AKTIONS-NIVEAU
AKTIONS-NIVEAU

FRA TEORI TIL VIRKELIGHED

Da jeg formoder,at medlemmer af ( UNGDOMS-POLITISKE FORENINGER ) skal styre Danmarks fremtid,hvis demokratiet ikke styres af EU i fremtiden,så har jeg følgende spørgsmål til jer,som vore danske studerende passende også kan analysere.Det er jo trods alt jeres fremtid det drejer sig om.


FRA FILOSOFI TIL VIRKELIGHED


Det under udenrigsministeriet hørende Center for Kultursamarbejde med Udviklingslandene (CKU/ Danish Center for Culture and Development (DCCD)) udviklede, hvordan projektet EURABIA skulle virkeliggøres. (Læs Olaf Gerlach Hansens tale i Rabat 13.6.2005) 
Man havde længe talt om farerne ved ” Sammenstød mellem civilisationer”, (oprør, konflikter, lokale krige, verdenskrig.)  Vi kan ikke længere tale, sagde Gerlach Hansen,  det er nu allerhøjeste tid at løfte dialogen fra det filosofiske plan op til aktionsniveau.  Dette er konferencens egentlige mål.

Derpå forklaredes den ældgamle strategi, hvordan man uden hær og krigsvåben overtager et fremmed land, indefra med hjælp fra det fremmede lands egne borgere. 

”Den anden form for krig er så farlig, fordi den ikke umiddelbart bliver erkendt som krig.
Krigen er camoufleret. Den udspiller sig under dække af fredstilstand og skjuler sig under formen af indre omvæltning. Begyndelsen er ringe og tilsyneladende harmløs – slutningen så bitter som selve krigen.” (citat fra schweizisk bog om Den anden Form for Krig)

Man startede med udstillingen ”Billeder fra Mellemøsten”, d.v.s. fra de islamiske lande, delvis betalt af Saudiarabien. Israel existerede derfor så at sige ikke. Udstillingen interesserede ikke danskerne, så Per Stig Møllers folk kunne i ro arbejde sammen med de islamiske kræfter. Ingen protesterede mod, at skolebørn indoktrineredes af hidkaldte arabiske lærere o.l.

En anden stor opgave blev den i foråret 2008 begyndte tre-årige aktion, kaldet ”Københavns Kampagnen”. Den hører under Københavns Kommunes Beskæftigelses- og Integrations-forvaltning, men er et stort bazarmarked af mere eller mindre skatteborgerstøttede

NGO´foretagender. Deres kampagnelogo er inspireret af København gamle byvåben fra 1296. Det er så heldigt, at der på dette ses en halvmåne på himmelbuen, og det benytter islamfoberne sig naturligvis af. Alle tricks gælder. Da islam anser sig selv for det højeste og mest fuldendte, så sætter de altid halvmånen højt. I dette tilfælde knejser den symbolsk over grundlovens giver, Frd. 7, dog også med en variation: halvmånen placeret på hovedet af Den lille Havfrue. I forgrunden står en sikh med turban og forklaringen, at ”Vi Københavnerne er født i 161 forskellige lande”.

Borgmester Jacob Hougaard står for kampagnen. Nu skal multikulturen få både Københavnere og andre danskere ud af deres nationale fællesskab og ind i multikulturens kaos. Når der så ikke længere er nogen dansk kultur, men heller ikke nogen brugbar multikultur, så tager islam over.
Hougaard er meget aktiv i dette projekt og skilter med: Vi Københavnere – en kampagne med ressourcer. Og her er de så resoursserne: Genkender I dem?


Her er navnene:
Medlemmer af Ressourcegruppen:
Anders Gadegård, Domprovst i Vor Frue Kirke
Ayfer Baykal, medlem af Integrationsrådet
Bent Melchior, tidligere overrabiner
Ellie Jokar, rapper/sanger
Feridah Rose, Formand for Foreningen af Unge Nydanskere
Henrik Hartmann, Teaterdirektør, Betty Nansen teatret
Human Shojaee, Senior advisor, Foreningen Nydansker
Lars Nicolai Jensen, Kriminalinspektør
Lise Weber Egholm, Skoleinspektør, Rådmandsgade skole
Mandana Zarrehparvar, Afdelingsleder, Institut for Menneskerettigheder
Mette Rose Skaksen, Arbejdsmarkedspolitisk chef, Dansk Industri
Sami El Shimy, Leder, Københavnerteamet
Søren Langager, Lektor, Danmarks Pædagogiske Universitet
Zubair Butt Hussain, talsmand, Muslimernes Fællesråd

Og her er så
”Ambassadørgruppen”
Dette er ambassadørgruppen der er tilknyttet VI KBH'R' kampagnen. Her ses Beskæftigelses- og integrationsborgmesteren Jakob Hougaard sammen med dem. Ambassadørgruppen består af repræsentanter fra de 12 største grupper af nationale mindretal i København.


Den 4.10.08 inviterede Jakob Hougaard til Eid-dag, afslutningen på den såkaldte ”fastemåned” (hvor man i de islamiske lande halalslagter tusindvis af får og geder. Det rene blodbad). Derved tog man hul på idéen at ”anerkende og fejre religiøse mærkedage”
Her optrådte musikgruppen Abad med indisk tromme og neyfløjte, og Hougaard og formanden for muslimernes fællesråd, Asmat Mujaddedi holdt taler.

I forbindelse med disse islamiske fremstöd var det, at NGO´en ”Institut for Menneskerettigheder” i denne uge fejrede FN´s menneskerettigheds 60-års jubileum med aktionen ”Inklusion” (som omtalt på bloggen 9/12-10/12).

Meget symbolsk bruges dette ”Inklusionssmykke” med salamiskiver til prisuddeling

KÆRE UNGDOMSPOLITIKERE OG STUDERENDE.

Er det vores Grundlov der undermineres når dette multikulturelle projekt bevæger sig fra filosofisk niveau til aktions-niveau ??? 

FORESTILLINGS-EVNEN OM FREMTIDEN

Kan man forestille sig,at når der ikke længere er nogen DANSK KULTUR så får vi et MULTIKULTURELT KAOS og så tager islam over. Kære ungdomspolitikere og studerende,kan man forestille sig en sådan udvikling ???

DIALOG - POLITIKENS  OPGAVER

Jeg vil ganske kort her nævne ,nogle af de kulturelle barrierer, der også skal overvindes, for de mennesker og politikere der tror på, at dialogens velsignelser vil gavne verdensfreden på langt sigt.

1.  Vil islam respektere alle religioner som ligeværdige ???
2.  Vil islam afvise brug af terrorisme ???
3.  VIL islam og Imamer i Danmark acceptere en komplet adskillelse af lovgivning og deres religiøse tro ???
4.  Vil islam tolerere,at muslimer i Danmark opdrager deres børn efter kristne normer ???
5.  Vil islam tolerere at muslimer i Danmark forlader islam og bliver ateister eller kristne,uden at myrde de frafaldne,som shariaen foreskriver ???
6.  Får alle muslimske døtre tilladelse til frit,at bruge læbestift og neglelak, for at optræde smukke ude i det offentlige rum, uden islams imamer udsteder fatwaer i denne forbindelse ???
7.  Vil muslimer i Danmark få lov til,at praktisere sin religion i privat afsondrethed,uden at islam udsender en fatwa imod en sådan praksis ???

8.  Kan man forestille sig,at troende muslimer vil opdrage deres børn efter danske normer for,at blive bedre integreret,og for at vise respekt for Danmarks Grundlov.
9.  Vil muslimer acceptere,at seksualitet er et frit personligt valg,også af alle muslimske kvinder ???
10. Vil muslimer i Danmark afvise slaveri,som under islam forekommer andre steder på jordkloden  ???
11. Vil muslimer afvise at bruge æresmord,dødsdom,piskning og afskæring af lemmer,som er en del af islams religiøse love ???
12. Vil Danmarks muslimer afvise,at efterleve sharia-lovgivningen,uanset pres udefra af islam ???
13. Vil muslimer respektere ytringsfrihens ret til,at kritisere islam,både af muslimer og ikke-muslimer ???
14. Vil muslimer og islam respektere Demokratiet som kærneværdien for regeringsførelsen her i Danmark ???
15. Vil muslimer i Danmark acceptere en komplet lighed mellem kvinder og mænd i arbejde, ægteskab, arv, skilsmisse, forældreskab og retlige anliggender ?

16. Vil muslimer anvende Demokratiske metoder,for at opnå forandringer i samfundet,hvis der er demokratiske love,som de ønsker forandret ???
17. Vil muslimer i Danmark anerkende,at lovene vedtaget i det danske Folketing har forrang foran islams sharia-love ???
18. Vil muslimer i Danmark kunne acceptere,at basere sit gudsforhold på direkte tilbedelse,uden om imamer,Mullaher og Sheiker samt Kaliffer ???
19. Hvordan vil muslimer i Danmark sikre, at muslimske kvinders Demokratiske rettigheder sikres,uden indgriben af islams sharia-love ???
20. Vil muslimer i Danmark acceptere,at ytringsfriheden er beskyttet af Danmarks Grundlov,og derfor har både ytringsfriheden og Grundloven forrang foran islams sharialove ???


LIDT  VIRKELIGHED OM ISLAM

Det er de militære ordrer der står i Koranen,som alle jordens muslimer har ordre til udføre. Muslimer udfører disse ordrer så godt de kan. Det ses tydeligt,når vi kikker ud over jordkloden,og ser på muslimers selvmords-aktioner overalt på jordkloden. Denne aktivitet skyldes især to grunde,efter min opfattelse.
1.  En stærk tro
2.  En stærk militærlov,med døds-straf for at svigte islam.

OM  KORANEN

I de cirka 1400 år KORANEN har eksisteret, er der ikke flyttet så meget som ( et komma ) i denne religiøse militære håndbog for erobringskrig af fremmede lande. Det formoder jeg,at vore dybt ansvarlige danske POLITIKERE,har overvejet inden de planlagde denne DIALOGFREMTID for Danmark,og de andre 26 EU-lande.

OM DET PRAKTISKE SAMARBEJDE

Jeg håber og må formode som vælger,at vore dybt begavede danske POLITIKERE og vore magtglade EU-POLITIKERE kan forklare,hvordan disse 20 forskelligheder kan overvindes,så vi som folk stadig bevarer vores KONGEHUS og YTRINSFRIHED, og vores GRUNDLOV og vores DEMOKRATI og vores FORSAMLINGSFRIHED intakt. Kan i det ???

MULTIKULTURELT  KAOS

Kære danske POLITIKERE, kan i garantere,at denne dialog-politik ikke fører til et multikulturelt kaos,hvorefter islam kommer og indfører sin sharialov ??? Hvor mange af jer politikere vil skrive under på,at dette ikke sker. Uden en sådan underskrift,så må vi vælgere kunne bedømme udtalelser om denne dialog-politik som yderst tvivlsomme.

FORTIELSENS KUNST

Når vore POLITIKERE ikke fortæller os vælgere,hvad de har gang i,så må jeg erkende,at vore danske POLITIKERE heller ikke har lovet os vælgere noget som helst. Der var engang en statsmand som hed WINSTON CHURCHILL som sagde. STOL ALTID PÅ FOLKET. Vi behøver åbenbart ikke,at få at vide,hvorfor vore politiker stoler på os. Måske er vi bare en ligegyldig selvfølge,der kan udelukkes for afstemninger om vores egen fremtid,som et folk med egen kultur ??? Ud fra en sådan kendsgerning,så er det danske folk jo ligegyldigt. Jeg vil  forsøge at røbe under overskriften BARCALONA - ERKLÆRINGEN fra 1995, hvad vore politikere har gang i.

På mærkelig vis er de viste billeder forsvundet ud af min hjemmeside. Jeg lader rammerne stå,som bevis på,at der har været billeder på denne hjemmeside under overskriften (aktions-niveau ). Ikke alle kæmper med åben pande.


Hej!
Prøv at lave din egen hjemmeside ligesom mig! Det er nemt, og du kan prøve det gratis
ANNONCE