MOSKEENS FUNKTIONER
MOSKEENS FUNKTIONER www.kulturpartiet.dk

MOSKEENS FUNKTIONER I ISLAM 

15 - 12 - 08

MOSKEERNES ROLLE I VESTEN.

Udadtil kan det forekomme,at moskeens rolle i Vesten er den samme som i den islamiske verden.Det er kun rigtigt i meget begrænset omfang.Moskeernes rolle i Vesten er langt mere kritisk end i den Arabiske verden.

I den islamiske Verden befinder moskeen sig i Islams Hus,hvor Islam er statsreligion, Sharia, hovedkilden til lovgivning,og alle væsentlige embeder,kan kun besættes af muslimer..

Her betragtes de andre, ikke muslimser som dhimmier,der ikke er ligestillede med eller har samme rettigheder som muslimer. I Vesten derimod befinder moskeerne sig i ( krigens hus )

Da islam ikke hersker i landet,men befinder sig i en krigstilstand mod andre religioner,anses religionen mere for et privat og personligt anliggende.

Islamiske lærde har forsøgt at opbløde dette ved at sige,at hvis muslimer fik deres rettigheder og ikke blev udsat for forfølgelse,ville man i stedet bruge betegnelsen Dar a´Sulh - Forsoningens Hus.
 
Men på grund af de ideologiske sammenstød mellem islam som et totalitært system og et frit samfund betragtes Vesten stadig mere som anti-islamisk og dermed som Krigens Hus.

At være i krigstilstand suspenderer alle normale regler og normer.Det legimiterer også en særlig  en særlig  jurisdiktion ( jurisprudence) der er ( promulgated ) udformet netop til disse omstændigheder.

Indadtil lider moskeerne og de islamiske samfund af interne splittelser : idenditetsproblemer, spørgsmål om socio-politiske friheder fra et islamisk synspunkt, fraktionsdannelser på grund af disse splittelser.

Dertil kommer opgaven med at opdrage gode  muslimer i ikke-islamiske omgivelser,samt tage vare på konvertitter fra det omgivende samfund. Vi vil se nærmere på disse udfordringer.

I Idenditet

I islamiske stater er muslimer i flertal og har socialt set,ikke nogen idenditetskrise. I Vesten derimod har muslimer mange udfordringer,især i forbindelse med indførelse af muslimernes rettigheder i skolerne,i beklæningen,og i frygten for det omgivende samfunds indflydelse på deres børn og deres egne samfund.

Vesten,med sin (( egelitariske indstilling )) ( lighedskrav, social nivelering som politisk krav ) ( nivelere) = ( måle en række terrænpunkters højde i forhold til hinanden,eller is i forhold til havets middelniveau. Planere et sådant terræn på grundlag af sådanne opmålinger ,udjævne, stille på lige fod  ) har et problem med at opretholde lighed for loven,da islam ikke regner alle folk for lige.; ligesom sharia-domstole ikke deler lige rettigheder til kvinder og mænd eller til muslimer og ikke muslimer.

Først og fremmest har islam ikke noget begreb om religionslighed,men betragter islam som en religion ,der står over alle andre,både religiøst og politisk,hvilket har betydelige juridiske følger i dagligdagen. Da religionsfrihed er en fundamental rettighed i et frit samfund,står islam tilbage med en alvorlig identitetskrise på disse fronter.

2 SOCIO-POLITISKE FRIHEDER

Konflikter kan opstå omkring personlige og familiemæssige forhold,tvangs-ægteskaber,polygami,kønslemlæstelse,skilsmisse,hustrubidrag,
forældrerettigheder,blandede ægteskaber,hvor muslimske mænd ikke automatisk får forældreretten over børn,og hvor kvinders hustrubidrag ikke understøttes af sharia,der i stort omfang giver mænd flest rettigheder.

3 Fragmentering ( bryde ,brudstykke )

Fragmentering kan opstå både på basis af etniske og religiøse forskelle. De religiøse forskelle skyldes det store udvalg af islamiske skoler og forskelle inden for disse: sunni,shea,ahmadiyad,qadiyani,wahabi,salafi,qur`ani-oon,sufi og deres underinddelinger.

Blot inden for shea findes der femmere,syvere,tolvere,ismaeliere,khojaere,buharaer og andre.Tilsvarende er sufi-islam inddelt i mange ordener ( tarika) grene,metoder og veje.

Etnisk fragmentering følger et tilsvarende broget mønster af lande,klaner etc. Det giver problemer,at holde det islamiske samfund samlet,at få flere til,at konvertere til islam,og med at påvirke beslutningstagere i islamisk retning.At gøre islam acceptabelt for det omgivende samfund er endnu en alvorlig udfordring for muslimerne.

4 Fuld dominans

Endelig er det et løbende problem med at opnå fuld dominans over det omgivende samfund som beskrevet i The Islamic Movement in the West af den afdøde Khuram Murad.

Om vantros adgang til moskeer

Fatwa #26104 udstedt d. 28. Ramadan 1423 AH,15 MARTS 2002 AD : Spørgsmål: I New Zealand er undervisning i religion og etnicitet en del af skolernes pensum.Derfor skriver skolerne hvert år ansøgninger om,at besøge forskellige kirker,buddhistiske templer,moskeer etc. Er det tilladt os at lade dem komme ind i vores moskeer,idet vi bemærker at drenge og piger kommer samlet,og der er endda muligt,at nogle af pigerne har menstruation? Vi forklarer den kort om islam,ceremoniel renhed,bøn og Allahs enhed.

Fatwa: Vi priser Allah og holder Allahs Budbringer samt hans efterfølgere i vores bønner.De lærde var uenige i spørgsmålet om de vantros adgang til til moskeer,untagen hvad angår den hellige moske`i Mekka,hvor de lærde er enige om ,at vantro aldrig kan få adgang.Synspunkterne fordeler sig på disse varianter.

1. De må under ingen omstændigheder gå ind i noget af moskeens område,som Kartabi og dermed Omar bin Abdel Aziz skrev til sine arbejdere, jfr. Ahmed Mardawi,der uddybede Sura 24:36 og vantros adgang til moskeen er i modstrid med pligten til at rose Allah.

2 Shafi`iee-skolens synspunkt er,at vantro kan tillades i alle moskeer,undtagen de hellige moskeer på den Arabiske Halvø.

3 Mallike-skolens holdning er,at vantro ikke må tillades i moskeen undtagen af nødvendighed.

4 Vantro må komme ind i moskeerne,forudsat at de lokale muslimer accepterer det.

5. Det kan tillades vantro at komme i moskeen ,hvis det er til fordel for det islamiske samfund.

Pavens besøg i Umayyadd-moskeen

Fatwa #8250 udstedt 28.Safar 1422 AH, 25.MARTS 2001 AD:
Spørgsmål: Er det tilladt Paven at bede i Umayyadd-moskeen eller overhovedet at gå ind i den ???
Fatwa: Priset være Allah og må bønner og fred være med Allahs Budbringer og hans efterfølgere.
Reglerne angående vantros adgang til en moske`er givet i Fatwa 4041.der forklarer ulamaens forskelligeholdninger.Konklusionen af denne er,at de vantro kan tillades i alle moskeer,undtagen den hellige moske`( i Mekka ),hvis det er nødvendigt,eller hvis det er til gavn for islam,f.eks. ved at den vantro omvender sig.

Men dette betyder ikke,at overhovedet for korsfarernes frafald kan tillades at vanhellige muslimernes moske`,for han går forrest i arbejdet for at udbrede kristendommen og vildlede de stakkels muslimer til frafald,idet han misbruger deres behov for mad,drikke og medicin.

Hvordan kan man tillade ham at komme i muslimernes moskeer,når han er overhoved for kristendommen,der bekæmper muslimer i hele verden ??? Der er ingen grund til og intet behov for,at han kommer ind i moskeen.At invitere ham vil ikke udgøre en invitation til islam,hvilket også er meningsløst at forfølge.

Formålet med at lade en frafalden komme ind i moskeen må være at lytte til islameller at udføre reperationer vedligeholdelse mv. er en ting. Men at komme til moskeen under foregiven tolerence og at han skulle have et budskab om forståelse mellem dem,der siger at Allah er en treenighed,og dem der tror på Allahs enhed er noget andet.

Nogle påstår,at tilhængerne af de Tre Religioner har fælles grundlag, dvs. troen på Gud,den sidste dag,profetier og bogen.At de kan stå sammen i kampen mod ateisme og areligiøsitet uden at bekymre sig om den tilstand af frafald,som kristne og jøder befinder sig i. (....) og det er besluttet,at det ikke kan tillades en vantro at vise og praktisere sit frafald i Allahs huse,som er etableret for at proklamere hans Enhed.

Den moderne moskes funktion

Alle muslimer  har pligt til at efterligne Muhammed i ord og handling.Dette er et guddommeligt diktat og et fundamentalt princip i islam.
Muhammed brugte 13 af sine 23 aktive år i Mekka.I disse 13 år byggede han ingen moske´ og omtalte ikke dens funktion.Selv om bøn omtales i de Mekkanske suraer i koranen,fandtes den islamiske bøn ,som vi kender den i dag ikke i Mekka.Den kom først til i Medina.
Deraf følger naturligt spørgsmålet: Hvordan og hvor bad de tidligste muslimer i de første 13 år i Mekka ??? Muslimer ved næsten intet,om overhovedet noget,om moskeens status under islams første periode i Mekka.Der findes intet kildemateriale om det.
Islamiske lærde har derfor forsøgt at bortforklare den manglende Moske i Mekka i den tidlige islamiske periode ved at henvise til Kaabaen som moskeen. Men den var styret af hedenske arabere,For at overtage kontrollen over Kaabaen havde Muhammed brug for politisk magt,hvilket han ikke havde,ligesom han ikke havde den nødvendige militære styrke til at tvinge de hedenske arabere til underkastelse.

Så fra muslimsk side måtte opgaven løses trinvist,først ved at få de nødvendige åbenbaringer i Medina,opføre den første moske,og ved hjælp af militær magt opnå den nødvendige politiske styrke til at erobre Mekka.

Det fremgår klart,at den første moske i Medina først og fremmest havde et politisk formål: Dens funktion var både religiøs og politisk.Ud fra dette og Muhammeds eksempel ved sin anvendelse af den første moderne moske,skal en moderne moske nødvendigvis efterligne eksemplet i Medina.

Nyere historiske eksempler.

Derfor vil vi ikke blot undersøge de almindelige religiøse og uddannelsesmæssige funktioner i en moske,men se nærmere på dens politiske funktion.Her følger en række eksempler  på Moskeens rolle i nyere historie,og hvad islamiske lærde har sagt om den.

Cairo: Ganske som Muhammed sendte sine hære ud i jihad fra moskeen i Medina,således har lederne af Al Azhar moskeen,Abdallah al Sharqawi og Ahmed Aldardair,ført an i egypternes modstand mod den franske besættelse.Al Azhar havde også en central rolle  i revolten mod briterne i 1919,hvilket fik briterne til at stationere soldater uden for Al Azhar moskeen for at forhindre dens lærere eller studerende i at deltage i flere demonstrationer.
Senere engagerede Hassan Al Banna og hans folk sig intenst i jihad,samt i organisationen i Gamma Islmiya,hvilket førte til,at de egyptiske myndigheder fandt det nødvendigt at lukke mange moskeer.

Transjordanien: I 1936 startede Kasim-revolutionen i Al Istikal-moskeen i Palæstina.Denne moske husede  alle dens hemmelige organisationer og kommiteer.

Vestbredden og Gaza: Det var moskeerne ,der førte an i at ophidse til både den første og den anden intifada. Khatibeerne,prædikanterne i Al Aqsa moskeen i Jerusalem,havde en særlig vigtig rolle i at tilskynde til jihad mod jøderne og staten Israel.

En uafhængig nyhedsreportage fra 30 november 2003 påpegede,at de fleste  moskeer på Vestbredden og i Gaza er centre for ophidselse til vold mod Israel,der drives frem af fredagsprædikener og ved omdeling af hadpropaganda og materialer udgivet af Hamas og Islamisk Jihad.

Denne rapport undersøgte specielt Al E"in moskeen i Ramallah som forbillede og anfører i organisering og rekrutering af potionelle selvmordsbombere. En af aktivisterne - en eftersøgt terrorist - havde til huse i Abdel Nasser moskeen i Ramallah.Moskeerne spiller stadig en vigtig rolle i tilskyndelse til vold mod Israel.

Moskeen i Finsbury Park m.fl.

Begivenhederne og aktiviteterne i moskeerne i Finsbury  Park og New Jersey er ikke noget nyt.Udadtil kan det fremstå som om,problemet var begrænset til personlige handlinger af Abu Hamza og Sheik Omar Abel Rahman. Men jo nøjere man undersøger det,desto klarere bliver det,at tilsvarende ting har fundet sted mange andre steder.Det er på samme måde i dagens Irak,hvor moskeerne spiller en central rolle i,at opfordre til vold mod drab af `islams fjender`især Europæere og amerikanere.Hvad der betegnes " islamisk genrejsning" ville ikke være muligt uden moskeernes aktive medvirken.
Det samme billede tegner sig i Egypten Pakistan,Indien,Indonesien,Nigeria ,Sudan,Algeriet,Bangladesh og andre steder.Overalt,hvor man undersøger sagen,viser det sig,at moskeerne forsætter med at spille den samme rolle som den allerførste moske i Medina.Eksemplerne her fra forskellige tider og steder understrejer dette.

Moskeens politiske rolle ifølge Sharia

Angående moskeen og dens rolle i politik,udtaler en fatwa,udstedt 29. oktober 2001 af Sheik Yousif Al Qardawi,følgende:
... i profetens liv var der ingen skelnen mellem hvad folk kaldte helligt eller versligt i religion og politik,og han havde intet andet sted end moskeen til at udøve politik og beslægtede aktiviteter.Dette er en præcedens for hans religion og for hele verden.
Moskeen på profetens tid var centrum for udbredelse,statens hovedkvarter,og havde den samme funktion under hans efterfølgere,de fire retledte kaliffer,hvor moskeen var hjørnestenen i alle deres aktiviteter ,politiske såvel som ikke politiske.

Politik som videnskab i islam.

Politik som videnskab er en af de bedste dicipliner,i praksis og som karriere en af de mest ærefulde.Det er overraskende at politikere,der er indvolveret fra top til tå i deres fag,overhovedet kan stille spørgsmålstegn ved,om moskeer skal involvere sig og deltage aktivt i politik.Politik er,ifølge islam ,i sig selv  ingen synd eller noget ondt.BOGEN BEFALER www.kulturpartiet.dk


EROBRING AF NYT LAND

 ( Dar al-harb   ) ( Dar al-Islam   )

Sande muslimer forstår sig selv som erobrere. De forlader deres hjemland for at vinde Europa for islam. Målet er et islamisk land. For at nå målet,følges strategien " skridt for skridt". Udvandring er et fundamentalt skridt i islam. Udvandring er det samme som jihad ( hellig krig )... I islam forlader man sit hjemland for troens skyld,og således er udvandringen ikke blot en pligt, men at være imod udvandringen for troens sag, er et forræderi imod det islamiske samfund: Er Allahs jord ikke vid nok for jer,at i kan udvandre ( Sura 4.97 ) ( Dr. A.M. Naqawi i det islamiske blad " Morgendæmringen" nr 7/8 1995 )

Denne oplysning til vore POLITIKERE, er formentlig bearbejdet i vores altid årvågne folketing, også over for detaljer.


ISLAMS MILITÆRE DICIPLIN

Hvis du er født som muslim,så er du født ind i et fællesskab,hvor det er dødsstraf for,at forlade dette fællesskab. Det svarer til,at der i mange hære er døds-straf for at desertere midt i en krig.

SHARIAEN

Shariaen virker som en militær lov i krigstid, og  sikrer diciplinen indadtil i den muslimske hær. Er du født som pige,så gælder denne militærlov,på en sådan måde,at straffen er æresmord, hvis kvinden ikke adlyder familiens valg af ægtemand.

Drenge fødes også ind i den islamiske hær, men islams opdragelse af drengebørn, gør det mere atraktivt at være mandlig muslim. Da piger og drenge opdrages ens i islam over hele jordkloden,så betyder denne opdragelse, at  muslimer fra barns ben får en militær opdragelse.

I muslimske lande findes der grundlæggende kun denne ene opdragelsesform,og når man ikke kender andre muligheder,så tror man,at livet kun rummer denne ene måde,at leve livet på.

SÅDAN BRUGES TROEN

Da Koranen er en GUDs givet bog,så er intet til diskussion. Når en religion har eneret på sandheden,som ikke kan diskuteres,så er denne religion naturligvis en TOTALITÆR IDEOLOGI. Islam kræver total underkastelse. Islams religiøse lov bruges således,at ingen af islams militære love kan diskuteres. Derfor er al form for dialog livsfarlig for godtroende politikere. Der findes sikkert mange muslimer der vil hæderlig dialog, men de rammes af islams indre militære love for frafald,og det er døden. Koranen udelukker al tale om,at islams militære lov kan diskuteres. Kort sagt BOGEN BEFALER, og 1,4 milliard muslimer adlyder. SÅDAN ER DET.

DEMOGRAFISK  KRIGSFØRELSE

I det øjeblik et land som Danmark har tilladt halal-slagtning af de tilrejsende muslimer,så har Danmark efter min opfattelse underskrevet sin egen tilintegørelse. Det skal i den forbindelse oplyses,at hvis et folk  mister sine skikke og daglige vaner,så mister dette folk sin idenditet,og et folk der har mistet sin idenditet er et tilintegjort folk.
Da islams hær kun må spise rent ( halal ) kød,velsignet af en iman,så har islams religiøse lov fået fodfæste i dette land,som i vores tilfælde er Danmark. Islams hær har nu et MILITÆRT BROHOVED i DANMARK.

SPISEVANERNE I DANMARK

Spisevanerne i Danmark vil nu langsomt forandre sig, efterhånden som muslimerne føder flere børn end de blåøjede fladlands-danskere. Ikke alene er den Demografiske erobring igang,på grund af islams fødekultur,men kulturkampen er også i gang. Det er ved at islam vinder kulturkampen,at Danmark bliver tilintegjort. Krigerkulturen er sammensat således,at det er Danmarks skikke og daglige vaner og spisevaner der hele tiden må vige for islams vaner og skikke og spisevaner.

REN  og  UREN   se   www.islaminfo.dk 

Da islam deler verden op i ren og uren,og da svinekød regnes for urent, så vil vi langsomt men sikkert, men uden vi tænker nærmere over det (få nye spisevaner). Vores skolebørn må ikke spise dansk skolemad i danske skoler. Vi skal i vores eget fædreland finde os i,at danske skolebørn ikke må have en leverposteg-mad ,spegepølse mad med i skole. Vi må ikke spise sylte ved juletid. Vore pædagoger er åbenbart uddannet til,at vore danske vaner skal vige til fordel for et lille mindretal,der kræver deres skikke efterlevet hver gang. Muslimerne gør ikke noget forkert efter deres religion.De gør bare hvad BOGEN BEFALER, og det BOGEN BEFALER står ikke til diskussion.

INFILTRATION

Da islam med tilladelse til velsignet halal-slagtet kød har fået skabt sig et brohoved,så skal islams tilhængere lære sproget og landet og de daglige vaner at kende. Da er det i overgangsfasen, en fjer i hatten, hvis der kan findes en indfødt imam,som kan være behjælpelig på forskellig måde,med oplysning om de daglige og kulturelle vaner. På denne måde kan muslimer hjælpes ind i forskellige stillinger i samfundet. Da Allahs love er guddommelige,så står de over Grundloven og Folketingets love. Hvor er deres inderste solidaritet ??? Min vurdering er den. Hvis muslimer kommer i en valg-sitivation mellem Grundloven og islam,så er scenariet således = BOGEN BEFALER og muslimer adlyder.

KOLONISER DANMARK GENNEM INFILTRATION

"
Jeg er overbevist om,at der er en dybere mening med, at Allah lader muslimer fra forskellige egne af verden udvandre... Tag f.eks. Danmark,spækket med moderne teknologi og videnskab. Det skal herboende muslimer udnytte til fulde, idet de har brug for al den uddannelse de kan få,for at kunne ilfiltrere det ikke-islamiske samfund på alle niveauer,så som skoler, industri, handel, forskning og politik. Jo mere veluddannede vi muslimer er i det ikke muslimske samfund,jo stærkere står vi - thi er det ikke islamisk,så må vi gøre det islamisk".
( Aminah Hassan i bladet  "Muslim i Norden" nr. 25, april-maj 1998 )

TIL DANMARKS MUSLIMER: " FORPLANT JER"

Integrationen af indvandrere og flygtninge i Danmark er mislykkedes... Kun når de danske indvandrere opnår en kritisk masse , vil de blive taget seriøst: Til indvandrerne  er mit budskab klart: Få flere børn. Det er vejen frem ...
( Tanveer Sharif,i Det Radikale Venstres hovedbestyrelse og i ledelsen af den muslimske organisation "Minhaj ul-Quram" Politiken 15.3.01 )
BOGEN BEFALER  Muslimer adlyder SÅDAN ER DET.

Vi får flere børn end I. Den kloge narer den mindre kloge

Vi muslimer rejser derhen ,hvor det passer os,det skal ingen blande sig i.Muslimer er frie mennesker,danskerne er slaver af druk og narko og mistro til tilværelsen. At muslimerne får flere børn end danskerne,at det sociale system bliver udnyttet o.s.v., kan I kun takke jer selv for. Den kloge narer den mindre kloge."
( Jahamir Abdallah,formand for danske "Islamic Student organization" Hans læserindlæg i Ekstrabladet 6-4-97 )
BOGEN BEFALER Muslimer adlyder SÅDAN ER DET

MUSLIMSK REGERING I DANMARK

"Vi vil hurtigt lære jer,at respektere vor religions overlegenhed og vor ædle profet... Vi vil erobre jeres land,mens i ligger på knæ og beder om nåde... Inden længe vil en rigtig muslimsk regering blive etableret,og jeres frygt og værste mareridt vil blive til virkelighed. I vil blive udsat for sværd og slaveri... Vi anser jer ( danskerne ) for at være primitive stammefolk. I alle er lus,og de køer, I avler på jeres gårde ,er mere civiliserede og menneskelige,end i er."
(Jyllandsposten 13.1.06)
BOGEN BEFALER Muslimer adlyder SÅDAN ER DET

Islams militære lov,som forbyder muslimer,at konvertere til en anden religion fungerer effektivt med sin dødsstraf. De stakkels mennesker der blev født i denne religion fik aldrig det frie valg.

BOGEN BEFALER også i HOLLAND

cember 15, 2008

Udgangsforbud for unge kriminelleOveralt i Europa vokser problemerne med unge indvandrere fra den islamiske kulturkreds,
Røverier, plyndringer, hærværk hører til dagsordenen. I Holland har man nogle steder indført udgangsforbud for unge kriminelle.

I løbet af de sidste årtier har marokkanere slået sig ned i byen Ede, hvor der så er opstået et islamisk parallelsamfund. Marokkanere indtager førstepladsen i kriminalstatistikkens grove forbrydelser: røveri, overfald, brutale mishandlinger, brandstiftelse og voldtægter.

Stadig flere etniske hollændere i Ede er skræmte. Borgmesteren har nu reageret: med øjeblikkelig virkning er de 90 værste kriminelle – de fleste marokkanere – underkastet udgangsforbud fra kl. 22 til kl. 7 morgen. I denne tidsperiode må højst fire personer gå ud sammen på gaden. Undtagen fra udgangsforbudet er de personer, som nødvendigvis må søge lægehjælp eller som skal på en læreplads eller skole. Overtræder de forbudet får de første gang en advarsel, men anden gang behandles de som lovbrydere. Borgmesteren havde ikke noget andet valg. Ede hører til de 23 værste områder i Holland, blandt hvilke også kan nævnes: Gorinchem, Den Haag, Culemborg, Gouda, Utrecht, Eindhoven, Den Bosch, Nijmegen und
Tilburg. Lignende udgangsforbud som i Ede har i længere tid været praktiseret i Utrecht.

I slutningen af oktober dette år havde de 23 borgmestre i et åbent brev til regeringen krævet hjælp i kampen mod de unge marokkaneres terror. Borgmestrene fik den hollandske indenrigsminister Guusje ter Horst fra Arbejderpartiet i tale, men bortset fra venlige ord kom der tilsyneladende ikke mere ud af det. I mellemtiden forværres situationen.

Kilde: Udo Ulfkotte, november 2008
http://info.kopp-verlag.de/news/niederlande-ausgangssperren-fuer-junge-marokkaner-in-der-stadt-ede.html

Nu er det blevet for meget for den hollandsk-marokkanske 33 årige forretningsmand
Jamal Jaadan i Amsterdams forstad Weesp. Han har slået alarm. Avisen ”De Telegraaf” rapporterer: ”30 unge kriminelle marokkanere terroriserer Weesp, men politikerne fra blomsterbørnsgenerationen tror, at disse bøller kan føres tilbage til ordnede forhold. Og det er det rene sludder! Justitsministerium, folketing og politi: beskyt samfundet fra denne pøbel.” siger Jaadan i avisen. Regeringens tilbageholdenhed skyldes muligvis angst for at stigmatisere hele den marokkanske befolkningsgruppe, men avisen synes at ville gøre opmærksom på, at også marokkanere kritiserer forholdene, - i hvert fald nogle af dem.

Jaadans bar har haft indbrud tre gang i år. Ved ét tilfælde blev hele hans pengeskab fjernet fra lokalet gennem loftet. En anden gang blev baren totalt ødelagt. ”Ingen gjorde noget!” siger Jaadan. Polititiet meddelte, at de havde mistet videobåndet, der viste gerningsmændene. Da pengeskabet blev stjålet, vidste jeg nøjagtigt, hvor man skulle lede efter tyvene. Det marokkanske samfund er som en landsby. Jeg gav detektiven navnene, adresserne, alting. Men politiet gjorde sig ingen anstrengelser.

På et bestemt tidspunkt, tog jeg en af de mistænkte med mig i bilen og sagde til ham. Hør her! Alle ved, at du er indblandet. Fortæl politiet om det nu, og din straf vil blive nedsat. Jeg kom til politistationen med knægten, og så sagde de, at de ikke havde tid til os. Senere hen blev der dog afgivet en forklaring. Men sagen blev henlagt. Af mangel på bevis. Hvilket signal giver man til disse lømler med sådan svag holdning?

Jaadan pointerer i ”De Telegraaf”, at 90 % af marokkanerne i Weesp ikke giver ham anledning til beklagelser.
”Det er ikke et spørgsmål om almindelig spektakel. Det gør mange unge jo. Det er de her kriminelle og den indflydelse de har på yngre børn. Det er dem som byder alle deres marokkko-venner på kebab efter at have begået en tyveri. Det giver dem status. Alle disse blomsterbørnspolitikere skulle gøre sig klart, at ”ryge ind bag tremmerne” er noget disse lømler ikke ønsker.”

Disse problemer må frem i lyset. Jeg ønsker ikke, at mine børn skal kaldes marokkanere med en negativ betoning det næste hundrede år. Vi er hollændere, og vi er også lede og kede af disse marokkanere.”

www.islaminfo.dk

Og han (Allah) gav jer deres(de vantros) land, deres huse og formuer i arv, og land som i end ikke har betrådt. Allah har magt over alle ting" ( Sura 33.27)

BOGEN BEFALER Muslimer adlyder SÅDAN ER DET også i HOLLAND.


Hej!
Prøv at lave din egen hjemmeside ligesom mig! Det er nemt, og du kan prøve det gratis
ANNONCE