DANSK KULTUR KILDE

www.Kulturpartiet.dk

Præsenteret her 30 august 2012    

DEN = DANSKE KULTURKILDE  =  DEN ER  =   DE =  VILDT BEGAVEDE DANSKE BØRN


               ER DU DANSKER  ???  HVORDAN VED DU DET  ???
http://www.dendanskeforening.dk/ 

                    VIL DU FORSVARE = SANDHEDEN = MED DIT LIV ???


SÅDAN KAN DINE BØRNS HJERNER TRÆNES

Det kan jo skyldes = at mange danske mødre = opdrager deres børn = med udgangspunkt i ( DE 10 BUD  ) og fra Børnebøger = der underholder børnene på en god måde. Ligesom muskler skal udvikles ved træning og brug = der har jeg den tvivlsomme teori = som jeg dog selv tror på = og = den er = at evnen til at tænke = kræver = at hjernen bliver trænet til = Ja = netop at tænke. Her er det min teori = at = ( DE 10 BUD ) = og her mener jeg dem = der står i Bibelen = er et fantastisk træningsprogram = som forældre kan bruge = til at optræne deres børn hjerner = og til at udvikle deres børns hjerner optimalt.


DE 10 BUD  )   i Bibelen lyder således =

 

Disse ( 10 BUD ) er fundet i min Bibel.

 

 

 

2. Mosebog  Kapitel 20   Vers 3. til og med Vers 17.

Gud talte disse ord: Jeg er Herren din Gud, som førte dig ud af Egypten, af trællehuset.

1. Du må ikke have andre Guder end mig.

2. Du må ikke lave noget gudebillede i form af noget som helst oppe i himlen eller nede på jorden eller i vandet under jorden ! Du må ikke tilbede dem og dyrke dem, for jeg, Herren  din Gud, er en nidkær Gud. Jeg straffer fædres skyld på børn, børnebørn og oldebørn af dem der hader mig; ! men dem, der elsker mig og holder mine befalinger, vil jeg vise godhed i tusind slægtled.

3.  Du må ikke bruge Herren din Guds navn til løgn, for Herren vil aldrig lade den ustraffet, der bruger hans navn til løgn.

4. Husk sabbatdagen og hold den hellig. ! I seks dage må du arbejde og gøre alt, hvad du skal; ! men den syvende dag er sabbat for herren din Gud. Du må ikke gøre noget som helst arbejde, hverken du selv eller din søn eller datter, din træl eller trælkvinde eller dine husdyr, og heller ikke den fremmede i dine byer. ! For på seks dage skabte Herren himlen og jorden og havet med alt, hvad de rummer, men på den syvende dag hvilede han. Derfor har Herren velsignet sabbatsdagen og helliger den.

5. Ær din far og mor, for at du må få et langt liv på den jord, Herren din Gud vil give dig.

6. Du må ikke begå drab.

7. Du må ikke bryde et ægteskab.

8. Du må ikke sjæle.

9. Du må ikke vidne falsk mod din næste.

10.  Du må ikke begære din næstes hus. Du må ikke begære din næstes hustru, hans træl eller trælkvinde, hans okse eller æsel eller noget som helst af din næstes ejendom. 


 


DEN KRISTNE GUD = ER EN NIDKÆR GUD

Her er det vigtigt = at vide = at vores ( Kristne Gud ) er en ( nidkær Gud ) = se ( Bud nr. 2 ) hvilket jeg mener betyder = at =en Kristen = bør tage disse = 10 Bud = yderst alvorligt og meget seriøst.

KRISTENDOMMEN = er som bekendt forkyndelse af  SANDHEDEN

Har du ikke modet til = at se = ubekvemme sandheder = i øjnene = så er det muligt = at du bør vælge en af de andre Religioner = der alle har = Løgnens Stormester = som deres åndelige kraft-center.  Desværre fører disse religioner = efter min opfattelse = direkte til helvede = så derfor er det ikke noget = jeg kan eller vil = anbefale nogle af mine medmennesker. Der findes ( Sandheder ) inden for disse områder = som = enhver Kristen = bør vide flest mulige ( Sandheder ) om  = og det er inden for =

Politik - Økonomi - Jura - kultur - Religioner - militæret - Medie - strategi og Medie-kontrol  = samt forskellen mellem = Klima-Videnskab og Politisk bestillinga-arbejde.

Så hvis du er = Kristen = ligesom mig = og foretrækker = Sandheder = frem for = Løgne = så er det naturligvis en fordel at vide = at den størsate løgn af alle = ikke er en ( Udtalt Løgn  )  men er ( FORTIELSE af SANDHEDEN )

 


 

 

 

 

 

 

 

 

Hej!
Prøv at lave din egen hjemmeside ligesom mig! Det er nemt, og du kan prøve det gratis
ANNONCE