Mosebogens Navne

www.Kulturpartiet.dk = 7.september 2012

MOSEBOGENS   5.  NAVNE       www.Kulturkloeften.dk 


               ER DU KRISTEN  ???  HVORDAN VED DU DET  ???
http://www.dendanskeforening.dk/ 

                    VIL DU FORSVARE = SANDHEDEN = MED DIT LIV ???


 BIBELENS GAMLE TESTAMENTE = BEGYNDER MED 5 MOSEBØGER

Genesis             =  1. Mosebog         Ge

Exodus              =  2. Mosebog         Exo

Leviticus            = 3. Mosebog         Lev

Numbers             = 4. Mosebog         Nu

Deuteronomy      = 5. Mosebog        Dt

At man kalder disse 5. mosebøger i Bibelen forskellige navne = er en selvfølge for de = Kristne Præster = der kan kende forskel på = Sandheden = og flertals-afgørelser. Hvis de ikke kender denne forskel = hvorfor er de så Præster  ???

For os andre = er det en ligegyldig viden = indtil vi er havnet i den sorte gryde.

Men når man hører en præst eller en Pastor på internettet = så er det naturligvis praktisk at vide = at når Pastoren bruger ordet Gennesis = så taler han om 1. Mosebog i Bibelen = og = når Pastoren siger det står i exodus = så er det praktisk at vide = at det er = 2. Mosebog han taler om = for så kan man lige tjekke i Bibelen = om det måske er en ( falsk Profet ) der lyver = eller om det er en ( Sand Profet ) der taler = Sandhed ???  Her er et link at øve sig på = for dem der ikke går rundt med en Bibel i inderlommen. Vi Kristne ved jo godt = at i tidens endetid = optræder der mange ( Falske Profeter  )    www.endtime.net 


The Mystery of Mecca  =  of   =    www.MikeHoggard.com 

The Mystery of Mecca by Mike Hoggard - YouTube

Er det en rigtig  iagtagelse at ( DR -Bygningen ) på Amager i udseende minder meget om ( Kaabaen ) i Saude-Arabien ??? 


 

FEMA CAMP COFFINS - Investigated - YouTube

www.youtube.com/watch?v=emb_tU4c9m03. jun 2012 - 10 min. - Uploadet af Protecious
GREAT video investigating the Fema Coffins. ... FEMA CAMP COFFINS - Investigated. Protecious ...

Her ses ( Den Sorte Gryde ) i en aflang Version. Er det ikke mærkeligt = at USAs vælgere = vælger Politikere = der bruger skatteydernes penge til at bygge =

cirka 600 koncentrationslejre i USA, som allerede er bemandet med og omgivet af vagter som arbejder på heltid, som om de skal nå noget - selv om alle lejrene står tomme.

Der går jernbaneskinner ind og ud af disse lejre - og desuden har mange af disse 600 Koncentrationslejre også en flyveplads i nærheden.

Det elektriske hegn, som omgiver disse lejre peger ind ad, så det bliver svært at stikke af - for indsatte i disse lejre.

De fleste af disse 600 Koncentrationslejre i USA har i de fleste tilfælde kapacitet til at rumme 20.000 mennesker. Den største i Alaska kan rumme omtrent 2 millioner fanger. Nu er der jo snart valg i USA = og  vælgerne i USA vælger sandsynligvis de samme Politikere engang mere. Så dumme er vi danskere heldigvis ikke = eller er vi ???

Læs eventuelt om valget i = USA = på dette link = www.Monokultur.dk 

G. Edward Griffin - The Collectivist Conspiracy - YouTube


 

Mere om = New World Order: Varer over 60 minutter.
http://www.youtube.com/watch?v=VebOTc-7shU

 


DIREKTE DEMOKRATI      www.højskolen-for-direkte-demokrati.dk.

Danmarks Internationale Højskole fyldte - 3. år = 29. august 2012

 

Vil du vide mere om Politik = så tag på Højskole = og lær mere om Politik på disse områder =

Politik - Økonomi - jura - militær - Religion - Kultur - Medie-Strategi


 www.wikipedia.dk   www.Google.dk   www.wikipedia.net  www.Medie1.dk Sharia finans = jihad  =  Hvem ejer hvem  - økonomisk ???

http://www.radioholger.dk/    http://www.sappho.dk/   www.RadioDua.dk


 

Det kulturbetingede kvindesyn    www.Sappho.dk 

Kvinder bliver systematisk udsat for seksuel chikane af mellemøstlige mænd, men bliver ved med at stemme på partier, der vil have mere indvandring. Uforståeligt, mener Rachel Adelberg Johansen.


Her er alternative Danske  Politiske Partier = og samtidigt =

 Vil du forsvare Danmarks Kvinder  ???  
Bliv eventuelt 
VELFÆRDS-KAVALER.
Meld dig ind i nærheden af din bopæl.


www.danskernesParti.dk   
Daniel Carlsen

http://www.siaddk.wordpress.com/
Anders Gravers

www.fritdk.dk
Michael Ellegaard


 

http://www.danskfolkeparti.dk/ 
Pia Kjærsgaard

http://www.frp-z.dk/
Lars Egmose

http://www.dksamling.dk/
Adam Wagner


 

http://www.healthfreedomusa.org/ 

How to Clean FLOURIDE out of tap water - YouTube

 
 

 

www.Kulturpartiet.dk = 7. september 2012

PAVENS POLITIK  =  HVAD GÅR DEN UD PÅ  ???      www.endtime.net 

 Er Paven Kristen ???  Er Paven Katolik  ???  Kan du selv foretage den videre Research ???


 

             ER DU KRISTEN  ???  HVORDAN VED DU DET  ???
http://www.dendanskeforening.dk/ 

                    VIL DU FORSVARE = SANDHEDEN = MED DIT LIV ???


 

 www.wikipedia.net    www.Tagryggen.dk    www.Google.dk  www.Medie1.dk  

 


 

Ønsker Pavestaten igen at have eneret på = hvem der må læse Bibelen ???

 

www.youtube.com/watch?v=uRNOW-xVzHU17. jan 2010 - 9 min. - Uploadet af Anastasis300
http://www.amazon.com/gp/product/B000E9X36U?ie=UTF8&tag=fratnoth-20&l... DISCOVER THE ...

Council of 7 EXPOSED! MUST SEE!!!.flv - YouTube

Hvad var Pave Paul,s Politiske fremtidsvisioner ??? Har denne Pave Paul i 1964 udtalt følgende = eller noget i denne retning. Det er Pavens og Vatikanets ret - at eje = Pressen = alle biografer = Radioer = Television = og andre lignende medier.  Var der noget der hed en ( A Lampidid Miranda Proces ) i 1964  ???  Er denne fremtid mulig ???

Hvem underviser Jesuitterne ??? Har = EUs = Jose Manuel Barroso = gjort det i USA på Johnston Universitetet ???  President of the European Commission  Når jeg kun har 7 års skolegang = så kan jo jeg ikke vide alt. Hvad er det for et løfte = som en Jesuitter = afgivet til Paven ???

Jesuiterordenen - Wikipedia, den frie encyklopædi

Et udpluk af Jesuit-eden

Min søn du er allerede blevet lært op til at opføre dig som en hykler: At være katolik blandt katolikker, og være en spion selv blandt dine egne brødre - og ikke tro noget menneske, og ikke stole på noget menneske. At være en reformeret blandt de reformerte , at være en hugenott blandt hugenotterne, at være en kalvanist blandt kalvanisterne. Blandt protestanterne - vær i almindelighed som en af dem!

Tilegn deg deres tillid, og forsøg til og med at tale fra deres talerstoler. Fremhold med din naturs fulde heftighed for vor hellige religion og Paven. Fornedder dig til og med så lavt som at blive en jøde blandt jøderne, således at du kan være i stand til at samle al den imformation sammen, som kan være til nytte for din orden, som en trofast Pavens soldat.

Du er blevet lært op til lumsk at plante sjalusiens og hadets frø mellem stater som før havde fred, og ophidse dem til bloddåd, idet du involverer dem i krig med hinanden, og skaber revolusioner og civile krige i samfund, provinser og lande som var selvstændige og fremgangsrige, som kultiverte kunst og videnskab, og som kunne glæde sig over fredens velsignelser. Tag parti for forkæmperne i hemmelighed, i samråd med din anden jesuitt-bror . . . som måske er involveret på den anden side, og åbenlyst går imod den side som du har forbindelse med - således at kirken til slut kan blive den vindende part, i forholdene som er lagt til rette i fredens afhandlinger, og målet helliger midlet.

Du er blevet lært op til din opgave som en spion, og til at samle al den statestik, fakta og informasjon som står i din magt fra alle kilder. At tilsmiske dig tilliden til familie-cirler til protestanterne og kættere af enhver klasse og karakter, ligesaom til handelsmanden, bankmanden, advokaten og blandt skoler og universiteter - i parlamentet og lovgivende forsamlinger, hos myndighederne og statsrådene - at "være alle ting for alle mennesker",for Pavens sag, hvis tjenere i er indtil døden.

"Som en nybegynder og nyomvendt har du allerede modtaget al nødvendig instruktion, og har gjort tjeneste som en medhjælper, skriftefar og præst, men du har endnu ikke blevet udstyret med alt det som er nødvendig for at være en kommandant for de loyales hær i tjenesten for Paven. Du må tjene den tilstrækkelige tid som et redskab og udøver som du er blkevet fortalt af dine overordnede -for ingen kan befale her som ikke endnu har indviet sit arbejde med blodet fra en kætter - " for uden at blod bliver udgydt, sker ingen forladelse". Derfor, for at du skal blive skikket til arbejdet og for din frelse skal være sikret, så skal du i tillæg til din tidligere lydigheds-ed til din orden og troskab til Paven repetere efter mig:

"Jeg ----------------, vil nu i nærvær af den almægtige Gud, den velsignede jomfru Maria, den velsignede erkeengel Mikael, den velsignede døber St. Johannes, den Hellige Far, den Overordnede General af Jesu Samfund, grundlagt af St. Ignatius Loyala, under Paul III´s pontifikat, som er forsat til denne tid, erklærer jeg ved jomfruens morsliv, Guds livmor, og ved Jesu herskerstav, at Hans Hellighed, Paven, er kristi viceregent, og er det sande og eneste hoved for den Katolske Universelle kirke eller Universielle Kirke over hele jorden, og at han i kraft af bindingen og løsningen givet til givet til Hans Hellighed af min frelser , Jesus Kristus, har magt til at afsætte hedenske konger, prinser, stater, fællessskab og regeringer, som alle er ulovlige uden hans hellige godkendelse, og at de trygt kan ødelægges.

"Jeg erklærer videre at jeg vil hjælpe og assistere og råde alle eller hvilken som helst sted Hans Helligheds agenter på hvilket som helst sted jeg skulle befinde mig, og jeg vil gøre mit yderste for at udrydde de kætteriske, protestandtiske eller liberale doktriner og at ødelægge alle deres påståede magter, om det er lovligt eller ikke.

"Jeg lover og erklærer videre at hvis jeg bliver givet rollen at antage en af de kætteriske religioner, for at fremme Moderkirkens interesser, vil jeg holde hemmelig og privat alle hendes agenters råd, som de fra tid til anden vil give mig instruks om, og ikke åbenbare det direkte eller inddirekte, ved ord, skrift , under nogen som helst omstændigheder, men jeg vil sætte i værk alt det som bliver foreslået som jeg skal tage ansvar for, eller det som bliver åbenbaret til mig af dig, min åndelige far ...

Jeg lover og erklærer videre at jeg ikke vil have nogen egen mening eller vilje, eller nogen mental reservation overhovedet, selv ikke som et lig eller et kadaver ( perinde ac cadaver ), men uden at nøle adlyde hver eneste ordre jeg vil modtage fra mine overordnede i hæren til Paven og Jesus Kristus.

"At jeg vil gå til hvilken som helst del af verden , uden at klage og vil være underdanig i alle ting som bliver mig fortalt ... Jeg lover og erklærer videre at jeg vil, når anledningen byder sig, starte at føre ubamhjerttig krig, hemmelig eller åbenlyst, mod alle kættere protestanter eller liberale, som jeg bliver anvist at gøre, for at udrydde og udslette dem fra jordens overflade, og jeg vil ikke skåne hverken køn, alder eller tilstand.

Jeg vil hænge, ødelægge, koge, flå, kvæle og begrave disse berygtede kættere levende _ rive deres maver op og deres kvinders livmoder og knuse deres børns hovededr mod vægen, for at tilintegøre deres afskyelige race for altid.

"Når det samme ikke kan blive gjort åbenlyst, vil jeg i hemmelighed bruge giftkoppen, kvælerstrengen, dolkens stål eller blykuglen, uden hensyn til ære, rang, værdighed eller autoritet til den person eller personer, uafhængig af deres tilstand i livet, enten offentlig eller privat, når som helst jeg bliver anvist at gøre at gøre det af hvilken som helst agent fra Paven eller en overordnet af broderskabet af den hellige tro til Jesu Samfund.

( Findes nedtegnet i kartoteket i Kongressen ( Congressional Record ) USA, 15 FEBRUAR 1913, S. 3215-6. Også i << The Engineer Corps of Hell >> af A. Sherman. s. 118, 1883, Library of Congrees Catalog Card # 66-43354 ).   Citat slut.

Borgerkrigen i USA startede da Abraham Lincoln var Præsident. I 1865 skrev Abraham Lincoln at "Denne krig krig ville aldrig have været mulig uden den uhyggelige indflydelse af Jesuitterne. Vi giver Pavemagten skylden for, at vi nu ser vort land blive rødt af blod af vore ædlæste sønner."

( Fifty Years in the Churc of Rome, Charles Chiuniquy , ( Grand Rapids, Michigan: Baker Book House: 1968: Orginally published in 1886 ) p. 498. Også gengivet i bogen Vatican Assassins, av Eric Jon Phelps, s. 302).

Abraham Lincoln vidste at Jesuitterne og den katolske Kirke var højt indvolveret i borgerkrigen. Ja, han mente at det var dem som egentlig stod bag den amerikanske revolution. Han tog klart afstand fra denne bevægelse som samarbejdspartner.

www.danskkultur.dk      www.Nationaldemokraten.dk

Tænke Pause.  Som Jesse Ventura say = THINK AGAIN.  

Berømte elever fra jesuiterskoler: Er dette nu også = Sandheden ??? Hvilke aviser vil analysere dette ??? Hvem kommer først = ( Weekendavisen eller Politiken )  

Det med at tænke en gang mere = er det noget = som de danske vælgere overvejer ???

Hvad med at finde et Politisk Parti = der går ind for flere Kommuner  = i Danmark ???


Texe Marrs - The Pope's Secret Plan For Global Supremacy - YouTube

 


 

Hitler in Colour - YouTube

www.youtube.com/watch?v=Da8x4JwmAfo
12/08/2012 - Uploadet af mozillagodzilla
Adolf Hitler Bio Colour #4 New Film Documentary.by Donatello2030 86,800 views · 1:11:24. Watch Later ...
 

 

 

 

Hej!
Prøv at lave din egen hjemmeside ligesom mig! Det er nemt, og du kan prøve det gratis
ANNONCE