HISTORIE-FORFALSKNINGEN

www.Kulturpartiet.dk = 6. september 2012

www.RadioHolger.dk          www.Kulturkloeften.dk         www.infowars.dk

HISTORIE-FORFALSKNINGEN I  = DANMARK = HVORDAN FOREGÅR DEN ???


               ER DU KRISTEN  ???  HVORDAN VED DU DET  ???
http://www.dendanskeforening.dk/ 

                    VIL DU FORSVARE = SANDHEDEN = MED DIT LIV ???


KRISTENDOMMEN er som bekendt forkyndelse af SANDHEDEN

Derfor har Danmarks = Kristne Ungdom = et særligt ansvar, for at kende flest mulige = Sandheder = inden for de her nævnte områder.

Politik - Økonomi - jura - militær - Religion - Kultur - Medie-Strategi

Det er fordi = at det ( efter min opfattelse ) = er inden for disse områder = historie-forfalskningen finder sted i = Danmark = og ( efter min opfattelse ) også den måde historie-forfalskningen finder sted på Globalt plan. Min vurdering kan naturligvis være helt forkert. Det er op til jer = der har valgt en Religion der forkynder = Sandheder = og derfor har = fravalgt de Religioner = der indeholder = løgne = i deres religiøse forkyndelses-grundlag.

DET ER VINDEREN DER SKRIVER HISTORIEN = WINSTON CHURCHILL

Hvornår fandt den = første og største historie-forfalskning sted = her i Danmark og Europa og globalt set. Husk jeg kun har 7 års skoleuddannelse = og det er op til historieforskere = at forske og verificere = om denne hypotese eller teori er = Sandheder=om historie-forfalskninger. Denne første og største historie-forfalskning efter anden Verdenskrig i 1945 var slut her i Danmark og Europa = var ganske enkelt den = at Nazisterne tabte anden Verdenskrig.  Det er efter min opfattelse = og lidt personlig research = en kæmpe = global løgnHusk min vurdering kan være forkert. Men her er resultatet af min personlige research =

 

Nazis (& alike) did not lose WW2 = Find selv Charlotte Iserbyt på Google.

www.fidyo.info/de3667da1.html5. jul 2012 - 58 min.
Nazis (& alike) did not lose WW2 according to Charlotte Iserbyt - 'Skull & Bones'? see Movie 'Skull ...

 

 www.RadioHolger.dk   www.Medie1.dk    www.RadioDua.dk   www.DenKorteAvis.dk

www.wikipedia.net    www.Google.dk    www.endtime.net    www.Tagryggen.dk 

 


HVAD BETYDER DENNE HISTORIE-FORFALSKNING FOR = DANMARK og EUROPA  ???

Denne historie-forfalskning har betydet = at denne langstrakte stratetiske erobringsplan = for en udskiftning af Danmarks og Europas oprindelige befolkninger = har kunnet forsætte = uden de normale kritiske spørgsmål ??? Er det fremtidens strategi = for befolknings-udskiftningen i Europa = der diskuteres på forsiden af denne bog ???

 

ENGANG SAMARBEJDEDE NAZISTER OG
MUSLIMSKE RELIGIØSE LEDERE =Vi ser her Hajj Amin al-Husseini - stormufti af Jerusalem og tidligere præsident for Palæstinas Øverste Islamisle Råd i samtale med Hitler. Havde de aftalt at udskifte Danmarks og Europas oprindelige befolkninger ??? Er forsættelsen af denne  Nazistiske arbejdsopgave = bare blevet overtaget af =  EU ???

 

Nazismen og Socialismen er begge ( ideologier ) og som Kinas Formand Mao = har sagt det = det er lige meget hvilken farve katten har = bare den fanger mus.

Det bør ( Kristne Unge ) måske tænke lidt dybere over. Personligt tror jeg = at vores = Kristne Gud = har udstyret os mennesker med en forstand = for at den skal bruges.

TILBAGE TIL HISTORIE-FORFALSKNINGEN I = DANMARK

Der er mange = der ikke forstår den danske avis ( Politikkens ) manglende evne = til at erkende nutidens virkelighed. Det er efter min opfattelse fordi = at det Politikken skriver i avisen her i dag i 2012 =  om = Politik - religion - Økonomi - Jura - militæret - kultur og Medie-strategi = bliver historie-forskernes = forskningsgrundlag og kildehenvisninger om cirka 50 år eller senere.

Desuden har = Politikken = til opgave at censurere alle de nyheder fra = som kan røbe = historiske  sandheder = i Fremtidens historie-forskning. Disse forvrængninger af = Sandheder = kan naturligvis ikke stå alene. Det gør de heller ikke. På = DR = har de nogle ideologer = der fremmer denne indvandring af muslimer til Danmark. Disse muslimer kender ikke deres forfædres daglige vaner = og sådan vil det sandsynligvis også gå her i Danmark = fordi visse medier ikke fortæller Danmarks befolkning = at det er en planlagt udskiftning af Danmarks og Europas oprindelige befolkninger der finder sted.

Aviser - Radioen - forlag - Biblioteker = Bogforretninger = der ikke fører de interessante bøger = der undlader at fortælle Danmarks  historien korrekt = udgør tilsammen et falsk tankeunivers. Her er det irriterende for de Personer = der går ind for en = New World Order = at Danmark har været en Kristen Nationalstat i over 1000 år = og hvor = Sandheden = derfor er helt naturlig = måske bortset fra visse byområder i København = på djævleøen Sjælland.

SANDHEDERNE  kan afsløre = LØGNENE

Sandhederne kan afsløre løgnene inden for disse områder =

Politik - Økonomi - jura - militær - Religion - Kultur - Medie-Strategi

 Council of 7 EXPOSED! MUST SEE!!!.flv - YouTube

Jeg mistænker djævelen for at kontrollere Danmarks Partiledere og måske den af Partilederens udsete efterfølger for = gennem det ( Metologiske System ) som frimurer-ordener bruger = for at gennemføre de lovforslag = som Djævelen ønsker gennemført. Disse love skal gennemføres til gavn for Danmarks befolkning = og disse Politikere vil altid det gode for os danske vælgere = men hvad fører al denne godhed = og alle disse love så til ???  Hvad ønsker djævelen gennem sine mange løgne ??? Ikke alle tror på at djævelen findes = men der er Personer der er dyrker = Satanismen = som deres Religion. Det er måske disse Politikere = der skriver fremtidens Historie = 50 til 60 år før = de gennemfører denne Politik i virkelighedens verden.  Her i Danmark = kan der på dette link analyseres = på hvilke politisk kontrollerede områder = alt = det gode = som disse partiledere fører til = Tilsyneladende er det altid til mere Centralisering = men bedøm det selv ???

www.DR.dk/galtiDanmark  - se - DE 6. FILM = på = DR = THINK AGAIN  

 

Hvad er den samlede virkning af denne lov udvikling i = Danmark = fra 1945 og frem inden for disse områder ??? Vil det føre til = at Danmarks befolkning udslettes = for tid og evighed og i al fremtid ??? Sådan set = så er vore danske Politikere blevet advaret engang i 1975. Bare læs her om denne advarsel fra 1975 =

En indvandring, som udhuler danskheden 

 Tidligere forlagsredaktør, tidl. assisterende presse- og kulturattache i Paris og dansk repræsentant i Unesco J. Stenberg-Rasmussen har sendt os dette indlæg: 

For nogen tid siden sad jeg på Christiansborg og talte med en folketingsmand[1]. Vi talte om rigets almindelige tilstand, og det har jo længe ikke været fornøjelig underholdning, men det blev i ganske særlig grad foruroligende, da han i samtalens løb udtalte:

         
“Der går en linje fra bestræbelserne på at mindske det danske fødselstal mest muligt ved hjælp af piller, aborter m.v., over forsøget på at ødelægge dansk ungdom med narkotika og videre over indkaldelsen af titusinder af asiater og andre for os vildfremmede folkeelementer, til et snigende halvt hemmeligt arbejde her i folketinget på at gøre det lettere at opnå dansk indfødsret. Formålet er at skabe grundlag for en fuldstændig omstyrtelse af det danske samfund og rive dets rødder i den historiske fortid over.”    Citat slut.

Hele = PLAN 1975 = findes på = www.sagenskerne.dk 


Partiledere der får ordrer = gennem det ( Metodologiske System ) tænker ikke selvstændigt = de adlyder bare ordrer = eller også har de en anden religion. Det er jo muligt = at de tilbeder moder jord = ( Gaia ) som om jorden er en levende Gudinde ??? Så derfor synes jeg = Texe Marrs = har et meget relevant spørgsmål = er = Paven Katolik ???

Texe Marrs - The Pope's Secret Plan For Global Supremacy - YouTube

Texe Marrs - Satan in the Vatican (1/6) - YouTube


The Black Pope - Benjamin Fulford (2011) - Video Dailymotion

www.dailymotion.com/.../xom9o5_the-black-pope-be...13. feb 2012 - 4 min.
News, politics, world events, pop culture, entertainment and celebrity gossip. Videos from NBC, Fox, and ...

ER VATIKANETS HEMMELIGHED = AT DE TILBEDER MODER JORD ???

Hvordan passer det ind i den historiske udvikling fra den 1. maj 1776  = da Weishauph stiftede fri-murer-ordenen = Illuminati = at Paven og Vatikanets medarbejdere = tilbeder moder jord som en levende Gudinde = der skal beskyttes mod menneskers voldtægt af moder jord. Derfor anser Paven og Vatikanets medarbejdere = det måske som deres pligt = at holde bestanden af mennesker nede på et overskueligt niveau.

Er det Vatikanstaten = der har givet ordre til = Vietnam-Krigen og første Verdenskrig og den anden verdenskrig = og andre krige = ( ikke for at vinde krigene ) men med det formål = at reducere bestanden af mennesker = af hensyn til = Gudinden moder jord ???

Var det også formålet med aflivning af mennesker i koncentrationslejre under anden Verdenskrig = nemlig at reducere = bestanden af mennesker = for at tilbede = eller for at skåne Gudinden moder Jord = for menneskers udnyttelse af jordklodens resurser ???  Er det noget i Virkelighedens historiske udviklingshistorie = der kan underbygge denne teori  ???  Så - hvis du ender i = Den Sorte Gryde = eller i Den Sorte Kiste = så er det ikke noget personligt = men bare bestanden af mennesker der skal reduceres. Somme tider = så er det svært at analysere virkelighedens realiteter = og derefter erkende = Sandhederne = af disse analysers konklusioner. Noget tyder på = at Paven tilbeder moder jord = som en levende Gudinde. Det er jo så noget = nutidens og fremtidens historie-forskere = må analysere nærmere. Skal den Religiøse dimension = med i denne forskning = så er det nok nødvendigt = at fremtidens historie-forskere har et vist minimun af viden om = hvad der står i Bibelen. Her må jeg advare mod forfalsninger i Bibelen. Det bedste råd til = at afsløre djævelens fingeraftryk i Bibelen = har jeg fundet på dette link =

www.Tagryggen.dk   Besøg eventuelt også  www.endtime.net

 


REAGERER = DANSKERE = LIGE SOM FRØER ???  www.RadioHolger.dk

Indvandringen af muslimer til Danmark og Europa = har efter min opfattelse til formål = at udskifte Europas befolkning  med muslimer = efter et af de principer = som en tidligere Østrigsk Økonomiminister = Økonomen = Joseph Schumpeter = har formuleret i en af sine økonomiske teorier. Jeg tror en af disse teorier kaldes for = Adaptiv Creation ??? Flokdyrene tilpasser sig indhegningen = så længe de fodres = men hvad kan konsekvensen eventuelt være = for Danmarks befolkning ???

Hvis du har en frø = i en spand vand med normal temperatur = og du hælder en Spand Kogende vand i den spand hvor frøen opholder sig = så vil frøen hoppe ud af spanden. Hvis du langsomt kommer mere og mere kogende vand over i spanden = så vil frøen blive i den spand vand = indtil den bliver kogt ihjel. Måske ligner Danmarks befolkning = en sådan frø.

Så - hvad kan jeg anbefale = Danmarks Kristne Ungdom = der vil se = Sandhederne i øjnene = inden for disse områder = som jeg nævner her =

Politik - Økonomi - jura - militær - Religion - Kultur - Medie-Strategi

Jo - Kristne Unge = kan jo begynde at studere = Direkte Demokrati.


DIREKTE DEMOKRATI      www.højskolen-for-direkte-demokrati.dk.

Danmarks Internationale Højskole fyldte - 3. år 29. august 2012


Der er globalt = begyndt at blæse nye = Politiske vinde.

SANDHEDERNE = VÆLTER FREM PÅ = YOU TUBE


TÆNK GLOBALT INDTIL = DANMARKS NATIONAL-GRÆNSER = IGEN INDFØRES

Et normalt demokratisk spørgsmål = må være dette. Hvad skal en nedlagt  Nationalstat = med = Nationale Soldater ???  Hvad skal en = New World Order = der ingen National-grænser har  at forsvare = med Soldater ??? Kan et sådant spørgsmål besvares på = ( DIH = Danmarks Internationale Højskole ) for = DIREKTE DEMOKRATI ???

MSNBC: PROLONGED DETENTION - YouTube

www.youtube.com/watch?v=U2UcSbj9BOo10. maj 2012 - 7 min. - Uploadet af zolitico
MSNBC: PROLONGED DETENTION. ... police state america. prolonged detention with no judge jury or ...

www.Google.dk  www.wikipedia.net  www.PrisonPlanet.dk  www.PrisonPlanet.com

 

Bilderberg West Bohemian Grove Illuminazi - Anthony J Hilder ...

www.youtube.com/watch?v=h49yOEKDcIs29. aug 2011 - 16 min. - Uploadet af mranthonyjhilder
A speech by John F Kennedy warning us....shots fired....problem solved. Remember the events. This is a ...

 HVOR KOMMER DISSE GLOBALE ORDRER FRA  ???


Hvem har magt til at reducere jordklodens befolkning her fra 2012 = til omkring 500 millioner personer = inden udgangen af år 2021 ???

 Hedder USAs Frihedsgudinde = Gaia = eller noget andet  ???   Order of Death  

 Millions to be Killed under Agenda 21, You Have Been Warned ...

 Besøg   http://www.guidestones.us/   og se = Videoen.

 

 Billeder af fema camps   - Rapporter billeder

 http://www.healthfreedomusa.org/ 

 Conspiracy Theory Bilderberg 5/5 Jesse Ventura - YouTube

 Scary New Message from Anonymous! - YouTube


 JESSE VENTURA SAY = think again = WHAT CAN YOU DO  ???

FEMA CAMP COFFINS - Investigated - YouTube

www.youtube.com/watch?v=emb_tU4c9m03. jun 2012 - 10 min. - Uploadet af Protecious
GREAT video investigating the Fema Coffins. ... FEMA CAMP COFFINS - Investigated. Protecious ...

 HVEM ER KLIMA-RELIGIONENS = YPPERSTE-PRÆSTER

 Who is Maurice Strong?  = Er det Maurise Strong og Al Gore ???

Er Paven øverste ( ypperste-Præst ) for Klima-Religionen ???

Modtager Al Gore og Maurise Strong deres ordrer direkte fra ( klimaguden-Paven ) ???


HVEM ER FJENDER AF JORDKLODENS BEFOLKNINGER ???

Hvem er fjender af Jordklodens befolkninger ??? Det er meget svært at sige = men det er efter min bedømmelse = de fleste af de Nationale Statsledere = som en Rothschild og Maurise Strong = har bedt om at møde frem til Klima-Topmødet = Agenda 21 = Jeg tror de fleste af disse Nationale Partiledere = at de er medlem af en frimurer-loge = og derfor har aflagt et løfte til en = Frimurer-Loge = inden de startede deres Politiske Karrierer. Min vurdering kan naturligvis være forkert.

EN = New World Orders = medløber-organisationers Direktører = anser jeg også som fjender = af Jordklodens befolkninger = og jeg har deres nærmeste medarbejder stærkt mistænkt = for også = at tilbede moder jord som en levende Gudinde. Der er naturligvis undtagelser. Dette her er en vurdering af sammensætningen af hvordan en = New World Order,s = globale Kommando-struktur er sammensat. Det er muligt = at drejebogen til denne kommando-struktur = er sammensat for over 4000 år siden = lige efter vor Kristne Gud lod Jorden oversvømme = men et menneske har muligheden for at sige fra = når de arbejder for en organisation = der fremmer det store globale massemord.  Jeg vil lige = for en ordens skyld nævne = nogle af de = Overnationale Institutioner = der kan mistænkes for at udføre arbejde = der fremmer den store globale reducering af befolkningen på jordkloden = til omkring 500 millioner mennesker inden udgangen af år 2021.

Forkortelser på = Overnationale Institutioner = 

Asean - BNP - CEBS - CEPOL - CHG - CIMIC - CIVCOM - COREPER - CRT - DER - EBC - EBRD - ECB - EDA - EF - EFC - EFD - EIB - ENP - EPC - EMS - ERM - ESCB - ESFP - ESS - EU - EUFOR - EU-ISS - EUMC - EUMS - Eurodac - Eurojust - EUPOL - EUROSUR - EUSC - EUSR - EWG - DANATO - DG - FDI - FN - FRONTEX - FUSP - FY ROM - G-7 - G-8 - G-20 - HR - IEPG - IMF- IPTF - IPU - ISAF - JSC - MF - MoU - NAC - NATO - NRF - OECD - OSCE - PfP - PMG - PRT - PSC - RIA - RELEX - SDO - SEPA - SIS - SF - SFOR - SFP - SIS - TEF - TEU - TEUF - TEØF - VIS - VEAG - VEU - Økofin - ØMU . 

Scary New Message from Anonymous! - YouTube

Det er vigtigt at = medløbere = til forbrydelser mod menneskeheden = kan retsforfølges = efter den store globale kamp = der muligvis venter et sted i den nærmere fremtid. Det er også muligt - at vælge = at skifte arbejdsplads = hvis arbejdet fører til forbrydelser imod menneskeheden. Tiden er inde til at overveje = om en global Klima-Mafia = er det bedste for ( fremtidens Ungdom ) og for de kommende generationer ???


 

Climate-Gate (Alex Jones) - YouTube

www.youtube.com/watch?v=OPQIm9yXA1I23. nov 2009 - 12 min. - Uploadet af ChangeDaChannel
http://www.infowars.com Hackers break into University emails and uncover the global warming conspiracy ...
 
 

Alex Jones on Climategate: Hoax of all time a global Ponzi scheme ...

www.youtube.com/watch?v=P2153PnMzSw24. nov 2009 - 8 min. - Uploadet af RussiaToday
Police in the UK have begun an investigation into the theft and publication on Russian internet servers of ...

Har de iøvrigt fået = indført = klimaskat i Australien ???  Hvem ved det ???

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hej!
Prøv at lave din egen hjemmeside ligesom mig! Det er nemt, og du kan prøve det gratis
ANNONCE