Sandheden og Grundloven

www.Kulturpartiet.dk = 8. september 2012

SANDHEDEN og GRUNDLOVEN i DANMARK

 


                   ER DU KRISTEN  ???  HVORDAN VED DU DET  ???
http://www.dendanskeforening.dk/ 

                    VIL DU FORSVARE = SANDHEDEN = MED DIT LIV ???


KRISTENDOMMEN  er forkyndelse af  SANDHEDEN

Hvordan har = Sandheden = det så i Danmark = her i 2012 ??? Fortidens danske jurister = ville efter min opfattelse = beskytte det danske Folks rettighed til at sige = Sandheder = højt = i det offentlige rum. Da Kristendommen er = forkyndelse af = Sandheden = så kunne rettigheden til = at enhver kunne dyrke sin egen religion = og andre beboere i Danmark kunne dyrke deres forhold til den Gud de tror på = gennem deres religioner. Så fortidens jurister indførte derfor ( efter min opfattelse ) Paragraf 4. i = Danmarks Riges Grundlov af 1953 = for at sikre ( Det Danske Folk ) rettigheden til at dyrke deres egen religion = i deres = eget fædreland = uden at genere andre beboere i Danmark = der dyrker en anden Religion. Bliver = Danmarks Riges Grundlov af 1953 = så forsvaret af Nutidens Jurister = og af Nutidens Politikere ???

Se ( Danmarks Grundlov ) Paragraf 4. på dette link =

CENSUR PARAGRAF 266b  =  www.danskkulturdebat.dk

I 1971 indførte ( Danmarks Folketing ) Censur Paragraf 266b = der forbyder ( Det Danske Folk ) at sige = Sandheder = højt i det offentlige rum. Det er ikke kun en forhindring for ( Danske Kristne ) i at udbrede deres oprindelige religion = men det er efter min opfattelse også overtrædelse af = Danmarks Riges Grundlov af 1953 = der efter min opfattelse sikrer = fri religions-udøvelse her i Danmark = medmindre Paragraffen om beskyttelse af ro og orden i samfundet = ikke bliver overtrådt. Fra Kapitel VII = i Grundloven =  

§ 67
Borgerne har ret til at forene sig i samfund = for at dyrke Gud på den måde, der stemmer med deres overbevisning, dog at intet læres eller foretages, som strider mod sædeligheden eller den offentlige orden.

Kan = CENSUR PARAGRAF 266b = annulere = Paragraf 67 ???


1. Mogens Glistrup          Er desværre død.
2. Peter Neerup Buhl
3.
Kaj Vilhelmsen            http://www.radioholger.dk/ 
4. Morten Messerschmidt
5.
Lars Hedegaard
6.
Jesper Langballe
7. Daniel Carlsen            =   Anklaget for Sandheden
8.
Lars Kragh Andersen
9. Firoozeh Bazrafkan
10. Rolf Slot-Henriksen   =  Er desværre død
11. Torben Mark Pedersen  =
29. maj  2012

Læs klummen

 Daniel Carlsen er iøvrigt Formand for = www.DanskernesParti.dk 

 En leveregel fra egnen omkring = Skjern = Hvor du kan.

 

 Gør altid din Nabo en tjeneste = hvis det ikke skader dig selv Personligt.

Min fars roemark i Skjern - YouTube

www.youtube.com/watch?v=w565ZNii6HI
23/01/2010 - Uploadet af MFSundahl
En hyldest til Rock Nalle! ... Min fars roemark i Skjern ... Det er den originale, og denne med Skjern ...

BESKYTTER  =  DANMARKS RIGES GRUNDLOV af 1953 = I VIRKELIGHEDEN = DET DANSKE FOLKS RET TIL = AT UDØVE DERES OVER 1000 ÅR GAMLE = KRISTNE RELIGION = I DERES EGET FÆDRELAND = NEMLIG = FORKYNDELSEN af SANDHEDEN ??? www.fortidensJelling.dk

Eller står = Censur Paragraf 266b = over = Danmarks Riges Grundlov ???

Der må jo være nogle = Jurister = der kan give vore "Danske  Politikere"  et vink med en vognstang.

Et udtryk fra dengang Danmarks befolkning fik bragt mælk ud = til deres private dør = fra en mælkevogn = trukket af en hest = og de flittige fattige = kunne finde gødning = til deres nyttehaver på Gaden. Jo - Centraliseringen af Danmarks Kommuner = har sat sit præg på det "danske samfund". Hvornår = EU = beslutter = at de 27 National-staters Parlamenter skal nedlægges = er ikke offencielt endnu = men den ( New World Orders ) globale organisering af Jordkloden = offentliggøres ikke = før = Den Ulovlige Lovgivning = er på Plads = med Socialdemokratiets fulde opbakning.

En kronik skrevet af socialdemokraten = Mogens Jensen.
Kronik: Gør plads til islam i Europa   hvorfor???
Er denne opfordring godkendt af = EU-Kommissionen ???

De fører jo deres egen Politik = disse = Overnationale Institutioner
Hvem udfører alle disse kuturelle = Kaos-ordrer = på gadeplan ???

The One World Order, by Conquest or Consent? - NewsWithViews

www.newswithviews.com/Spingola/deanna41.htmCached - Lignende - Oversæt denne side

 Vi husker alle hvad = James Warburg = sagde om en Verdensregering  i  = 1950.


www.wikipedia.net   www.Google.dk   www.endtime.net   www.Tagryggen.dk 

Kan = DANMARKS RIGES GRUNDLOV = Beskytte danskere = der siger sandheden om koranens indhold  ???

Kan = DANMARKS RIGES GRUNDLOV = Beskytte muslimer = der Påstår at islam er = Fredens Religion ???   

www.forfulgt.dk  

Det er tilladt at tro på hvad som helst = bare du ikke siger = Sandhederne = om dette Links indhold = så det undlader jeg så at gøre. Det er ikke kun = Jordklodens Journalister = der har lært = Selv-Censur  ???  Der er jo også global lovgivning = der fremmer denne tendens = ikke kun lokalt = men også globalt.

 


MSNBC: PROLONGED DETENTION - YouTube

 

www.youtube.com/watch?v=U2UcSbj9BOo10. maj 2012 - 7 min. - Uploadet af zolitico
MSNBC: PROLONGED DETENTION. ... police state america. prolonged detention with no judge jury


 Har = Censur Paragraf 266b = og = PROLONG DETENTION = noget til fælles ???

Hvem er de = GLOBALE  JURISTER = der ønsker en = New World Order ???

Vi ved jo godt = at det er direktøren i Toppen af en organisation = der giver de ordrer = der gælder for resten af organisationen. Det gælder sådan set for alle de = Overnationale Institutioner = som jordklodens skatteydere financerer.

 

Hvilke = tre studerende = regner ud = hvad det koster Jordklodens befolkninger = at financere disse = OVERNATIONALE INSTITUTIONER = og deres normale Resourseforbrug på et enkelt år ???      www.RadioHolger.dk 

 

Forkortelser på = Overnationale Institutioner = 

Asean - BNP - CEBS - CEPOL - CHG - CIMIC - CIVCOM - COREPER - CRT - DER - EBC - EBRD - ECB - EDA - EF - EFC - EFD - EIB - ENP - EPC - EMS - ERM - ESCB - ESFP - ESS - EU - EUFOR - EU-ISS - EUMC - EUMS - Eurodac - Eurojust - EUPOL - EUROSUR - EUSC - EUSR - EWG - DANATO - DG - FDI - FN - FRONTEX - FUSP - FY ROM - G-7 - G-8 - G-20 - HR - IEPG - IMF- IPTF - IPU - ISAF - JSC - MF - MoU - NAC - NATO - NRF - OECD - OSCE - PfP - PMG - PRT - PSC - RIA - RELEX - SDO - SEPA - SIS - SF - SFOR - SFP - SIS - TEF - TEU - TEUF - TEØF - VIS - VEAG - VEU - Økofin - ØMU . 

Hvad er de ( samlede udgifter ) til disse = Overnationale Institutioner = for Jordklodens skatteydere ??? Hvilke tre studerende regner det ud ???  www.RadioHolger.dk 

 

Det kan jo regnes ud på flere forskellige måder. Man kan regne ud = hvad lønningerne er til samtlige = TOP- CHEFERNE = for disse = Overnationale Institutioner  ???

Det kan også regnes ud = ved at regne udgiften ud til = hvad lønningerne er til hele den enkeltes ( Overnationale Institutions ) lønudgifter = og øvrige resurceforbrug = og derefter lægge disse = Overnationale institutioners = samlede forbrug ud. Hvad bliver udgiften derefter til den enkelte skatteyder = her på Jordkloden ??? Så - jeg spørger igen. Hvilke tre studerende = kan regne de samlede udgifter ud = for disse = Overnationale Institutioner ???

www.Google.dk     www.wikipedia.net     www.endtime.net

 Hvad foregår der her på Jordskloden ???    www.Sappho.dk 

Hvad foretrækker du at vide = Sandheder eller Løgne  ???

 

September 11 Shocking Discovery! - YouTube

www.youtube.com/watch?v=HManybfWTN87. jul 2012 - 4 min. - Uploadet af OurCountry911
September 11 Shocking Discovery world wide eartqakes floods and such..
 

 

 

Hej!
Prøv at lave din egen hjemmeside ligesom mig! Det er nemt, og du kan prøve det gratis
ANNONCE