ROVDRIFTS-KULTUREN
ROVDRIFTS-KULTUREN www.kulturpartiet.dk

07 - 12 - 08    FINANSKRISE KAN GIVE TÆNKEPAUSE ???

Rovdriften på jordklodens resurser,har givet mange af os danskere overflødige luxusvaner. Kan vi omstille os til nye daglige vaner,der ikke belaster det globale resurse-forbrug yderligere ???

Kan vore Politikere ændre vore daglige vaner så drastisk,eller er vores generations kulturvaner så fastlåste,at det er umuligt ??? Nu har den globale finanskrise forhåbentlig inspireret vore Politiske ledere til at tænke nyt. I hvilken retning skal vore nye vaner nu styres hen ???

DEMOGRAFIENS GLOBALE UDFORDRINGER

Er vi for mange mennesker her på jordkloden, i forhold til hvad jordklodens resurser kan bære ??? Skal vi omlægge vore daglige vaner,til et mere beskedent forbrug,eller vil det ikke nytte noget,med den store befolknings-tilvækst her på Jordkloden ???

VI ER FOR MANGE

VI ER FOR MANGE. Dette er titlen på debat-bogen,der er udgivet af DEMOGRAFISK RÅD og SELSKAB og som er udgivet af FORLAGET PRUDENTIA . For enhver der er interesseret i,om jordens resurser er i stand til,at føde hele jordklodens indbyggere,så er det bogen,som bør læses. ISBN: 87-90827-42-2  Bogen er redigeret af JESPER JACOBSEN og MORTEN LINDRUP er også en af forfatterne,til bogen.

EN POLITISK UDFORDRING

Det er efter min opfattelse en ( politisk opgave) at overveje,om en forsat global vækst-politik er svaret på denne udfordring ??? Her sidst i 2008 har vi set,at den globale økonomi,har fået et hak i tuden. Kan det give vore POLITIKERE anledning til overvejelser om, at ( vækst-politik ) måske er en forfejlet global politik ??? Også set i forholdet til,hvor meget jordklodens resurser kan bære,når det gælder ( forsørgelse ) af hele jordklodens befolkning. Har vore POLITIKERE  den Demografiske udvikling med i deres overvejelser, også når det gælder U-landsbistand ???

JORDKLODENS  BEFOLKNINGS-EKSPLOSION

NGO erne er i kapløb med tiden,når det gælder udryddelse af sult her på jordkloden. Jo flere mennesker disse NGO ere kan hjælpe,jo flere mennesker bliver der,som skal hjælpes. Kan man forestille sig,at denne U-landshjælp bider sig selv i halen ???  Er U-landshjælp i virkeligheden at komme benzin på det bål der hedder befolknings-eksplotionen ???

POLITIKERNES OVERVEJELSER

Vi vælgere må formode,at vore politikere har gjort sig tanker om befolknings-eksplosionen og U-landshjælpen.

1.  Vil befolknings-eksplosionen stoppe af sig selv ???
2.  Hvornår vil befolkningstallet være så stort,at børnefødslerne er så mange,at et område ikke kan føde dens egen lokale indfødte befolkning ???
3.  Fører overbefolkning til terror tortur folkemord eller sult ???
4.  Er jordklodens største folkevandring i gang ???
5.  Vil indvandringen til vesten føre til,at vi alle kommer til,at leve økonomisk på fallittens rand ???
6.  Har vore politikere lavet økonomiske konsekvens-analyser på, hvilken indflydelse overholdelse af menneskerettighederne har på økonomien i Danmark ???
7.  Er det en fast regel,at økonomiske eksperter regner den kulturelle faktor ind i deres økonomiske beregninger og analyser ???
8.  Nogle kulturer er rolige,og i andre kulturer er befolkningen mere oprørske,og det kan naturligvis påvirke et lands økonomi.
9.  I nogle afrikanske lande,har de politiske ledere,mere travlt med,at hjælpe sin familie og nærmeste venner,frem for at styrke landets økonomi som en helhed. Er denne adfærd ikke bare kulturelt betinget,fordi det er dette folks naturlige adfærd ???

EN DEMOGRAFISK GLOBAL OVERSIGT og DR

Har DR mulighed for,at lave et kort over Europa og Afrika,og på dette atlas over lande,at vise tallet for indbyggere i landet for 60 år siden i 1948 ,og antallet af indbyggere i 2008 ??? Derefter burde forøgelsen af indbyggertallet kunne udregnes. Derefter kan det formentlig udregnes,hvor meget mere føde,der skal produceres i disse lande.
Hvad fører den øgede aktivitet til i co-2 udslip,og hvor meget tærer det på jordklodens resurser ???
Kan det udregnes hvor mange mennesker der kan føde sig selv,ud fra landskabet muligheder for selvforsørgelse ???

FOLKEVANDRINGER OG POLITISK STABILITET

Der sker folkevandringer til Europa fra Afrika,og det giver indre ustabilitet på grund af,at to forskellige kulturer mødes.
Der sker folkevandringer fra Mexico til USA. Disse indvandrere kaldes latinoer,og giver indre ustabilitet i USA.
Vil disse indvandringsbølger til EU og USA destabilisere den indre kultur,således at Vesten opløses indefra,til at blive lige så politisk ustabile,som resten af jordkloden ???


Hej!
Prøv at lave din egen hjemmeside ligesom mig! Det er nemt, og du kan prøve det gratis
ANNONCE