KULTUR-SKIKKE
KULTUR-SKIKKE www.kulturpartiet.dk
KORAN
KULTUR - SKIKKE i DANMARK i DECEMBER 2008

I oplysningstiden lanceredes ideen om,at alle religioner i grunden er ens. Ideen om,at jødedom, islam, og den kristne tro stort set har samme indhold, blev lanceret af den tyske oplysningsdigter i Gotthold Efraim Lessing i hans berømte digt "Natan der Weise" ( Natan den vise) som udkom i 1779.

Det kan være en forklaring på, at mange af vore politikere ikke har forståelse for,og i de højere beslutningskredse i samfundet, heller ikke har forstået, at et lands kultur er formet af landets religion.


NYERE VIDEN

Nu er der jo kommet ny viden om islam. Der er følgende

FIN HVIDBJERG - HANSENS  KORANOVERSÆTTELSE FRA 1979
RUDI PARETS TYSKE OVERSÆTTELSE FRA 1983
Den danske bibeloversættelse fra 1992

Denne nyere viden er kommenteret af ROLF SLOT-HENRIKSEN i bogen KORAN - KOMMENTAREN.

ET VIDENS-SAMFUND

I et videns-samfund,så bør der måske ses på ( kulturforskellene ) mellem de tre ( bogreligioner) jødedom, islam og kristendom ??? Er der kulturforskelle,og er det religionerne,der giver disse kulturforskelligheder ??? Bør vor POLITIKERE interessere sig for indholdet i disse tre BOG-religioner, eller er indholdet ligegyldigt ??? Vi lever her i Danmark i et videns-samfund,og når der kommer ny viden,bør ( vore politikere ) så ikke interessere sig for at opnå denne viden ???

POLITISK TÆNKE-EVNE

Jeg vil gerne gøre vore politikere opmærksomme på,at der er kommet meget ny viden om religionen islam siden Gotthold Efraim Lessing i 1779 lancerede ideen om,at alle religioner er ens. Der er kommet ny viden siden 1779 om, at disse tre religioner også har et indhold, samt at disse tre religioner fører til tre forskellige kulturer. Bør vore POLITIKERE interessere sig for, at få indsigt i denne ny viden,om religioners indhold ??? Er det en proces jeg som vælger bør forvente af vore politikere, her i vore højt udviklede "Demokratiske"  ( Videns-samfund  ) ???

KULTUR-RESULTATER

Denne nyere viden dokumenterer måske, at ikke alle de tre bog - religioner er ens. Det kan efter min opfattelse erfares på de kulturelle frugter som disse tre religioner har frembragt ???  Mit kulturelle udgangspunkt er et ( folks skikke ) og ( daglige vaner ) Her vil jeg nævne nogle af de danske skikke og daglige vaner.

DANSKE KULTURVANER

1.  Kvinders stemmeret og ligestilling med manden.
2,  ytringsfriheden som er beskyttet af Grundloven
3.  Retten til karikatur - tegninger
4.  Fleksibilitet så love kan fornyes i takt med Danmarks indre udvikling.
5.  En kæmpe kristen sang-skat.
6.  Korsang
7.  Vi holder jul påske og andre helligdage
8.  Vi har traditioner omkring kolonihaver
9.  Vi har haft kvinders stemmeret siden 1915

MIN FREMTIDS-DRØM

Det er min drøm,at vore danske politikere vil kæmpe med næb og klør, for at bevare disse tilkæmpede rettigheder og de ( daglige vaner ) som disse tilkæmpede rettigheder giver mulighed for. Min mareridts-drøm er, at vores Grundlov skal afløses af den sharialov, som gælder i de 57 muslimske O.I.C lande. Vores danske kultur giver stor mulighed for individuel udfoldelse,som jeg sætter stor pris på.

ISLAMS KULTURVANER

Jeg opfatter nogle af islams kulturvaner således.

1.  Islams sharia står over alle menneskabte love, og Grundloven.
2.  Islam tillader terrorisme,når det gavner Allahs sag.
3.  Islam nægter adskillelse af tro og lovgivning.
4.  Muslimske børn opdrages således,at piger skal betjene drengene og familien som førsteprioritet.
5  Islam tillader ikke, at du forlader islam, hvilket der er døds-straf for,ifølge koranen.
6  Rent påklædningsmæssigt har islam næsten ingen omstillingsevne.
7  Islam viser ikke stor vilje til omstilling af deres børneopdragelse.
8. Islam kontrolerer kvinders sexliv,og der er dødsstraf, hvis kvinden ikke godtager familiens valg af ægtemage.
9  Islam har straffe,så som æresmord,dødsdom,piskning og afskæring af lemmer,så som hænder og fødder.
10 Islams mænd har dobbelt arveret i forhold til kvinder.
11 Islams mænd har ret til,at være voldelig over for deres ægtefælle.
12 Islams mænd har ret til at lyve, hvis det gavner udbredelsen af islam.

DIALOG-POLITIK

Vore Politikere fører   Dialog-politik   måske ud fra en opfattelse af,at alle religioner i grunden er ens. Hvis man interesserer sig for forskellene i kulturresultaterne i disse tre religioner,så kan kristendommen og jødedommen godt leve i fred med sekulær lovgivning. Islam kan ikke leve i fred med andre kulturer,og tilsyneladende heller ikke med sig selv, heller ikke i de lande,hvor der er mellem 99 procent og 100 procent muslimer. Hvordan denne dialog-politik skal føre til et samfund, hvor begge parter har stor gensidig tillid til hinanden, det kan jeg ikke gennemskue. Undskyld min manglende indfølingsevne. Jeg håber vore POLITIKERE, kan forklare hvor de forestiller sig , at der er oplagte kompromisser at hente ???

For de læsere der ikke kender så meget til islam, de kan besøge internettets ISLAM - LEKSIKON på www.islam-info.dk hvor der kan hentes mere konkret viden om islam.

Der findes også artikler om islams politiske indflydelse rundt om på jordkloden på www.Sappho.dk  som er både oplysende og aktuelle, og som må være ret oplysende for dem, der har meget lidt viden om islam.

Til et folk de alle hører
som regne sig selv dertil
har for modersmålet øre
har for fædrelandet ild
resten sig som dragesukker
sig fra folket udelukker
lyser selv sig ud af æt
nægter sig selv indfødsret.

N.F.S. Grundtvig  1848

KULTURERKLÆRINGEN

ÆLDRE NYHED

DANMARKS KULTURERKLÆRING

For at standse en katastrofal udvikling, som vil undergrave Vesten, vor kultur og vort hidtil homogene samfund, og føre til stigende uro, beder vi befolkningen støtte Danmarks kulturerklæring.

1.  Vort folk har ret til, at værne om sin kultur.

2.  Vi anser Danmarks kulturarv med rødder i oldtid og vikingetid som formet af kristendommen, den danske historie og udtrykt i grundloven af 1953 som et gode.

3.   Denne kultur skal fremmes og være en levende del af samfundet.

4.   Den danske kultur er et gode, som ikke må tilsidesættes med henvisning til konventioner eller fremmede kulturer.

5.   Kolonisering af Danmark, fortrængning af vor kultur, fremmed - sprog og kulturimpiralisme skal imødegås

6.   Politikere, skolen, offentlige og kirkelige institutioner har pligt til, at fremme den danske kulturarv ved lovgivning og i praksis. F.eks. skal dansk musik være en væsentlig del af musikudbuddet i dansk radio og fjernsyn.

7.   Ungdommen skal lære om dansk kultur som et gode, og som anvendt praksis.


 

Foreningen: Dansk Kultur
Foreningen til beskyttelse af Grundloven af 1953 og den danske kultur.
Vedtaget  11 - 5 - 2003

Besøg evt.  www.danskkultur.dk
 

Hej!
Prøv at lave din egen hjemmeside ligesom mig! Det er nemt, og du kan prøve det gratis
ANNONCE