DIREKTE DEMOKRATI

www.Kulturpartiet.dk

Præsenteret her 30. august 2012    www.Kulturkloeften.dk   www.Medie1.dk  

DIREKTE DEMOKRATI      www.højskolen-for-direkte-demokrati.dk.

Danmarks Internationale Højskole fyldte - 3. år 29. august 2012

 


             ER DU DANSKER  ???  HVORDAN VED DU DET  ???
http://www.dendanskeforening.dk/ 

                    VIL DU FORSVARE = SANDHEDEN = MED DIT LIV ???


 www.wikipedia.dk        www.Google.dk       www.wikipedia.net 

 

En indvandring, som udhuler danskheden

 Tidligere forlagsredaktør, tidl. assisterende presse- og kulturattache i Paris og dansk repræsentant i Unesco J. Stenberg-Rasmussen har sendt os dette indlæg: 

For nogen tid siden sad jeg på Christiansborg og talte med en folketingsmand[1]. Vi talte om rigets almindelige tilstand, og det har jo længe ikke været fornøjelig underholdning, men det blev i ganske særlig grad foruroligende, da han i samtalens løb udtalte:

         
“Der går en linje fra bestræbelserne på at mindske det danske fødselstal mest muligt ved hjælp af piller, aborter m.v., over forsøget på at ødelægge dansk ungdom med narkotika og videre over indkaldelsen af titusinder af asiater og andre for os vildfremmede folkeelementer, til et snigende halvt hemmeligt arbejde her i folketinget på at gøre det lettere at opnå dansk indfødsret. Formålet er at skabe grundlag for en fuldstændig omstyrtelse af det danske samfund og rive dets rødder i den historiske fortid over.”    Citat slut.


Hele = PLAN 1975 = findes på = www.sagenskerne.dk 


I hvilket årstal blev det opgivet at undervise i Kristendom i Folkeskolen ???

Hvilke rødder i = Danmarks Fortid  = skal der rykkes over ???

Er det rødderne til = Kristendommen i Danmark = der skal kappes over.

www.Danskkulturdebat.dk     Noget kunne tyde på det  ???


Er det Planen at = Det Danske Folk = skal glemme hvem de er   ???

Besøg eventuelt Grundlovsforeningen = www.danskkultur.dk = og

læs lidt om =

KRISTENDOMMEN  er forkyndelse af SANDHEDEN  =

og ikke alle kan lide at høre Nutidens = Sandheder =

 


 

Nazis (& alike) did not lose WW 2

www.fidyo.info/de3667da1.html5. jul 2012 - 58 min.
Nazis (& alike) did not lose WW2 according to Charlotte Iserbyt - 'Skull & Bones'? see Movie 'Skull ...

Find selv = Charlotte Iserbyt  = på = www.Google.dk 


www.RadioHolger.dk   www.Medie1.dk    www.RadioDua.dk   www.DenKorteAvis.dk

 


Det forklarer eksperten  Joseph Goebbles  = her =

Løgnens konspiration...

"Løgnen kan kun blive opretholdt så længe, STATEN kan skærme mennesker fra løgnens politiske, økonomiske og militære konsekvenser. Derfor bliver det livsvigtigt for STATEN at bruge al dens magt til at undertrykke menings-forskelle - for sandheden er løgnens dødsfjende, og i forlængelse heraf bliver sandheden  STATENS største fjende." (Nazi-propaganda- minister Joseph Goebbels i tiden 1933-45)


Her kan det være af betydning at vide = at der sættes spørgsmålstegn ved = om Paven er Katolik = men måske i virkeligheden tilbeder = moder jord = som en Gudinde = der er Lucifer = og er den Guddom = som = Vatikanets Religiøse ledere = tilbeder ???

Texe Marrs - Satan in the Vatican (1/6) - YouTube


 

The Black Pope - Benjamin Fulford (2011) - Video Dailymotion

www.dailymotion.com/.../xom9o5_the-black-pope-be...13. feb 2012 - 4 min.
News, politics, world events, pop culture, entertainment and celebrity gossip. Videos from NBC, Fox, and ...

 

ENGANG SAMARBEJDEDE NAZISTER OG
MUSLIMSKE RELIGIØSE LEDERE =Vi ser her Hajj Amin al-Husseini - stormufti af Jerusalem og tidligere præsident for Palæstinas Øverste Islamisle Råd i samtale med Hitler. Havde de aftalt at udskifte Danmarks og Europas oprindelige befolkninger ??? Er forsættelsen af denne  Nazistiske arbejdsopgave = bare blevet overtaget af =  EU ???

Nazismen og Socialismen er begge ( ideologier ) og som Kinas Formand Mao = har sagt det = det er lige meget hvilken farve katten har = bare den fanger mus.

 

Jim Marrs: Hidden History Part 1 - YouTube

www.youtube.com/watch?v=r6zG47K1Ruw7. feb 2012 - 35 min. - Uploadet af EPICVOYAGERS
Jim Marrs, author of "Rule by Secrecy", informs us of the Hidden History and conspiracies that myriad ...

Daniel Estulin ARRESTED at Madrid Airport and prevented from ...

911 Truth: Jim Marrs in 10 Minutes - YouTube

www.youtube.com/watch?v=6H0X-7sDwZE14. apr 2007 - 10 min. - Uploadet af clbackus
Please Visit INFOWARS.COM for the truth about what's really going on....Do it for the United States, Do it for ...
 

 

Have You Forgotten? - YouTube

www.youtube.com/watch?v=VpoudLoc8sY6. dec 2006 - 4 min. - wii041
This video was made to remind us why our troops are protecting us everyday! If they weren't we would be ...
 
Hvem kan lokke de = levende døde = til at tænke sig godt om ???

DE STORE POLITISKE BEDRAG = kommer ovenfra.

www.DR.dk/galtiDanmark     =  Se alle de 6 film her ???


 

Alex Jones = er også en aktiv Historie-Forsker = Order of Death  

Illuminazi Bilderberg West Bohemian Grove - Anthony J Hilder ...

www.youtube.com/watch?v=GhnghPMksNI18. okt 2011 - 75 min. - Uploadet af mranthonyjhilder
Low Resolution Version. High Definition Version will be available at Free World Film Works http://www ...

 Historist set = hvorfor er jagten på de = Kristne = forsat igennem flere hundrede år ??? 


 

HVORDAN HOLDER PAVEN SAMMEN PÅ = VATIKANSTATEN  ???

Jesuit-eden  =  ( Iøvrigt ) = Har Paven kysset Koranen  ???

Min søn, du er allerede blevt lært op til at opføre dig som en hykler: At være en katolik blandt katolikker, og være en spion selv blandt dine egne brødre - og ikke tro nogen mennesker, og ikke stole på noget menneske. At være en reformeret blandt de reformerte. At være en hugenott blandt hugenotterne. At være en kalvanist blandt kalvanisterne. Blandt Protestanterne - vær i almindelighed som en af dem!


Tilegn dig deres tillid  =  Jesuit Eden til Paven.

Tilegn deg deres tillid, og forsøg til og med at tale fra deres talerstoler. Fremhold med din naturs fulde heftighed vor hellige religion og Paven. Forneder deg til og med så lavt som at blive jøder blandt jøderne, således du kan være i stand til at samle al den information som kan være til nytte for din orden, som en trofast Pavens soldat. Du er blevet lært op til lumsk at plante sjalusiens og hadets frø mellem stater som før havde fred, og ophidse dem til bloddåd, idet du involverer dem i krig med hinanden, og skaber revolutioner og civile krige internt i samfund - Provinser og land som var selvstændige og fremgangsrige  - og kultiveret med kunst og videnskab - og glæder sig over fredens velsignelser.

MERE INFILTRATION

Tag parti for forkæmperne i hemmelighed - i samråd med med dine andre jesuit-brødre ... som måske er involveret på den anden side - og som måske går imod den side - som du har forbindelse med - således at Kirken til slut kan blive den vindende part - i forholdene som er lagt til rette i fredens forhandlinger - og målet helliger midlet.

GRUNDSKOLEN ER OVERSTÅET

Du er blevet lært op til din opgave som en spion - og samle al statestik - fakta og imformation som det står i din magt at fremskaffe fra alle kilder. At opnå tillid gennem smiger til i Protestanternes familier og kættere af enhver klasse og karakter - ligesom til handelsmænd - bankmænd - advokater og blandt skoler og universiteter - i Parlamentet og lovgivende forsamlinger, hos myndighederne og statsrådene - og være alle ting for alle mennesker - for Pavens sag - hvis tjener du er indtil døden.

NY-OMVENDT BEGYNDER

Som en nybegynder og nyomvendt har du allerede modtaget al fornøden instruktion, og har gjort tjeneste som en medhjælper, skriftsfar og præst, men du har endnu ikke blevet udstyret med alt det - som er nødvendigt for at være en kommandant for de loyales hær i tjenesten for Paven. Du må tjene den tilstrækkelige tid som et redskab og udøver - gennem de ordrer som bliver givet af dine overordnede - for ingen kan befale - som ikke endnu har indviet sit arbejde med blodet fra en kætter - for hvis der ikke bliver udgydt blod - sker der ingen tilgivelse.  Derfor - for at du kan blive skikket til dit arbejde - og for din frelse skal være sikret, så skal du ud over din tidligere lydighedsed til din orden og troskab til Paven repetere efter mig =

DER SVÆRGES

"Jeg  ------------------, nu i nærvær af den Almægtige Gud, den velsignede jomfru Maria, den velsignede - Ærkeengel Mikael - den velsignede døber - ST. Johannes, den Hellige Far - den Overordnede General af Jesu Samfund, grundlagt af ST Ignatius Loyola - under Paul III´s  pontifikat, som har - Jomfruens morsliv - Guds livmor - og ved Jesu herskerstav, at Hans Hellighet - Paven - er Kristi viseregent - og er det sande og eneste hoved for den Katolske Universielle Kirke og Universielle Kirke over hele jorden, og at han i kraft af bindingen og løsningen givet til = Hans Hellighed af min Frelser - Jesus Kristus - og har magt til at afsætte hedenske Konger Prinser Stater Fællesskab og Regeringer, som alle er ulovlige uden hans hellige godkendelse, og at de trygt kan ødelægges.

BESVÆRGELSEN  FORSÆTTER

Jeg lover og erklærer videre - at jeg ikke vil have nogen egen mening eller vilje - eller nogen mental reservation overhovedet - selv ikke som et lig eller et kadaver ( perinde ac cadaver ) men uden at nøle adlyde hver eneste ordre jeg vil modtage fra mine overordnede i hæren til Paven og til Jesus Kristus.

At jeg vil gå til hvilken som helst del af verden, uden at beklage mig - og vil være underdanig i alle ting som bliver mig fortalt .... Jeg lover og erklærer videre at jeg vil - når anledningen byder sig - starte og føre ubamhjertig krig - hemmelig eller åbenlyst - mod allekættere - Protestanter eller liberale - som jeg er anvist at gøre - for at udslette dem fra jordens overflade - og jeg vil ikke skåne hverken - køn -alder eller tilstand. Jeg vil ødelægge - koge - flå - kvæle og begrave levende disse berygtede kættere  - rive op deres maver og livmoderne til deres kvinder og knuse deres afskyelige race.

BESVÆRGELSEN  FORSÆTTER

Når det samme ikke kan blive gjort åbenlyst - vil jeg i hemmelighed bruge giftkoppen - kvælerstrengen - dolkens stål eller blykulen - uden hensyn til ære - rang - værdighed eller autoritet - til den person eller de personer - uafhængig af deres tilstand i livet - enten offentlig eller privat - når jeg når som helst bliver anvist til at gøre det - af en hvilken som helst agent fra Paven - eller en overordnet af broderskabet af
den hellige tro til Jesu Samfund.

( Findes nedtegnet i kartoteket i Kongressen ( Congressional Record ) USA, 15 FEBRUAR 1913, s. 3215-6 )

(  Også i << The Engineer Corps of Hell >> af  Edwin A. Sherman.  s. 118, 1883, Library of  Congress Catalog Card # 66-43354 ).

Hvad står der i Bibelen om de sidste tider ??? Hvad ved Danmarks unge om det ???

ER KORANEN SKREVET I = VATIKAN-STATEN  ???

OG HAR PAVEN  KYSSET KORANEN ???

OG STÅR DER ET SYMBOL AF LUCIFER I KABAEN ???

 

The Mystery of Mecca  =  of   =    www.MikeHoggard.com 

Watchman Video Broadcast 04-10-11, The Mystery of Mecca ...

www.youtube.com/watch?v=nzjVdSjzPsQ24. jan 2012 - 77 min. - Uploadet af WatchmanVideoChannel
Visit http://WatchmanVideoBroadcast.com/ - The Mystery of Mecca. Pastor Mike Hoggard reveals that Islam ...
 
 

http://denkorteavis.dk/2012/22844/?utm_medium=newsletter_ubivox&utm_source=20120909_DEN%20KORTE%20AVIS%209.september%202012&utm_campaign=DEN%20KORTE%20AVIS%209.september%202012

DE ER FULDE AF LØGN = winston Churchill = har sagt hvorfor  =

DET ER SEJRHERREN DER SKRIVER HISTORIEN

Han sagde = Det er Sejrherren der skriver Historien = og den Historieskrivning = der skrives her i 2012 = af de løgnagtige aviser = det bliver det kildemateriale = som fremtidens historie-forskere vil bruge om 50 til 60 år = som grundlag for Fremtidens forskningsgrundlag = i fremtidens kommende historie-skrivning.


(Det fremgår ikke helt. hvem "unge" er!

http://denkorteavis.dk/2012/22844/?utm_medium=newsletter_ubivox&utm_source=20120909_DEN%20KORTE%20AVIS%209.september%202012&utm_campaign=DEN%20KORTE%20AVIS%209.september%202012

Så fremtidens = historie-forskere = kan allerede nu skrive Danmarkshistorien 50 til 60 år frem = fra de mest løgnagtige aviskilder der findes på denne jordklode = med fantastisk opbakning fra = Kaabaen = på Amager = der kaldes DR = og deres gemte Radio-optagelser - så har nogle regnet ud = hvad der er formålet med den nuværende med den nuværende beskrivelse af nutidens fakta i de dominerende medier = nemlig at fylde fremtidens Generationer om 50 til 60 år = med nutidens løgne - i fremtidens historiebøger. Djævelsk godt udtænkt fremtidsbedrag.

DET ER SEJRHERREN DER SKRIVER HISTORIEN   udtalt af

Sejrherren = WINSTON CHURCHILL = lige efter ww2.

Derfor vil det nok her i Danmark blive  = Politiken = der bliver hovedkilden til Fremtidens Historie-Skrivning om cirka 50 til 60 år = som godkendt forskningskilde =  især hvis nutidens Politikerne i Danmark forsat vil føre den Politik = den Kommunistiske Politik = der er udtænkt af Satan-tilbederen og "Kommunisten" Karl Marx  der er udgangspunkt for nutidens dominerende globale ideologier.  Om disse her udsagn er = Historiske Sandheder = det kan der jo udforskes nærmere = på =

DIREKTE DEMOKRATI    www.højskolen-for-direkte-demokrati.dk.

Danmarks Internationale Højskole fyldte - 3. år 29. august 2012


 Hedder USAs Frihedsgudinde = Gaia  ???   Order of Death  

 

Har = Karl Marx = været deltager på = Bohemien Grove = i sin egenskab af ypperstepræst inden for denne = Satan Kult  ???

Hvad ved du om = Maurise Strong www.Google.dk 

Få opklaret dette spørgsmål = og andre spørgsmål på højskolen for =

 

DIREKTE DEMOKRATI    www.højskolen-for-direkte-demokrati.dk.


 

Illuminati III Murdered by The Monarchs

video.google.com/videoplay?docid...4. okt 2008 - 67 min.
Illuminati III Murdered by The Monarchs. 1:07:25 - 3 years ago. The third documentary in this series by Chris ...

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 
 

 

 

 

 

Hej!
Prøv at lave din egen hjemmeside ligesom mig! Det er nemt, og du kan prøve det gratis
ANNONCE