RELIGIØST BEDRAGERI

www.Kulturpartiet.dk - 2. september 2012

RELIGIØST JURIDISK BEDRAGERI  =  BETYDER DET NOGET ???

www.Google.dk  www.wikipedia.net  www.Medie1.dk  www.endtime.net

 


 

Det kommer måske an på = hvor stærkt troende en Person man er = men det kommer måske også an på = hvordan = vores Kristne Gud ser på denne sag ??? Her i Danmark har vi = Takket være = MARTIN LUTHER = haft en Grundlov = der har sikret = at det var frit for tilbedere af enhver Religion = at tilbede den Gud = de tror på = her i Danmark = Takket være = Danmarks Riges Grundlov af 1953 = Paragraf 4. der sikrer fri religionsdyrkelse i Danmark = for alle jordklodens religioner. Paragraf 4. i Danmarks Grundlov = kan læses på dette link = www.danskkulturdebat.dk

 


                ER DU KRISTEN  ???  HVORDAN VED DU DET  ???
http://www.dendanskeforening.dk/ 

                    VIL DU FORSVARE = SANDHEDEN = MED DIT LIV ???


KRISTENDOMMEN  er som bekendt forkyndelse af  SANDHEDERNE.


MIT NAVN ER  =  Poul Leo Nielsen  =  født i 1945

Jeg bør måske nævne = over for Danmarks Præster = at jeg er født i 1945 = og kun har 7 års skolegang = og derfor muligvis kommer til = at udtale mig om noget = jeg ikke har forstand på = fordi jeg heller ikke er bibelkyndig. Min første bibel fik jeg i 2011 = og har nu også en lidt ældre bibel = som udgangspunkt for at kunne verificere Bibelens indhold = for eventuelle religiøse og juridiske fiflerier = gennem tiderne. Og efter min opfattelse = så er der her i Danmark blevet fiflet = med = Kristendommens Religiøse Fundament = gennem Religiøst Juridisk bedrageri.

DET FØRSTE BEDRAGERI = NY BEDEDAG FOR TROENDE

Det første religiøse bedrageri = som jeg mener = at kunne konstatere = det finder sted i det - dengang - Kristne Tyrkiet = i byen Laodikea = et sted mellem år 320 og år og år 360 . Dette betyder = at den syvende dag = ugens hviledag = Sabbatten = som vores = Kristne Gud = Helliggjorde = er blevet flyttet til om Søndagen = som er ugens første Ugedag.

DEN FØRSTE SØNDAGSLOV =   TILLÆG 9 LYDER SÅLEDES =

"Man erfarer første gang om søndagstilbedelse påbudt ved lov i kejser Konstantins forordning år 321 e. K. den påbyder, at alle retsale, indbyggere i byen og arbejdere på værksteder skal holde hviledag om søndagen ( på solens ærværdige dag. ) Kun een undtagelse fra dette påbud er gjort - for dem, der dyrker jorden." Encyclopedia Britannica ( Det engelske leksikon,) 9 udgave, artikel "søndag."

Den latinske original findes i Codes Justiniana ( Justinians lov,) 3 bd. titel 12. lex. 3

Loven citeres på latin og på engelsk i Philip Schaff`s History og the Christian Church, 3 bd. 3 del, 7. kap. del 75 side 380, fodnote 1.

Desuden i Albert Henry Newman´s Manual of Church History, ( Philadelphia, The American Baptist Publication Society, 1933 ) revideret udgave, 1bd, side 305-307.

Ligeledes i Leroy E. Froom´s, The Prophetic Faith of Our Fathers, ( Washington D, C: Review & Herald Puhl. Ass. 1950. Side 376-381.

Citat slut.    fundet i bogen  =  den kommende KRISE

af = A. Jan Marcussen P.O. Box 68 Thompsonville, IL 62890  USA


Er det i Virkeligheden en =  Solgud = Kristne har tilbedt siden år 321 ???

Det som efter min opfattelse bør bemærkes her = det er - at der kun var een undtagelse fra dette påbud på Kirkemødet i Loadikea = og det var for dem der dyrker jorden. Er denne undtagelse for dem = der dyrker moder jord som en kvindelig Guddom = eller = for de bønder eller agerdyrkere = der dyrker jorden som Landbrug ??? Begrundelsen for at jeg finder det interessant = er på grund af denne Video = Produceret af = Texe Marrs = fra Texas. Det er trods alt en undtagelse fra ikke at tilbede = Solguden = der historisk set = kan føres over 1500 år tilbage i tiden = og hvem arbejder målrettet efter en tidshorisont - der går mere end 1500 år tilbage i tiden.  ???  Muligheden for = at det kan være = Satan selv = bør ikke udelukkes = set fra en analytisk indfaldsvinkel. Religiøst set = hvad var Vatikanstatens formål med flytte den ugentlige Sabbat = fra ugens sidste dag = til ugens første dag ??? 


En oplysnings - Pause  = især for de religiøst nysgerrige    =   www.Tagryggen.dk   

Texe Marrs - Satan in the Vatican (1/6) - YouTube

Er Paven Katolik ???  Hvis paven ikke er Katolik = hvad er han så ??? Har vi fået svaret ???

The Mystery of Mecca by Mike Hoggard - YouTube

www.watchmanbroadcast.com 

Freeman and Texe Marrs ~ Secret Handsigns of the Illuminati 1/2 ...


 www.islam-info.dk   et internet-leksikon om Koranens indhold.

Besøg evt. fredens Religion = under disse overskrifter = Taqiya - Kvinder

Dar al-harb ( Krigens område ) Dar al-islam ( Fredens område ) www.forfulgt.dk


 Du kan selv sammenligne ( Guds 10 Bud ) der står i Bibelen = med = ( De 10 Bud )  der står i den Katekismus = som der undervises efter = i den Katolske Kirke.  Specielt ( Bud nr. 2 ) og ( Bud nr. 4. ) er meget forskellige.

Guds ti bud
(2 Mos 20, 3-17)

Ti-budsloven forandret af
mennesker i den Lutherske katekismus

1. bud

Du må ikke have andre guder end mig.

1. bud

Du må ikke have andre guder end mig.

2. bud

Du må ikke gøre dig noget udskåret billede eller noget afbillede af det, som er oppe i himmelen eller nede på jorden eller i vandet under jorden; du må ikke tilbede eller dyrke det, thi jeg, Herren din Gud, er en nidkær Gud, der indtil tredje og fjerde led straffer fædres brøde på børn af dem, som hader mig, men i tusind led viser miskundhed mod dem, der elsker mig og holder mine bud!

2. bud

Du må ikke misbruge din Guds navn.

3. bud

Du må ikke misbruge Herren din Guds navn, thi Herren lader ikke den ustraffet, der misbruger hans navn!

3. bud

Du skal holde hviledagen hellig.

4. bud

Kom hviledagen i hu, så du holder den hellig! I seks dage skal du arbejde og gøre al din gerning, men den syvende dag skal være hviledag for Herren din Gud; da må du intet arbejde udføre, hverken du selv, din søn eller datter, din træl eller trælkvinde, dit kvæg eller den fremmede inden dine porte. Thi i seks dage gjorde Herren himmelen, jorden og havet med alt, hvad der er i dem, og på den syvende dag hvilede han; derfor har Herren velsignet hviledagen og helliget den.

4. bud

Du skal ære din fader og din moder.

5. bud

Ær din fader og din moder, for at du kan få et langt liv i det land Herren din Gud vil give dig!

5. bud

Du må ikke slå ihjel.

6. bud

Du må ikke slå ihjel!

6. bud

Du må ikke bryde ægteskabet.

7. bud

Du må ikke bedrive hor!

7. bud

Du må ikke stjæle.

8. bud

Du må ikke stjæle!

8. bud

Du må ikke sige falsk vidnesbyrd imod din næste.

9. bud

Du må ikke sige falsk vidnesbyrd imod din næste!

9. bud

Du må ikke begære din næstes hus.

10. bud

Du må ikke begære din næstes hus! Du må ikke begære din næstes hustru, hans træl eller trælkvinde, hans okse eller æsel eller noget, der hører din næste til!

10. bud

Du må ikke begære din næstes hustru, folk eller fæ eller noget, der hører din næste til.

 

 

Den Katolske Kirke bekræfter selv, at det er dem, som har gjort denne testamenteforfalskning. Læs videre under overskriften (  Friheden i fare )

På dette link  www.endtime.net     M.V.H. -   Saxo-Poul.

 


 

 

 

Hej!
Prøv at lave din egen hjemmeside ligesom mig! Det er nemt, og du kan prøve det gratis
ANNONCE