PARAGRAFFERNE
PARAGRAFFERNE www.kulturpartiet.dk

Præsenteret her  6. april 2010

HER PRÆSENTERES BLASFEMI - og RACISMEPARAGRAFFERNE

Paragrafferne

Straffelovens blasfemiparagraf – §140
"
Den, der offentlig driver spot med eller forhåner noget her i landet lovligt bestående religionssamfunds troslærdomme eller gudsdyrkelse, straffes med bøde eller fængsel indtil 4 måneder."

Denne såkaldte blasfemiparagraf har rødder tilbage til renæssancetidens barbariske blasfemi-straffe for forhånelse af Guds majestæt. I 1866 blev den omdannet til en paragraf, der, til beskyttelse af den offentlige orden, straffer offentlig forhånelse af ethvert lovligt religionssamfund. Ingen danske borgere er dømt for overtrædelse af blasfemiparagraffen siden 1938.

Siden 1999 har de muslimske lande i OIC hvert år med undtagelse af 2006 fået vedtaget en eller flere resolutioner om bekæmpelse af ”religionskrænkelse” i FN. Resolutionerne om religionskrænkelse opfordrer i praksis FNs stater til at indføre en global blasfemibestemmelse, der skal beskytte religioner frem for individer.

Straffelovens racismeparagraf – §266b
Denne såkaldte racismeparagraf, blev indført i 1939, hvor paragraffen straffede den ”der ved udspredelse af falske rygter eller beskyldninger forfølger eller ophidser til had mod en gruppe af den danske befolkning på grund af dens tro, afstamning eller statsborgerforhold”.

Som følge af, at Danmark ratificerede FNs konvention om afskaffelse af al racediskrimination blev bestemmelse ændret i 1971(seksuel orientering blev dog tilføjet i 1987) således, at den nu omfatter
"Den, der offentligt eller med forsæt til udbredelse i en videre kreds fremsætter udtalelse eller anden meddelelse, ved hvilken en gruppe af personer trues, forhånes eller nedværdiges på grund af sin race, hudfarve, nationale eller etniske oprindelse, tro eller seksuelle orientering, straffes med bøde, hæfte eller fængsel indtil 2 år."

Ifølge Rigsadvokatens opgørelse af 1. marts 2010 er der siden juni 2000 afsagt mere end 30 domme, hvor der er idømt straf for overtrædelse af § 266b.

Ratificering af FNs racekonvention medførte ikke blot en skærpelse af hate-speech lovgivning i Danmark. Lande som Holland, Storbritannien, Canada, Grækenland, Sverige, Norge, Australien, Island, New Zealand og Frankrig, Italien og Spanien indskrænkede alle ytringsfriheden i 70’erne som følge af Racekonventionen. Denne udvikling er løbende blevet konsolideret med nationale og internationale tiltag til kriminalisering af hate-speech. Senest har EU vedtaget ”Rammeafgørelse 2008/913/RIA af 28. november 2008 om bekæmpelse af visse former for og tilkendegivelser af racisme og fremmedhad ved hjælp af straffelovgivningen”, der bl.a. forpligter medlemslandene til at kriminalisere

“offentlige tilskyndelser til vold og had mod personer eller grupper defineret under henvisning til race, hudfarve, religion, herkomst, nationalitet og etnicitet”, samt “offentligt forsvar for eller benægtelse af folkedrab, forbrydelser mod menneskeheden eller krigsforbrydelser begået mod disse personer eller grupper”.  Citat slut.

En sossers sangHVIS DU ØNSKER DISSE PARAGRAFFER FJERNET FRA DANSK LOVGIVNING  =  SÅ SKRIV UNDER HER  =

Her er linket: http://www.stoetytringsfriheden.dk/index.php/skriv-under

Læs om Geert Wilders retsag på dette link =

http://www.internationalfreepresssociety.org/  om fri fortælling og Frihed

Hvem bliver den næste, i et af EUs 27 medlems-lande  
???SØREN BALD    ( R )

" I princippet er den ( Racismeparagraffen ) et angreb på ytringsfriheden.

Citat slut.
DEN KVIKKESTE BLANDT LIGEMÆND = NIELS KRAUSE KJÆR

Mon han skriver under her = eller forholder sig passiv ???ER ANGREBET PÅ DANMARKS SELVSTÆNDIGHED I FULD GANG ???

 
Kristeligt Dagblad
 
Professorer: Retsvæsenet skal tage hensyn til sharia
 
21. apr 2010 00:00 Det danske retsvæsen bør forholde sig til, at nogle muslimer lever efter særlige regler og normer – såkaldt sharia. Det mener tre professorer i jura og islam. "Helt uhørt", siger justitsminister
Af Christina Agger

Nogle muslimer i Danmark gifter sig, skilles og lever i det hele taget efter særlige religiøst, kulturelt og traditionsbestemte regler kaldet sharia. Det bør vores retsvæsen i langt højere grad tage hensyn til.

Det mener tre danske professorer i jura og islam, som har bidraget til en ny engelsksproget bog om opfattelsen af sharia i Europa – en bog, der netop argumenterer sig frem til den løsning.

– Det er et spørgsmål om basal retfærdighed. Hvis ikke der fra sag til sag udøves en fleksibilitet, hvor også folks kultur, religion og traditioner – herunder elementer fra sharia – tages i betragtning, udelukkes en del af borgerne i samfundet fra en ligeværdig adgang til retssystemet, siger Jørgen S. Nielsen, professor i islam ved Københavns Universitet.

Som et eksempel nævner han, at mange muslimer alene er islamisk gift, at deres ægteskab altså kun er religiøst indgået og ikke godkendt af nogen dansk myndighed. Hvis kvinden i et sådant ægteskab siden ønsker skilsmisse, er der ingen hjælp at hente hos myndighederne.

– Så hænger hun på den. Der bør domstolene se det som ethvert andet partnerskab og behandle skilsmissesagen på mere eller mindre almindelig vis. Ellers bekræfter man bare den kvindes undertrykkelse – helt i strid med vores grundprincipper, siger Jørgen S. Nielsen.

Men hvis dansk ret ikke anerkender hendes ægteskab, forhindrer intet hende vel i bare at gå fra manden?

– Her kommer de kulturelle aspekter ind. Hvis hun bare går fra manden, risikerer hun at blive udstødt og miste sin sociale omgangskreds. Måske allervigtigst risikerer hun, at det bliver umuligt for hende at finde en anden mand inden for hendes eget samfund, fordi det stadig anser hende som gift, forklarer Jørgen S. Nielsen.

Det danske retssystem kan også i højere grad tage hensyn til kulturelle og religiøse forskelle på erstatningsområdet, mener han. Beskylder en mand for eksempel sin hustru for ikke at være jomfru ved ægteskabets indgåelse, er det en større krænkelse af en muslimsk kvinde end af en kulturkristen dansk kvinde. Og det bør erstatningens størrelse ved en injuriesag afspejle, mener Jørgen S. Nielsen, som tilføjer, at det især er inden for det familieretlige område, at der er brug for et mere fleksibelt retsvæsen.

Dermed ikke ment, at sharia skal inkorpereres som system, eller at der skal oprettes særlige muslimske familieretlige domstole. De kulturelle og religiøse hensyn skal tages inden for det eksisterende retssystem, understreger han.

Hanne Petersen, professor i retskultur ved Københavns Universitet, og Lisbet Christoffersen, professor i religion, ret og samfund ved Roskilde Universitet samt adjungeret professor i kirke- og religionsret ved Københavns Universitet, er enige.

– Det handler ikke om, at vi skal indføre sharias strafferet med stening. Men vi er nødt til at forholde os til, at der er mennesker, som lever på kant med det danske retssystem, som lever efter regler og normer, der udspringer af sharia, siger Lisbet Christoffersen og tilføjer:

– Vi skal ikke anerkende disse parallelle retssystemer, men vi kan altså heller ikke tvinge folk til ikke at leve efter disse normer og regler. Derfor går jeg ind for en mellemløsning, hvor vi forsøger at skabe nogle koblinger – selvfølgelig kun på områder, hvor det ikke strider mod dansk retspraksis. Gør vi ikke det, udelukker vi nogle grupper i samfundet fra basale rettigheder.

Justitsminister Lars Barfoed (K):

– En retstilstand, hvor man inkorporerer hensyntagen til sharia, er helt uhørt i et dansk samfund. Det ville være et knæfald for de undertrykkende mekanismer, der er over for kvinder i den kultur, som vi simpelthen ikke ville kunne acceptere. Der er visse grundlæggende værdier i det danske samfund, som vi må stå fast på.

agger@kristeligtBesøg evt. dette internet-leksikon   
www.islam-info.dk   Koranens  indhold præsenterer  islams sharialove. Findes under overskriften = Kvinder.

ER DET DISSE TO SHARIALOVE = DISSE PROFFESSORER MENER ???

De urene kan forulempes
"...de skal trække deres tørklæde sammen omkring sig, så at de kan kendes (som ærbare, rene) og så de ikke forulempes" (Sura 33.59). (De ærbare , rene skal kendes så de ikke forulempes ligesom de urene).

Kvinders troværdighed ved voldtægt
En kvinde kan ikke få en voldtægtsmand dømt medmindre hun har 4 mandlige vidner: "Hvis de (kvinderne) ikke kan bringe 4 vidner, som er mænd, er de ud fra Allahs syn løgnere" (Sura 24.13)


JURIDISK  GLIDEBANE

Hvorfor ønsker disse professorer at indføre en = ( juridisk glidebane ) = der underminerer =  ( Danmarks Grundlov ) = og kan føre til udslettelse af Danmarks Grundlov ??? Disse professorer bør overveje = om de vil repræsentere = islams sharialove = eller = Danmarks Grundlov. Hvilket valg træffer de ???HVEM STÅR BAG DENNE SALAMI-METODE ???   ELLER =

HAR DISSE JURISTER RYGRAD = SOM EN REGNORM ???

Hej!
Prøv at lave din egen hjemmeside ligesom mig! Det er nemt, og du kan prøve det gratis
ANNONCE