DRESSEREDE STUDENTER
DRESSEREDE STUDENTER www.kulturpartiet.dk

DRESSEREDE og TÆMMEDE STUDENTER

I dag mandag den, 15 december 2008 har jeg disse overvejelser.

Det er noget alle ved,nemlig = at Danmarks studerende er Danmarks kvikkeste hoveder. Når de ikke reagerer eller undersøger om EU er ved ,igennem LISSABONTRAKTATEN ,at LOVLIGGØRE PÆDOFILI ad bagvejen uden om demokratiske processer,så må lille jeg fra 1945 formode,at vore danske studerende er både dresseret og tæmmet,eller at,de STUDERENDE er indforstået med denne samfunds-udvikling.

Da de studerende rummer Danmarks kvikkeste hjerner,og da de ikke overvejer,om Irlands kommende afstemning og mulige godkendelse af LISSABON-TRAKTATEN dermed muligvis også betyder godkendelse og lovliggørelse af pædofili sammen med LISSABON - TRAKTATENS GODKENDELSE ,så må vore studerende jo gennem sin passitivitet GODKENDE PÆDOFILI.
 
Min opfattelse er derfor, at vore studerende igennem sin  ( passivitet ) godkender denne udvikling. Derfor er det min opfattelse,at de studerende er både TÆMMET og DRESSERET. Har jeg taget fejl ???

JERES FREMTID

Da jeg er født i 1945, så er det ikke min fremtid det drejer sig om, MEN JERES . Vil i  PASSIVT se på denne udvikling. Vil i lade ( jeres børn) vokse op i et sådant land ??? Her er noget,som i kan undersøge nærmere,hvis det skulle have jeres interesse ???

EU og PÆDOFILI

Hvordan ser en moderat Europæisk udgave af islam ud ???
Journalister har jo mulighed for,at spørge herboende imamer.

Vil EU frede pædofile  ???

 

Hr. Niels Erik Søndergård har bemærket at Lissabon-traktaten (EU traktaten af 2007) indeholder de samme forbud som  EU-traktaten af 2004 mod forskelsbehandling på grund af "seksuel orientering eller ethvert andet forhold...". Dog, der er èn meget væsentlig undtagelse; traktaten af 2004 indeholder en "protokol", der undtager pædofile fra forbudet mod forskelsbehandling. (NJS 16 AUG). Det gør den nye traktat ikke. Den blev som bekendt alligevel godkendt af bl.a. det danske Folketing, men forkastet ved den irske folkeafstemning.

Kort sagt, de fleste EU-lande, herunder Danmark, vil afkriminalisere pædofili.

Er det blot en forglemmelse? Næppe! Det danske Folketing har måske - sin vane tro - sovet i timen. Men traktatens forfattere har utvivlsomt studeret tidligere traktater grundigt for at forvisse sig om at alt, hvad der var ønskeligt, kommer med over i den nye traktat, mens alt, hvad man vil af med, udelades.  Embedsmændene har altså i al stilhed, men helt bevidst, valgt at frede den ækle forbrydelse,som pædofili er - i alt fald i vores kultur. Hvorfor?

Forklaringen er simpel: man gerne vil tækkes araberne. Selve den hellige profet var jo glad for småpiger, og selve hans stedfortræder Irans ayatollah Khomenei skrev i sin bog Tahrirolvasyleh fra 1990:

"En mand kan have seksuel glæde af et barn, fra det er baby. Men han bør ikke gennembryde hendes mødom. Anden form for seksuel brug af barnet er i orden...."

Dette lyder vanvittigt i danske øren. Men faktisk har Europa, med Frankrig i spidsen, arbejdet ihærdigt for en kulturel,  politisk og økonomisk alliance/ entente ("Eurabia") med de arabiske lande, ganske særlig siden oliekrisen i 1973.  Og dette "samarbejde" indbefatter naturligvis accept af muslimske kulturtræk - herunder pædofili - på europæisk jord

                                       SAMARBEJDSPOLITIK

Hvis vore politikere har skrevet under på Lissabontraktaten,og det gør pædofili lovligt i Danmark,så vil jeg gerne vide,hvilke Danske Partiledere der forsat går ind for LISSABONTRAKTATEN. Lad os Danskere få en klar udmelding.
Det er ikke en ((( samarbejdspolitik ))),som har min vælgeropbakning.Jeg ved ikke hvad andre vælgere mener,men det finder vi ud af. Er de andre 26 EU-LANDE og deres befolkninger orienteret om denne pædofili-lovgivning i EU,der gør pædofili lovligt ???

                                             ISLAMS TRO

Islams tro er åbenbart en total ideologi,der tillader den herskende religions udøvere ret store muligheder for seksuelle udskejelser - - - undtagen når det gælder kvinders seksuelle frihed. Er vores Danske Grundlov værdiløs,eller er det DOMMERSTANDEN eller vore POLITIKERE der har fejlet ???

Mogens Rukov i Politiken,  Fra Religionsfrihed: Grundloven udelukker islam.

Hej!
Prøv at lave din egen hjemmeside ligesom mig! Det er nemt, og du kan prøve det gratis
ANNONCE