ISLAMS KVINDESYN
ISLAMS KVINDESYN

15 - 02 - 09

Det islamiske kvindesyn

 

     Islam bekriger alle kvinder i hele verden og regner dem i store træk for

 
 mandens ejendom,

 væsener, der skal afrettes,

 nogen, man kan voldtage efter behag

 

   Da kvinderne helst skal bortgiftes så tidligt som muligt, helt ned til 9 års alderen, (som er den seksuelle lavalder for piger), og da kvinderne ikke ejer deres egen krop, idet de står til rådighed for deres mænd i et legalt voldtægtsforhold, så er det tilsyneladende kun muslimske piger under 9 år, der kan være nogenlunde sikre mod voldtægt. Danske kvinder, som er utilslørede, regnes for ludere og kan derfor lovligt (lovligt efter islamisk skik) voldtages, som det behager.

(Se nedenfor)

    Kvinden ejer ikke sine børn, som er mandens ejendom lige som hun selv, og kvinden er i almindelighed ikke et selvstændigt væsen. Hun bærer familiens ære i kraft af sine kønsdele, som skal være uberørte, indtil hun bortgiftes med eller uden sin vilje. I tilfælde af, at hun bringer skam over familien ved evt. at tale med en dreng, eller ved at en mand er kommet til at se hende uden slør, kan hun kasseres og smides ud af livet. I  de mest konservative familier kan hun i bedste fald få en slave tilværelse i familien, og så står hun til disposition til hvad som helst. Kvinder kan når som helst forstødes fra et ægteskab, og så er hun vanæret, og ingen regner hende for noget. Hun kan også selv søge skilsmisse, men så degraderes hun på samme måde, og hun bringer skam over familien.       

   Manden er afhængig af hendes ære. Det er hendes ære, der giver familien og dens overhoved anseelse. Hvis kvinden overskrider ærens krav, er hun vanæret, og vanæren går ud over hele familien. Derfor vogter de over kvindernes vandel med tommeskuerne i bund

    Æren består i at være manden, familien og samfundet lydig og leve op til ærens krav: ingen seksuelle signaler, tildækket krop, ingen kontakter til det andet køn, som ikke tilhører familien samt tilbageholdenhed.

.

   Det er naturligvis forskelligt fra familie til familie, i hvor høj grad æren holdes i hævd, men eftersom enhver muslimsk familie ligger under for hele samfundets fordømmelse, dersom en af døtrene menes at have overtrådt ærens begrænsninger (og den blotte mistanke er i mange tilfælde  nok), så vil langt de fleste familier gøre alt for at oprette æren igen, om det så skal koste en datter livet. På den måde kan man sige, at hele det muslimske samfund afhænger af kvinders ære, dybest set hendes kønsdele og seksualitet.

   Der er tonsvis af islamisk litteratur, der bekræfter det islamiske kvindesyn, som hører til islamiske traditioner. Her skal blot fremhæves nogle få eksempler.

Besøg evt. www.kvinderfordanmark.dk og opnå lidt mere viden om islams kvindesyns - kultur.

BØR DENNE KENDSGERNING OVERVEJES ?

Hvornår er det skole-piger i islam begynder at gå med tørklæde i de danske skoler. Er det fra 9 års alderen ???

Betyder en tilladelse til, at muslimske piger må gå med tørklæde i skolen fra 9 års alderen, at Danmark har godkendt islams kulturskik, og dermed i praksis giver dette kvindesyn sin opbakning  ???

ANSVARLIGE  POLITIKERE

Hvis det er tilladt for piger,at bære tørklæde i de Danske skoler, så må den tilladelse være givet af Danske Politikere på et eller andet tidspunkt. En Dansk vælger må formode, at tilladelsen er givet af en UNDERVISNINGSMINISTER.

Hvem var denne undervisningsminister ???
I hvilket årstal blev denne tilladelse givet ???


Hej!
Prøv at lave din egen hjemmeside ligesom mig! Det er nemt, og du kan prøve det gratis
ANNONCE