocument 
www.isesco.org.ma/English/presentation/ISESCO/Charter.asp

Euromediterranien er et skridt mod én-verdensstaten

Nårgrænseoverskridende verdensdels-demokratier og samarbejdsforsamlinger er mulige,ligger globalt demokrati lige for.( NYT EUROPA: En Helt Ny Dagsorden For Europas Centrum-Venstre 2004 -2009. s. 12-13 )
Se A. Bruun Laursen: "De binder os på Mund OG hÅND" S. 19-38 Rafael 2006.

Vore politikere tror,at vor og islams ( KORANENS ) målsætning er den samme:
"Vor forpligtigelse over for de værdier,der betyder mest for os - frihed, tolerance og retfærdighed - er vokset endnu stærkere og dybere siden Londonbomberne.Det er vores forhold til den islamiske verden også i dag."
( Margaret Beckett,Englands udenrigsminister i JP 7.7.2006 )

AVISER, RADIO og FJERNSYN  STYRES FRA HØJERE
 STED og TIER om EUROMEDITERRANIEN-AFTALEN

"Ytringsfrihed er central for Europas værdier og traditioner. Men  dens bevarelse afhænger af enkeltpersoners ansvarlige optræden, I forlængelse heraf tror vi ikke,at medierne skal styres udefra,men snarere,at i finder måder at censurere jer selv på.Med hensyn til spørgsmålet om selvcensur vil jeg bede jer betænke behovet for overvågning inden for jeres egne professionelle rækker."

( Benita Ferrero Waldner, EU-kommissær for udenrigsforbindelser og den europæiske nabopolitik til udvalgte mediefolk 22.5.2006 ).

Vi vil udpege en kerne af journalister og meningsdannere, omkring hvilke man kan udvikle en varig ordning med udveksling af oplysninger og offentliggørelser med udgangspunkt i nord-sydforståelsen." ( Euromed & Medierne, sept. 2005 )

FORTIELSENS  KUNST

ER DET FORTIELSENS KUNST VI SER HER FOR FULD UDBLÆSNING ???
Hvad mener medlemmerne i vores ungdomspolitiske foreninger og vore unge danske GENIER de studerende ???

Er   DR

YTRINGSFRIHEDENS  FYRTÅRN ???
ELLER
SELVCENSURENS  HØJBORG  ???

ELLER ER DET EU ) DER TAGER PRISEN SOM

SELVCENSURENS  HØJBORG  ???

Efter min opfattelse som en vælger med en meget kort skolegang,så er det meget svært at vurdere hvem,der styrer hvem politisk,både i Danmark eller i EU. Det er naturligvis også svært som vælger at tage stilling til EUs politik,når den skjules i over 10 år for os almindelige vælgere.

Det der er typisk,når nogen vil skjule noget for vælgerne det er, at der er LUSK i AFFÆREN. De styrende i denne proces,er måske styret af ældre politikere over 50 år ???  For at vi vælgere kan komme denne politiske styring til livs,så bør vi overveje to muligheder.

Vi stemmer personligt på en politiker der er under 50 år.
eller
vi foreslår,at folketinget nedlægges,for hvad skal vi med det,når det alligevel er EU, der bestemmer politiken her i Danmark og hvem der må bo her i landet.

Hvad skal vi med dyre politiske mellemledere,når de politiske opgaver lokalt kan klares af de ( 5 REGIONER ) og EF-DOMSTOLEN kan klare lovgivningsarbejdet. Det er sikkert EU-PLANEN, så hvorfor ikke høste besparelsen NU,og fyre de dyre politiske mellemledere og nedlægge folketinget ???

Hvis EU har sat den Danske GRUNDLOV ud af kraft,har vi Danskere så mere at bruge det Danske Folketing til ???


Hej!
Prøv at lave din egen hjemmeside ligesom mig! Det er nemt, og du kan prøve det gratis
ANNONCE