KULTURPARTIET
Fra min 50 års fødselsdag,som foregik for en menneskealder siden. Dengang måtte man ryge,også på værtshuse. Danmark indrettes nu som en søndags-skole, men at tale om Gud er åbenbart Ugudelig tale i disse tider. Velkommen til en internetside,der forsøger at erkende virkeligheden, set fra bunden af samfundet, hvor vi ikke altid er politisk korrekte.
Jeg ønsker dig hermed velkommen til min meget primitive opfattelse af kultur. Jeg er af den opfattelse,at et folks daglige vaner er udtryk for dette folks kultur. Det gælder også for det danske folks kultur.

 ET FOLKS DAGLIGE VANER og KULTUR PRÆGES OGSÅ AF LANDSKABETS OVERLEVELSESMULIGHEDER.  

Dine daglige vaner,er efter min opfattelse,en del af Danmarks kultur. Da dine daglige vaner forandrer sig over tid,så er du også bærer af den danske kulturs indre forandringer.

Rovdrifts-kulturen her i Europa og vesten synes at være forbi i denne omgang,på grund af den globale finanskrise,der ramte hårdt globalt her sidst i 2008. Der må tænkes nyt. Evner vore politiske ledere det ???

Vores daglige vaner bestemmes også af økonomi,som vi individuelt har en meget forskellig rationel indfaldsvinkel til.

Det er måske for meget at påstå,at dine daglige vaner bestemmer Danmarks fremtidige kulturvaner,men hvilken kultur der overbringes til næste generation,det har du indflydelse på.

Vore højtider er arvet gennem generationer,og disse højtider har også indflydelse på vores daglige vaner. En høstfest betyder ikke det samme her i 2008,som den gjorde for 100 år siden. Sådan er der så meget,der forandrer sig,af forskellige årsager.

Jeg, Poul Leo Nielsen  alias  Saxo-Poul ønsker dig hermed velkommen.

Er du medlem af en politisk forening, eller et politisk ungdomsparti, så er du meget velkommen til,at printe sider ud,som eventuelt kan bruges som debatoplæg til politiske diskussioner i jeres respektive foreninger. Alle familiefædre er naturligvis også velkommen til at printe sider ud,til familiens ugentlige debat om samfundsforhold, set ud fra en hensigtmæssig samfundsudvikling. Hvordan bør samfundet udvikle sig videre ???

Bør islams børneopdragelse indføres i de danske skoler,eller er det allerede sket ???

Kan Danmarks børneopdragelse og islams børneopdragelse i skolerne forenes ??? Er det allerede sket ??? 

Det er muligt at piger og kvinder kan have udbytte af, at besøge denne hjemmeside ??? http://www.123hjemmeside.dk/kvindesynHej!
Prøv at lave din egen hjemmeside ligesom mig! Det er nemt, og du kan prøve det gratis
ANNONCE