DANSK KULTUR

www.danskkultur.dk

Grundlovsforeningen Dansk Kultur er:

Foreningen til fremme af dansk kultur, demokrati, sprog, historie, bygningskunst og den danske sang

www.Erlingmusic.dk 
 

- til værn om Grundloven af 1953
          - og de værdier, der udspringer af den kristne kulturarv

www.Nationaldemokraten.dk 

www.wikipedia.dk     www.Google.dk


 

    ER DU DANSKER  ???  HVORDAN VED DU DET  ???
www.DenDanskeForening.dk

      VIL DU FORSVARE = GRUNDLOVEN = MED DIT LIV ???


 

KRISTENDOMMEN er forkyndelse af SANDHEDEN

 Derfor = www.Lyttilgud.dk  www.endtime.net  www.Tagryggen.dk


 

NY FORMAND FOR GRUNDLOVSFORENINGEN DANSK KULTUR

Jørn Stouenberg = Valgt den 21. maj = 2013

www.islaminfo.dk

 "den der ikke vedkender sig sin fortid,
forstår ikke sin nutid og har ingen fremtid"


 

 Et lille overblik over islams globale udbredelse i 2008
Besøg evt. -
http://www.youtube.com/watch?v=6-3X5hIFXYU 

 Besøg eventuelt Morten Messerschmidt,s  EU - Skole
http://www.danskfolkeparti.eu/Eu-Skole.asp 
 

www.DR.dk/galtiDanmark   Se De 6. film også film nr 5.

 Messerschmidt 

 


Christian Langballe = (DF)

Her Præsenteres en tale af Folketingsmedlem Christian Langballe optaget

i Grundlovsforeningen   www.danskkultur.dk  i Vejle 2013.

Dansk Folkeparti,DF

 

     Folketingsmedlem for  www.Danskfolkeparti.dk 

 

   http://www.grundlovsnyt.dk/mf-christian-langballe-om-nationalitet-og-indfodsret/

 


 

www.about-truths1.dk

www.wikipedia.net   www.Sappho.dk  www.feriepartiet.dk   www.Google.dk

www.DenKorteAvis.dk     www.medie1.dk  


 

    ER DU DANSKER  ???  HVORDAN VED DU DET  ???
http://www.dendanskeforening.dk/ 

      VIL DU FORSVARE = DANMARKS GRÆNSER = MED DIT LIV ???

 


 

 HVAD ER KULTUR ???

Socialdemokraten og filologen Hartvig Frisch havde denne defination:

Folkets Kultur = er = Folkets daglige vaner. 

Denne udtalelse af Socialdemokraten og filologen Hartvig Frisch rejser helt naturligt dette spørgsmål:

Kan en Nationalstat som = Danmark = erobres ved at vor Nationalstat ( langsomt men sikkert ) gennem massiv påvirkning = gennem andre folkeslags daglige vaner = som Nationalstatens ( Regerings-ansvarlige Partiledere ) gennem deres lovgivning i Folketinget fremmer mest muligt. Her tænker jeg specielt på muslimernes daglige vaner, som efter min opfattelse = er direkte modsat de fleste danskeres daglige vaner. Derfor dette spørgsmål til = Danmarks Befolkning:

Bør = Danmarks befolkning = ændre deres daglige vaner = på disse 20 punkter. Hvem bør ændre deres daglige vaner = Danmarks Befolkning = eller bør det være de tilrejsende muslimer = der ændrer deres daglige vaner = på de her nævnte Punkter:

Tillader = koranen = at muslimer ændrer vaner og andre opfattelser inden for disse her nævnte 20 områder ???

1  Vil muslimer i Danmark respektere alle religioner som ligeværdige ???

2  Vil muslimer i Danmark afvise terrorisme ???

3  Vil muslimer i Danmark acceptere en komplet adskillelse af religionen fra staten og fra andre fælles anliggender ???

4  Vil en muslim gift med en tidligere kristen, opdrage deres børn efter kristne normer ???

5  Vil muslimer i Danmark acceptere, at muslimer forlader islam, og bliver ateister eller tilslutter sig andre religioner, og undlade at følge den ordre som Koranens lov shariaen kræver og som kaldes for ( Apostat eller for Apostasi ) ???

www.islaminfo.dk  se evt. under overskriften ( Apostat og/eller Apostasi )

6  Vil muslimer i Danmark forsøge, rent påklædningsmæssigt, at glide ind i det danske folks sædvaner ???

7. Vil muslimer i Danmark kunne anse religion som et personligt anliggende, og praktisere sin religion i privat afsondrethed ???

8. Vil muslimske familier opdrage deres børn efter danske normer, for at vise viljen til, at blive integreret i det danske samfund ???

9  Vil muslimer acceptere, at seksualitet er et personligt anliggende, så længe civilsamfundets love overholdes ???

10. Vil islam afvise slaveri, som under islams forkommer andre stedet på jordkloden ???

www.forfulgt.dk

11. Vil muslimer afvise, at bruge æresmord,dødsdom,piskning og afskæring af lemmer, som en del af islams love ???

12  VIL Danmarks muslimer afvise, at efterleve sharia-lovgivningen ???

13  Vil muslimer i Danmark acceptere, såvel muslimer som = ikke muslimer ( Vantro ) kan kritisere islam ???

14  Vil islam i Danmark respektere Demokratiet som kerneværdien for regeringsførelsen her i Danmark ???

15  Vil muslimer i Danmark accettere en komplet lighed  mellem kvinder i arbejde, ægteskab, arv, skilsmisse, forældreskab og retlige anliggender ???

16. Vil muslimer anvende Demokratiske metoder til, at udtrykke sin utilfredshed for, at opnå forandringer i samfundet ???

17  Vil muslimer i Danmark acceptere, at ytringsfriheden er en rettighed, der er beskyttet af Danmarks Grundlov  ???

18  Vil muslimer i Danmark anarkende, at lovene i Danmark har fortrinsret foran islams sharialove  ???

19. Vil muslimer i Danmark acceptere, at basere sit gudsforhold på direkte tilbedelse, uden om imamer, mullaher og Sheiker ???

20 Vil islam ændre islams love, for at sikre kvinders demokratiske rettigheder overalt i Danmark og alle andre Nationalstater i EU ???

Besøg evt dette internet-Leksikon (  www.islaminfo.dk  ) om Koranens indhold = under overskrifterne:  Kvinder ( Taqiya ) Børneopdragelse i muslimske hjem  og hvad der ellers har interesse = når det gælder mere viden om = hvad der står i Koranen og i Koranens sharialove.


    ER DU KRISTEN  ???  HVORDAN VED DU DET  ???
http://www.dendanskeforening.dk/ 

      VIL DU FORSVARE = SANDHEDEN = MED DIT LIV ???


 

 Jeg vil lige gentage

 KRISTENDOMMEN er forkyndelse af SANDHEDEN

 Derfor = www.Lyttilgud.dk  www.endtime.net  www.Tagryggen.dk


Og nu trænger jeg til at høre en Kristen Gudstjeneste:

 

Sam Solomon            Medforfatter til denne bog.
MOSKEEN       =  ( af Sam Solomon og Elyias Alamaqdisi  )
og dens rolle i samfundet
Udgivet i 2008    Denne udgave findes på Dansk.


Er der sluppet hemmelig viden ud af Vatikanet  ???

Hvem skrev Koranen ??? 

The Vatican Created Islam & Alilah is Satan - YouTube 

www.youtube.com/watch?v=k27ebXxZteM
12/03/2012 - Uploadet af hummingbird027
http://www.redicecreations.com/specialreports/2006/04apr/catholicislam.html ...
 

Father John O'Connor: The Reign of the Antichrist - 1/9 - YouTube

www.youtube.com/watch?v=cIGWOgIHs9U
16/08/2010 - Uploadet af enoch7000
God sent Christ to earth and interrupted Satan's control by doing so, so he never forgave God for that interruption ...
 
 

 

ROMAN EMPIRE rules today DVD1 - FULL - jesuits & black pope ...  

  

 


 

 

Jim Marrs: Hidden History Part 1 - YouTube

www.youtube.com/watch?v=r6zG47K1Ruw7. feb 2012 - 35 min. - Uploadet af EPICVOYAGERS
Jim Marrs, author of "Rule by Secrecy", informs us of the Hidden History and conspiracies that myriad ...
 
Listen also too  = Hidden History  Part 2. = Part 3.  Part 4.  Part. 5  = and be wise.
 

 § 4

Den evangelisk-lutherske kirke er den danske folkekirke og understøttes som sådan af staten. Dette er  § 4 = i = Danmarks Riges Grundlov af 1953 = administreret af Folketinget.

HVEM KÆMPER FOR HVAD  ???

Hvem kæmper for at bevare: Danmarks Riges Grundlov af 1953

inden for disse 7 områder:

Politik - Religion - militært - Økonomisk - Jura - Kultur - Medier


Kæmper disse Politiske Partier for at bevare Danmarks Grundlov ??? 

www.danskernesParti.dk   
Daniel Carlsen

http://www.siaddk.wordpress.com/
Anders Gravers

www.fritdk.dk
Michael Ellegaard

http://www.frp-z.dk/
Lars Egmose

http://www.dksamling.dk/

Adam Wagner

http://www.danskfolkeparti.dk/  
Kristian Thulesen Dahl

 Kæmper disse Politiske Partier for at bevare Danmarks Grundlov ???


 

Johannes-evangeliet  =  Kapitel 14. =  Vers 6.

JESUSHAR SAGT = JEG ER = VEJEN og SANDHEDEN og LIVET ;

INGEN KOMMER TIL FADEREN UDEN VED MIG.

         

DER FINDES OVER 2000 KIRKER I DANMARK 
Besøg eventuelt vores = Kristne Kulturarv = på dette link
 ??? Måske er værd at overveje om slægtsforskning en god  = familie-hobby  ???

 THERE ARE OVER 2000 CHURCHES IN DENMARK

 Visit possibly our = Christian Heritage = this link??? Perhaps it is worth considering whether genealogy good = family hobby???

 Kirker i Danmark - en billeddatabase   Forsøg evt. slægtsforskning her.

 • På dette link - kan du besøge de fleste - af de godt 2000 kirker - vore forfædre har bygget rundt omkring i vort fædreland - måske er du døbt eller konfirmeret i en af disse kirker  ???

   
      

  Gospel of John = Chapter 14 = Verse 6th

  JESUS ​​= STATED = I AM = WAY and the TRUTH and the LIFE;

  NO COMES TO THE FATHER OUT OF ME.


Jeg - Poul Leo Nielsen - oprettede min første hjemmeside i 2007, fordi jeg ikke fandt den store indvandring af muslimer for logisk og normal. Men hvem var og er fjenden - der ønsker at udskifte Europas kristne - de Lutheranske kristne - med en anden kultur - hvilket efter min opfattelse betyder - med andre folkeslag - med andre daglige vaner.

Så - hvem er Danmarks og Europas fjender

Hvem giver ordrerne ???

Jeg har forsøgt at finde oplysninger på internettet, og har derefter indsat det fundne - som jeg fandt relevant - og har indsat det fundne  på mine hjemmesider, så alle der har interesse for at finde ud af - hvad der er galt i Danmark - op på resten af jordkloden - inden for

Politik - Religion - økonomi - militært - jura - kultur - medie-ejerne

samt tanker om - hvordan al lovgivning på jordkloden - kan styres gennem en kombination af lovgivning - inden for disse 7 områder. Alle er naturligvis velkommen til i jeres små grupper - at analysere videre - for at forstå - den tidsmæssige historiske udvikling - ud fra hvad der findes af oplysninge - på disse hjemmesider. God fornøjelse for de nysgerrige.  

Med venlig hilsen = Poul Leo Nielsen

 

www.oplysningspartiet.dk             
www.sagenskerne.dk                     

www.kulturpartiet.dk                       
www.forsvarspartiet.dk                  

www.fornyelsespartiet.dk               
www.advarselspartiet.dk                 
www.feriepartiet.dk                        
www.Tavshedens-Tyranni.dk           
www.Pokerpartiet.dk 

www.TavshedensTyranni.dk 

www.sabbat-Kristne.dk

www.tro-eller-overtro.dk

www.about-truths1.dk 

www.Vilde-Teorier.dk

www.skjulte-sandheder.dk 

www.Oplys-Dig-Selv.dk

 

Nordsøpigerne sømands potpourri.wmv - YouTube

https://www.youtube.com/watch?v=l9jWO09C8wI
10/09/2010 - Uploadet af luffe52
Nordsøpigerne sømands potpourri.wmv. luffe52·1 video. SubscribeSubscribed Unsubscribe 2. 8,912. Like 11 ...
 

 


 

 Var det kærlighed ved første kys ??? 

 

Converts to Islam: Did the Vatican Create Islam? - YouTube

 

www.youtube.com/watch?v=VSHbz2yPMz8
13/03/2013 - Uploadet af tanio tancev
"Star converted to Islam" "Women In Islam ᴴᴰ V2" "My Path To Islam" ... RE: Muhammad Luhaidan | How the ...
 

 

Flere videoer for Converts to Islam: Did the Vatican Created ... »

Har Pave Bennedikt nu konventeret til islam ???

 


 

The Giants from KJV + Catholic Cult, fish god Dagon & Queen of ...

www.youtube.com/watch?v=m8fq77G137Y
28/08/2012 - Uploadet af HeavenClear
The Giants from KJV + Catholic Cult, fish god Dagon & Queen of heaven - Mike Hoggard. HeavenClear·261 ...
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hej!
Prøv at lave din egen hjemmeside ligesom mig! Det er nemt, og du kan prøve det gratis
ANNONCE