KÆRLIGHEDENS LOV

www.Kulturpartiet.dk 4. september 2012

KÆRLIGHEDENS LOV     Skjuler ikke = Sandhederne = for nogen.

Hvorfor må Muslimer ikke lære = KÆRLIGHEDENS LOV = ( DE 10 BUD )

 www.wikipedia.net    www.Google.dk   www.endtime.net  www.Tagryggen.dk

 


              ER DU KRISTEN  ???  HVORDAN VED DU DET  ???
http://www.dendanskeforening.dk/ 

                    VIL DU FORSVARE = SANDHEDEN = MED DIT LIV ???


 DJÆVELENS  7.  ARBEJDSOMRÅDER

KRISTENDOMMEN  er som bekendt forkyndelse af  SANDHEDEN

Inden for hvilke områder findes = ja = findes virkelighedens Sandheder ???

Politik - Økonomi - jura - militær - Religion - Kultur - Medie-Strategi

Kan Djævelen ved at kontrollere disse 7 områder ( gennem magtfulde jordboere ) der overtræder ( De 7 dødssynder ) og således -  opnå global kontrol med alt og alle ???

Council of 7 EXPOSED! MUST SEE!!!.flv - YouTube


Hvorfor må muslimer ikke lære = KÆRLIGHEDENS LOV = ( DE 10 BUD )

HVAD ER = SANDHEDEN = OM = HVILKE = ( 10 BUD ) DER ER DE RIGTIGE  ???
 
Sandheden kan ikke Gradbøjes = men juridiske religiøse fiflerier = kan finde sted.

Disse ( 10 BUD ) er fundet i min Bibel. Ham Djævelen er jo gammel og har været særdeles aktiv =  længe før vi blev født = i hemmelige frimurer-loger. Hvad opnår mødre = ved at lære deres børn ( DE 10 BUD ) ??? 

 
2. Mosebog  Kapitel 20   Vers 3. til og med Vers 17.

Gud talte disse ord: Jeg er Herren din Gud, som førte dig ud af Egypten, af trællehuset.

1. Du må ikke have andre Guder end mig.

2. Du må ikke lave noget gudebillede i form af noget som helst oppe i himlen eller nede på jorden eller i vandet under jorden ! Du må ikke tilbede dem og dyrke dem, for jeg, Herren  din Gud, er en nidkær Gud. Jeg straffer fædres skyld på børn, børnebørn og oldebørn af dem der hader mig; ! men dem, der elsker mig og holder mine befalinger, vil jeg vise godhed i tusind slægtled.

3.  Du må ikke bruge Herren din Guds navn til løgn, for Herren vil aldrig lade den ustraffet, der bruger hans navn til løgn.

4. Husk sabbatdagen og hold den hellig. ! I seks dage må du arbejde og gøre alt, hvad du skal; ! men den syvende dag er sabbat for herren din Gud. Du må ikke gøre noget som helst arbejde, hverken du selv eller din søn eller datter, din træl eller trælkvinde eller dine husdyr, og heller ikke den fremmede i dine byer. ! For på seks dage skabte Herren himlen og jorden og havet med alt, hvad de rummer, men på den syvende dag hvilede han. Derfor har Herren velsignet sabbatsdagen og helliger den.

5. Ær din far og mor, for at du må få et langt liv på den jord, Herren din Gud vil give dig.

6. Du må ikke begå drab.

7. Du må ikke bryde et ægteskab.

8. Du må ikke sjæle.

9. Du må ikke vidne falsk mod din næste.

10.  Du må ikke begære din næstes hus. Du må ikke begære din næstes hustru, hans træl eller trælkvinde, hans okse eller æsel eller noget som helst af din næstes ejendom. 
 

Kristendommen er forkyndelse af sandheden, men sandheden kan der ikke stemmes om. Den kan kun adlydes.


Mødre = opnår = at deres børn kan kende forskel på rigtigt og forkert = og kan tage selvstændige beslutninger = i forhold til livets udfordringer. Derfor må muslimer ikke lære = KÆRLIGHEDENS LOV = DE 10 BUD ) = fordi dem der lærer DE 10 BUD ) vil helt naturligt holde sig til =  Sandheden = hvilket er hvad = Kristendommen Forkynder = også inden for disse områder =

 

Politik - Økonomi - jura - militær - Religion - Kultur - Medie-Strategi

Er kontrol af disse 7. områder = nok til at overvinde = Kristendommens Sandheder = og nok til at beherske en = New World Order ??? Tilsyneladende ikke = fordi = alle de (  Metodologiske Systemer ) djævelen har oprettet de sidste cirka 4000 år  eller 6000 år = kan åbenbart kun bestå = ved hjælp af = Joseph Schumpeters Teorier = som = ud over =  at disse teorier er brugbare økonomisk og Religiøst = hvis man behersker militæret og den Politiske magt.

DU FÅR RET  =   JEG FÅR FRED.      www.Google.dk 

Hvis den personlige fysiske trussel er for stor = kan en svag Person - eller en svag Politiker vælge = at sige således = du får ret = og jeg får fred. Det er jo svært at stå der = medens modstanderen står med en Pistol = der peger på ens tinding = og så påstå = jeg har ret. Tilsyneladende har = Winston Churchill = overvejet denne sitivation ganske nøje = på et tidspunkt i hans Karriere. På et tidspunkt havde han denne udtalelse = der tyder på noget i denne retning = Pause

 

Præsenteret her 28. Januar 2012       http://www.kulturkloeften.dk/

BE`RUFSVER`BOT DET ER = SANDHEDENS PRIS = I DANMARK.

http://www.wikipedia.dk/    http://www.google.dk/   http://www.wikipedia.net/               ER DU DANSKER   ???   HVORDAN VED DU DET  ???
http://www.dendanskeforening.dk/  

                 VIL DU FORSVARE = SANDHEDEN = MED DIT LIV ???http://www.denkorteavis.dk/      http://www.sappho.dk/   http://www.radioholger.dk/  

følgende artikel    Virker planen fra 2008 ??? Hvad viser virkeligheden ???SANDHEDENS PRIS = HAR RAMT = DANIEL CARLSEN

Sandhedens Pris = har nu også ramt = formanden for = danskernes parti   = Daniel Carlsen . Vi kan nu erkende at ( Daniel Carlsen ) tilhører ( Rigets bedste mænd ) en af = Danmarks store Personligheder = der som andre store personligheder - der har været anklaget efter( Censur Paragraf 266b
Alene det - at have været anklaget efter ( Censur Paragraf 266b) det er i sig selv et ( Dansk Nationalt Adelsmærke ) som enhver = der har været anklaget efter ( Censur Paragraf 266b )
kan være stolt af.

Besøg eventuelt = http://www.danskernesparti.dk/ SANDHEDENS PRIS = EFTER FRIFINDELSEN = Be`rufsver`bot.

Belønningen til formanden for ( danskernes Parti ) Daniel Carlsen = efter frifindelsen i retten efter ( Censur Paragraf 266b ) = ( den 24. januar 2012 ) = efter at have forsvaret ( sandheden ) i retten i Århus = Ja = så kan formanden for ( danskernes parti) Daniel Carlsen = konstatere = at en anden form for straf = har ramt ham = nemlig = Be`rufsver`bot
. Da jeg personligt kun har 7 års skolegang - har det været nødvendigt - at slå dette ord op - i min røde fremmedordbog.

HER STOD FØLGENDE OM = Be`rufsver`bot =


Be`rufsver`bot
( -fer`bo:t ) ( ty.: ansættelsesforbud ) siden 1972 i BRD forbud mod at personer hvis "forfatningsloyalitet" drages i tvivl, har eller får offentlige stillinger.

Be`rufsver`bot = betyder så i virkeligheden en slags ansættelsesstop = hvor der er tvivl om en persons = forfatnings-loyalitet. I den forbindelse er det interessant at = Censur Paragraf 266b = blev indført i lovgivningen i ( 1971 ) her i Danmark. Altså et år før = ordet Be`rufsver`bot opstod. Det kunne jo være interessant = om andre af de 27 Nationalstater i = EU = har tilsvarende love = og i hvilket årstal de så blev implementeret i deres Nationale Lovgivninger.


DANIEL CARLSEN = SAGEN = og ITALIEN

Da jeg er født i 1945 - så kan jeg naturligvis huske noget - som dem - der er født for cirka 25 år siden - ikke kan huske. Jeg mener at huske - at i Italien blev en folkevalgt Kristen = der var valgt ind i = EU-Parlamentet = men blev smidt ud igen fordi han var Kristen. Jeg kan desværre ikke huske årstallet - men dette nysgerrige spørgsmål strejfer mig. Hvis der ikke er plads til kristne i = EU = så kan det betyde = at alle EUs medlemmer af kommissionen i = EU = og betydende folkevalgte medlemmer = er en stor flok hedninger = der først og fremmest ser = sandheden = som deres værste fjende. Hvem kan vide dette ???EUROPAS KRISTNE KULTURARV  (  TIES IHJEL )

Det kan måske forklare hvorfor = EU = har udeladt at omtale = Europas = Kristne kulturarv = i den korte version af = Præamblen = til Lissabon-Traktaten. De kristne rødder skrives ud = står der på side 57 i denne bog - og den korte udgave af ( Lissabon-Traktatens præambel ) er formuleret således i denne bog =

( Statsoverhovederne ) SOM HAR LADET SIG INSPIRERE af Europas kulturelle, religiøse og humanistiske arv, der er grundlaget for udviklingen af de universelle værdier: det enkelte menneskes ukrænkelige og umistelige rettigheder samt frihed, demokrati,lighed og retsstaten.

( EUROPAS = KRISTNE KULTURARV ) =  TIES IHJEL

Det er jo ganske interessant = at den Katolske Vatikanstat ikke har indvendinger = imod =  at kristendommen udelukkes = som kristen kulturarv i EUs Lissabontraktat.  

Texe Marrs - Satan in the Vatican (1/6) - YouTube

Det efterlader spørgsmålet = er Paven i virkeligheden Katolik  ???Blev Danmarks befolkning lokket med i = EU = på et falsk grundlag ???

Se film nummer 1. = og dan din egen mening.

www.DR.dk/galtiDanmark  - se - DE 6 FILM = på = DR

EUs centraliserings-ideologi = går fra 1400 kommuner til 300 kommuner - se film nr. 6.  Her i 2012 er vi nede på 98 Kommuner. Med 27 Nationalstaters Parlamenter i EU = er det et naturligt at spørge om ikke = disse 27  Nationalstaters Parlamenter ikke bør nedlægges = da vi ved =  at al lovgivning i EU - foretages nede i EU.Hvem planlagde vejen til ( den ultimative magt )  igennem = FORTIELSEN ???

 

EU den rigtige historie den skjulte dagsorden

En kritisk gennemgang af EU's historie og virkemåde, herunder den udemokratiske kultur, der har udviklet sig i EU. På side 57 kan enhver læse - at - EU - har fornægtet sin kristne kulturarv. Uanset hvor begavet man er, så kan man ikke tage stilling til det = man ikke ved. Hvad er så det = du ikke ved = eller måske ikke forstår betydningen af ??? Det kunne jo være betydningen af = Euromediterrianeraftalen ??? Hvad har ( "DEN FRIE PRESSE" ) så fortalt = det danske folk - om - Euromediterranien-aftalen fra 1995 og frem - fra dengang navnet var ( Barcalona-Erklæringen ) ???HVEM UDDANNER og ANSÆTTER JOURNALISTER  ???   Hvem arbejder de for ???

Mediene viktig for fremme av multikultura- lismen

I går møttes rundt 100 redaktører og journalister fra hele verden i Oslo for å delta på en internasjonal konferanse om medier og globalisering. FNs spesialutsending for overvåkning av rasisme og fremmedfrykt, Dodou Diene (bildet), innledet konferansen med å henstille mediene om aktivt å gå inn for å skape et multikulturelt samfunn. Han uttrykte bekymring for at demokratiske prosesser kan føre til at innvandringsrestriktive partier kommer til makten.  05-06-2007

Find evt, navnet = Doudou Diene = på = Google

læs evt. videre her = medier og globalisering

medier og globalisering       Citat slut.

Er det således - at medierne beherskes ??? Der er mere =

Vi er taknemmelig til The Washington Post, The New York Times, Time Magazine og andre store publikationer, hvis direktører har overværet vore møder og respekteret deres løfter om diskretion i næsten fyrre år. Det ville have været umuligt for os at udvikle vores plan for verden, hvis vi havde været underlagt offentlighedens bevågenhed i disse år. Men verden er nu meget mere sofistikeret og parat til at marchere i retning af en verdensregering. Den overnationale suverænitet af en intellektuel elite og verdens bankfolk er sikkert at foretrække frem for nationale automatiske bestemmelser, praktiseret i tidligere århundreder.
[1]

Som David Rockefeller sagde, i sin ofte citerede tale ved et møde med den Trilaterale Kommission i 1991: "Vi er taknemmelig til The Washington Post, The New York Times, Time Magazine og andre store publikationer, hvis direktører har overværet vore møder og respekteret deres løfter om diskretion.   Citat slut.

http://www.tagryggen.dk/ Da denne takketale er udtalt i 1991 = og det er takken for = 40 års tavshed - så kan denne plan for = en ny verdensorden - være udtænkt før 1951. Lige nu skriver vi 2011. Det betyder at denne plan om en ny verdensorden må være udtænkt før 1951. Hvordan denne plan - skal gennemføres - det vides ikke - men = Henry Kissinger - har engang udtalt - hvis du vil styre hele kloden - så skal du kontrollere =

Klodens madvare-forsyning
og
Klodens ernergi-forsyning.

Verdensriget 2010 - virkeligt og virtuelt,

USA = VAND = NAFTA = ER DER EN SAMMENHÆNG ???De = Sandheder = der er nødvendige for at vide = om = Danmark = vil kunne forsætte som en selvstændig Nationalstat = bevarende sin oprindelige rettighed til = at sige sandhedeni det offenlige rum = bliver åbenbart ( Tiet ihjel ) af ( "den frie presse" ) hvilket åbenbart har ovenstående forklaringer. Er mine vurderinger rigtige eller forkerte ??? Hvad er dine vurderinger ???ER DANMARKS DEMOKRATI STJÅLET = OVENFRA = GENNEM JURIDISKE AFTALER SÅ HEMMELIGE = AT DANMARKS BEFOLKNING END IKKE VED - AT DISSE AFTALER EKSISTERER ???

http://balder.org/avisartikler/EU-Og-Medierne-Tavshed-Om-Euromediterranien-Eurabien.php  

FORTIELSEN FORBEREDER= LØGNENS IDEOLOGIER   

Derfor er = Censur Paragraf 266b  = nødvendig her i Danmark.      


http://www.siaddk.wordpress.com/

http://www.forum.danmarksnationalefront.dk

Hvad sagde ( Morten Messersmidt ) i ( EU ) ???

Menneskerettighederne i Islam, Cairo-deklarationen - Velkommen til ...

 Hvor er disse islamistiske menneske-rettigheder udtænkt ???  I  al-Azhar Universitetet i Cairo i Egypten = eller i = ( FN = UN ) eller i den Katolske Vatikan-stat ???LAD MIG LIGE MINDE = DANIEL CARLSEN = OM DETTE =

Kristendommen er forkyndelse af sandheden, men sandheden kan der ikke stemmes om. Den kan kun adlydes.

Lad mig også lige minde om = at den dag Grundlovens Paragraf 4. ikke længere eksisterer i Danmarks Grundlov = så er der åbnet op for = at en ny Grundlov eventuelt kan indføres i Danmark = gennem direktiv fra = EU = Se eventuelt Grundloven på dette link  =   www.danskkulturdebat.dk Når man bygger en trone for løgnen, rejser man en galge for sandheden

Jo = befolkningen i Rusland har jo visse = Gulag-erfaringer = for at kunne udtale sig.Besøg evt. dette internet-leksikon = www.islaminfo.dk   
og læs under overskrifterne = Taqiya og Kvinder ???


Videoer til lene andersen forfatter - Rapporter videoer

 
 
Søren Hviid Pedersen, Mikael Rothstein og Lene...
20 min. - 14. feb 2011
Uploadet af blogbalderorg

youtube.com

 EN ( ERHVERVS-MULIGHED ) FOR = DANIEL CARLSEN

Da = Daniel Carlsen = Formand for = Danskernes Parti = er ramt af = ( Be`rufsver`bot ) = der udsætter eller  hæmmer hans fremtidige erhvervsmuligheder eller karriere-muligheder -så har jeg dette forslag til ( Formanden for ) www.danskernesparti.dk  Daniel Carlsen= og det er følgende = skriv en bog om alle = der har været anklaget efter ( Censur Paragraf 266b) fra den dag hvor = ( CensurParagraf 266b )  blev indført i Danmark = forklædt som en ( Racisme Paragraf ) som om islam var en race - og ikke en religion.

SKRIV EN BOG = OM ALLE ANKLAGEDE EFTER = 266B

Som det vides - så blev = ( Censur Paragraf 266b) indført i Dansk Lovgivning i 1971 - medens den konservative ( Knud Thestrup ) var Justitsminister. Jeg er ikke helt klar over = om = Mogens Glistrup = er blevet anklaget efter netop = ( Censur Paragraf 266b) men det virker oplagt = ved at skrive en sådan bog om ( alle ) de anklagede efter ( Censur Paragraf266b ) fra ( 1971 og til og med 2012 ) = så vil det være Logisk = at begynde med = Mogens Glistrup = som Person nummer 1.

ANDRE ANKLAGET EFTER = CENSUR PARAGRAF 266B

Det er = Peter Neerup Buhl= der iøvrigt har skrevet flere bøger.

Den seneste ser således ud =

 
 Peter Neerup Buhl
har skrevet denne tankevækkende bog:
Fædreland eller beboet område
læs mere nederst på siden.. 

ORG-sagen - sidste nyt:
9/11: Fem kendelser fra Presssenævnet - se under verserende sagerNy bog af Peter Neerup Buhl
Læs mere her

LYKKELIG ER DEN UVIDENDE
DER ER UVIDENDE
OM SIN EGEN UVIDENHED

FORBLIV LYKKELIG = UNDLAD AT LÆSE DENNE BOG.

 

www.Google.dk  =  Den valgmulighed som danskerne aldrig fik.Radio Holger - Wikipedia, den frie encyklopædi

Kaj Vilhelmsen  =  har været straffet efter ( Censur Paragraf 266b )
Kaj Vilhelmsen = 
ejer vist nok = www.RadioHolger.dk 

Derfor skal ( Kaj Vilhelsen ) også med i bogen = om rigets bedste mænd.Morten Messerschmidt 

Jeg mener at = Morten Messerschmidt = også har været anklaget efter ( Censur Paragraf 266b ) og derfor bør han også med i denne bog om =
Rigets bedste mænd.

Jesper Langballe

Det er også en kendt sag = at den kendte Politiker = der tidligere var medlem i Folketinget og medlem i = http://www.danskfolkeparti.dk/ = Jesper Langballe
= har været anklaget efter ( Censur Paragraf 266b ) og valgte at betale bøden = ganske enkelt fordi = intet forsvar var muligt i Retsalen = ved hjælp af = ( Sandheden )

Anklaget uden forsvar = ved hjælp af
sandheden
Kronik:   
En anklagets sidste ord - om §266 b 
Hvad gør man så - man fortæller sandheden  uden for retten.Lars Hedegaard  = TRYKKEFRIHEDSSELSKABET

Også Formanden for = TRYKKEFRIHEDSSELSKABET =  LarsHedegaard = er blevet anklaget for at have overtrådt ( Censur Paragraf 266b ) Det skyldes måske at= Lars
Hedegaard = har skrevet nogle bøger = og en om islams kvinder. Besøg eventuelt = TRYKKEFRIHEDSSELSKABETS BIBLIOTEK http://www.bibliotek.trykkefrihed.dk/ = Jeg mener at bogen  = Lars Hedegaard = har skrevet hedder =  Muhammeds Piger. Dette emne er meget interessant. Hvis du besøger dette = internet-leksikon = om Koranens indhold = www.islam-info.dk  under disse overskrifter = Kvinder - Taqiya ( Børneopdragelse i muslimske hjem ) Kaldte Muhammed sine soldater = for religiøse tilbedere = i år 622 = og forklædte dermed sin hær - som en religion for = at erobre Medina - hvilket iøvrigt lykkedes. En løgn - der bliver gentaget tit nok - bliver som bekendt betragtet som sandheden. Hvordan kan islam - der ifølge Koranen - skal betragte muslimske piger og kvinder - som halvt så meget værd som drenge og mænd = overhovedet blive optaget i =  FN = der har et = Slogan = frihed - lighed og broderskab = medmindre der er lagt op til en global sammensværgelse ???

( Børneopdragelse i muslimske hjem )  så begynder ( forskellen i opdragelsen ) mellem piger og drenge allerede tidligt i Barndommen. Der findes også interessant læsning under overskrifterne = ( Taqiya ) og ( Kvinder
) Hvordan vil kvinder i Danmark bevise en voldtægt = når = Danmarks Grundlov = er blevet udskiftet med islams ( sharia-love ) ???
Hvordan vil en kommende ( sharia-ret ) i Danmark dømme efter ( Sura 33.59 ) og ( Sura 24.13 ) når den tid kommer ??? Ja - læs om disse to vers - der er i Koranen - findes under overskriften =
Kvinder.Lars Kragh Andersen = er også dømt efter = Censur Paragraf 266b

Det kan du også læse mere om på = http://www.sappho.dk/

Lars Kragh efter dommen: Jeg har ikke tænkt mig at betale bøden

Lars Kragh Andersen fik i fredags en dobbelt så stor bødestraf for at skrive følgende på netavisen 180grader:

"Jeg er overbevist om, at muslimske mænd i meget stort omfang verden over både voldtager, mishandler og slår deres døtre ihjel. Dette skyldes efter min mening en defekt menneskefjendskkultur, der bygger på en defekt menneskefjendskreligion, hvis lærebog Koranen om muligt er endnu mere umoralsk, forkastelig og vanvittig end de andre to verdensreligioners manualer tilsammen."

Besøg evt. dette = internet-leksikon om Koranens indhold = 

 www.islaminfo.dk
    Koranen      artikeldatabase.Firoozeh Bazrafkan

Denne unge modige kvinde = er tilsyneladende også anklaget efter =  Censur Paragraf 266b ???

Af Firoozeh Bazrafkan
24.01.12 21:18
Kultur Politiet har ringet til mig angående paragraf 266b. Jeg skal forhøres i morgen kl 17:00 i... Læs mere

 Hr = Daniel Carlsen. Her er mit forslag =
Skriv en bog om = RIGETS BEDSTE MÆND.

Dette er de personer som jeg umidelbart kan huske = der er blevet dømt efter ( Censur Paragraf 266b ) og som efter min opfattelse er dømt for at sige = sandheder = om muslimer eller islam. Her er mit forslag = Skriv en bog om alle = der er blevet dømt efter ( Censur Paragraf 266b )
og opsøg dem = for at lave = research = til bogen = medens disse personer endnu er levende.

HISTORIE FORSKERE og EFTERTIDEN

En sådan bog = vil også give fremtidens Historie-forskere = større mulighed for = at bedømme hvilken rolle Journalister og Jurister har haft = når det gælder oplysningen om = sandheden = og = sandheder = om islam = til det danskefolk??? Dette var så mit forslag til formanden for danskernes Parti = Daniel Carlsen. Det er mit oprigtige håb at = Daniel Carlsen = vil interviewe alle der er dømt efter ( Censur Paragraf 266b ) Senere kan du måske leve af - at holde foredrag om oplevelser - ved din research = af denne bog om ofrene for = Censur Paragraf 266b ) fordi de sagde sandheder om Koranens indhold.  

Med venlig hilsen = Poul Leo Nielsen  alias  Saxo-PoulHvad sagde = Jesus = om = sandheden = da han besøgte jorden for cirka 2000 år siden = for at fuldføre sin jordiske opgave ??? 

Besøg evt. http://www.sandheden.net/ I = LØGNENS RIGE = ER DEN STØRSTE SYND = SANDHEDEN.

I = LØGNENS RIGER = FORKLÆDES = LØGNE = SOM = SANDHEDER.


Løgnens konspiration... 

"Løgnen kan kun blive opretholdt så længe, STATEN kan skærme mennesker fra løgnens politiske, økonomiske og militære konsekvenser. Derfor bliver det livsvigtigt for STATEN at bruge al dens magt til at undertrykke menings-forskelle - for sandheden  er løgnens  dødsfjende, og i forlængelse heraf bliver sandheden  STATENS største fjende." (Nazi-propaganda- minister Joseph Goebbels i tiden 1933-45)FORMAND = DANIEL CARLSEN = DØMT for SANDHEDEN

http://www.danskernesparti.dk/ Hvad er viden = samfunds-viden værd = uden visdom ???

Viden om atomets sammensætning = har ført til mange = Atomlosse-pladser = for radioaktivt affald = for ikke at tale om hændelserne i = Hirosima og Nagasaki i Japan.

http://www.google.dk/  http://www.wikipedia.net/  http://www.denkorteavis.dk/UDGANGSPUNKTET = I SKAL VÆRE TRE PERSONER

Som udgangspunkt = så skal i være ( tre personer ) under 25 år = til denne forskning = når i som = minimum = mødes fast = en gang om ugen. Det optimale er tre personer - med disse ( tre ) forskellige interesser =

POLITIK
HISTORIE
FILOSOFI

Opgaven er at finde = sandheden = om hvorfor = der i Danmark i ( cirka i 1972 ) blev sammenlagt 1400 kommuner til 300 Kommuner = samt hvilke ( konsekvenser ) det har haft = for Danmarks Nationale udvikling = indenfor disse tre fagområder = i by og på land = indenfor = Politik = Historie = Filosofi = fra 1972 og frem til 2012 ??? 


Overvejer  CLAES KASTHOLM  at danne et nyt journalist-forbund ???
www.DR.dk/galtiDanmark  - se - DE SEKS FILM = på = DR
FRA 1400 Kommuner til 300 Kommuner
??? Film nr.6.

EVENTUELLE FORSKNINGS-LEDETRÅDE

Er = Illuminati-en ledetråd ???  Er oplysningstiden - en ledetråd ???

Er det muligt = at Parti-Formændene hos disse Politiske Partier = er medlemmer af = frimurer-loger = som alle styres af = Illuminati  ???  Hvem kan vurdere dette ??? Har det været muligt - for frimurere = at infiltrere og overtage formands-skabet i disse 6 Politiske Partiet fra cirka år 1700 og frem ???  Hvilken dansk avis - kan besvare dette spørgsmål ???

Forsiden: Venstre
Konservative Folkeparti
SF - Socialistisk Folkeparti
Radikale - Tag ansvar.
Socialdemokraterne
Liberal Alliance

Har ovennævnte = Politiske Partier = grænseoverskridende ideologier ??? Hvad står der i disse Partiers Partiprogrammer ???  Hvem har oprettet og skrevet disse Politiske Partiers ideologiske Partiprogrammer ??? Kan det være =  Illuminati = allerede før 1776 ???  Før ( frihed lighed Broderskab ) blev bragt på banen = som øverste religion = som resten af jordklodens folkeslag - skal indordne sig - som første Prioritet. Var det Kristendommens = ( sandhed der blev forkyndt. Nu kan et kristent folks = kristne hyrder = jo godt fristes af en eller flere = af de 7 dødssynder = hvis muligheden forelægger. Vi kristne er jo blevet advaret imod = falske Profeter.

Diktatorer dør = ideologier består

Oplysningstiden - Wikipedia, den frie encyklopædi

Har det været filosoffers opgave i oplysningstiden = at erstatte kristendommens forkyndelse af sandheden med en anden religiøs forkyndelse = der blev til en religiøs tro på = Frihed Lighed Broderskab ???

Har en sådan udvikling været mulig = set ud fra en rationel indfaldsvinkel ???Hedegaard og §266b — Retsstaten

DU DANSKE KVINDE

Hvis du vil vide mere om tørlæder, så prøv et T  Hvis du vil mere om islams ægteskaber, så prøv et Æ  og hvis du vil vide mere om kvinder stilling i Koranen, så prøv et  K , og så fremdeles. Vil du vide mere om islams lovlige løgne = så find ordet Taqiya.

 Hvornår tillader imamer = at muslimer må læse i Bibelen og ( DE 10 BUD ) I Anden Mosebog = Kapitel 20 = fra Vers 3 til og med Vers 17. ???  Hvornår sker det ??? 


| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | Y | Z | Æ |
| Se ALLE ord/begreber |


 

Sam Solomon          medforfatter til denne bog.

 MOSKEEN
og dens rolle i samfundet  =  En meget oplysende bog.
Udgivet i 2008     Find den evt. på   =   www.Google.dk   

 

Forfatterne er = Sam Solomon og E. Alamaqdisi

 Hvilke ( sandheder ) skjuler (Folketingets Partiledere ) for Danmarks befolkning = ved at fastholde ( Censur Paragraf 266b ) som en del af Dansk Lovgivning ??? Hvilke ( løgne ) ønsker ( Det Danske Folketing ) at beskytte bag ( Censur Paragraf 266b Er det kun = Partiledere = der er ansvarlige for konsekvenserne af ( Censur Paragraf 266b ) over for Danmarks befolkning ???Mere om New World Order: Varer over 60 minutter.
http://www.youtube.com/watch?v=VebOTc-7shU 


TRYK HER FOR AT SE FILMEN


 

 Ver

 

I Sverige råder et klima, der minder om forstadiet til totalitarisme, mener Gunnar Sandelin. der mistede sit arbejde på grund af sine holdninger. Også Sverige har

 

BE`RUFSVER`BOT = Det er også = Sandhedens pris = i Sverige. Læs Klummen.Som dansker og kristen = har jeg dette spørgsmål =

Står der noget i USAs Uafhængighedserklæring fra 1776 og USAs lidt senere = Forfatning = at USA er en kristen Nation ???

Teknologi under 1. verdenskrig - Wikipedia, den frie encyklopædiKristendommen er forkyndelse af sandheden, men sandheden kan der ikke stemmes om. Den kan kun adlydes.

Det gamle = Diktator-kneb = fra Romer-rigets tid = virker stadig. Ønsker du at dræbe ( sandheden ) i opløbet = så dræb budbringeren = eller budbringerens troværdighed = inden folket har hørt budskabet.DEN VÆRSTE LØGN AF ALLE

Den værste = løgn = af alle = det er som bekendt = fortielse af Sandheden. Hvilke specielle sandheder har ( Politiken ) bevidst undladt siden avisen startede - 1. oktober 1884 = som = organ for = den = højeste oplysning??? Det er naturligvis en opgave for = filosoffer og Historikere. Er det forresten rigtigt = at  Illuminati  tilbeder et = højeste væsen ???Fredsaftalen ved Hudaybiyah = En fredsaftale med Muhammed

En afgørende begivenhed i Muhammeds liv var = fredsaftalen ved Hudaybiyah. Muhammed var draget mod Mekka med en betydelig styrke, og muslimernes håb om endelig at generobre den by, de var blevet smidt ud fra seks år tidligere, var stort. De blev  imødegået af Mekkas indbyggere, og efter nogle kampe indgik Muhammed - til muslimernes store forbløffelse - ikke bare en fredsaftale, men han fraskrev sig samtidig profetværdigheden i aftalens slutdokument.
 Muhammed beroligede dog muslimerne med, at den slags aftaler med vantro ikke har stor betydning uanset, at de er nedfældet på skrift, for hvis muslimerne frygter svig fra modpartens side, kan den slags aftaler brydes ensidigt.
 Dette har stor betydning som eksempel for islamiske ledere i dag. Yasser Arafat forpligtede i Oslo-aftalerne palæstinenserne til at anerkende staten Israel, fjerne anti-semitistisk materiale fra deres skoler og gennemføre andre tillidsskabende foranstaltninger. Dette skulle ske som forbereddelse til en endelig fredsslutning med Israel, men vakte stor utilfredshed blandt palæstinenserne. Arafat brugte på palæstinensisk TV Muhammeds eksempel i Hudaybiyah til at forklare, at den slags aftaler med vantro ikke nødvendigvis skal overholdes. Den dag i dag ( 2010 ) er hovedparten af Oslo-aftalerne ikke overholdt fra palæstinensisk side. Citat slut.Hvad er opfordringen fra en socialdemokratisk budbringer =
Kronik: Gør plads til islam i Europa   hvorfor  ???

 Syre i ansigtet som afstraffelsesmiddel.  Er det den fremtid som venter Danmarks kvinder - engang i fremtiden - i deres eget fædreland  ???

              

WINSTON CHURCHILL = HAR UDTALT FØLGENDE =

"Altså, hvis vi ikke vil kæmpe for vores ret, når vi let kan vinde uden blodsudgydelser, hvis vi ikke vil kæmpe, når vor sejr er sikker og ikke så dyrekøbt -
så kan vi nå til det øjeblik, hvor vi er nødt til at kæmpe med alle odds imod os og kun have en yderst spinkel chance for at overleve.
Men der kan gives et endnu værre tilfælde: At vi er nødt til at kæmpe, når der ingen chancer er for at sejre, fordi det er bedre at gå til grunde end leve som slaver."
  Citat slut
 

 

Hej!
Prøv at lave din egen hjemmeside ligesom mig! Det er nemt, og du kan prøve det gratis
ANNONCE