ISLAMS KOMMANDOVEJ
ISLAMS KOMMANDOVEJ www.kulturpartiet.dk

ALLAH

Allah er en gud uden partnere

BUDBRINGEREN MUHAMMED

Allah giver sine religiøse love til budbringeren MUHAMMED,som er den sidste profet,og et eksempel til efterfølgelse for ( alle ) muslimer.

KORANEN 
er ALLAHs egne ord. Derfor er KORANENs SURA-er på ingen måde til diskussion. Ikke et komma kan flyttes,i denne guddommelige lovbog.

SUNNAH-er = SUNNAER

Sunnah-er MUHAMMEDS eksempel i ord og handlinger som det perfekte forbillede for mennesker. Bruges til at styre muslimers liv og tilbedelse.

SHARIAs  LOVTRADITION er baseret på KORANEN og SUNNAH-en og HADITH  ( lagt sammen ) og derfor findes svaret på ethvert spørgsmål en muslim måtte have om, tøj, ægteskaber, arv og martyraktioner med mere i SHARIAENS over 1000 årige lovtradition.

ULAMAEN består af LOVKYNDIGE MÆND

Disse lovkyndige mænd med viden, har autoritet til at fortolke  SHARIA og anvende den på aktuelle begivenheder og emner.Afgørelser udgives som Fatwaer,= love der er juridisk bindende for alle muslimer.

MOSKEENS TO HOVEDROLLER.

Da islam skal erobre hele jordkloden,så kaldes det sted hvor shariaen er indført for ( FREDENS HUS ) og tager lidt mere afslappet på udøvelsen af SHARIA-EN.
Der hvor islams SHARIA ikke er indført,kaldes ( KRIGENS HUS ) og der er det imamernes rolle,at indføre så mange af islams leveregler som muligt.

LOV-RELIGIONEN ISLAM

Da islam også er en lovreligion,så betyder dette,at en MOSKE er et BEDESTED - et FOLKETING, en KASERNE, et SOCIALCENTER et FINANSCENTER.

ISLAMS EVIGE BEFALING

Islams evige befaling står i KORANEN Sura 33.27 og lyder således " Allah giver jer de vantros land,deres huse og formuer og land som i endnu ikke har betrådt. Allah har magt over alle ting."

DE TRE EROBRINGSMETODER

Ved indvandring
Ved børnefødsler
Ved krig

DEN LOKALE IMAM

Imamens lokale opgave er,i første omgang,at indføre Islams kultur og deres daglige vaner,og det gøres med stor energi.Vores jul og andre kristne nedarvede skikke harmonerer ikke med islams religiøse skikke. Det giver uundgåeligt konfrontationer. Når den lokale Imam har et eller andet lokalt problem,som giver hovedbrud,så sendes problemet videre til en fra Ulamaen, som måske bor på AL-Azhar moskeen,som giver svaret i en fatwa,som er et svar på problemet,som ikke er til diskussion,men som skal adlydes.

BØRNEFØDSLER

Lige nu, så er der gang i de muslimske børnefødsler,og her i Danmark er vi blåøjede danskere i mindretal i vores eget fædreland i cirka 2052.

INDVANDRINGEN

Vi almindelige vælgere i Danmark og de andre 26 - EU-LANDE ,må efter at NICOLAS SARKOZY den 13. juli 2008 skrev under på EUROMEDITERRANIEN-AFTALEN som træder i kraft i 2010 forvente en betragtelig større indvandring end i dag.

UNDERKASTELSE

Da islam kræver underkastelse,det gør TOTALITÆRE IDEOLOGIER jo,så vil der komme et tidspunkt,hvor muslimerne vil kræve totalt knæfald for islam og islams kultur. Hvis dette krav ikke efterkommes,så vil der bryde krig ud.

MOSKEENS HISTORIE

Muhammed lod ved ankomsten til Medina bygge en Moske,før han lod bygge et hus til sig selv,for at understreje Moskeens store betydning.
Efterhånden udviklede Moskeen i Medina sig til,ud over et sted for religiøs undervisning også at have mange andre funktioner.

1.  Det var den første madrassa ( islamsk seminarium ), hvor islamisk doktrin blev formidlet, hvor Muhammeds nærmeste blev instrueret af ham.

2.  Det var hans talerstol, hvorfra spirituelle vejledninger udgik, herunder opfordringen til at modstå ikke-islamisk indflydelse gennem jihad.

Besøg internet-LEKSIKONNET www.islam-info.dk  og læs om Jihad.

3.  Det var stedet hvor jihad-operationerne blev diskuteret og dirigeret og deres ledere udpeget, både af Muhammed og Kalifferne,der fulgte ham.

4.  Det var herfra,officielle islamiske delegationer udgik, udsendt af Muhammed og hans efterfølgere.

5.  Det var her,delegationer og repræsentanter for stammerne blev modtaget.

6.  Det var i moskeerne,de arabiske stammer aflagde loyalitetsed til Muhammed og islam.

7.  Det var herfra, den islamiske stats forhold blev styret,og dermed var moskeen  både religiøst centrum og regeringssæde.

8.  Det var herfra, der blev erklæret jihad, og herfra islamiske hære blev udsendt for at erobre verden.

9.  Det var i den moske, at Muhammeds følgesvende fik anerkendelse og ære for deres bedrifter og blev opmuntret til at forfølge islams fjender og eliminere enhver modstand.

10. Det var her Muhammed og hans efterfølgere ( Abu Bakr. Omar. Uthman og Ali ) udpegede dommere til de forskellige regioner,og ledere til og af militære ekspeditioner, og hvorfra jihad-delingerne blev udsendt, ligesom højtstående embedsmænd og skatteopkrævere.

11. Det var her pagter og traktater blev underskrevet.

12. Det var her,den islamiske sharia udviklede sig, hvor påbud og opløsning af dem foregik, samt tilladt  og forbudt blev erklæret.

13. Det var herfra muslimernes overlegenhed, og de vantros underlegenhed og ikke-muslimers underlegenhed blev erklæret.

14. Det var herfra, at mandens forrang for kvinden og ulighed blandt folk blev fastslået.

15. Det var her, at der blev afsagt dødsdomme  mod dem, der havde sat sig op imod Muhammed eller havde talt negativt om ham,og det var herfra,de målrettede soldater blev sendt ud for at eksekvere disse dødsdomme.

16. Det var i denne moske, at de skyldige i at udrydde Muhammeds fjender blev rost og æret af deres profet. Til eksempel:
A) Omeyer bin Al Khatem, som brutalt nedslagtede Asma Bint Marwan, mens hun gav sit barn bryst.
B) Abdallah bin Attiq, der dræbte jøden Sufyan bin Khalid.
C) Saleem bin Amayer, der dræbte jøden Abu Affaq.
D) Abdallah bin Attiq, der dræbte jøden Ibn Abi Haqqiq.
E) Ali bin Abi Talib der dræbte A´Naer ibn Harith.

17. Sidst, men ikke mindst, var det fra denne moské at de islamiske hære marcherede ud for at erobre og underlægge sig hele verden,og dermed ændrede den globale historie sig for evigt.

MOSKEENS ROLLE DENGANG

Dette var moskeéns rolle dengang,og da alle muslimer har pligt til,at efterligne Muhammed, hvilket er et guddommeligt diktat og et fundamentalt princip i islam,så formoder jeg, at moskéens rolle stadig er den samme i dag i islams evige erobringskrig af hele verden.

NYERE HISTORISKE EKSEMPLER

Da islams moskeer også er politiske,og vi ved,at en hær er politikernes forlængede arm,så håber jeg,at vore POLITIKERE vil analysere aktiviteterne i moskeerne i de 27 EU-LANDE.

Cairo: Ganske som Muhammed sendte sine hære ud i jihad fra moskéen i Medina, således har lederne af Al Azhar moskeen, Abdallah al Sharqawi og Ahmed Aldardair, ført an i Egypternes modstand mod den franske besættelse. Al Azhar havde også en central rolle  i revolten mod briterne i 1919, hvilket fik briterne til,at stationere  soldater uden for Al Azhar moskeen for at forhindre dens lærere eller studerende i at deltage i flere demonstrationer.
Senere engagerede Hassan Al Banna og hans folk sig intenst i jihad,samt i organisationen i Gamma Islamiya, hvilket førte til de Egytiske myndigheder fandt det nødvendigt at lukke mange moskeer.

TRANSJORDAN : i 1936 startede Kasim-revolutionen i Al Istiklal-moskeen i Palæstina. Denne moské husede alle dens hemmelige organisationer og komiteer.

VESTBREDDEN og GAZA: Det var moskéerne, der førte an i at ophidse til både den første og anden intifada. Khatibeerne,prædikanterne i Al Aqsa moskeen i Jerusalem havde en særlig vigtig rolle i at tilskynde til jihad mod jøderne og staten Israel.

ISLAMS MILITÆRE LEDERSKAB

Islams militære ordrer til jihad kommer fra ULAMAEN, de lovkyndige mænd,der også er MILITÆRE LEDERE. Dette skyldes naturligvis at islam er en LOV-RELIGION, en lille detalje,som jeg håber vore POLITIKERE observerer fordi,der også er noget, der hedder næste generation. Kort og godt må det konstateres,at en MOSKE også fungerer som en MILITÆR KASERNE.

MOSKEERS ROLLE KAN ANALYSERES

Det er tilladt for vore historikere at forske i moskeernes militære betydning i
EGYPTEN
PAKISTAN
INDIEN
INDONESIEN
NIGERIA
SUDAN
ALGERIET
BANGLADESH
for at analysere,om der viser sig et globalt mønster ??? Vi ved jo,at vore danske POLITIKERE er dybt ansvarlige POLITIKERE, måske med en enkelt undtagelse ???

ISLAMS BEHANDLING AF KVINDER

Kvinder

Kvindens stilling:
Halv arveret for kvinder:
Allah forordner:....en dreng skal arve så meget som 2 piger. Sura 4.11

Halv vidneret
Kald 2 mænd som vidner, eller er der ikke 2 mænd, så 1 mand og 2 kvinder, som er passende som vidner. Sura 2,282

Kvinder, som ikke adlyder:
Hvis nogle af dine hustruer begår noget dårligt, så kald 4 vidner imod dem og lås dem inde i huset til døden, eller Allah åbner en udvej for dem. Sura 4.15

Afstraffelse:
Dem (de kvinder), som I frygter oprør fra: lad dem ligge alene i deres senge og slå dem.. Sura 4.43.

Hvis en kvinde voldtages gælder hendes anmeldelse kun:
"Hvis de ikke kan bringe 4 vidner, som er mænd, er de ud fra Allahs syn løgnere"(Koranen sura 24.13)

Slå blikket ned
Se til at de troende(muslimske) kvinder, at de skal se nedad på jorden...(Sura 24..31)

Fra de hellige islams hellige skrifter Koran og Hadith:

Kvinder er tilbagestående
"Kvinderne er tilbagestående i intelligens, taknemlighed og religion (Hadith Sahih al-Buchari)

Forholdet mand, kvinde
Kvinder er legetøj (Hadith nr. 919)

Polygami
"... gift jer med dem som synes jer passende: to, tre eller fire, men dersom i frygter I ikke kan være retfærdige mod dem alle så gift jer kun med én (kvinde)". (Sura 4.3)

"Vantro" kvinder
"...bliv ikke værge for vantro kvinder. Således er Allahs befaling" (sura 60.10).

Seksualitet
"Jeres hustruer er jeres agre, gå tilfor til jeres agre så ofte I lyster" (Sura 2.223).

Dårlig karakter
Kvinders bedrag er frygtelig, deres ondskab er smitsom, og dårlig karakter og et svagt sind er deres dominerende træk"( Hadith Ihy`a`Uloum ed-Din).

De urene kan forulempes
"...de skal trække deres tørklæde sammen omkring sig, så at de kan kendes (som ærbare, rene) og så de ikke forulempes" (Sura 33.59). (De ærbare , rene skal kendes så de ikke forulempes ligesom de urene).

Kvinders troværdighed ved voldtægt
En kvinde kan ikke få en voldtægtsmand dømt medmindre hun har 4 mandlige vidner: "Hvis de (kvinderne) ikke kan bringe 4 vidner, som er mænd, er de ud fra Allahs syn løgnere" (Sura 24.13)

Mænds forhold til kvinder i Paradis
"Mænd vil i Paradis til evig tid glæde sig med udsøgte jomfruer (hurier, horer) og udsøgte drenge" (Sura 44.51-54, Sura 55-56-58).

Kristne kvinder har ingen ret
Hvis en kone tager et barn med til en kristen kirke, har manden ret til tage barnet fra hende (Hadith al-Fiqh "ala al-Mazahib al-Arba"a).

Helvede
"De fleste kvinder vil gå til helvede"(Hadith nr. 33 og 301)


SAGENS ALVOR   www.durban2.dk

Når 57 muslimske lande i FN som har haft en delegation siddende i FN siden 1969 og kan enes om,at angribe ytringsfriheden i FN, så tyder det på en ENIGHED, som ikke findes i Vestens demokratier. O.I.C = Organization of the islamic Conference ,kender deres politiske mål. Her er der ingen slinger i valsen. Min opfattelse og kultur-opfattelse af kvinder er markant anderledes end islams. Derfor håber jeg,at vore politikere er opmærksom på det danske folks skæbne,hvis i fejlvurderer islam. Noget tyder på,at 56 lande allerede har undervurderet islam. De lande er nu erobret.

BOGEN BEFALER   Muslimer adlyder

Ord betyder meget i vores danske Folketing, men realiteterne og kendsgerninger gennem 1400 år burde også have en vis vægt,når islam bedømmes ??? Hitlers 1000 års-rige varede under 50 år. Islam har allerede i virkelighedens verden overgået Hitlers 1000 års drøm. Det burde gøre et vist indtryk, også på de kvinder,der sidder i folketinget,når de analyserer de daglige beretninger om islams behandling af kvinder.

BOGEN BEFALER  Hvorfor adlyder muslimer ???

Det kan jo være fordi, at der er DØDS-STRAF for at gå imod islams sharialove ??? Der er også DØDS-STRAF for at forlade islam. Sådan er det for enhver hær der er i krig. Alle steder på jordkloden, hvor shariaen ikke er indført, har Koranen erklæret for KRIGS-ZONE. Det kan også være dyb tro, hos nogle muslimer. Det er to stærke faktorer der trækker i samme retning. Familiens ære kontroleres indbyrdes af hinanden, hvilket bevirker, at den militære diciplin ikke svækkes. Tørklædet gør, at muslimers fødemaskiner kvinderne ikke lider unødig overlast i islams krige.

VENSTRE-ORIENTEREDE

Jeg vil opfordre venstre-orienterede,til på www.sappho.dk at læse hvad der står under ( interview ) taget af Helle Merete Brix og som har overskriften  Khomeini og Venstrefløjens blinde øje.

SAMARBEJDSPOLITIK

Er det muligt, at samarbejde med en ( totalitær ideologi ) der er forklædt som en ( religion ) og bevare sit fødeland ??? Kære Politikere, er det en analyse som i har foretaget ???  Neville Chamberlain havde et valg. Vi almindelige danskere er aldrig blevet præsenteret for en demokratisk valgmulighed,om vi ønskede denne tilvandring. Denne udvikling er foregået i samme langsomme tempo, som det tager muslimer at føde sig til et flertal her i Danmark. Derfor virker denne Demografiske overtagelse af Danmark, som noget der planlagt, langt før mange blåøjede Danskere overhovedet blev født. Lang tid før Danmarks nuværende studerende blev født.

De studerende er fremtidens magthavere,og det er deres fremtid det drejer sig om. Måske vil de overveje, om EUs og Danmarks samarbejds-politik lige skal have det store analyse-tjek, for at overveje om denne dialog og samarbejdspolitik skal revuderes.

Næste Generation af beslutningstagere, kan jo begynde med at analysere om en Moske er en militær kaserne, hvor de stært troende til fredagsbønnen har til opgave, at sørge for at islams hærs interne diciplin overholdes ???

Kære studerende. I kan jo begynde med, at besøge www.islam-info.dk  og finde ud af, om der er baggrund for, at revurdere EUs udenrigspolitik ??? I en travl hverdag, hvor nyheder underholdning og reklamer fylder mediestrømmen, så kan det være svært at foretage den dybe analyse af den hidtil førte politik i Danmark og i EU. Find analyse og debatbaggrund på dette islam- leksikon, og drag jeres egne konklusioner. Jeg er født i 1945, og derfor er det ikke min fremtid det drejer sig om, men om jeres fremtid og jeres børns fremtid. Jeg ønsker jer god analyse.   M.V.H.  Saxo-Poul.

STUDENTER og JOURNALISTER

Kære Studerende. Det er jeres fremtid der står på spil, Hvis EU har fejlvurderet islam ??? Der er ikke meget hjælp for jer, at hente hos journalister, som efter min opfattelse har en forbavsende lille viden om islam. Jeg erkender,at det svært for en traditionel vesterlandsk hjerne, at gennemskue islam. Derfor kære studerende, må i selv anstrenge jer, for at skaffe jer den fornødne konkrete viden om islam. Derfor kunne det være en ide, at læse denne bog.

MOSKEEN og dens rolle i samfundet
af S.Solomon  og  Alamaqdisi
udgivet på
Forskningsforlaget Rafael
Oversat af Henrik Ræder Clausen
ISBN 978-87-91107-29-0

Studerende må godt være lidt mere vidende end journalister, eller, hvad mener i ???Hej!
Prøv at lave din egen hjemmeside ligesom mig! Det er nemt, og du kan prøve det gratis
ANNONCE